As ek jou sou vra, “Is jy ‘n gelowige?” sou die meeste van ons sê: “Ja, ek dink ek is ‘n gelowige.” En as ek sou vra, “Hoe weet jy dit?” sou jy waarskynlik antwoord, “Want ek glo in God.” En dis goed so, want Jakobus 2:19 sê: “Glo jy dat daar net een God is? Dit is reg. Die bose geeste glo dit ook – en hulle sidder van angs.” Dit beteken egter nie dat die bose geeste dit hemel toe gaan maak nie, want ware geloof is meer as net intellektuele instemming.

Ons is vinnig om te sê, “Ek glo in Jesus. Ek glo in God. ” maar daar is baie meer om gelowig te wees as net dit. News.gallup.com rapporteer in hulle jongste opname dat 89% van alle Amerikaners sê dat hulle aan God glo, maar tog het dit absoluut geen invloed op hul lewenstyl nie. Ons leer ook in Jakobus 2:26 dat geloof sonder werke dood is. Dit beteken dat as my optrede nie ooreenstem met wat ek glo nie, is my geloof waardeloos. So, wat beteken dit om ‘n ware gelowige te wees? Hoe weet jy of jy ‘n ware gelowige is?

Abraham word genoem, ‘die vader van ons geloof’. Ons lees in Hebreërs 11 dat Abraham in sy leeftyd deur vier groot toetse gegaan het. Alhoewel jou omstandighede moontlik sal verskil, sal jy as gelowige op een of ander stadium van jou lewe ook deur dieselfde toetse gaan. Sy verhaal is ’n verhaal wat die meeste van ons ken, daarom gaan ons vandag kyk na vier maniere waarop God ons geloof toets.

‘n Groot Verandering

Wie van julle het al ooit getrek? Het jy gehelp om te pak? Het jy gehelp om dinge op te laai en weer af te laai? As jy dit gedoen het, sal jy weet dat dit harde werk is om te trek! Hoe meer dinge jy het wat moet saamgaan, hoe moeiliker is dit! Maar wat daarvan as jy sou moes trek, en tog GEEN IDEE gehad het van waarheen jy moes trek nie? Hoe sou dit jou laat voel? Die Bybel vertel ons dit is presies wat met Abraham gebeur het.

Die meeste van ons ken die verhaal van hoedat God vir Abraham gevra het om weg te trek uit die stad UR uit. Maar kan julle onthou wat God gesê het waarheen hy moet trek?  Kyk wat lees ons in Gen. 12:1 “Trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af na die land toe wat Ek vir jou sal aanwys.

Ons lees in Heb. 11:8 “Deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as ‘n erfenis sou ontvang; en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom.”

Die eerste toets is ’n groot verandering. God het van Abraham verwag om ’n groot verandering te maak in sy lewe: hy moes pak en wegtrek van sy mense en familie af. Die enigste ding was – God het net gesê dat hy moes trek. Hy het nie gesê waarheen hy moes trek nie. Kom ons plaas onsself eers vir ’n oomblik in Abraham se skoene sodat ons beter kan verstaan:

 • 12:4 sê dat Abraham 75 jaar oud was toe hy getrek het. Die meeste van ons wil op 75 al afgetree het. Ons wil dinge begin rustig vat. Dit is dan tyd vir die jonger klomp om oor te vat. Ons is nie meer lus vir drama en dinge nie.
 • Ons weet vandag dat UR, die stad waar Abraham gebly het, ’n welvarende stad was.
 • Nie net dit nie, ons weet ook dat Abraham self welvarend was. Hy het baie skape, bokke en beeste gehad. Hy het ook baie diensknegte gehad. Ons lees in Gen. 14 dat hy 318 manne uit sy huishouding bymekaar kon maak om te gaan veg teen die Elamiete. Dit is ’n redelike groot familie.

Die eerste toets vir ’n ware gelowige is of hy God se leiding sal volg, al weet hy nie waarheen nie. Dit is die antwoord op die vraag, ‘Waar?’.

 • Here, waar moet ek woon?
 • Here, waar moet ek werk?
 • Here, waar moet ek gaan werk soek?

Ons is geneig om te vra, ‘Here wys my!’ maar God sê, ‘Beweeg eers dan sal ek jou aanwys waar.’

