Aan die einde van die fliek ‘Wonder Woman’, sê sy iets baie belangrik – iets wat aan die hart van die Evangelie is en wat slegs moeders kan verstaan: ‘Only love can truly save the world’.

Die hemel wat oor ons kindwees lê, is Moederkap, en maak nie saak hoe belangrik of hoe verdorwe ons word nie, ons sal altyd beskerm word deur die genade van ‘n moeder se liefde. Selfs in die tragedie van Golgota is dit pragtig om te sien hoedat die Meester Sy moeder met die grooste teerheid aan sy geliefde dissipel gee om hom te troos, en hom om haar te troos. Laat elkeen van ons op hierdie dag, met groot eerbetoon, die blomme van dankbaarheid teenoor ’n moeder dra, want vandag vier ons saam met ons broeders en susters – Moedersdag.

Daar word gesê dat elke suksesvolle man ‘n toegewyde ma het om te bedank. Iemand het homself verbeel dat die moeders van hierdie bekende seuns elkeen die volgende gesê het:

 • Sammy Morse, die uitvinder van Morse kode, se ma: “Sam, hou op om met jou vingers op die tafel te tik – dit maak my mal!”
 • Charles Lindbergh, die beroemde vlieënier en uitvinder se ma: “Charles, kan jy niks vir jouself doen nie?”
 • George Washington, eerste president van Amerika: “George het nooit ‘n kop vir geld gehad nie.”
 • Neil Armstong se ma: “Neil het net soveel besigheid om vlieglesse te neem as die man op die maan.” (Readers Digest 3/88, p. 78.)

Moeders beïnvloed hul seuns en dogters! Een van die lewe se grootste seëninge is om ‘n goddelike ma te hê. En, dus, een van die grootste gawes wat ’n ma vir haar kinders kan gee is om ‘n goddelike ma wees. Die invloed van ’n moeder op haar kinders se toekoms is geweldig sterk. Die groot veldheer Napoleon het oor die invloed van ‘n moeder op haar kinders, gesê: “My opinion is that the future good or bad conduct of a child depends entirely on its mother.”

Moederkap word deur die totale verloop van die Bybel as ‘n hoë en belangrike roeping beskou. Kinders word beskou as ‘n seën- ‘n erfenis van die Here … ‘n Beloning van hom (Psalm 127:3). Moederkap word ook beskou as ‘n seëning – maar een wat God se prerogatief is om aan te gee, en een wat met die ontvangs daarvan, hoë verantwoordelikheid bring. Moederskap is bedoel om geluk te bring (Psalm 113:5-9).

Die Sunday School Times het ‘n berig gehad oor Dr. Breckenridge wat eenkeer vir sy ma sou gesê het: “Ma, ek dink ma was te streng met ons toe ons nog kinders was. Dit sou beter gewees het as ma meer moderne metodes gebruik het!” Die ou dame het hierop glo regop gesit en gesê, “Wel William, wanneer jy drie sulke goeie predikante grootgemaak het soos ek het, dan jy kan praat.”

Dit laat my dink aan ’n Bybelse predikant wat klaarblyklik ook streng deur sy ma en ouma grootgemaak was. Hulle invloed het later jare gehelp dat hy een van die bekendste jong pastore in die Nuwe Testament geword het. Sy naam was Timoteus en die apostel Paulus skrywe aan hom in 2 Tim 1:5  en as ek my herinner die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Loïs en in jou moeder Euníce, en wat—daarvan is ek oortuig—ook in jou is.

‘n Ongeveinsde of opregte geloof impliseer nie perfeksie nie, maar dit impliseer die werklikheid van ‘n verhouding met God, ondanks jou foute. Sulke geloof het in vroue soos Timoteus se ouma en ma in gemeen gehad; dit was ‘n gemaklike, alledaagse soort van ding. Ongeveinsde geloof beteken dat jy opreg glo in Jesus Christus as jou Verlosser en Here. Dit beteken dat jy in die werklikheid van Christus elke dag wandel, tyd spandeer in Sy woord en in gebed. Dit beteken dat wanneer jy oortree teenoor iemand, jy hul om vergifnis vra en probeer om te werk aan jou swak punte. Jou kinders sal besef dat, al is hulle ma nie volmaak nie, sy met God wandel.

