Een van die sterkste geeste en emosies om te oorkom, is Vrees. Vrees is ook die eerste emosie wat die mens ervaar het nadat hy gesondig het. Voordat hy geweet het van haat, twis, of jaloesie, het die mens gevrees. Ons lees in Gen 3:8-10 “En hulle het die stem van die HERE God gehoor terwyl Hy wandel in die tuin in die aandwindjie; en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die HERE God tussen die bome van die tuin. (9) Toe roep die HERE God na die mens en sê vir hom: Waar is jy? (10) En hy antwoord: Ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak; daarom het ek my verberg.”
Die eerste keer toe Adam daardie verlammende, skrikwekkende, treiterende vrees ervaar het, was nadat hy gesondig het. Sonde het vrees na die mens gebring. Ek noem hierdie vrees ’n sataniese vrees.

Vrees wat martel

Daar is ‘n verkeerde soort vrees vir God en daar is ‘n gesonde, eerbiedige respek van God. Laasgenoemde is die ware vrees van die Here, en die twee verskil soos dag en nag. Ons lees in
1 Joh 4:18 “Daar is geen vrees in die liefde nie; maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie.”
Die griekse woord vir liefde wat Johannes gebruik, is ‘agape’ – dit beteken ‘die liefde van God’. Die griekse woord vir straf is ‘kolasis’ wat ook as ‘marteling’ vertaal kan word (soos wat dit in baie Engelse vertalings gedoen word). Met dit in gedagte, kom ons lees weer die teks met ’n meer moderne aanslag en met die vertaling van die twee griekse woorde:
1 Joh 4:18 Daar is geen vrees in die liefde van God nie; want die liefde van God dryf vrees na buite, want vrees sluit marteling in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde van God nie.
Die soort vrees wat God nie wil hê dat ons moet hê nie, is sataniese vrees, want daar is nie marteling in God se liefde nie. God wil hê ons gevul moet wees met Sy liefde, en nie met ‘n sataniese vrees, wat pyniging bring nie. Daardie wakker lê in die nag, die stywe nek en die gekners op jou tande – dit is sataniese vrees. Hier is ’n paar statistieke oor vrees:
Algemene angs versteuring raak 3,1% van die bevolking, maar minder as die helfte (net 43%) ontvang ooit behandeling. Vroue is twee keer so geneig om geraak te word as mans. Obsessief-kompulsiewe versteuring (OCD) en posttraumatiese stresversteuring (PTSD) is ook nou verwant aan angs versteurings, wat sommige saam met depressie kan ervaar.
Paniek versteuring raak byna 3% (2,7%) van die bevolking. Vroue is weereens twee keer so geneig om geraak te word as mans.
Sosiale angs versteuring is ’n uiterste vrees vir sosiale situasies waar die individu bang is om veroordeel deur of verneder te word voor ander mense. Dit beïnvloed mense van alle ouderdomme, hoewel hulle gewoonlik al begin in die adolessente jare. Byna 40% van hierdie versteurings begin alreeds voor die ouderdom van 10, terwyl 95% begin voor die ouderdom van 20! Meer algemene sosiale angs versteurings sluit in die vrees om te skryf of eet voor iemand, om mense van hoër gesag te ontmoet, met ‘n telefoon voor mense te praat of om voor ‘n groot skare te praat. Sosiale angs versteuring raak 6,8% van die Amerikaanse bevolking. Dit is meer as die vorige twee versteurings saam! Volgens ‘n 2007 opname, sal 36% van mense met sosiale angs versteuring die simptome vir 10 jaar of langer ervaar voordat hulp sal soek.

Praat van vrees wat martel!

In Hand 9:31 sê die Bybel dat die vroeë kerke “gewandel het in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees”. Let op dat die vrees van die Here troos bring, terwyl sataniese vrees marteling produseer. Wanneer jy ‘n gesonde, eerbiedige respek en ontsag het vir God, troos dit eintlik jou hart. Psalm 2:11 sê “Dien die HERE met vrees, en juig met bewing.
As jy konstant vrees of aan angsversteurings ly, moet jy in jou hart ferm oortuig word dat dit nie van God kom nie. Hy wil nie hê dat jy deur vrees gemartel moet word nie. As jy daarom saamstem met God en standpunt teen vrees inneem, kan jy dit beveel om jou lewe te verlaat.
Goddelike vrees troos. Sataniese vrees martel. Goddelike vrees motiveer. Sataniese vrees dwing.

