Luk 17:5  Toe het die apostels aan die Here gesê: Gee ons meer geloof.

Wanneer ‘n mens met die Here praat, doen noem ons dit gebed. In ons teksvers vir vandag, praat die apostels met die Here Jesus. Ons kan daarom sê dat die versoek wat hulle aan Hom gerig het, eintlik ‘n gebed was: “Vermeerder ons geloof”. As die apostels, die mense wie Jesus gekies het om Sy te kerk te plant, dit gevra het, dan moet ons dalk daarop ag slaan.

Geloof is sekerlik die belangrikste kwessie vir elke Christen om aan te werk. Dit is sekerlik ook die een ding waarmee die deursnee Christen die meeste sukkel. Hoewel  ons behoort te onthou dat ons op Christus alleen moet vertrou vir ons redding, raak die praktiese toepassing daarvan in ons lewens soms moeilik. Ons is geneig om deur die dinge wat ons doen, te poog om genade by God te bekom vir ons behoeftes of redding. Soms, wanneer ons erg gesondig het, dan raak ons oortuig daarvan dat ons sonde so erg was dat God ons  daaroor straf of dat ons, ons redding verloor het. Geloof beklee egter ‘n sentrale plek in God se genade. Geloof is die uitverkose genadegawe waardeur ons gered word. Ef 2:8 leer vir ons,  “Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God”. Ons word dalk uit liefde gered, maar nie deur liefde nie. Ons word ook nie deur moed gered nie, en ook nie deur geduld of lankmoedigheid nie. Nee, ons word deur Geloof gered. Geen ander genadegawe het die krag om te red nie, slegs geloof. Deur die gebed van geloof word die kranke opgerig en genees; deur geloof behaag ons God; en deur geloof ontvang ons God se seën op ons lewens.

Versorg jou geloof

Hier is ‘n punt wat ek vandag wil aanraak, wat ek glo nie baie oor gepraat word nie. Die Bybel leer ons dat elkeen wat wedergebore is, ‘n maat van geloof ontvang het. Die eerste punt is waar, want niemand kan gered word behalwe as God aan daardie persoon op daardie oomblik die genadegawe van geloof gee nie. Die tweede punt is daarom noodwendig ook waar, soos wat dit ook in Rom 12:2 gesê word; naamlik dat almal wat wedergebore is, daarom ‘n maat van geloof ontvang het. Dit is ongelukkig so dat ons geloof die meeste van die tyd so swak is, dat ons sukkel om dit in ons lewens te aktiveer. Daarom is dit nodig dat ons die geloof wat ons wel het, versigtig en goed sal versorg.

Ek weet nie of enige van julle voel dat julle geloof baie sterk is nie; maar ek voel nooit dat myne sterk genoeg is nie. Dit is gewoonlik presies sterk genoeg om die dag se probleme te dra, maar dit sal nie in die minste sterk genoeg wees vir enige iets ekstra nie. Ek glo dat dit waar is vir omtrent elkeen van ons; en daarom moet ons versigtig wees om ons geloof te versorg soos ‘n brose plantjie.

Geloof sal vermeerder wanneer ons vorentoe beweeg

Die bekende Franse veldheer Napoleon het gesê,, “I must fight battles, and I must win them: conquest has made me what I am, and conquest must maintain me.” Dieselfde is waar vir die kind van God. Dit is nie gister se stryd wat my vandag sal red nie; vandag is ‘n nuwe dag met nuwe uitdagings. Wie van julle het al probeer om ‘n motor of ‘n fiets se buiteband regop te laat staan? Het jy al ooit agtergekom dat so ‘n band net regop sal bly as jy dit rol en dit beweeg? Sodra dit egter te stadig beweeg of stilstaan, sal dit omval. Op dieselfde wyse behou voorwaartse momentum, die kind van God lewenskragtig. Daarom sê die lied, “Voorwaarts Christen stryders!” Die skrywer het verstaan dat die Christen vorentoe moet gaan om te oorwin. Ons nasie is mal oor rugby en almal wat rugby net ‘n bietjie ken, sal weet dat die goue reel in rugby is om momemtum te behou of om vorentoe te gaan.

