“This present Darkness” is ‘n Christen-roman deur skrywer Frank E. Peretti, gepubliseer in 1986. Dit vertel die verhaal van ‘n jong Pastoor en ‘n verslaggewer van New York en hulle geveg teen ’n kultus wat hul klein dorpie wil oorneem terwyl onsigbare engele en demone veg rondom hulle. Tal, as die kaptein van die engele, is een van die beste krygers in die reeks. Ek lees graag ’n kort uittreksel uit die boek om die belangrikheid van korporatiewe gebed te illustreer:

SLASH! Red flash! A sizzling sword cut through the air and divided space into burning segments. Black wings filled the room like smoke and rolled like thunder. The princes fell back against the walls; the Strongman actually flinched.

The thing stood there motionless again, the eyes burning with anger, the black wings slowly settling, the glowing red sword steady in his hand.

His low, sinister voice was seething with resentment. “Give me some real warriors, not Terga and his bungling, whining little imps of Bacon’s Corner! Turn over your best to my command and let them empower Broken Birch, and you will see what your servant can do!”

The Strongman studied Destroyer’s face and without the slightest smile asked, “What about the rumors I hear?”

Destroyer puffed a derisive laugh through his flaring nostrils. “They are rumors spread in fear by cowering spirits! If our opponent be this Tal, so much more the thrill of the challenge.”

“He is mighty.”

Destroyer countered, “He is clever. His strength is not in his own sword, but in the saints of God. The ranks have made a legend of his victory over us in Ashton, but they pay him too much respect. It was the prayers of the saints that defeated us, not this wily Captain of the Host.” Destroyer waved his sword slowly through the air, admiring the burning after-image that trailed behind its razor-sharp edge. “And so it was in this recent, minor setback. But I now have an advantage, Ba-al: I have tasted the enemy’s wiles, I have tested his strength, and I know the source of his power.”

The Strongman was dubious. “And just how do you expect to thwart him where once you could not?”

“I will go to the saints first. Already there is plenty in Bacon’s Corner for them to be upset about, plenty to divide them. I will keep them busy censuring and smiting each other, and then their hearts will be far from praying.” He held the sword high; its red glow lit up the room and his yellow eyes reflected the glow in bloodshot crimson. “I will pull Tal’s strength right out from under him!”

The Strongman was impressed, at least for the moment.

Ons leer vandag wat sê die Bybel oor gebed, want ek glo God wil die krag van gebedloosheid vernietig in jou lewe. Jesus het ons geleer dat ons vyand die duiwel, ons aandag sal weglei, moeilikheid sal veroorsaak en verslawings sal bring, sodat ons nie bid nie. Wanneer ons nie bid nie, is wanneer ons krag verloor. Dit is wanneer ons moeilikheid werklik begin en dinge kry vererger. Gebedloosheid het begin in Genesis Hoofstuk 3 toe Adam van God weggekruip het. Die rede hoekom hy weggekruip het van God, was oor sonde. Sonde was die probleem en gebedloosheid was die gevolg van sonde. Gebedloosheid is ‘n geestelike siekte en die enigste manier om dit reg te stel is aan die kruis. Wat sê die woord van God oor gebedloosheid?

Gebedloosheid is ’n sonde teen God

Die profeet Samuel ag gebedloosheid as ’n sonde teen die Here.

1Sa 12:23  Ook wat my betref, dit is ver van my dat ek teen die HERE sou sondig, dat ek sou ophou om vir julle te bid; maar ek sal julle in die goeie en regte weg onderrig.