Een Pastoor het op ’n dag gepreek oor die belangrikheid van daaglikse Bybel lees. Toe die Pastoor en sy vrou is genooi na ’n gemeentelid se huis, het die pastoor se vrou opgemerk dat die vrou van die huis het geskryf op die yskas se witboard by daardie datum geskrywe het, “Pastoor/mev. vir aandete-stof alle Bybels af.” Nog ‘n Pastoor het, nadat hy huisbesoek afgelê het, gesê, “Ek is bly om die manier te sien waarop julle leef.” “O, Pastoor,” antwoord die man, “as jy regtig wil weet hoe ons leef, moet jy moet jy kom wanneer jy nie hier is nie.”

Ons het al almal van Martin Luther gehoor, maar nie almal kan onthou watter groot invloed sy vrou Katie vir baie jare lank op die Christen gemeenskap gehad het nie. Sy het vier weeskinders, bykomend tot haar eie ses biologiese kinders grootgemaak, terwyl sy daarby ook nog die bediening van haar man se studente en gaste behartig het. Die Luthers se familie het ‘n model vir Protestantse families vir ‘n paar eeue geword en deur Katie Luther se voorbeeld van ’n moeder, was geglo dat die familielewe die ideale opleidingsgrond vir toekomstige Christelike leiers is.

Ons kyk vandag na drie moeders van die Bybel wat vir my uitstaan en drie lesse wat elke ma of jong vrou wat eendag ‘n ma kan word, daaruit kan leer.

Drie moeders in die Bybel

Eva – die moeder van eerstes

Eva was die eerste om ‘n kind te baar. Gen 4:1-2  lees “En die mens het sy vrou Eva beken, en sy het swanger geword en Kain gebaar en gesê: Ek het ‘n man verkry met die hulp van die HERE.  (2)  Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar.”

 • Sy was die eerste om ooit deur die lyding van geboorte te gaan.
 • Sy sou ook die eerste wees om doeke te ruil, te borsvoed, winde uit te slaan en die ander take van ‘n eerste ma te deur te maak.
 • Sy sou waarskynlik die voorreg gehad het om die eerste ma te wees wat die eerste glimlag van ‘n baba kon aanskou, die eerste baba gelag te hoor, die eerste woord te hoor, die eerste treetjie te sien en die eerste vrae van ‘n kind te antwoord.
 • Sy is ook die eerste en enigste een om die titel te dra “moeder van alle lewendes”. Gen 3:20 Adam het sy vrou Eva genoem, omdat sy “die moeder geword het van alles wat lewe”.
 • Sy was die eerste moeder wat ’n kind moes afstaan aan die dood en begrawe het.
 • Terwyl sy bly was oor die geboorte van haar ander seun (Sem), het sy haar verlore seun Abel altyd in haar gedagtes gehou.
 • Die les wat ons by hierdie moeder kan leer, is om altyd voorbereid te wees op die onverwagte.

Jogébed – God self was haar glorie

Haar naam beteken “Jehovah is my heerlikheid”. Ek wonder soms of haar moeder ooit die profetiese betekenis van haar naam kon verstaan toe sy haar so genoem het. Jogébed was die moeder van Aäron, Miriam en Moses (Num 26:59). Tydens haar tyd as jong moeder het Farao beveel dat alle pasgebore Israelitiese babas in die Nyl as krokodil-kos gegooi moet word (Exodus 1). Haar seun, die baba Moses, sou deur verdrinking moes sterwe, maar sy was nie van plan om dit te laat gebeur nie. Ons almal ken die verhaal hoedat sy hom in ‘n drywende mandjie geplaas het en hom die rivier af laat drywe het, met volle vertroue in die getrouheid van God. Sy het onwrikbaar geglo dat God dinge gaan laat uitwerk aan die einde. Natuurlik was sy onder baie stres en sy het gemaak wat ons dalk sou beskou het as ‘n emosionele besluit. Deur die genade van God, was die baba Moses egter ontdek deur Farao se dogter, wat die mandjie in die rivier af gesien drywe het. Toe sy dit oopmaak, het sy die kindjie gesien, wat toe begin huil het. Sy het ‘n moederlike jammerte vir hom gevoel en gesê, “Dit is een van die Hebreërs se kinders.” In Ex 2:7-10  lees ons die res van die verhaal. Sy suster het aan Farao se dogter gesê: Sal ek vir u ‘n pleegmoeder uit die Hebreeuse vroue gaan roep, dat sy vir u die seuntjie kan soog?  (8)  En Farao se dogter antwoord haar: Ja. En die jongmeisie het geloop en die seuntjie se moeder geroep.  (9)  Daarop sê Farao se dogter vir haar: Neem hierdie seuntjie en soog hom vir my, en ek sal jou loon gee. En die vrou het die seuntjie geneem en hom gesoog.  (10)  En toe die seuntjie groot geword het, bring sy hom na Farao se dogter; en hy het haar seun geword. En sy het hom Moses genoem en gesê: Ek het hom mos uit die watergetrek. God het dit uitgewerk vir Jogébed en sy het nie net in die posisie beland om ‘n pleegma vir haar eie seun te wees nie; sy is sommer vir die voorreg betaal ook. Deur haar geloof in God, was haar baba gered en het hy later op sy beurt weer die redder van die Israeliete geword. Jogébed is ’n voorbeeld van hoe die liefde van ’n moeder die toekoms van haar kinders kan bepaal. Die les wat ons by haar kan leer, is om totaal op God te vertrou wanneer moeilike tye ons oorval. Ons prys God vir moeders soos Jogébed.

