Vroeër die week gesels ek en Mari met iemand en die gesprek eindig toe by ’n droom wat sy gehad het oor Jesus se voete. Dit het dadelik my aandag getrek. So, vandag praat ons oor Jesus se voete…

Voordat ons verder daaroor praat, eers ’n paar interessante feite oor voete:

Het jy geweet dat die gemiddelde persoon tussen drie en vier keer rondom die aarde loop in sy leeftyd? Die voet self is ‘n komplekse meganisme wat bestaan uit 26 bene, 33 gewrigte, en meer as 100 spiere en senings.

Of jy dit wil weet of nie, jou voete verteenwoordig alles van jou. Waar jou voete gaan – daar moet die res van jou volg. Het jy byvoorbeeld al agtergekom:

  • As jou voete seer is, is jou hele liggaam seer.
  • As jou voete koud is, is jou hele lyf ook sommer koud.
  • As jou voete vuil is, voel jy vuil totdat jy jou voete gewas het.

Jou voete neem jou ook oral waar jy wil gaan. Dis hoekom die Bybel sê, “Hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig!” (Rom 10:15)

Die daad van voete was openbaar jou hart vir almal om te sien

Elkeen wie se voete al gewas was deur iemand anders, sal kan getuig dat dit ‘n nederige ondervinding is. Dit voel of jy jou siel ontbloot as jy jou kouse en skoene moet uittrek sodat iemand anders jou voete kan was. In Jesus se tyd was voete was ’n algemene ding, maar dit was gewoonlik die werk van slawe en – by gebrek aan slawe – die werk van die persoon met die laagste sosiale stand in die vertrek.

Hier is ‘n baie interessante ding rondom die gebeurtenis toe Jesus die dissipels se voete gewas het, wat ek graag wil deel:

Joh 13:2-9  En gedurende die maaltyd—die duiwel het dit al in die hart van Judas Iskáriot, die seun van Simon, ingegee om Hom te verraai—  (3)  het Jesus, omdat Hy wis dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat Hy van God uitgegaan het en na God heengaan,  (4)  van die maaltyd opgestaan en sy bo-klere uitgetrek en ‘n doek geneem en dit om Hom vasgemaak.  (5)  Daarna het Hy water in ‘n bak gegooi en die voete van die dissipels begin was en afdroog met die doek wat Hy omgehad het.  (6)  Hy kom toe by Simon Petrus en dié sê vir Hom: Here, gaan U my voete was?  (7)  Jesus antwoord en sê vir hom: Wat Ek doen, begryp jy nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan.  (8)  Petrus sê vir Hom: U sal my voete in der ewigheid nie was nie! Jesus antwoord hom: As Ek jou nie was nie, het jy geen deel aan My nie.  (9)  Simon Petrus sê vir Hom: Here, nie net my voete nie, maar ook die hande en die hoof.

Die taal wat Simon Petrus gebruik in die Grieks, is eintlik baie sterker as die vertaling. Dit sê eintlik, “Here – U wil was my voete?!” en toe Jesus bevestigend antwoord, sê hy eintlik, “Nie nou nie, ook nie more nie, nie in alle ewigheid nie!” Hoekom het Jesus in die eerste plek opgestaan om die dissipels se voete te was en hoekom het Petrus so sterk reageer teenoor Jesus se optrede? Ek glo dat ons ‘n leidraad vind in Lukas se weergawe van die gebeure; want Lukas gee detail wat Johannes nie gee nie:

Luk 22:24  En daar het ook twis onder hulle ontstaan oor wie van hulle die grootste geag moet wees.

Wat oënskynlik hier gebeur het, is dat die dissipels stry gekry het oor wie se sosiale stand die laagste was, want daardie een moes die ander se voete was. Nadat Jesus ingemeng het, sluit Hy af met die volgende woorde:

Luk 22:27  Want wie is groter: die een wat aan tafel is, of die een wat dien? Is dit nie hy wat aan tafel is nie? Maar Ek is onder julle soos een wat dien.