Die vertraagde vervulling van ’n belofte

Ons lees van die tweede toets in Heb. 11:9 “Deur die geloof het hy [Abraham] as vreemdeling gaan woon in die land van belofte soos in ‘n vreemde land en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte

God se beloftes is belangrik in die woordeskat van die ware gelowige. Die Here wil hê dat ons ons lewens baseer op Sy beloftes – nie op verduidelikings en verklarings nie, maar op ’n gelowige verwagting. God het aan Abraham groot beloftes gemaak indien hy wel sou trek, maar nadat Abraham daar gekom het, was daar ’n vertraagde vervulling van die belofte. Abraham het, nadat hy getrek het, nog honderd jaar gelewe en steeds het hy nie die vervulling van die belofte gesien nie. Nog erger, die teksvers sê  dat hulle in tente gewoon het. Hy kon nie rustig raak en iewers gaan aftree nie, hy was konstant aan die rondbeweeg. Dit was eers geslagte later, nadat Jakob se seuns al grootgeword het, dat die Israeliete as nasie uit Egipte weggtrek het. Dit is ’n lang tyd om te wag. Ek glo dat Abraham gereeld vir die Here gevra het, “Wanneer, Here?”

Die eerste toets is ‘Waar?’

Die tweede toets is ‘Wanneer’?

 • Wanneer gaan ek dit kry?
 • Wanneer gaan U antwoord?
 • Wanneer gaan die belofte vervul word?
 • Wanneer gaan U na my behoeftes omsien?

Dit is altyd moeiliker om hierdie tipe van toetse te hanteer wanneer dit lyk of daar net nie ’n einde aankom nie. Dit lyk of dit net aanhou en aanhou en nie beter word nie. Jou huwelik word nie beter nie. Jou werk situasie word nie beter nie. Dit voel of daar net nie ’n einde aankom nie. Die Vertraagde vervulling van die belofte is ’n voortdurende toets. Jy weet dit moet kom maar jy weet nie wanneer nie.

Die les vir die ware gelowige is om God se tydsberekening te vertrou, al weet hy nie wanneer presies dit gaan wees nie. Die ware gelowige sal sê , ‘Ek weet nie wanneer nie, Here – maar ek vertrou U.’

’n Onmoontlike probleem

Ek glo dat alle gelowiges een of ander tyd in hulle lewens, net soos Abraham voor die derde toets ook te staan sal kom. Ons lees van Abraham se derde toets in Heb. 11:11-12 “Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word; en toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy Hom getrou geag het wat dit beloof het. 12 Daarom is daar ook gebore uit een vader, en dit ‘n verstorwene, kinders soos sterre van die hemel in menigte en soos die sand aan die strand van die see, wat ontelbaar is.

Abraham se derde toets was dat hy voor ’n onmoontlike probleem gestaan het. God het aan Abraham belowe dat hy eendag die vader van ’n groot nasie sou wees – die nasie Israel. Die probleem was net dat hy, op die ouderdom van 99, nog geen kinders gehad het nie. Daarby was sy vrou, behalwe vir haar ouderdom, nog onvrugbaar ook. Dit was voorwaar ’n onmoontlike probleem. Indien ek so ’n profetiese woord soos Abraham by iemand ontvang het, sou ek eerlikwaar gedink het die ou het dit vêr gemis! Wel, Sarah het ook so gedink, want sy het gelag toe sy gehoor het wat die boodskapper vir Abraham sê. God het egter laaste gelag, want ’n jaar later was Isak gebore. En raai wat beteken Isak? Ja, jy is reg – dit beteken ‘Hy sal lag’.

Sommige van ons bekommer onsself letterlik siek omdat ons nie weet hoe God dit in ons lewens gaan doen nie. Jy is in die middel van ’n onmoontlike situasie, jy is doodbang en jy is al moedeloos. Jy vra nie meer ‘Waar’ of ‘Wanneer’ nie. Jy vra ‘Hoe?’ Jy is in die middel van die derde toets van ’n ware gelowige.

‘Hoe, Here?’

 • Hoe gaan ons deurkom die einde van die maand?
 • Hoe gaan ons ooit uit hierdie skuld kom?
 • Hoe gaan ons ooit ons eie huis kan koop?
 • Hoe gaan ek al hierdie druk kan hanteer?
 • Hoe gaan ek nog tyd maak vir bid en Bybellees ook?

‘Hoe, Here – hoe?’ Die ware gelowige sal God se beloftes blindelings vertrou. Hy sal ’n wonderwerk verwag sonder om te weet hoe. ‘Ek weet nie hoe nie, Here – maar ek vertrou U en nie my omstandighede nie. Ek weet ook nie wat die toekoms inhou nie, maar U hou die toekoms in U hande.’

’n Offer

Abraham se vierde en laaste toets was ook sy moeilikste. Hierdie toets laat ons vra, ‘Hoekom , Here?’ Hebr. 11:17-19 vertel van sy laaste toets: “Deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer; ja, hy wat die beloftes ontvang het, het sy eniggeborene geoffer, 18 aan wie gesê is: In Isak sal jou nageslag genoem word — want hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek; 19 daaruit het hy hom ook, om so te spreek, terug ontvang.”

God het, toe Isak, die beloofde kind, miskien 12, 14 jaar oud was – na Abraham gekom en gesê: “Abraham, ek wil hê dat jy jou eie seun moet opoffer.”