Hoe om die gees van Vrees te oorkom

’n Leefstyl van geregtigheid

Ons Skriftuurlike basis om die gees van vrees te oorkom vind ons in Jesaja 54:14:
Deur geregtigheid sal jy bevestig word; wees ver van verdrukking, want jy hoef nie bevrees te wees nie; en ver van verskrikking, want dit sal nie by jou kom nie.
Isa 54:14 “In righteousness shalt thou be established: thou shalt be far from oppression; for thou shalt not fear: and from terror; for it shall not come near thee.”
Moses het langs dieselfde lyne gepraat toe hy die seëninge en vloeke van Israel se verbond daargestel het:
Deut 28:1-2 “As jy dan goed luister na die stem van die HERE jou God om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die HERE jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. (2) En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die HERE jou God.”
EN
Deut 28:15 “Maar as jy nie luister na die stem van die HERE jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie en sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal.”
In die Nuwe Testament lees ons in
2 Tim 1:7 “Want God het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing.”
Paulus raai ook die gemeente in Fillipi aan om ’n goddelike leefstyl te handhaaf:
Fil 4:8 “Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is—watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit.”
Hieruit sien ons hoe belangrik ’n goddelike leefstyl is vir die kind van God. Geregtigheid is wat ons bevestig en vêr van vrees weghou.

Ons ore en oë – poorte tot ons hart

Satan is hoofsaaklik op soek na poorte tot die gelowige se gedagtelewe op twee maniere: klank en sig.
Spreuke 4:20-21 leer vir ons:
My seun, luister na wat ek sê, neig jou oor tot my woorde, (21) laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne-in jou hart.
God roep sy elke kind om Sy woord in die middel van sy hart te hou. Om dit te bereik, moet jy jou oor neig [die oor poort is die een opening na die gedagtes] en nooit jou oë sluit vir God se woord nie [die oog poort is die ander opening]. Wanneer God ons oor poort en oog poort besit, dan sal geloof sy lewe te vul. “Geloof kom deur die gehoor, en gehoor deur die woord van God ” (Rom. 10:17).
1 Samuel 17:10-11 is ‘n voorbeeld van vrees wat deur die oor poort ingaan:
Verder sê die Filistyn: Ek daag die slagordes van Israel vandag uit! Gee my ‘n man, dat ons saam kan veg. (11) Toe Saul en die hele Israel hierdie woorde van die Filistyn hoor, was hulle verskrik en baie bevrees.”
Toe Goliat hierdie woorde rig tot die ore van die mense wie se harte nie voorberei deur die woord van God nie, het vrees hulle getref, sodat selfs hul knieë gebewe het. Maar toe Dawid, wat deur die Gees gesalf was en in gehoorsaamheid aan God gewandel het, hierdie selfde woorde gehoor het, het ’n regverdige verontwaardiging oor hom gekom. Net soos vrees kan kom deur wat gehoor word, so kom geloof ook deur die gehoor van die woord van God. Vrees word verslaan deur die geloof!

Ons gedagtes

2 Kor. 10:5 leer ons om elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. God wil hê dat ons lewens vry van bekommernis, angs en vrees moet wees, want hierdie emosies lei ons weg van God. Tog is ons in volle beheer van hulle. Bekommernis en angs bestaan net omdat ons hulle toelaat om te bestaan.
Hoe oorkom ons hulle? Eerstens moet ons hierdie gedagtes begin behandel as agente van ons vyand. Hulle is geplant in ons gedagtes deur die Duiwel. Elke oggend, wanneer jy wakker word, behandel jou bekommernis, angs, en vrese soos jou vyande.
Tweedens, draai elke angstige en kommerwekkende gedagte om in ‘n gebed totdat jy die oorwinning ervaar. Sê vir God, “Dit is wat my vandag pla.” Transformeer jou bekommernis lys in ‘n gebedslys. Fil 4:6 sê, “Wees oor niks besorg [beangs] nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.
Derdens, bely dat God jou liefdevolle Vader en dat Hy besorg is oor jou. Laat los jou weeskind gedagtes. Weeskinders is op hul eie en het niemand om te sorg vir hulle probleme nie. Ons is egter nie weeskinders nie! Kinders met goeie vaders is vreeslose kinders. Dit is hoekom God ons beveel om nie te vrees nie, of angstig te wees nie, of ons te bekommer nie. Hy ken en is die antwoord op elke probleem, en soos ‘n liefdevolle, genadige Vader, het Hy belowe om vir ons te sorg.

Slot

Bekommernis, angs en vrees is dieselfde ding. Hulle is dieselfde emosie, net op verskillende vlakke, soos die treetjies op ’n trap. Vrees is ‘n negatiewe emosie wat veroorsaak word deur ‘n ware of vermeende bedreiging vir ons welstand. Angs beteken om ongemaklike en senuweeagtig oor iets wat ons nie kan beheer — ‘n gebeurtenis, persoon, of probleem. Bekommernis is om geestelik te broei op probleme of moeilikheid. Die eerste stap is bekommernis. Bekommernis verander in angs. Angs word vrees.
Die Skrif beveel ons om nie enige van hierdie dinge te doen nie . Moenie jou bekommer nie. Moenie angstig wees nie. Moenie vrees nie. As jy hierdie stappe volg, sal jy uiteindelik jou vrese oorwin en genesing vind.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.