Mariè Lessing

Ek wil op Vadersdag graag ‘n paar gedagtes deel wat voortspruit uit die Psalms.

Ps 127:4  Soos pyle in die hand van ‘n held, so is die seuns van die jeug.

Ps 127:4  As arrows are in the hand of a mighty man; so are children of the youth.

Die woorde ‘pyle’ en ‘held’ in die skrifgedeelte trek dadelik my aandag. Ek sien iemand soos Robin Hood, ‘n uiters bekwame boogskutter en swaardvegter van adelike afkoms.

Vandag is Vadersdag en pappas is ons kinders se helde. Pappas, wat ’n geweldige groot taak is op julle skouers! Om ’n held te wees in hierdie tyd waarin ons leef is groot, dit verg waagmoed en ‘guts’.

Daar is egter Goeie Nuus…jy is nie alleen nie. Jy hoef nie alleen hierdie fight te fight nie.

Ons skrifgedeelte verwys na pyle. Jentezen Franklin verduidelik dit baie mooi. Hy sê dat die pyle ons kinders is. Die held in wie se hand die pyle is, is jy Pappa! En die boog is jou gebede.

Pyle moet gevorm word

As ’n pyl en boog gemaak word vat die pyle tyd en moeite om gereed gemaak te word om afgeskiet te word. Dit is die pappa se taak om sy kinders te vorm tot pyle, bruikbaar vir God. Jy moet hulle vorm, hulle skerpmaak en uitskiet.

Hoe gaan ’n pappa dit regkry?

Pyle volg die rigting (trajectory) wat die boogskutter bepaal. Op dieselfde wyse bepaal Pappas die rigting wat hulle kinders of pyle gaan volg. Pappas het daarom ’n verantwoordelikheid teenoor hulle kinders. Die eerste ding wat ’n Pappa kan doen om dit reg te kry is

Stel ’n voorbeeld:

Kinders maak soos jy maak, nie soos jy sê nie. Jou leefstyl, die manier hoe jy met jou vrou, die bediende en die mense rondom jou werk, gaan bepaal hoe jou kinders gaan maak as hulle eendag groot is. Bid gereeld voor die kinders, sodat hulle gemaklik daarmee kan voel en leer dat God gebede wel beantwoord. Gaan gereeld kerk toe, wees betrokke by die gemeentelewe en doen alles wat menslik moontlik is om die beste rigting vir jou kind te bepaal.

Die tweede is

Vorm jou kind se karakter:

Pappas het ’n groot invloed op hulle kinders se karakter. Wat is Karakter? Beskrywende woorde vir karakter is moed, goeie maniere, onderskeiding, regverdigheid, vrygewigheid, sagtheid, eerlikheid, goedheid, gehoorsaamheid, menslikheid, selfbeheersing, uithouvermoe, dankbaarheid, passie (zeal)vir die Here, om maar net ’n paar te noem.

Wie en wat vorm jou kind se karakter?

Hoe kan ons ons kinders se karakter vorm? Kinders wat skynbaar onregeerbaar is, soek soms net na waar die grense is waarbinne hulle veilig kan voel. As Pappas nie grense neerlê nie, weet die kinders nie tot waar hulle kan gaan voordat dit onveilig raak nie. Daarom rek hulle die grense. Stel grense vir jou kinders, terwyl hulle nog in jou hand is. Tugtig hulle, moenie net alles laat verbygaan nie. 

1 Sam 3:13  En Ek sal hom te kenne gee dat Ek sy huis gaan oordeel tot in ewigheid oor die ongeregtigheid wat hy geweet het; want toe sy seuns skande oor hulleself gebring het, het hy hulle nie streng bestraf nie. 

Ons het ons kinders net ’n kort tydjie in ons hande, om ons kinders as pyle te vorm en skerp te maak. Daar kom ’n tyd wanneer die pyle uitgeskiet moet word. Jy sit dalk hier vanoggend en bekommer jou oor jou kinders. Hoe gaan jy dit regkry, hoe weet jy jou kinders gaan okay wees…?

Daardie vraag bring my by my boodskap vir vandag:

Die Sewende Hand

Es 43:12  Dit is die wet van die huis: Op die top van die berg sal sy hele gebied al rondom hoogheilig wees. Kyk, dit is die wet van die huis.

 Es 43:13  En dit is die afmetinge van die altaar in elle (die el is ‘n el en ‘n handbreedte): die voetlaag ‘n el hoog en ‘n el die breedte; en die opstaande rand daarvan aan die buitekant daarvan rondom: een span; en dit is die onderbou van die altaar.

