Het jy al ooit, as ‘n Christen, vir jouself gevra: Hoe lewe ek in hierdie wêreld sonder om soos hierdie wêreld te word? Indien nie – hoekom nie? As ‘n Christen behoort dit ‘n prominente vraag in jou lewe te wees: Hoe lewe ek ‘n Christelike lewe wanneer die druk rondom my so sterk is in ‘n nie-Christelike omgewing? Tensy jy heeltemal agter die klip is, sal jy al agtergekom het dat die wêreld rondom ons elke dag meer en meer soos Babilon van ouds word. Boonop word ons daagliks gekonfronteer met die gees van hierdie eeu: As dit goed voel en niemand skade doen nie, doen dit !Glo wat jy wil, maar hou dit vir jouself.. En dan is daar hierdie ding: ‘n Verdraaide siening van verdraagsaamheid het die deursnee Christen se hoof kenmerk geword, dit lyk amper of die enigste sonde wat onaanvaarbaar geword het, onverdraagsaamheid is.

Daniël was ‘n jong man wat dieselfde vraag moes antwoord as die een wat ons vandag vra: Hoe lewe ek in hierdie wêreld sonder om soos hierdie wêreld te word? Hy was waarskynlik tussen die ouderdom van 14-17 toe die Babiloniërs Juda binngeval het en sy mense as gevangenes weggevoer het. As ‘n jong seun is hy wreed weggeneem uit sy huis, sy familie, sy kerk en alles wat hy geken het… alles wat Daniël geken het, was skielik weg. Hy was nou verplig om in ‘n heidense omgewing te woon waar hy voortdurend in die versoeking geplaas het om sy oortuigings te kompromitteer. Tog het Daniël besluit om nie aan die eise van die wêreld om hom, toe te gee nie. Ek glo dat deur die verhaal van Daniël en sy drie vriende; Shadrak, Mesak en Abednego; ons kan leer hoe om staande te bly wanneer alles rondom ons val.

Ons Skrif vir vandag is uit Dan 1:1-17

In die derde regeringsjaar van koning Jojakim van Juda het koning Nebukadnesar van Babel teen Jerusalem opgetrek en dit beleër.  (2)  Die Here het vir koning Jojakim oorgegee in Nebukadnesar se mag, en ook ‘n gedeelte van die tempelgereedskap, en hy het dit na Sinar, na die tempel van sy god toe gevat, en daar het hy dit in die voorraadkamer van die tempel van sy god gebêre.  (3)  Die koning het vir Aspenas, sy hoofpaleisbeampte, beveel om uit die Israeliete jongmanne na die paleis toe te bring, uit die koninklike geslag en uit die geslag van vername mense.  (4)  Die jongmanne moes sonder liggaamsgebrek wees, mooi, toegerus met kennis, verstandig, bekwaam en in staat om in die paleis diens te doen. Hulle moes onderrig word in die Galdeërs se skrif en taal.  (5)  Die koning het bepaal dat hulle ‘n daaglikse porsie van sy kos en wyn moet ontvang en dat hulle drie jaar lank opgelei moet word. Daarna moet hulle in diens van die koning tree.  (6)  Onder hierdie Judeërs was daar Daniël, Gananja, Misael en Asarja,  (7)  maar die hoofpaleisbeampte het vir hulle ander name gegee: Daniël is Beltsasar genoem, Gananja Sadrag, Misael Mesag en Asarja Abednego.  (8)  Daniël het hom voorgeneem om hom nie met die koning se kos en wyn te verontreinig nie en hy het die hoofpaleisbeampte vergunning gevra om dit nie te gebruik nie.  (9)  God het die hoofpaleisbeampte gunstig en simpatiek gestem teenoor Daniël.  (10)  Maar hy het vir Daniël gesê: “Ek is bang vir die koning. Hy het bepaal wat julle moet eet en drink en as hy sien julle voorkoms is nie so goed soos dié van die ander jongmanne van julle ouderdom nie, is ek oor julle in die moeilikheid by hom.”  (11)  Toe sê Daniël vir die amptenaar wat deur die hoofpaleisbeampte aangestel is om toesig te hou oor Daniël, Gananja, Misael en Asarja:  (12)  “Maak asseblief tien dae lank ‘n proefneming met ons en laat hulle vir ons net groente gee om te eet en water om te drink.  (13)  Vergelyk dan ons voorkoms met dié van die jongmanne wat van die koning se kos eet, en handel dan met ons na bevind van sake.”  (14)  Die amptenaar het toe hulle versoek toegestaan en tien dae lank ‘n proefneming met hulle gemaak.  (15)  Ná tien dae het hulle mooier en gesonder daar uitgesien as die jongmanne wat van die koning se kos geëet het.  (16)  Toe het die amptenaar die koning se kos en wyn vir goed van hulle af weggehou en vir hulle net groente gegee.  (17)  God het aan hierdie vier jongmanne verstand gegee en insig in alles wat geskryf is, en ook wysheid. Daniël kon enige gesig of droom uitlê.

