Paul Harvey was ‘n konserwatiewe Amerikaanse radio persoonlikheid. Hy het hoofsaaklik oor nuus en verwante kommentaar berig, maar sal veral onthou vir sy bekende “The Rest of the Story” insetsels. Vanaf 1952 tot 2008 het sy programme soveel as 24 miljone mense per week bereik. Hy het op ‘n slag vertel van ‘n 3-jarige seun wat winkel toe gegaan het saam met sy ma. Die kind was glo gek na ‘chocalate chip’ koekies. Buite die winkel het sy vir hom gesê, “Jy gaan nie ‘chocalate chip’ koekies kry nie, so moenie eers vra nie.”

Sy sit hom toe in die waentjie gesit terwyl sy deur die gange loop. Hy het doodstil bly sit totdat hulle gekom het by die rak met die koekies. Toe hy die ‘chocalate chip’ koekies sien het hy opgestaan en gesê, “Ma, kan ek ‘n pakkie ‘chocalate chip’ koekies kry? ” Sy ma het gesê, “Ek het jou gesê om nie eens te vra nie. Jy gaan dit nie kry nie. Sit!” So het hy weer gaan sit. Na ’n rukkie het hulle weer in die gangetjie met die koekies beland. “Ma, kan ek nie maar ‘n pakkie ‘chocalate chip’ koekies kry nie?” Sy het weer gesê, “Ek het mos vir jou gesê dat jy nie gaan kry nie. Bly nou stil.”

Uiteindelik was hulle in die ry om te betaal. Die klein seuntjie het gesien dat dit sy laaste kans gaan wees. So net voordat hulle moes betaal, het hy opgestaan en in sy hardste stem gesê, “In die Naam van Jesus, ma – kan ek ‘n pakkie ‘chocalate chip’ koekies kry? ” Almal rondom hulle het uitgebars van die lag en die ma het bloedrooi gebloos. Paul Harvey vertel dat die seuntjie en sy ma die winkel verlaat het met 23 bokse ‘chocalate chip’ koekies.

El Shaddai

Ek moet erken, ek vind die name van God fassinerend en inspirerend. Ons leer meer van God wanneer ons Sy name leer ken en ons leer ook meer van Sy karakter. Een van God se name is ‘El Shaddai’, wat een van die verbondsname is waarmee God Homself aan Israel openbaar het. Die naam ‘Shaddai’ kom 41 keer in die Ou Testament voor. Dit beteken, in Engels vertaal, ‘the many-breasted One’ of letterlik ‘die God wat meer as genoeg is’. Dit beteken ook ’die God wat alles aan Hom onderwerp’. God stel Homself voor met hierdie naam aan Abraham in

Gen 17:1  Toe Abram nege en negentig jaar oud was, het die HERE aan Abram verskyn en vir hom gesê: Ek is God, die Almagtige – [El Shaddai]; wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees.

Die mooiste verduideliking van hierdie naam van God is, volgens my, in

Gen 49:25  …met die hulp van [El Shaddai] die Almagtige wat jou seën met seëninge van die hemel daarbo, met seëninge van die watervloed wat daaronder lê, met seëninge van borste en moederskoot.

In die Ou Testament het God Homself telkens openbaar deur wonderwerke van vermeerdering sodat meer as genoeg was vir hulle wat in ’n verbond met Hom was. Ek kan bv. vinnig dink aan die Israeliete sê tog deur die woestyn, toe hulle water gekry het nadat ’n rots geslaan was en toe manna en kwartels daagliks aan drie miljoen mense voorsien was vir veertig jaar lank. Waaraan kan jy nog dink?

In die Nuwe Testament het Jesus Homself ook telkens openbaar as ‘die God wat meer as genoeg is’. Hier dink ek bv. aan die vermeerdering van die brode (by twee geleenthede) en die water wat Jesus in wyn verander het. Ook in vandag se tye is God ‘die God wat meer as genoeg is’. Die Bybel sê dat Jesus Christus dieselfde is vandag, gister en tot in ewigheid. In Fil 4:19  lees ons “En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus.

