Het jy al gehoor van iemand met die naam van Stan Lee? Indien jy lief is of was vir strokiesprente, sou jy beslis al van hom gehoor het. Stan Lee was verantwoordelik vir die skep of mede-vervaardiging van ‘n hele paar van die wêreld se mees gewilde superhelde. Sy ryk verbeelding het geboorte geskenk aan strokieshelde soos Black Panther, Spider-man, die X-men, Thor, Iron man, die Fantasic Four, die Incredible Hulk, Daredevil en Ant-man.

Die wêreld het nie ‘n tekort aan goeie storievertellers nie, maar Stan Lee was iets uit ‘n ander klas. Die Avengers reeks alleen het meer as $10 biljoen in kaartjie verkope gegenereer sedert 2008. Wat was die geheim van sy sukses? Stan Lee was in staat om in te tap in twee diep gewortelde menslike instinkte. Hy het sy geheim verduidelik in ‘n onderhoud met Entertainment Tonight.

“The whole formula, if there was one, I think was to say: ‘let’s assume that somebody really could walk on walls like Spider-Man, or turn green and become a monster like The Hulk. That’s a given, we’ll accept that. But, accepting that, what would that person be like in the real world if he really existed? Wouldn’t he still have to worry about making a living? Or people distrusting him? Or having acne and dandruff? Or his girlfriend jilting him? What are the real problems people would have?’ I think that’s what made the books popular.”

Stan Lee is onlangs op die ouderdom van 95 oorlede. Die ikoniese skepper se strokieshelde sal egter voortgaan om te verskyn in dosyne films. Daar hoor ons nogtans die geheim van sy sukses: Ons word aangetrek en gefassineer deur Superhelde met gewone alledaagse probleme waarmee ons almal sukkel.

Ons weet almal dat ‘n superheld ons moet red van ons vyande, van onvoorsiene omstandighede; of van onsself. Maar ons wil terselftertyd ook hê dat hierdie held iemand moet wees met wie ons kan identifiseer. Hierdie twee instinkte is diep ingeweef in ons sondige natuur: die wete dat ons iemand nodig het om ons te red en dan die diep begeerte vir daardie persoon om ons stryd te verstaan. Dit berei ons menslike harte voor vir die verlossingswerk van Jesus. Die skrywer van Hebreërs stel dit so mooi in ons teksvers vir vandag:

Heb 4:14-16  Terwyl ons dan ‘n groot Hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou.  (15)  Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde.  (16)  Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.

Jesus het ons nie van vêr af gered, soos iemand wat half onbetrokke is nie. Nee, Hy het volkome mens geword en hom onderwerp aan al die probleme van ons gevalle wêreld. Die Woord sê dat Hy in alle opsigte versoek was, net soos ons. Hy red ons daarom as Een wat kan simpatiseer met dit waardeur ons gaan.

Hier is ’n paar gedagtes wat ek graag wil deel oor ons teksvers:

Volhard

Die eerste gedagtes is in vers 14- hou vas aan jou belydenis. Moenie moed opgee nie, omdat Jesus die seun van God is. Jesus is nie net ons priester – die Een wat omgee vir ons en na God gaan namens ons nie; en Jesus is ook nie net ons HOËPRIESTER– die hoof van alle priesters, nie; Jesus is ons groot Hoëpriester! Geen ander priester in die Bybel was ooit “groot” genoem nie – net Jesus. Dit is omdat hy enige Hoëpriester in Israel se geskiedenis ver oortref.

Net die Hoëpriester kon die heiligste plek in Israel se tempel betree. Dit was bekend as die Allerheiligste, en dit was geskei van die res van die tempel deur ’n dik gordyn. Dit het die Verbondsark van God bevat en dit was die plek waar God gekies het om Sy Teenwoordigheid te openbaar. Niemand het dit gewaag om selfs net te kyk daarna nie, baie minder nog om in dieselfde kamer saam met dit te wees. Dit was te gevaarlik! Sommige van diegene wat die ark in die verlede aangeraak het, het nie gelewe om daaroor te praat nie.