Gebedloosheid is ’n sonde teen ander

Die profeet Esegiël het teenoor Israel geprofeteer, waar hulle in ’n situasie verkeer het wat baie klink soos die Suid-Afrika van vandag:

Es 22:29-31  Die mense van die land pleeg geweld en eien hulle geroofde goed toe; ook verdruk hulle die ellendige en behoeftige, en teenoor die vreemdeling pleeg hulle geweld sonder reg.  (30)  En Ek het onder hulle ‘n man gesoek wat ‘n muur kan bou en voor my aangesig in die bres kan staan vir die land, sodat Ek dit nie sou verwoes nie; maar Ek het niemand gevind nie.  (31)  Daarom het Ek my toorn oor hulle uitgegiet; deur die vuur van my grimmigheid het Ek hulle verteer; hulle wandel het Ek op hulle hoof laat neerkom, spreek die Here HERE.

Korporatiewe gebed bou ’n geestelike muur van beskerming rondom ons.

En die profeet Jesaja beaam dit:

Jes 59:14-16  So word dan die reg teruggedring en die geregtigheid bly staan van ver; want die waarheid struikel op die mark, en wat reg is, kan nie binnekom nie.  (15)  Ja, die waarheid word vermis; en wie afwyk van die kwaad, word geplunder. Toe het die HERE dit gesien, en dit was verkeerd in sy oë dat daar geen reg was nie.  (16)  En Hy het gesien dat daar niemand was nie en Hom verbaas dat niemand tussenbei tree nie; daarom het sy arm Hom gehelp en sy geregtigheid het Hom ondersteun.

Gebedloosheid is ’n sonde teen onsself

Ons verarm onsself wanneer ons nie bid nie:

Jak 4:2  Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naywerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog, en julle het nie, omdat julle nie bid nie.

Mat 6:6  Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde.

Jer 33:3  Roep My aan, en Ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie.

Breek die krag van gebedloosheid

Die Bybel leer ons hoekom gebedloosheid bestaan, maar die antwoord oor wat om te doen daaromtrent is ook in die Bybel. Dit is moontlik om oorwinning daaroor te ervaar. Jesaja 40:31 sê

Jes. 40:31  maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.

Klaagl 3:25  Goed is die HERE vir die wat op Hom hoop, vir die siel wat Hom soek.

Hulle wat wag op die Here sal hulle krag vernuwe. Nou dit gebeur nie in een minuut of oornag nie, dit is ‘n proses van wag op die Here. Dit neem beplanning, determinasie en deursettingsvermoë. Persoonlik kan ek sê dit neem ongeveer 2 weke om jou volle krag terug te kry. Dis net soos ‘n battery wat jy moet herlaai, as jy dit gebruik verloor dit krag. Jy kan dit herlaai maar dit kan ‘n uur of twee neem of; in die geval van gebedloosheid – ’n week of twee of selfs drie.

Die drie dimensies van gebed

Tog, ten spyte van al die wonders van gebed, is gebed die minste aantreklike aktiwiteit in die liggaam van Christus. Een van die vele redes waarom mense nie bid nie, is omdat hulle nie verstaan hoe gebed werk en die belangrikste, hulle verstaan nie hoe om daardie plek te betree waar gebed soet en vervullend word nie. Toe God vir Moses aangesê het om die Tent van Aanbidding te bou, het Hy hom beveel om dit in 3 afdelings te verdeel; hierdie afdelings verteenwoordig die drie dimensies van gebed:

Die Buitenste hof

Dit is waar jy gewoonlik begin bid. Hier is jou gebed nog in die vlees, jou gedagtes spring rond en jy dink oor alles en nog wat. Afgesien van wat jy voor bid, sal jou liggaam waarskynlik begin pyn of jik en ‘n stem sal jou vertel om te stop en voortgaan op ‘n ander tyd.

In die buitenste hof staan daar ’n altaar en ’n waskom.

  • Die simboliek van die altaar is om ’n offer van lofprysinge en offergawes aan die Here te bring:

Heb 13:15-16  Laat ons dan gedurig deur Hom aan God ‘n lofoffer bring, dit is die vrug van die lippe wat sy Naam bely.  (16)  Vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid nie, want God het ‘n welbehae aan sulke offers.