Tog vind ons dat baie kinders van die Here hierdie teks gereeld bely maar steeds tekorte ondervind. Ek glo dat een van die redes hiervoor gevind kan word in ’n ander verbondsnaam van God: ‘Adonai’.

Adonai

‘Adonai’ is die Hebreeuse woord vir ‘Heer en Meester’. Die titel ‘Adonai’ kom ongeveer 300 keer voor in die Ou Testament. Dit verwys 215 keer na mense, en is ‘n titel van respek. Wanneer dit gebruik word vir mense, is dit altyd in die enkelvoud, ‘adon’. Wanneer ‘Adonai’ egter vir God gebruik word, word dit altyd in die meervoud gebruik.

Die eerste verskyning van Adonai kry ons in Genesis 15. Genesis 15:1 begin, “Na hierdie dinge…” Na watter dinge? In die vorige hoofstuk het Abraham vier konings en hul leërs verslaan, terwyl hy sy neef Lot gered het. Hy word genader deur ‘n geheimsinnige koning-priester met die naam van Melgisédek van Salem (later Jerusalem), wat hom seën. Abraham reageer deur God die eerste en beste van al sy buit van die oorlog te gee. In die nasleep van sy oorwinning, ontdek ons egter dat Abraham nog steeds vrees en twyfel. Hy vrees vergelding van die konings wat hy verslaan het, en hy twyfel of God die verbond belofte in Genesis 12 sal hou. Die Here het belowe om die wêreld te seën deur sy saad, sy nageslag. Daar is egter ‘n probleem. Hy is kinderloos en sy vrou is onvrugbaar! Abraham wonder of God beoog om sy dienaar Eliëser van Damaskus te beskou as sy erfgenaam. Dit is “na hierdie dinge” dat die Here verskyn aan Abraham in ‘n visioen. Dit is die eerste keer dat God deur ‘n visioen gekommunikeer het. Vers 1 sê, “Ná hierdie dinge het die woord van die HERE tot Abram gekom in ‘n gesig en gesê: Vrees nie, Abram, Ek is vir jou ‘n skild en jou loon is baie groot.” Abraham reageer in vers 2, “Toe vra Abram, Here HERE, (Adonai Jehova). ”

Abraham erken Jehovah as sy Adonai, sy Meester! Abraham was ‘n “adon”. Hy was heer en meester oor ‘n geweldige hoeveelheid rykdom, en ‘n groot aantal mense. Hy het die verhouding tussen ‘n meester en sy dienaar verstaan. In die middel van sy vrese en twyfel, het Abraham geleer om te sê, “my Adonai! ” Abraham se Meester, sy Adonai, is die Skepper van alle dinge.

Voordat jy ooit regtig God kan ken as El Shaddai, ‘die God wat meer as genoeg is’, moet jy, soos Abram, Hom eers leer ken as ‘Adonai’. Het jy al opgelet hoeveel mense daar is wat teleurgesteld met hul Christenskap? Dit lyk of dit hulle nie bevredig nie, sodat hulle hulself oorgee aan stoflike dinge en bevrediging op ander maniere soek. Hoeveel mense sien jy wat leef volgens Filippense 1:21: “Vir my om te lewe is Christus en om te sterwe is wins.” Hulle is maar min nè? Hoekom is daar so min? Elke kind van God se verbintenis tot die wil van God behoort tog die norm vir elkeen van Sy kinders te wees.

Ons bestudeer die betekenis van ‘El Shaddai’ veel eerder as Adonai want dit is makliker om Hom ‘El Shaddai’ noem as ‘Adonai’.

Dit is makliker vir ons dat God die Voorsiener in ons behoeftes moet wees as wat dit is om Hom toe te laat om die Meester van jou lewe te word.

Dink mooi aan hierdie woorde:

Slegs ‘n dienaar is heeltemal afhanklik van sy Meester om in al sy behoeftes te voorsien.

