Ons Skriflesing is uit Ps 25:15  “My oë is altyddeur op die HERE, want Hy sal my voete uit die net uitlei.

Ons lees verskeie kere in die Psalms dat die Psalmskrywer, meestal Dawid, verwys na ‘n net wat deur sy vyande gespan sou wees. Alhoewel ons lees dat Dawid baiekeer in gevaarlike situasies beland het weens sy leefstyl, is dit duidelik dat hy nie altyd net na fisiese vyande verwys nie. Hy het die insig gehad om te verstaan dat daar ‘n onsigbare, geestelike vyand is wat daagliks aktief werk om mense in hulle nette te vang en te verstrengel. Daardie nette kan bestaan uit enige – of ‘n kombinasie van enige – van ‘n aantal sondes soos pornografie, dobbel, materialisme, aansien, mag, ens.

Ek raak al hoe meer oortuig dat baie kinders van die Here in sulke nette vasgevang word weens hulle onbewustheid van die daaglikse geestelike oorlog wat teen hulle en hulle gesinne gevoer word. Hulle het nie ‘n situasionele bewustheid van wat om hulle aangaan nie en so word hulle of hulle gesinne dan vasgevang in nette wat hulle weerhou daarvan om vorentoe te gaan in hulle lewens.

In ons teksvers lees ons dat die Here ons uit die net sal uitlei. Om uit ‘n net uitgelei te word, moet mens eers in ‘n net beland.

Wat is die doel van so ‘n net?

Die doel van die vangnet waarna hier verwys word, is om die slagoffer te verstrik en vas te vang op so n wyse dat hy moeilik of glad nie daaruit sal kan ontsnap sonder hulp nie. Het jy al ooit vir iemand gevra hoe gaan dit en dan antwoord hy of sy, ‘it’s complicated’? Die Engelse woord vir verstrik is ‘entangle’ en die woordeboek verklaar dit as volg:

  • cause to become twisted together with or caught in
  • involve (someone) in difficulties or complicated circumstances from which it is difficult to escape.

Daardie persoon is heel moontlik vasgevang in ‘n strik of net waaruit dit moeilik is om te ontsnap.

Tekens dat jy in ‘n net is

Ondervinding leer ons dat daar sekere waarskuwingstekens is wanneer jy in ‘n net begin beland:

Jy hou geheime

Geheime is die teelaarde vir moeilikheid. Vee jy jou internet geskiedenis (history) uit wanneer jy op sekere webwerwe gaan besoek het? Vee jy daardie ‘onskuldige’ gesprekke met ‘n ander persoon uit nadat dit verby ‘n sekere vlak gegaan het? Mag jou man of vrou nie weet van daardie persoon of plek waarby jy laasweek was nie? Of hou jy geld eenkant om uit te gee op dinge waarvan jou familie nie weet nie? Wanneer jy geheime begin hou, is jy gewoonlik op gevaarlike terrein.

Dit raak moeilik om ‘nee’ te sê

Nog ’n teken dat jy vasgevang raak in ’n net, as dat jy begin sukkel om ‘nee’ te sê. As daardie sekere vriend of vriendin jou iets vra, dan kan jy net nie ‘nee’ sê nie, al gaan dit wat hy of sy jou vra, teen jou grein. Jou lus vir daardie sigaret/drankie/webwerf raak sterker as jou vermoë om nee te sê.  Jy raak ook al hoe waaghalsiger met wat jy doen. As jy hierdie tekens herken, is jy reeds in ’n net.

Jou omstandighede raak ingewikkeld

Wanneer jy nie uit die situasie kan ontsnap nie, want hierdie ding het weer ’n invloed op daardie ding of as jy hierdie ding doen of nie doen nie gaan daardie persoon uitvind – dan raak jy verstrengel in ’n net.

Drie Wortels waaraan Vangnette maklik anker

Elkeen van ons sukkel met wonde uit ons verlede. Die oorgrote meerderheid van daardie wonde kom uit ons kinderdae. Sulke wonde huisves dikwels die wortels van negatiewe karaktertrekke in ons lewens. Dit definieer dikwels hoe ons situasies ervaar en hoe ons optree in sekere omstandighede. Hier is ’n lys van drie wortels wat, as dit ons lewens werk, goeie ankerplekke is vir vangnette van ons geestelike vyande om ons in te vang:

Die Wortel van Rebellie

Vir diegene wat ’n Wortel van Rebellie het, is rebellie die kern van hul wese. Hulle sukkel om hulleself aan gesag te onderwerp en glo baiekeer dat hulle beter weet of dat hulle kan help met ‘n antwoord – as iemand hulle net wil vra. Wanneer ons dink dat ons bv. beter van God gehoor het as ons geestelike leiers, verhef ons ons wil bo God se wil of bo die pastorale gesag wat God oor ons geplaas het (Hebreërs 13). Daar was onlangs ’n opspraakwekkende saak in die nuus waar gemeentelede die kerk hof toe geneem het omdat hulle glo dat hulle beter weet as hulle geestelike leiers. Dit is nie volgens die voorskrif van die Bybel nie. Wanneer ons wil deur ons begeertes bedien word, aanbid ons ons eie belange, nie God se belange nie. Ons het dan in wese ons eie afgod geword.