Net die Hoëpriester kon ingaan in die Allerheiligste, en dan ook slegs een keer ‘n jaar, en slegs dan met die offerbloed van ‘n dier as offer vir sy eie sondes en die sondes van Israel. Selfs dan het die ander priesters ‘n tou om sy middellyf vasgebind wat lank genoeg was vir die ander kant om onder die gordyn uit te steek. Op dié manier, as die Hoëpriester gesterf terwyl hy in God se teenwoordigheid was, kon die ander priesters hom uittrek sonder om self hul eie lewens te waag. Om ‘n Hoëpriester in Israel te wees, was terselftertyd ‘n baie groot verantwoordelikheid en ‘n ongelooflike groot voorreg.

Jesus het egter baie beter as dit gedoen. Hy het nie in ‘n mensgemaakte tempel op aarde ingegaan nie; Hy het in die hemel self ingegaan. Hy het ook nie die bloed van ‘n dier aan hom gehad nie; Hy het Sy eie Bloed aan Hom gehad. En hy het nie na ‘n ark gegaan wat net God se teenwoordigheid verteenwoordig het nie; Hy het in die teenwoordigheid van God Self ingegaan.

Jesus is werklik die groot Hoëpriester, want hy is die Seun van God, Hy gaan self in die Teenwoordigheid van God en Sy eie bloed bedek die sondes van die hele wêreld, nie net die van die nasie van Israel nie. Jesus is werklik die groot Hoëpriester en Hy is ook jou groot Hoëpriester as jy afhanklik is van Hom. Daarom sê hierdie vers vir ons: Hou vas aan jou belydenis. Moenie moed opgee nie, omdat Jesus die seun van God is. Vertrou jou geloof.

Bid Met Vertroue

Die tweede gedagte is in vers 15 – kom met vrymoedigheid na Christus met jou behoeftes. Moenie bang wees om die troon van genade nader nie, omdat Jesus jou ken en verstaan.

Hebreërs 4:15 Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde.

Jesus is nie net die Seun van God nie, Hy is ’n persoonlike God – die God wat met saam met jou en my ly. Die woord vir “medeley” beteken letterlik “om saam te ly,” so Jesus ly wanneer jy ly. Hy het elke swakheid ervaar, elke pyn, en elke versoeking wat jy ervaar het, behalwe dat Hy nooit gesondig het.

Het jy al ooit so hieraan gedink: As Hy elke versoeking ten volle ervaar het, maar sonder om te sondig – was dit vir Hom baie, baie erger as wat dit ooit vir jou was. Om elke versoeking in sy volheid te kon ervaar, beteken dat Sy versoekings ver verby enige versoeking was wat jy of ek ooit gekonfronteer het. Ons versoekings sal nooit ten volle wees nie, want ons is te geneig om te gou vir hulle in te gee. Dit is soos om jou hand oor ‘n vlam te hou. Sodra jy dit doen, is jy in die versoeking om jou hand te verwyder, wat jy baie vinnig moet doen voordat dit jou brand. Jesus het nooit Sy Hand van enige versoeking kon wegruk nie, Hy het die volle brand van elke versoeking ervaar totdat Sy lewe op die kruis volbring was.

Baie mense dikwels vra, “hoekom?” wanneer hulle deur tye van pyn gaan, maar dit lyk nie of God in die besigheid is van die beantwoording van daardie vraag nie. Filosowe en Teoloë probeer dikwels om die “Hoekom” vraag beantwoord, maar hulle antwoorde is dikwels onbevredigend. In werklikheid probeer hulle gewoonlik om God te beskerm teen die ‘Hoekom’ vraag. Jesus Christus, aan die ander kant weer, lyk nie of Hy belangstel om weg te kom van die vraag nie. Inteendeel, Sy antwoord op die probleem van pyn is nie om te probeer wegkom nie, maar om Homself te deurboor aan die haak van ons menslike pyn, sodat Hy saam met jou ly in die midde van jou pyn:

Jes 53:5  Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.