Maria, die Moeder van Jesus

Maria was gekies deur God om die vaartuig van die verpersoonliking van onse Here Jesus Christus te wees. Sy was waarskynlik nog maar ‘n tiener toe hierdie gebeure haar getref het. Sy moes bespotting verduur as ‘n ontugtige (Joh 8:41) omdat sy swanger geraak het voor haar huwelik aan Josef (Matt 1:18). Haar antwoord aan die engel toe hy aan haar meegedeel het wat met haar gana gebeur, weerklink vandag nog deur die gange van die ewigheid (Luk 1:38) En Maria sê: “Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord.” Sy het die spesiale oomblikke van Jesus se lewe geïnternaliseer soos net ‘n moeder kan. Toe die herders die lofprysinge van die engele aangekondig het, het sy dit geïnternaliseer (Luk 2:19) en in Luk 2:33 sê dit dat beide Josef en sy moeder hulle verwonder het oor die dinge wat van Hom gesê is. • Sy het dikwels saam met Hom gereis tydens sy bediening, soos net ‘n ma sou. Sy was saam met hom in die Kapérnaüm sinagoge toe hy deur sy medeinwoners verwerp is. Sy was daar toe Hy sy eerste wonderwerk by Kana in Galilea uitgevoer het (Joh. 2:12). En sy was daar dag dat hulle Sy liggaam vasgespyker het aan die kruis. Maria het groot belangstelling in haar seun getoon, net soos enige ma sou doen. Sy was net ‘n normale vrou wat God liefgehad het en geseën was om Jesus se aardse ma te wees. Die les wat ons by haar kan leer, is hoe belangrik dit is om die groot oomblikke in ons kinders se lewe te herken en om te probeer by te wees om dit saam met hulle te beleef.

Charles Spurgeon se ma

Die bekende prediker Charles Spurgeon het in sy outobiografie vertel hoedat sy ma Sondagaande by die huis by die kinders gebly het, die Bybel vir hulle gelees en verduidelik het, en by hulle gepleit het om die Here te soek. Hy onthou een keer hoedat sy gebid het, ” Here, as my kinders eendag moet vergaan in hul sondes, sal dit nie van onkunde wees dat hulle vergaan nie, en my siel sal dan getuienis teen my eie bloed moet lewer op die dag van oordeel as hulle nie nou vir Christus aanneem nie.” Hy het gesê, “Die gedagte aan my ma wat getuienis teen my moet lewer op die dag van oordeel, het my gewete deurboor, en my hart geroer”.

Spurgeon se pa was dikwels weg van die huis prediking. Een aand, op sy pad na ‘n diens, het hy bang geword dat hy sy eie familie afskeep, terwyl hy meer omgee vir die siele van ander. So het hy teruggekeer en huis toe gegaan. Toe hy by die huis kom, was alles stil, behalwe vir die stem van sy vrou agter die slaapkamer deur. Hy het geluister en gehoor sy ernstig in gebed pleit vir die redding van al haar kinders, en veral vir haar eersgeborene met die sterk wil, Charles. Sy pa het gedink dat met sy vrou wat so goed kyk na die geestelike belange van sy kinders, hy met ’n geruste hart kon voortgaan met die Here se besigheid, so hy het weer na sy diens teruggegaan sonder om haar te steur.

Slot

Ek sluit af met die woorde wat President Theodore Roosevelt by geleentheid gesê het: “When all is said, it is the mother, and the mother only, who is a better citizen than the soldier who fights for his country. The successful mother, the mother who does her part in rearing and training aright the boys and girls who are to be the men and women of the next generation, is of greater use to the community, and occupies, if she only would realize it, a more honorable as well as more important position than any man in it. The mother is the one supreme asset of the national life. She is more important, by far, than the successful statesman, or businessman, or artist, or scientist”.

Ons dank die Here vandag vir elke moeder.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.