Te min voorwaartse momemtum

In baie verduidelikings oor sonde, word die voorbeeld gebruik van die Engelse woord ‘sin’ of die woord ‘sonde’. Hierdie woord, so word dit vertel, kom van die oud-Engelse  soldate wat pyl en boog geskiet het. Skiet die boogskutter op die teiken en die pyl tref die teiken te laag, sou die teikenmeester skreeu, ‘Sir, you have sinned!’ Wanneer daar te min voorwaartse momemtum is, sal die pyl te gou sak en sy teiken mis. As daar egter genoeg momentum is, sal die pyl in die lug bly vlieg sonder om te gou te val.  Dit is dieselfd met ons geloof. Ons geloof sal vermeerder wanneer ons met genoeg momemtum vorentoe beweeg in ons lewens.

Geloof moet vermeerder in intensiteit

Wanneer ons, soos die apostels, vra dat ons geloof moet vermeerder – dan  moet dit ook vermeerder in intensiteit. Ons is gewoond om aan geloof te dink as dat ons vra vir meer krag om die dinge te doen wat ons graag wil doen. Die bekende Engelse prediker Charles Spurgeon het gesê dat ons geloof moet vermeerder nie net in krag ook nie, maar ook in sy reikwydte. Dit is intensiteit. Ons kan dit beter verstaan as ons dink aan ‘n rivier wat in vloed is. In die middel is die rivier sterk en diep, maar waar hy sy walle oorstroom, is dit vlak en nie so sterk nie. Wanneer ons God vra om ons geloof te vermeerder, moet ons voorsiening daarvoor maak dat dit nie net vermeerder in diepte daar waar dit sterk en diep is nie, maar ook daar waar dit die walle oorstroom (maw waar ons veiligheidsone getoets word). In reikwydte sal ons geloof bv vermeerder as ons in gehoorsaamheid aan die Heilige Gees, gaan praat met daardie persoon wat voor ons in die ry staan of daar eenkant in die Wimpy sit. In krag sal sal ons geloof vermeerder wanneer ons in gehoorsaamheid aan die Heilige Gees, bv. vir daardie persoon sou bid en daardie persoon sou genees. Dit is ‘n vermeerdering in intensiteit, en ek glo dat dit die plek is waar die Heilige Gees graag met ons elkeen wil werk.

Hier is drie maniere hoe ons die intensiteit van ons geloof kan vermeerder:

Daaglikse kwaliteit tyd met God

Iemand het gesê, “Communication is a two-way street”. Dit is ook waar in ons verhouding met God. Kwaliteit tyd met God bevat nie slegs versoeke of die aframmeling van ‘n rympie nie. Hoe bring mens egter kwaliteit tyd met God deur?  Hy is mos nie ‘n mens wat saam met jou kan gaan koffie drink nie? Ek vind dat ek sukkel om kwaliteit tyd met God deur te bring as ek nie die moeite doen om dit te beplan nie; net soos ek die moeite sal doen om ‘n aand saam met my geliefde(s) te beplan of om ‘n onderhoud met my werkgewer te beplan. Dit sluit in dat ons tyd moet maak om stil te word voor God, versoeke te bring en dan te fokus op Hom en om te ervaar wat Hy met ons wil deel.

Word stil voor God

Dit werk vir my as ek ‘n plek en ‘n tyd vind waar ek sonder steuring aandag aan God kan gee. Om ‘n plek en ‘n tyd te vind kan ‘n uitdaging wees, veral in bv. ‘n meenthuis of woonstel met ‘n gesin. Daarom moet ons moeite doen, selfs al moet ons so ‘n spasie skep en die ander gesinslede vra om dit te respekteer vir daardie tyd. Tweedens vind ek dat, as ek dan gaan sit om stil te word, my gedagtes nie stil is nie. Ek onthou bv. goed wat ek dringend moet doen of ek wonder oor goed. Skrywe dit neer sodat jy dit na jou gebedstyd kan opvolg. Op die wyse sal jou gedagtes begin stil word.