Daarna het Hy opgestaan om hulle voete te was en daardeur te kenne gegee dat Hy Homself ag as die een met die laagste stand en inderdaad onder hulle is soos een wat dien. Omdat ons voete so ‘n nederige deel van ons liggame vorm, openbaar die was van ons voete deur iemand anders, ons diepste gevoelens. Die hoogmoed in die dissipels se harte was deur hierdie gebeurtenis duidelik geopenbaar. Dis hoekom Petrus so sterk gereageer het toe Jesus hom met die handdoek en die wasskottel genader het. Hierdie konteks van die hele gebeurtenis is vir my kosbaar, want dit beeld die menslikheid van die dissipels en die grootsheid van Jesus pragtig uit. Ek hou ook van die wyse waarop die vertelling afsluit: Toe Jesus vir Petrus sê dat hy nie deel aan Hom sal hê as Hy hom nie was nie, was Petrus se reaksie vir my so mooi. Hy wou so graag deel van Jesus wees dat hy antwoord deur te sê, ‘As dit dan die geval is – nie net my voete nie, maar my hande en gesig ook!’

Jesus se voete

Daar is heelwat gebeure in die Nuwe Testament waarby Jesus se voete betrokke was. Hier is ’n paar gedagtes oor Jesus se voete wat ek graag wil deel:

Om by Jesus se voete te sit, beteken om onder Sy gesag te wees

Die mooiste uitbeelding hiervan vind ons in die verhaal van die besetene van Gadara. Nadat Jesus die duiwels uit hom gedryf het, lees ons die volgende in

Luk 8:35  Daarop het hulle uitgegaan om te sien wat gebeur het; en hulle het by Jesus gekom en die man gevind uit wie die duiwels uitgevaar het, terwyl hy aan die voete van Jesus sit, gekleed en by sy verstand. En hulle het gevrees.

Ons lees ‘n paar verse later dat die man wat genees was, vir Jesus gesmeek het om by Hom te bly. Ek glo dit is omdat hy veilig by Jesus se voete gevoel het. Wanneer ons by Jesus se voete is, is ons onder Sy gesag. Die hel en al sy demone het dan geen gesag oor ons meer nie. By Jesus se voete is ons “gekleed en by [ons] volle verstand.”

Jesus se voete bring ons by ’n plek van stilte

Die Bybel verwys na ‘n vrou met die naam van Maria. Sy was die suster van Lasarus en Martha en sy word drie keer in die Evangelies genoem. Elke keer wanneer haar naam genoem word, vind ons haar by die voete van Jesus. Die eerste keer is in

Luk 10:38-42  En op hulle reis het Hy in ‘n sekere dorp gekom, en ‘n vrou met die naam van Martha het Hom in haar huis ontvang.  (39)  En sy het ‘n suster gehad met die naam van Maria; dié het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister.  (40)  Maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê: Here, gee U nie om dat my suster my alleen laat bedien nie? Sê dan vir haar dat sy my moet help.  (41)  Maar Jesus antwoord en sê vir haar: Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge;  (42)  maar een ding is nodig; en Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie.

Terwyl Martha was se aandag afgelei was, het Maria kalm gesit en luister na die woorde van Jesus. Wanneer ons in Jesus se teenwoordigheid kom, (d.w.s., in gebed, Bybel lees, aanbidding, ens.), dan is die laste van die lewe geneig om ongelooflik lig te word. Dit sou baie Christene goed doen om te leer om te sit in Sy teenwoordigheid te sit en te vergeet van die sorge van die wêreld. Leer om die Here meer as jou bekommernisse lief te hê en jy sal in staat wees om daardie kalm plek in sy Geseënde teenwoordigheid te vind.