As jy nie ’n Meester in jou lewe het nie, is jy self verantwoordelik vir jou lewe. Dan is God net nog ’n beleggingsgeleentheid vir jou. Dit is eers wanneer jy besef hoe totaal afhanklik jy van God is vir jou daaglikse behoeftes, dat Adonai vir jou belangriker sal word as El Shaddai.

’n Studie van die naam ‘Adonai’ en die Skrifte wat verband hou met Hom as Meester sal aan ons wys dat Hy meer as net Here in woord moet wees, Hy moet inderdaad die Here van alles wees. Daar is ’n bekende spreekwoord wat sê , “Jesus Christ is either Lord of all, or He is Lord of none.”

Kyk wat Jesus gesê het in Luk 6:46  “En wat noem julle My: Here, Here! en doen nie wat Ek sê nie?

Of in Matt 7:21-23 “Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.  (22)  Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie?  (23)  En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!

Wanneer ons die Here aanbid, moet dit meer as net uit woorde wees, dit moet uit ‘n verhouding wees. Die heerskappy van God beteken Sy totale besit van my en my totale onderwerping aan Hom as Here en Meester.

Hond en Kat Teologie

Om ons te help om die betekenis van Adonai beter te verstaan, wil ek hê dat ons vinnig dink aan ons troeteldiere. Hoeveel van julle het ‘n hond? Wie het almal ’n kat? Het enige van julle het beide ‘n kat en ‘n hond? In sy boek genaamd “Cat and Dog Theology,” beskryf Bob Sjogren die verskillende houdings van ‘n hond en ‘n kat.

‘n Hond sê: “jy vertroetel my, jy voed my, jy gee my skuiling, en jy is lief vir my … Jy moet God wees.”

‘n Kat sê: “jy vertroetel my, jy voed my, jy gee my skuiling, en jy is lief vir my… Ek moet God wees.”

Op ‘n humoristiese manier beskrywe hierdie boek hoe ons dikwels tot God nader. Beide katte en honde vereis gehoorsaamheid in hul lewens. Honde wil God gehoorsaam; katte wil hê God hulle moet gehoorsaam. Honde aanbid God hoofsaaklik vir wie Hy is; terwyl katte weer meer geniet wat Hy gedoen het vir hulle. Honde bestudeer “Teo- logie” en katte studie “Me-ologie.”

Is dit nie maklik om te dink dat die lewe alles net oor ons gaan nie? Die realiteit is egter dat God nie bestaan vir ons nukke en grille nie; Hy het aan ons goeie gawes gegee vir Sy heerlikheid.

Ons behoort aan ons Meester

Die verhouding tussen die slaaf en sy meester in die Bybel was dikwels een van liefde en trou. In die Joodse kultuur het ‘n slaaf meer voorregte as die gehuurde hulp gehad. ‘n Slaaf kon deelneem in die tempel offers en was ‘n lid van die huishouding. Die gehuurde hulp is van hierdie voorregte uitgesluit. Die dienaar was verseker dat sy meester die hulpbronne en vermoë het om te sorg vir hom. As lid van die meester se huishouding, het die Meester voorsien in al die dienaar se behoeftes. Die dienskneg hoef nie bekommerd te gewees het oor sy basiese voorsiening nie. Hy was verseker dat die hulp en hulpbronne vir hom beskikbaar was om sy pligte as dienaar uit te voer. Die meester het nie net verskaf wat nodig is was vir sy basiese behoeftes nie, maar ook wat nodig was vir die vervulling van die take aan die kneg opgedra. Die kneg het die voorreg gehad om hom op sy verhouding met sy meester te beroep om hulp te kry wat hy nodig het. Toegang tot die Meester is gewaarborg, en is net ‘n gebed weg.

Wanneer ons, soos Abram, ons onderwerp aan die gesag van God as ons Meester, dan eers kan ons aanspraak maak op God se ander verbondsnaam, El Shaddai. Want God is El Shaddai aan elkeen wat Hom aanvaar as Adonai – Here en Meester.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.