Sou jy dit kon doen? God se opdrag was sonder aanleiding. Dit was ook nog nooit voorheen gedoen nie. Abraham het geen idee gehad dat God hom nie daarmee sou laat voortgaan nie. Abraham het dit nie geweet nie. Onthou, hy het nie die Bybel gehad om hom te leer oor wat God se aard regtig was nie. Isak het elke ding wat God aan Abraham gegee het, verteenwoordig. Wanneer ons hierdie verhaal lees, is ons reaksie daarop, skok. Dit is onregverdig. Hoe kan God so iets vra? Hoe kan God ‘n vader vra om sy eie seun te offer? Abraham het geen idee gehad dat God dit nie sou laat gebeur nie. Wat was dan die geheim van Abraham se geloof?

Ons lees in vers 18, “…want hy het gereken dat God mag het om selfs uit die dode op te wek…” Abraham het geredeneer dat, as God aan hom ’n seun kon gee op 100, Hy seker daardie seun uit die dood kon opwek. Abraham het ’n wonderwerk verwag. Hy het verwag dat God sy seun weer gaan opwek uit die dood. Dit was die geheim van sy geloof en dit is die les wat ons uit sy vierde toets kan leer:

Die ware gelowige sal God se plan met sy lewe vertrou, al verstaan hy nie hoekom nie. Daar is baie teenstellings in ons lewens wat ons net nie kan uitredeneer nie. Daarom is hierdie die moeilikste toets van almal. Ek noem dit die ‘Hoekom toets’:

 • Hoekom is ek uit my werk ontslaan?
 • Hoekom het U toegelaat dat my huweliksmaat ’n affair aanknoop?
 • Hoekom het ek ’n miskraam gehad?

Slot

‘Wanneer, Waar, Hoe, Hoekom?’ Daar is niks mee verkeerd om hierdie tipe vrae te vra nie Abraham het dit gevra en elke belangrike persoon in die Bybel het dit gevra. Die ding is, hoe hanteer ons dit wanneer die antwoorde nie dadelik kom nie – wanneer dit klink of God stilbly? God het ook nie aan Abraham enige verduidelikings gegee toe hy deur hierdie toetse gegaan het nie. Abraham se sukses was dat hy God se Woord vertrou het sonder dat enige verduideliking aan hom gegee was. Ons probleem is dat ons verduidelikings verwag vir alles. Die ding is net – as God alles eers mooi verduidelik het, dan was dit mos nie nodig om deur die geloof te lewe nie? Dan weet jy mos voor die tyd alreeds wat gaan gebeur.

God werk in die realm anderkant verduidelikings. Die toets is: Vertrou jy my? Sal jy my bly vertrou, al verstaan jy nie, weet jy nie, kan jy nie, sien jy nie?

Deur watter toets gaan jy nou?

 • Sommige van ons oorweeg groot veranderinge. Jy is in die ‘waar’ toets. God sê , gaan – en Ek sal jou wys waar.
 • Sommige van ons is in die ‘wanneer’ toets. Jy sukkel al vir so lank en jy wil vra –‘Here, wanneer antwoord U my gebede?’ Jy wag vir die vertraagde vervulling van die belofte.
 • Andere weer, vra: ‘Hoe?’ – ‘Ek weet van geen manier op aarde hoe mens dit gaan doen nie. Here, U sal dit moet doen.’ Jy is in die onmoontlike probleem toets. God sê, ‘Vertrou My en ek sal jou wys.
 • Dan is daar diegene van ons wat in die vierde toets is – Hoekom, Here? Daar het dinge met jou gebeur wat eenvoudig jou hart gebreek het en jy vra ‘Hoekom’?

God wag vir jou. Sy beloftes is betroubaar, Sy Woord is onfeilbaar. Hy vra vir jou: Sal jy My vertrou?

Erkenning: Ek het baie inspirasie vir hierdie boodskap gekry uit ‘n preek deur Past. Elio Marrocco van die New Life Christian Church.

3 thoughts on “Die Vier Toetse van ’n Ware Gelowige

 1. Wij merken dat vele Christenen zeggen wel te geloven in Jezus maar niet aannemen dat hij de mensenzoon is die gezonden is door God. De meesten nemen hem aan als hun god in plaats van zijn ongelofelijke opoffering, niet zijn eigen wil te doen maar de wil van zijn hemelse vader, waarvoor hij zich als offerlam aanbood als losgeld voor de vrijkoping voor de vloek der zonde, te aanvaarden.

  Daar zit het geloof in: in hem geloven de zoon van God te zijn, die door God geautoriseerd is te spreken en te handelen in Zijn Naam en hem te volgen als de Weg naar God (en niet nar zichzelf).

  Like

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.