  • Daarna moet jy die waskom gebruik en jou sondes bely sodat jy met ’n skoon gewete voor God kan verskyn. Die proses word mooi verduidelik in

Heb 10:19-22  Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus  (20)  op die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees,  (21)  en ons ‘n groot Priester oor die huis van God het,  (22)  laat ons toetree met ‘n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid, die harte deur besprenkeling gereinig van ‘n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water.

Die sleutel is om nie te opgee op hierdie punt nie. As jy net vir ‘n paar minute kan uithou, sal jy die tweede dimensie binnegaan.

Die Binnehof

Op hierdie stadium spring jou gedagtes nie meer rond nie, en jou liggaam is nie meer seer nie. Gebed is nie meer in die vlees nie. Dit is nou meer in die gees. Jy is nietemin nog steeds in beheer van jou gebede en waaroor jy wil bid.

  • Die menora of lampstaander met sewe lampe in hierdie dimensie verteenwoordig die sewe Geeste van God soos beskrywe in Openbaring 1.
  • Die tafel met toonbrode verteenwoordig voedsel vir jou siel en vars openbaringe. Hierdie is daarom ook die tyd waarin baie mense ‘rema’ woorde, openbaringe of antwoorde op gebed ontvang en neerskryf.
  • Die reukaltaar verteenwoordig spontane, ongeforseerde aanbidding vanuit ons gees aan God. Dit is waarvan Jesus gepraat het toe Hy gesê het

Joh 4:24  God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

Die meeste mense stop op hierdie punt omdat hulle vervuld voel en voel dat die Here met hulle gepraat het, maar nog net ‘n paar minute en jy is by die derde dimensie.

Die Allerheiligste

In die derde dimensie of die Allerheiligste vind ons die Verbondsark met die Gerubs, wat God se Teenwoordigheid verteenwoordig. As jy nou sal stil word en op die Here wag (sonder om jou horlosie dop te hou) sal jy ’n realm of dimensie betree wat opwindend is. Op hierdie stadium neem die Heilige Gees oor en jy raak onbewus van jou onmiddellike omgewing. Jy hou op om punt vir punt te bid omdat die Heilige Gees oorneem. Die salwing vloei en vul jou liggaam met geestelike krag. Gebed is maklik en sonder moeite. Dit is mense wat gereeld tot hier vorder, wat met groot gesag en krag die evangelie van God verkondig, groot oorwinnings behaal en die krag van gebedloosheid verbreek.

Breek die binding

Bogenoemde gebeur nie altyd sommer die eerste keer nie. Ons kapasiteit vir gebed moet gerek word en geoefen word, net soos ons spiere of longe wanneer ons sport beoefen. Wanneer jy jou gebedstye beplan en met determinasie deurdruk, sal jy leer om van dimensie tot dimensie te vorder totdat die binding breek en jy in die oorwinning van kragtige gebed begin lewe.

As jy weet dat gebedloosheid ’n binding op jou lewe het, as jy sukkel om te bid of om deurlopend te bid – dan vra ek jou om saam met my te bid sodat die binding gebreek kan word. Ek bemoedig jou ook daarna om tyd te maak om die Drie Dimensies van gebed te betree – oefen dit totdat jy die derde dimensie met sukses betree het:

Hemelse Vader, ek bely dat ek toegelaat het dat gebedloosheid ’n binding op my lewe gevorm het. Ek is nie lus om te bid nie en wanneer ek bid, sukkel ek om samehangend te bid vir langer as ’n kort rukkie. Ek sukkel ook om deurbrake te kry in my gebedslewe. Dankie, dat U my vergewe wanneer ek my sondes bely. Ek breek nou die krag van gebedloosheid op my lewe in Jesus se Naam. Vader, ek vra dat U nou ’n Gees van Gebed oor my vaardig sal laat word; en ek ontvang dit in Jesus se Naam. Amen.

2 thoughts on “Breek die binding van Gebedloosheid

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.