Ons begin vandag met die eerste van twee aflewerings oor die krag van die Heilige Gees, en ons teksvers is uit

Ps 62:11-12  Een ding het God gespreek, twee is dit wat ek gehoor het: dat die sterkte aan God behoort,  (12)  en aan U, o Here, behoort die goedertierenheid; [want U vergeld elkeen na sy werk].

In die Engelse vertaling lees dit

Ps 62:11-12  God has spoken once, twice have I heard this: that power belongs to God. (12)  Also to You, O Lord, belong mercy and loving-kindness, [for You render to every man according to his work].

In sy kommentaar oor hierdie verse, sê Adam Clarke dat die Psalmdigter twee belangrike dinge oor God hier sê:

  • God is die oorsprong van Krag
  • God is die bron van Genade en Barmhartigheid

Wat is hierdie sterkte of krag waarvan die Psalmdigter hier praat? Om dit beter te verstaan, help dit as mens kyk na wat die woordeboeke oor die definisie van krag sê:

  • the ability or capacity to do something or act in a particular way.
  • the capacity or ability to direct or influence the behaviour of others or the course of events.

Die bekende prediker Charles Spurgeon het gesê, ‘POWER is the special and peculiar prerogative of God, and God alone… God is God; and power belongeth to him. If he delegates a portion of it to his creatures, yet still it is his power. The sun, although he is “like a bridegroom coming out of his chamber, and rejoiceth as a strong man to run his race,” yet has no power to perform his motions except as God directs him.

Hierdie eienskappe van God is in elk van die drie persone van die Drie-eenheid te vinde.

  1. Die Vader het krag: Ps 33:6 Deur die woord van die Here is die hemele gemaak, deur sy bevel al die hemelliggame.
  2. Die Seun het krag; want soos sy Vader is Hy die Skepper van alle dinge:  Joh 1:1-3 In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.  (2)  Hy was in die begin by God.  (3)  Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.
  3. Die Heilige Gees het ook krag. Dit is oor die  krag van die Heilige Gees wat ek vanmôre wil praat; en ek bid dat jy hierdie krag van Hom ook in jou hart sal voel.

Ons gaan kyk na twee maniere waarop die krag van die Heilige Gees gesien kan word:

 

 

Die sigbare en uitwaartse vertoning van Sy krag

Die sigbare en uitwaartse vertoning van die krag van die Heilige Gees kan minstens op drie wyses waargeneem word:

Die natuur:

Gen 1:1-3  In die begin het God die hemel en die aarde geskape.  (2)  En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters.  (3)  En God het gesê: Laat daar lig wees! En daar was lig.

Luk 1:35  En die engel antwoord en sê vir haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word.

Mag oor die dood:

Die Heilige Gees het mag oor die dood:

Rom 8:11  En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.

Hand  9:36-41  En in Joppe was daar ‘n sekere dissipelin met die naam van Tabíta, wat, as dit vertaal word, beteken Dorkas. Sy was oorvloedig in goeie werke en aalmoese wat sy gedoen het.  (37)  En in dié dae het sy siek geword en gesterwe, en hulle het haar gewas en in ‘n bovertrek neergelê.  (38)  En omdat Lidda naby Joppe was en die dissipels gehoor het dat Petrus daar was, het hulle twee manne na hom gestuur wat hom moes smeek dat hy sonder uitstel na hulle moet oorkom.  (39)  En Petrus het opgestaan en saam met hulle gegaan. En toe hy daar kom, bring hulle hom in die bovertrek; en al die weduwees kom by hom staan en ween en wys hom die onder— en bo-klere wat Dorkas alles gemaak het toe sy nog by hulle was.  (40)  En Petrus het almal buitentoe gestuur en neergekniel en gebid. En hy het hom na die liggaam gedraai en gesê: Tabíta, staan op! En sy het haar oë oopgemaak; en toe sy Petrus sien, het sy regop gesit.  (41)  En hy gee haar sy hand en laat haar opstaan. Daarop roep hy die heiliges en die weduwees en stel haar lewendig voor hulle.

Hand 20:7-12  En op die eerste dag van die week, toe die dissipels vergader het om brood te breek, het Paulus hulle toegespreek, omdat hy die volgende dag sou vertrek en hy het sy rede gerek tot middernag toe.  (8)  En daar was baie lampe in die bovertrek waar hulle vergader het.  (9)  En ‘n sekere jongman met die naam van Eútichus het in die venster gesit en weggesink in ‘n diepe slaap; en toe Paulus nog lank gespreek het, is hy oorweldig deur die slaap en het van die derde verdieping afgeval en is dood opgetel.  (10)  Toe gaan Paulus ondertoe en val op hom en slaan sy arms om hom en sê: Moenie so te kere gaan nie, want sy lewe is in hom.  (11)  En hy het boontoe gegaan en brood gebreek en geëet; en nadat hy nog ‘n geruime tyd gespreek het tot dagbreek toe, het hy vertrek.  (12)  En hulle het die seun lewendig huis toe weggebring en was uitermate getroos.

