Ons lees in Ps 105:4 Vra na die HERE en sy sterkte; soek sy aangesig altyddeur. Maar wat beteken dit om na die Here te soek? Om na die Here te soek, beteken om Sy teenwoordigheid te soek. Die Afrikaanse vertaling stem hier mooi ooreen met die Hebreeus – Om na Sy gesig te soek (Wie Hy is) en nie na Sy hande (dinge wat Hy vir ons kan doen) nie. Is ons dan nie altyd in die Here se teenwoordigheid nie? Ja, want God is Alomteenwoordig en daarom is Hy altyd by ons. Daar is egter ‘n manier waar die teenwoordigheid van God nie altyd by ons is nie. Daarom leer die Woord ons, “…soek Sy aangesig altyddeur.

Is God dan weg?

Ons ervaar nie altyd God se gemanifesteerde teenwoordigheid nie. Daar is seisoene wanneer ons nalaat om na die Here te soek – tye wanneer ons nie op Hom vertrou nie en ook nie baie aan Hom dink nie. Om hierdie rede leer ons vandag, Vra na die HERE en sy sterkte; soek sy aangesig altyddeur. Wat gebeur is dat God se heerlikheid versteek raak agter die gordyn van ons vleeslike begeertes en daaglikse bekommernisse. Hierdie toestand is konstant besig om ons te bedreig – ja selfs oorweldig dit ons ook sommer, daarom roep God ons vanoggend met hierdie boodskap.

Om na God se aangesig te soek, neem ‘n bewuste, definitiewe besluit binne ‘n raamwerk van vasgestelde reëls sodat ons ons harte en gedagtes op God en tot Hom kan rig. Daardie soeke is ‘n bewuste besluit deur ons, maar dit is ook ‘n gawe van God, daarom bid Paulus vir die kerk in 2 Thess 3:5  Mag die Here julle harte rig tot die liefde van God en die lydsaamheid van Christus!

Ons soek nie God omdat Hy weg is nie. Hy is nie soos die verlore muntstuk of verlore skaap waarvan Jesus vertel nie. Daar is nogtans altyd dinge waardeur of waarom ons moet gaan voordat ons God bewustelik kan ontmoet. Dit is hierdie deurbreek of rondom gaan wat ons soeke is. God is dikwels versteek of agter ‘n sluier te vinde.

Sommige van ons het onlangs ‘n Daniël vas voltooi. Hoekom is ‘n vas ‘n belangrike hulpmiddel wanneer ons na God soek? Diegene wat al vir ‘n paar dae gevas het, sal kan getuig dat Vas help om ons gedagtes weg te neem van die vleeslike begeertes en wêreldse bekommernisse wat ons so besig hou. Wanneer ons vas, stel ons vasgestelde tye in vir Bybellees en bid en bly daarby. Elke keer wanneer jy lus raak vir daardie koffie of stukkie steak – dan onthou jy dat jy vas want jy soek na God se teenwoordigheid. Dit neem jou bewuste denke van ‘n vleeslike vlak na ‘n hoër geestelike vlak.

Om na die Here te soek neem nie sommer net gebed nie, maar pleit en vurigheid, bv. “Here, open my oë. Lig die sluier van my geestelike blindheid. Wees my genadig en openbaar Uself aan my, o Heer.”Die groot belofte van die wat ernstig na die Here soek, is dat Hy gevind sal word: 1 Kron 28:9  “As jy Hom soek, sal Hy Hom deur jou laat vind…” en dan is daar hierdie heerlike versekering in Heb 11:6 “…hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek.

Ek wil egter nie vanoggend soveel daarop fokus dat ons die aangesig van die Here moet soek nie, maar op Wat gebeur wanneer ons na God begin soek?

Wat gebeur wanneer ons na God begin soek?

My eerste reaksie wanneer mense my vra oor wat gebeur wanneer ons God se aangesig begin soek, is gewoonlik Nie veel nie. In elk geval nie daardie eerste rukkie nie. Daardie eerste paar dae of self week of tien dae voel dit asof daar nie werklik ‘n verskil is nie. Daarna begin jy agterkom dat klein dingetjies in jou lewe onbewustelik begin verander het. Jy sukkel nie meer so baie met die vloek of die padwoede nie. Of dit begin jou skielik pla wanneer mense die Here se naam ydelik gebruik. Jou gewete begin jou aankla as jy daardie potlood of liniaal by die werk ‘leen’ omdat jy kind syne by die skool weggegooi het.

Heiligheid is groot in die hemel

Ek het agtergekom dat Heiligheid groot in die hemel is. Die Heilige Gees sal altyd eers begin fokus op ons heiligheid wanneer ons na God se aangesig begin soek. Heilig beteken ‘om afgesonderd te wees vir ‘n bepaalde doel of gebruik’. Wanneer ons ernstig na God begin soek, sal Hy ons altyd aanmoedig om ‘n lewe van heiligheid te begin lewe:

1 Pet 1:15  Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word

1 Kor 3:16  Weet julle nie dat julle ‘n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie?

Jare gelede het daar in die Reader’s Digest ‘n kort staaltjie verskyn van ‘n jong man wat vir sy rybewys getoets was. Na ‘n amper perfekte toetsrit, het die seun verlig gesê, “Ek is baie bly dat ek nie altyd so hoef te bestuur nie!” Daardie jong man was soos ‘n groot aantal Christene vandag is. Hulle hou ‘n goeie front voor as hulle weet dat iemand kyk, maar die res van die tyd laat hulle hul standaarde sak. Daar is ook nie veel verskil tussen hulle en diegene in die wêreld nie, behalwe dat hulle ‘n bietjie meer kerk toe gaan. Die egskeidingsyfer onder Christene is omtrent dieselfde as in die samelewing as geheel. Trouens, die derde hoogste egskeidingsyfer beroepsgewys, na dokters en polisie, gaan na die pastore toe! Christene kyk dieselfde TV-programme, flieks en series vir dieselfde aantal ure per week as almal anders. Die Christen jeug is in dieselfde mate betrokke by seksuele immoraliteit as diegene wat nie Christus as Verlosser ken nie. Baie Christen sakemanne het ‘n slegte reputasie. Dit wil voorkom asof ons Christenskap nie veel invloed het op die manier waarop ons leef nie.

Wanneer ons na die Here se aangesig begin soek, dan begin hierdie dinge saak maak. God wil graag hê dat Sy kinders se leefwyse maklik onderskeibaar moet wees van die wat in die wêreld is; daarom sê Hy dat ons in ons lewenswandel heilig moet word. Leefstyl is ‘n ander woord vir ‘lewenswandel’. Die dinge wat ons sê en doen – van ons intiemste oomblikke in die slaapkamer tot ons mees ontspanne oomblikke in die openbaar – moet ‘n leefstyl van heiligheid weerspieël.

Geroep tot heiligheid

God roep ons tot heiligheid sodat ons vry kan wees van die bindinge en gevolge van sonde in ons lewens. Hy weet ook dat ‘n leefstyl van heiligheid die weg voorberei tot dieper intimiteit met Hom. Heiligheid maak ons vry en bring ons nader aan God, want ‘n leefstyl van heiligheid gee aan ons ‘n skoon gewete. Wanneer ons leefstyl een van heiligheid is, dan word ons waarlik eers die lig in ‘n donker wêreld. Daarom is ‘n roepe tot heiligheid, die eerste ding wat gebeur wanneer ons God se aangesig begin soek.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.