Hier is die punt … Jesus Christus Self het gevoel wat ons voel. Toe Hy ‘n mens geword het, het Hy afgekom tot op ons vlak en ervaar wat dit is om moeg en ontmoedig te voel… Hy weet wat dit is om seer te kry en te bloei. Aan die kruis, het Jesus ook die pyn van verlies ervaar, geskei van Sy Vader vir die eerste keer in alle ewigheid. In jou pyn, mag jy in die versoeking kom om te sê, “God, U het geen idee wat deur moet gaan nie. U het geen idee hoe sleg hierdie vir my is nie. ” Maar Jesus kan daarop reageer en sê , “Ja, Ek doen.”

Wanneer die lewe hard raak en jy voel om op te hou, moenie. In plaas daarvan, volhard in jou belydenis van geloof, want Jesus is die Seun van God; bid dan eerder met vertroue, omdat jy weet dat Jesus met jou ly. Uiteindelik, wanneer die lewe kry te hard raak…

Gehoorsaam met oortuiging

Die derde idee is – Doen wat Hy sê, omdat jy glo in wie Hy is. Volg Jesus in die volle versekering van geloof. Toe Jesus by die bruilof in Kana was, het die wyn opgeraak. Sy moeder het Hom gevra om te help. Hoewel Hy onwillig voorgekom het, was haar woorde aan die dienaars gewees:

Joh 2:… Net wat Hy vir julle sê, moet julle doen.

Eerstens het Jesus die gesag om te dien as ons Hoëpriester vir ewig, omdat God Hom aangestel in daardie verhewe posisie. Ons lees in

Heb 5:1-4  Want elke hoëpriester wat uit die mense geneem word, tree ten behoewe van mense op in die dinge wat in betrekking tot God staan, om gawes en offers vir die sondes te bring  (2)  as een wat kan saamvoel met die onwetendes en dwalendes, omdat hy self ook met swakheid bevange is.  (3)  En daarom juis moet hy, net soos vir die volk, so ook vir homself vanweë die sondes offer.  (4)  En niemand neem die waardigheid vir homself nie, maar hy wat deur God geroep word, net soos Aäron.

‘N Hoëpriester kan homself nie aan daardie posisie aanstel nie. God moet hom aanstel; God moet hom te roep om te dien, net soos hy Aäron, Israel se eerste Hoëpriester, geroep het. God het hom geroep om offerandes vir sondes te aan te bied en om met empaties met die sondaar te werk.

Dit is dan ook wat die priesters in Jesus se dag veronderstel was om te doen, maar toe hulle ‘n vrou wat egbreuk pleeg gevang het, wou hulle haar stenig. Hulle het haar na Jesus gebring en vir Hom gesê, “die Wet sê, ‘ stenig haar!” Joh 8:7  maar Hy het vir hulle gesê: “…laat dié een van julle wat sonder sonde is, die eerste ‘n klip op haar gooi.”

Hulle het geweet dat hulle almal sondaars was. Toe die Een, die enigste Een, wat die reg gehad het om haar te veroordeel gesê het, (Joh 8:10-11) “Vrou, waar is daardie beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie?  (11)  [het] En sy [ge]antwoord: Niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar: Ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. “

Jesus het gedoen wat die priesters moes gedoen het. Hy het saggies met die sondaar gewerk, en Hy sal dieselfde doen vir jou en my. Moenie bang wees om na Hom te gaan nie, maak nie saak hoe erg jy gesondig het nie. Moenie bang wees om jou sonde te erken en vergifnis te vind nie. Jesus sal jou sonde nie goedpraat nie, maar Hy sal jou ook nie veroordeel nie. In plaas daarvan, hy sal saggies met met jou werk en jou opdrag gee om nie vêrder in daardie area te sondig nie.

Deur met oortuiging aan Hom gehoorsaam te wees en Sy instruksies uit te voer, sal Hy ons uitred uit elke moontlik situasie wat met jou kan gebeur.