Gebedsversoeke

Ek vind dat ek volgende graag met God wil praat oor die dinge wat my pla – ek wil die bekommernisse in my hart met Hom deel, die dinge waaroor ek stres van my hart af kry en Hom vra vir hulp. As ek dit nie eers van my hart af kry nie, sukkel ek om te fokus op Hom.

Fokus op God

Wanneer ek klaar my hart met Hom gedeel het, is my gedagtes kalmer en vind ek dit makliker om te fokus op God. Ek maak bv. my oë toe en fokus vir ‘n minuut of twee daarop om Hom te ervaar. Daarna vra ek gewoonlik een van drie vrae: Here, wat wil U vir my sê, of Here, wat is U gedagtes oor My of Wat wil U hê wat ek moet doen. Daarna bly ek vir ‘n tyd lank stil en probeer om te konsentreer op wat ek voel wat God se antwoord is.

Deur gereeld en konstant kwaliteit tyd met God deur te bring, vind ek dat dit algaande vir my makliker raak om God se wil vir my te onderskei en sodoende vermeerder dit die intensiteit van my geloof.

Mediteer op die beloftes in die Bybel

Meditasie op die beloftes in God se Woord, is ‘n volgende manier om die intensiteit van ons geloof te vermeerder. Daar is een ding uniek aan God se beloftes, in teenstelling met enige ander belofte wat jy al ooit gehoor het, en dit is dat elkeen van God se beloftes gewaarborg is om waar te word! God sal nooit vir jou sê nie, “Oeps. Ek het ‘n belofte gemaak, maar dit het nie uitgewerk nie.” Dit sal nooit gebeur nie. Elke belofte wat God aan jou gegee het, word gewaarborg. As jy God se koninkryk en Sy geregtigheid soek, sal God sorg vir al jou aardse behoeftes – dit is ‘n gewaarborgde belofte.

Neem bv. ‘n behoefte soos Voorsiening. Vind God se beloftes in die Bybel oor voorsiening en begin om daaroor te mediteer. Kies ‘n vers vir elke dag, memoriseer die vers op daardie dag en dink daaroor na. Mettertyd sal jy vind dat jou geloof in God om daardie Skrif ook in jou lewe waar te maak, sal vermeerder.

Interaksie met ander gelowiges

Die laaste ding is dat ek vind dat interaksie met ander gelowiges, veral gelowiges wat suksesvol is in hulle geloofslewens, my geloof opbou en vermeerder. Daarom is dit vir my lekker om boeke te lees oor bv. Smith Wigglesworth of om Youtube videos te ky oor bv. Heidi Baker of Todd White. Ek sê nie dat hulle sonder foute is nie, maar ek vind wel dat die resultate wat hulle gekry het of steeds kry, my geloof baie opbou. Dieselfde is waar van mense wat ek ken. As daar iemand in ‘n diens is wat bv. ‘n gawe vir genesing het en vir mense bid, sal ek graag gaan bystaan en leer wat hulle doen. Ek sal ook vra dit hulle vir my hande oplê en dan saam met hulle bid en glo vir deurbrake. Elke sukses is dan ook my sukses en dit bou my geloof baie op.

Slot

Die apostels het gevra, Vermeerder ons geloof. Dit is ons verlies as ons nie dieselfde gebed bid nie. Meeste van die tyd blyk dit dat ons tevrede is om met die status quo te leef wanneer dit by ons geestelike lewe kom. Dan as daar ‘n krisis is, het ons skielik ‘n dringende behoefte aan meer geloof. “Here genees my baie siek kind asseblief.” “ God red my asseblief van die skande en verleentheid van hierdie ding”; “Here, gee my asseblief die regte antwoord op hierdie moeilike probleem wat ek in die gesig staar”. Ons vind dikwels dat ons die versoek herhaal van die pa wat met Jesus gepraat het oor die genesing van sy seun: “Ek glo…help my ongeloof!” (Mark 9:24). Dit is ‘n ander manier om te sê: Here, ek het geloof, maar ek het groter geloof nodig om hierdie probleem te hanteer. Deur gereeld te bid dat God ons geloof vermeerder en aktief daaraan te werk, sal ons vind dat ons daagliks groei in ons geestelike lewe.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.