Wanneer ek na Daniël se lewe kyk, is daar drie dinge wat vir my uitstaan om ons te help om staande te bly wanneer alles rondom ons val:

Jou posisie maak nie saak nie

Daniël se posisie as ‘n jong seun was moeilik, om dit saggies te stel: Hy was as jong seun uit sy tuisland weggevoer. Hy het gesien hoe hierdie goddelose nasie sy vaderland vernietig. Hy is van sy gesin verwyder. Hy was in ‘n plek van geweldige bose invloede. Dit alleen moes alreeds moeilik gewees het, MAAR dit was nie al nie… Daniël het gewerk in die koning se paleis – en hier wil ek dit diplomaties stel – jong mans wat in daardie dae vir die koning gewerk het moes, om die koning se vroue te beskerm teen moontlike verhoudings met hulle, ‘n operasietjie ondergaan om hulle te verhoed dat hulle ooit iets met die vroue kan doen… Ek glo nie vir ‘n oomblik dat daardie operasietjie heeltemal vrywillig of pynloos was nie!

Miskien kyk of luister jy vandag na hierdie boodskap en miskien is omstandighede ook baie sleg. Daniël was vasgevang in ‘n situasie waaruit hy nie kon kom nie – dalk is jy ook in so ‘n situasie. Ek wil jou bemoedig dat slegte omstandighede, mishandeling of situasies jou nie hoef te weerhou daarvan om steeds God se droom vir jou lewe, uit te leef nie.

Ek het onlangs gelees dat ‘n studie van driehonderd wêreldklasleiers, waaronder Franklin D. Roosevelt, Sir Winston Churchill, Helen Keller, Moeder Teresa, Dr Albert Schweitzer en Martin Luther King, Jr., aangetoon het dat 25 persent van hulle ernstige fisiese gestremdhede gehad het en ‘n bykomende 50 persent was as kinders misbruik of mishandel of het in armoede grootgeword.

Ons sien dus dat dit maak nie saak waar jy al was nie, maar eerder waarheen jy op pad is. Dit maak nie saak wat alles aan jou gedoen is nie, maar eerder wat Jesus vir jou gedoen het en steeds wil doen. Dit maak nie saak wie jy is nie, maar eerder wie Hy is.

Jou probleme moet nie jou verskoning wees nie

Die algemene norm vir regeringsamptenare in Daniël se tyd, was dat hulle oorgewig moes wees; anders kon die mense dalk dink dat die koning arm was en nie vir sy mense kon sorg nie. As deel van die koning se personeel moes Daniel en sy vriende dus ‘n spesiale dieet volg wat sekere soorte kosse ingesluit het wat deur die Joodse wet verbied was. Dit was Daniël-hulle se kans om hulleself te regverdig. Die koning self het dan opdrag gegee dat hulle die kosse moes eet en wat anders kon hulle doen? Die jonge Daniël wou egter nie so maklik opgee nie. Hy het eers beleefd gevra of hulle nie iets anders kon eet nie. Toe dit nie werk nie, het hy ‘n ooreenkoms met hulle oppassers aangegaan. Die owerste van die koning se wag het hulle toe vir tien dae ‘n groente dieët laat probeer, en aan die einde van die 10 dae het Daniël en sy Joodse vriende beter gevaar as die res. Hierdie verhaal vertel my dat ons nie dieselfde dieet as hierdie wêreld kan volg en dan verwag dat ons anders sal wees nie. Ons kan nie dieselfde praat, dieselfde dinge doen, dieselfde flieks kyk of by dieselfde kuierplekke uithang as die res van die wêreld en dan verwag om anders te wees nie.