Die God wat aan die kruis gehang het

In haar boek ‘The God Who hung on the cross’, vertel joernalis Ellen Vaughn die aangrypende verhaal van hoe die evangelie na ‘n klein dorpie in Kambodja in Viëtnam gekom het. In September 1999 het Pastoor Tuy Seng (nie sy regte naam) gereis na Kampong Thom Provinsie in die noorde van Kambodja. Regdeur daardie veraf area, was die meeste van die dorpenaars Boeddhiste of spiritiste. Baie min het selfs eers gehoor van die Christendom.

Tot Seng se groot verbasing, toe hy in ‘n klein plattelandse dorpie aangekom het, het die mense hom hartlik omhels en sy boodskap oor Jesus gretig aangehoor. Toe hy die dorpenaars oor hul openheid na die evangelie uitgevra het, het ‘n ou vrou vorentoe getree, gebuig, Seng se hande vasgegryp en gesê, “Ons wag al vir twintig jaar op jou.” Toe het sy hom die verhaal vertel van die geheimsinnige God wat aan die kruis gehang het.

In die 1970 ‘s het die Khmer Rouge, die wrede, Kommunistiese- regime, oor Kambodja regeer en alles vernietig in sy pad. Toe die soldate uiteindelik op hierdie plattelandse dorpie in 1979 aangekomhet, het hulle dadelik die dorpenaars bymekaar gemaak en hulle gedwing om hul eie grafte te begin grawe. Nadat die dorpenaars klaar grawe het , het hulle hulself voorberei om te sterf. Sommige geskree na Boeddha, ander het weer geroep na hulle voorvader geeste om hulle te help.

Een van die vroue het egter begin om te roep om hulp gebaseer op ‘n ‘n storie uit haar kinderjare – haar ma het haar as kind vertel van ‘n God wat aan ‘n kruis gehang het. Die vrou het daardie onbekende God op ‘n kruis, aangeroep. Sekerlik, as hierdie God lyding geken het, sou Hy Hom ontferm oor hul lot. Skielik het haar eensame geroep tot een groot geroep verander toe die hele dorp saam begin bid het tot die God wat gely het en op ‘n kruis gehang het. Terwyl hulle na hul eie grafte gestap het, het die geweeklag stadig verander na ‘n rustiger gehuil. Daar was ‘n onheilspellende stilte in die muwwe oerwoud lug. Stadig het hulle gewaag om om te draai en die soldate in die gesig te staar net om te ontdek dat die soldate weg was.

Toe die ou vrou klaar hierdie storie vertel, het sy aan Pastoor Seng vertel dat sedert daardie dag 20 jaar gelede het die dorpenaars gewag vir iemand om te kom en die res van die storie oor die God wat op ‘n kruis gehang het, met hulle te deel. Jesus het hulle gered van die Khmer Rouge vir ‘n tyd lank. Nou kon Hy hulle red vir alle ewigheid nadat hulle die res van die storie gehoor en hulle vertroue in Hom geplaas het.

Jesus het die gesag om vir ewig as jou Hoëpriester te dien, en Jesus het die vermoë om vir ewig as jou Verlosser te red – nie net om geestelike vlak nie, maar ook op sielkundige vlak en liggaamlike vlak. Daar kan slegs een antwoord wees, en dit is om Hom te gehoorsaam. Volg Sy instruksies en doen net wat hy Hê.

Heb 5:9  sê dat “Hy vir almal wat Hom gehoorsaam is, ‘n bewerker van ewige saligheid geword het.” Dit is die gehoorsaamheid van ons geloof, omdat ons gedrag altyd dit sal weerspieël wat jy in jou hart glo. As jy werklik vir Jesus vertrou met jou lewe, sal jy Hom toelaat om volle beheer van jou lewe te neem. En Hy wat getrou is, sal jou uitred uit jou nood en jou op hoë plekke plaas waar jy veilig kan wees.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.