Jesus se voete bring ons by ’n plek van vurige gebed

Die tweede plek waar ons Maria vind, is toe haar broer Lasarus gesterwe het. Jesus het na Betanië gereis om Sy respek aan die familie getoon. Martha het eerste na Jesus gehardloop en met Hom gepraat, waarna sy haar suster gaan roep het. Ons lees in

Joh 11:32  En toe Maria kom waar Jesus was en Hom sien, val sy aan sy voete neer en sê vir Hom: Here, as U hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie.

Ons sien hier dat haar vurige gebed nie net Jesus se hart aangeraak het nie, maar ook Sy kompassie vir ons daaglikse probleme getoon het. Hy was so aangeraak deur haar optrede dat Hy saam met haar geween het. Daarna het Hy die wonderwerk verrig waar Lasarus uit die dood uit opgewek was.

Jesus se voete bring ons by ’n plek van opregte aanbidding

Die derde plek waar ons Maria vind, is in

Joh 12:1-3  En Jesus het ses dae voor die pasga na Betánië gekom waar Lasarus was, wat dood gewees het en wat Hy uit die dode opgewek het.  (2)  Hulle het toe vir Hom daar ‘n maaltyd berei, en Martha het bedien; en Lasarus was een van die wat saam met Hom aan tafel was.  (3)  En Maria het ‘n pond egte, baie kosbare nardussalf geneem en die voete van Jesus gesalf en sy voete afgedroog met haar hare. En die huis is vervul met die reuk van die salf.

Maria het ‘n kruik vol salf op Jesus se voete uitgestort. Die waarde daarvan was gelykstaande aan ‘n jaar se loon vir die gemiddelde werker. Sy was bereid om hierdie skat te gee as gevolg van haar liefde vir Jesus. Maria het haar bes gegee, sy het die Here met alles wat sy het, sy liefgehad. Ons moet nie minder doen nie! Dit is nie totdat ons ons alles gee nie, dat ons werklik ons liefde vir Hom betoon nie.

Wanneer ons Jesus se voetstappe hoor

Op die oggend van die opstanding van Jesus, was Maria alleen by die graf toe sy voetstappe agter haar gehoor het:

Joh 20:14-16  En toe sy dit gesê het, draai sy haar om agtertoe en sien Jesus staan, en sy het nie geweet dat dit Jesus was nie.  (15)  Jesus sê vir haar: Vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat dit die tuinier was en antwoord hom: Meneer, as u Hom weggedra het, sê vir my waar u Hom neergelê het, en ek sal Hom wegneem.  (16)  Jesus sê vir haar: Maria! Sy draai haar om en sê vir Hom: Rabboeni! dit beteken Meester.

Maria was oorweldig deur alles wat gebeur het en ontmoedig. Haar drome het aan skerwe gelê en sy het hartseer na Hom gaan soek, toe sy Sy voetstappe hoor. Wanneer ons Jesus se voetstappe hoor, sal dit altyd wees om goeie tyding te bring wanneer ons oorweldig en moedeloos voel. Jesus se voetstappe daardie oggend het groot vreugde en berusting vir Maria gebring. Wanneer jy Sy voetstappe hoor, soos wat Maria dit gehoor het, dan is dit vir jou ’n teken dat jy aan die begin van ’n nuwe hoofstuk van jou lewe staan.

Die Here het gesê, “Ek is die opstanding en die lewe” (Joh. 11:25). Vandag sê Hy vir jou: Ek is die God wat die dode laat verrys en ek is die waarmaker van jou drome. Laat my toe om jou drome wat gesterf het weer te laat herleef. Ek het alles wat jy nodig het om ’n sukses in jou persoonlike lewe sowel as jou geestelike lewe gemaak. Kom nader na My en Ek sal nader tot jou. Jy sal leer om My stem te herken as jy tyd saam met my spandeer. Moenie bang wees om my te vertrou met jou hele hart nie, want as jy honger vir meer, sal Ek jou begeertes ontmoet. Rig jouself op en moenie langer toelaat dat die druk van die wêreld jou aftrek nie, want elkeen wat opreg na My soek, sal My vind.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.