Dit het ook nie by die apostels gestop nie. Reg deur die geskiedenis is daar verhale van mense wat uit die dood opgewek is deur mense wat in die krag van die Heilige Gees gebid het.

Manifestasies van wonderwerke en tekens

Die krag van die Heilige Gees is ook uitwaarts sigbaar deur die manifestasie van wonders en tekens. Petrus bid ‘n eenvoudige, maar kragtige gebed waarvan ons lees in Handelinge 4. Hy eindig sy gebed met hierdie woorde:

Hand 4:29-31  En nou, Here, let op hulle dreigemente en gee aan u diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord te spreek,  (30)  deurdat U u hand uitstrek tot genesing, en tekens en wonders deur die Naam van u heilige Kind Jesus plaasvind.  (31)  En toe hulle gebid het, is die plek geskud waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek.

Die gevolg daarvan het duidelik sigbaar geword toe die Heilige Gees saam met die apostels gewerk het. Kyk wat het gebeur in

Hand 5:12-16  En deur die hande van die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind; en hulle was almal eendragtig saam in die pilaargang van Salomo.  (13)  En daar was niemand van die ander wat dit gewaag het om hom by hulle te voeg nie, maar die volk het hulle baie geëer.  (14)  En daar is meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg, menigtes van manne sowel as vroue,  (15)  sodat hulle die siekes op die strate uitgedra en op bedde en draagbare gelê het, met die bedoeling dat, as Petrus kom, al was dit net sy skaduwee op iemand van hulle sou val.  (16)  En die menigte van die stede in die omtrek het ook in Jerusalem bymekaargekom en siekes gebring en mense wat deur onreine geeste gekwel was; en hulle is almal genees.

Hierdie fisiese vertoning van die krag van die Heilige Gees het tot vandag toe nie einde gekry nie. Daar is baie, baie getuienisse waar gewone mense, deur die krag van die Heilige Gees, vir mene kon hande oplê en bid en hulle daarna genees is, bevry is van bose geeste en sommige selfs uit die dode gewek is. Die Indonesiese prediker Mel Tari vertel in sy boek Like a mighty wind, hoedat ‘n groep sendelinge ‘n rivier oorgesteek het deur bo-op die water daaroor te loop, sodat hulle die evangelie na ‘n dorpie daar naby kon neem. Ek het gelees hoedat, in meer onlangse tye; die evangelis dr Heidi Baker in Mosambiek gebid het vir ‘n vrou se seun wat oorlede was deur siekte; en hoedat daardie kind weer lewendig geword na ure se intense gebed. Van die evangelis Smith Wigglesworth word vertel dat hy meer as 14 – sommige reken meer as 20 – mense uit die dood laat opstaan het deur die krag van die Heilige Gees. Evangeliste soos Dwight Moody, TL Osborne, Reinhard Bonnke, Andrew Murray en vele mere kon, deur die krag van die Heilige Gees, letterlik duisende mense genees van siektes en bevry van bose geeste – net soos wat die geval was met die apostels in Handelinge 5.

In sy brief aan die gemeente in Korinte skrywe Paulus dat die fisiese manifestasie van die krag van die Heilige Gees deur gelowiges, genadegawes is wat deur God aan hulle geskenk is toe hulle vervuld is met die Heilige Gees:

1 Kor 12:8-11  Want aan die een word deur die Gees ‘n woord van wysheid gegee, en aan die ander ‘n woord van kennis vanweë dieselfde Gees;  (9)  aan ‘n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees;  (10)  aan ‘n ander werkinge van kragte, aan ‘n ander profesie, aan ‘n ander onderskeiding van die geeste, aan ‘n ander allerhande tale, aan ‘n ander uitleg van tale.  (11)  Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos Hy wil.

Slot

Ek sluit af met die verhaal van hoedat Gaylord Kambarami, die Algemene Sekretaris van die Bybelgenootskap in Zimbabwe, probeer het om ‘n Nuwe Testament aan ‘n ongelowige man te gee. Die man het egter gesê dat hy die bladsye sal rol en gebruik om sigarette van te maak. Mnr. Kambarami het gesê: “Ek verstaan ​​dit, maar beloof my ten minste om die bladsy te lees voordat jy dit rook.” Die man het daartoe ingestem, en die twee het hul afsonderlike weë gegaan.

Vyftien jaar later het die twee mans by ‘n konvensie in Zimbabwe ontmoet. Die Bybel-rokende heiden was gered en was nou ‘n voltydse evangelis. Hy het aan die gehoor gesê: “Ek het Matteus gerook, ek het Markus gerook, en ek het Lukas gerook. Maar toe ek by Johannes 3:16 kom, kon ek nie meer rook nie. My lewe is van daardie oomblik af onomkeerbaar verander.”

Dit is my gebed dat hierdie boodskap oor die krag van die Heilige Gees, ook jou lewe onomkeerbaar sal verander; en dat dit jou hart sal aangryp sodat dit nie meer jy sal wees wat lewe nie, maar Christus in jou en deur jou – die hoop op heerlikheid. Amen.

One thought on “Die Krag van die Heilige Gees (1)

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.