God vergelyk rebellie met heksery, wat gedefinieer word as om krag te verkry deur die hulp van bose geeste (1 Samuel 15:23). Dit maak min verskil of ‘n individu kennis dra van die bose geeste wat hom of haar beïnvloed.

Die Wortel van Bitterheid

Ons lees in Heb 12:15  “en pas op dat niemand in die genade van God veragter nie; dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie.”

Bitterheid neem dikwels in ons lewens wanneer ons voel dat ons oor die hoof gesien word vir erkenning of eer. Selfbejammering neem oor en mense begin bewus of onbewustelik maniere soek om aandag te trek na hulle. Bitterheid woon in ons siel, want dit is ‘n geestelike vesting wat verband hou met selfsug en trots. Bitterheid kan gerig word teen God self of teen enigiemand wat God met gesag gee. Aangesien bitterheid dikwels ‘n reaksie is op ‘n waarneembare onreg of onregverdige gesag, sal dit ‘n persoon met so ’n wortel, uitlok om te reageer teen alle gesag, hetsy regverdig of onregverdig.

Bitterheid bring ook dikwels wanhoop. Omdat bitterheid egter aan trots gekoppel is, sal hierdie wanhoop mense noop om skemas te ontwerp wat hulleself bevorder. ‘n Wortel van bitterheid sal verskeie vrugte produseer. Dit kan wees immoraliteit, lewenslange woede en wrokke, of ‘n patroon van gebroke verhoudings. Daarbenewens lees ons dat is ‘n wortel van bitterheid aansteeklik is. ‘n Bitter gees sal die gees van baie ander rondom hulle, besmet.

Die Kruis is die stoppunt vir wortels van bitterheid. Jesus alleen is die Groot Geneesheer wat ons van hierdie demoniese pyniging kan red. ‘n Bitter, rebelse hart kan in ‘n dankbare en gehoorsame hart verander word, wanneer dit deur die genade van God aangeraak word. Na so ‘n verlossing moet die persoon besluit om aan God-gegewe gesag te onderwerp. Onderwerping aan gesag is ‘n bewustelike besluit eerder as ‘n gevoel.

Die Wortel van Vrees

Vrees, wat ‘n gebrek aan geloof is, maak die deur oop vir ‘n gees van vrees om in ‘n persoon se lewe te kom. Vrees begin dikwels in die kinderjare reeds. Dit duur dan totdat dit ‘n individu se siel oorheers en begin om hom of haar te beheer. Vrees verstaan nie rede nie, want dit word nie beheer deur ons rasionele denke nie. Hierdie gees se misleiding gebeur daarom onbewustelik, want dit ignoreer kognitiewe begrip en beweeg direk om ‘n individu se handelinge te beïnvloed. Daarom veroorsaak ‘n gees van vrees dat jy leer om op situasies met meer vrees te reageer.

‘n Gees van vrees sal wat op ons swakste oomblikke om toe te slaan. Hierdie oomblikke volg gewoonlik kort op ‘n episode in ons lewe wat diep letsels op ons psige of geeshet. Een voorbeeld is dat baie welmenende ouers deur vrees beheer, eerder as die ontwikkeling van ‘n kind se vermoë om wyse keuses te maak.

‘n Wortel van vrees kan deur die Gees van God verwyder word, maar hulle moet bereid wees om die prys van gebed, geduld en verdraagsaamheid te betaal. Hulle moet ook begeer om enige gesagsfiguur wat hulle gewond of misbruik het, te vergewe.

Ontsnapping uit die net – My oë is op die Here

Ons word uit ons vangnette gelei wanneer ons oë op die Here gevestig is. Dit beteken in die praktyk om eerstens ons spesifieke vangnette te identifiseer en te erken dat ons daarin vasgevang is. Veral seksuele en finansiële sondes dra mantels van skaamte wat moeilik breek. Die Bybel leer vir ons in Jak 5:16 dat ons ons sondes aan mekaar moet bely sodat ons genees kan word. Deur met die geheime in ons harte te deel, bring dit ons na ’n posisie vir genesing.

Tweedens leer ons in Rom 12:2 dat ons ons gedagtes moet vernuwe. ’n Belangrike deel van hierdie proses is om ons wonde en die wortels in ons lewens te identifiseer en berading daarvoor te soek sodat ons genesing kan ontvang. Ons moet breek met ons ou gewoontes en gedagtepatrone. Nuwe, goddelike gedagtepatrone en gewoontes moet die oues vervang. Ons kan dit gewoonlik slegs regkry met die hulp van geestelike mentors.

Laastens het ons nodig om te besef dat ons volkome afhanklik is van die krag van die Heilige Gees om uitgelei te word uit die nette van Satan. Sonder Sy krag is ons tot niks in staat nie. Dit is slegs deur Hom en in samewerking met Sy leiding (ons oë op Hom gerig) – dat ons uit die nette van Satan bevry sal word.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.