Die frase “dit is die wet van die huis” word twee keer genoem in hierdie gedeelte. God wil hierdeur ’n duidelike boodskap oorbring – daar moet ‘n wet in die huis wees.

Een El (cubit) is gelyk aan 6 hand breedtes van ’n man, gemeet vanaf waar elmboog begin tot by punte van vingers. Dit was die enigste meetstelsel in die Bybelse tyd. Ons lees ook daarvan in Genesis 6, waar Noag ook die maatstelsel gebruik het met die bou van die ark. El in Engels is cubit. Die Hebreeus daarvoor is “Ammah” wat ‘moeder’ of ‘begin’ beteken.

Die voorste gedeelte van die arm, die gedeelte waar die El gemeet word, is die Moeder van die arm. Dit is waar idees tot uitvoer gebring word, waar dit geskep word. As ons hande nie iets skep nie bly dit net ’n idee, ’n gedagte. Die “moeder gedeelte” van die arm gee geboorte aan idees, gee dit lewe, dit word ’n realiteit. Dit begin besighede, skilderye, bou alles in wêreld om ons.

As die voorste deel van die arm die “moeder” is, dan is die boonste gedeelte die “Vader” van die arm. Dit is die deel waar die “muscles is” , die krag, die spiere.

Wanneer Pappas egter alles gedoen het wat moontlik is om hulle pyle reg af te skiet, is die res daarvan buite hulle beheer. Die 6 hande het gedoen wat hulle kon om die el af te meet.

Wat nou nodig is, is ‘n el en ‘n handbreedte: dit is die Sewende Hand:

Joh 15:5  Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie. 

Ons kan niks sonder God doen en bereik nie. Ons eie pogings gaan nie ewigheidswaarde hê nie. Ons het bonatuurlike hulp nodig in hierdie taak. Ons het God se hand nodig. Oral in ons skrifverwysing word verwys na ses El. 6 is die getal van menslike invloed, dit wat mense kan doen en bereik.

Ons lees bv. in 1 Kon 18:43  Daarop sê hy vir sy dienaar: Klim tog op, kyk uit na die see. En hy het opgeklim en uitgekyk en geroep: Daar is niks nie. Toe sê hy: Gaan weer—sewe maal. En die sewende maal roep hy: Daar gaan ‘n wolkie soos ‘n man se hand op uit die see. Toe sê hy: Gaan op, sê vir Agab: Span in en trek af, dat die reën jou nie terughou nie. En in ‘n oogwink was die hemel swart van wolke en wind, en ‘n groot reën het gekom; en Agab het op die wa geklim en weggetrek na Jisreel

Die getal sewe is die Goddelike getal. Wanneer jy gedoen het wat jy kan , jou ses El, dit wat jy menslik kan, kom God en voeg Sy Hand by, die sewende hand, die sewende El. Hy kom sit sy hand by jou menslike pogings. Hy kom gee ons ’n ekstra El, ’n heilige El. ’n El wat ewigheidswaarde voeg by ons pogings.

Spr 22:6  Train up a child in the way he should go: and when he is old, he will not depart from it.

Spr 22:6  Oefen die seun volgens die eis van sy weg; dan sal hy, ook as hy oud word, daar nie van afwyk nie.

Leer jou kinders en voed hulle op in die wee van die Here.vorm die pyle en maak hulle skerp. Wanneer die tyd kom wat die pyle uitgeskiet word, het jy gedoen wat jy kan. Die sewende hand van God sal oor hulle kom en saam met hulle gaan waar jy nie kan gaan nie.

3 Joh 1:4  Ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel

Die wet van die huis waarvan ons gelees het, is dan dit: doen alles in jou menslike vermoë en as jy nie meer kan nie, dan sal die Sewende hand, die Magtige Hand van God kom en oorneem. Om ’n familie te lei in die tyd waarin ons lewe vereis meer as net intellektuele vermoens. Dit vereis ’n ware ervaring, ’n verhouding met die lewende God.

Slot

Ek sluit af met die verhaal van Dawid en Goliat: Dawid het die klip gegooi, nie God nie, Dawid het gedoen wat hy kan. Toe eers het God se hande sy hand aangeraak en hy het Goliat oorwin. God sal die werke van jou hande seën wanneer sy Hand joune aanraak. Pappas, wees ’n Robin Hood – vorm die pyle en skiet hulle af op die regte tyd. En soek die magtige hand van God, om jou te help.

Hierdie boodskap is ook vir elke enkel mamma. Jy is die held, die sterk een in jou kind se lewe. Kyk na God en vra Hom vir die Sewende Hand om jou hand sterk te maak.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.