‘n Rukkie later het daar nog ‘n voorval gebeur wat hierdie punt mooi illustreer. Dit is die bekende verhaal van die 3 Hebreeuse seuns  Shadrak, Meshak en Abednego. In hierdie verhaal is Daniël self nie eintlik teenwoordig nie – hy was waarskynlik weg in ‘n ander deel van die land, maar ek sluit dit in want hulle was Daniël se boesemvriende. Julle ken die storie, hoe die koning ‘n afgod gemaak het en gesê dat almal by die klank van musiek alles moes neerlê en voor die afgod moes neerbuig. Dit was die drie seuns se kans. Die koning het self opdrag gegee dat hulle die afgod moes aanbid anders sou hulle sterwe. Wat anders kon hulle doen? Wel, Daniël se vriende het gesê hulle gaan nie voor die afgod buig nie, al sterf hulle ook. Die koning moes sy woord hou en het hulle in ‘n vuuroond laat gooi wat sewe keer warmer as gewoonlik gemaak was. En ons almal weet wat toe gebeur het – hoedat God die seuns geëer het en hulle saam met ‘n engel in die oond was sonder om te verbrand. Hieruit leer ons dat dit soms moed –guts – verg om by jou oortuigings te bly. Ek was so aangeraak toe ek die verhaal van Lisa Whelchel gelees het. Sy was ‘n jong meisie wat in die TV reeks ‘The Facts of Life’ gespeel het. Toe die vervaardigers wou gehad het dat sy haar maagdelikheid in een van die episodes moes verloor, het sy eenvoudig geweier, al was dit onder geweldige druk. Sy het gesê dat sy ‘n Christin was en nie bereid was om die verkeerde beginsels aan die jong kinders daar buite te modelleer nie.

Moenie jouself of jou beginsels verraai nie

Daniël was beginselvas en het homself nie verloën of verraai nie, al het dit hom soms in gevaarlike situasies geplaas. Ons ken byvoorbeeld almal die verhaal van Daniël in die leeukuil. Daniël het twee uitstekende beginsels gemodelleer waaruit ons kan leer:

Respek en onderdanigheid vir die wat oor jou aangestel is

Daniël was baie vriendelik, gehoorsaam en beleefd, selfs teenoor goddelose konings, solank dit nie die grense van sy beginsels oorgesteek het nie. Jy sal nooit veel bereik totdat jy leer hoe om onder gesag te werk nie.

Die krag van vas en gebed

Die bekende verhaal in Daniël 10 illustreer die krag van vas en gebed. Daniël het vir 21 dae lank gevas en God se aangesig gesoek oor die volk. Daar het toe ‘n engel aan hom verskyn en gesê,

(Dan 10:11-13 ) “Daniël, jy vir wie God liefhet, gee ag op wat ek vir jou gaan sê, en staan regop. Ek is na jou toe gestuur.” Toe hy dit vir my sê, het ek bewend regop gaan staan.  (12)  Hy sê toe vir my: “Moenie bang wees nie, Daniël, want van die eerste oomblik af dat jy jou ingespan het om insig te kry en jou voor jou God verootmoedig het, is jou gebede verhoor. Ek het gekom in antwoord op jou gebede.  (13)  Die engel van die Persiese ryk het my een en twintig dae lank teruggehou, maar toe het Migael, een van die vernaamste engele, my te hulp gekom en ek was nie meer nodig teen die Persiese konings nie.

Dit leer vir ons dat, sodra ons ernstig begin bid, God optree. Dit leer ook vir ons dat die vyand ons gebede sal probeer verhinder. Die belangrikste les wat ons egter hieruit kan leer, is om aan te hou totdat

En dit is ‘n goeie les om te leer.

Slot

Ek sluit by hierdie illustrasie aan: Charles Smith, president van die Amerikaanse Vereniging vir die Bevordering van Ateïsme, het gesê dat die gebrek aan opposisie die oorsaak was vir die afname van ateïsme: “We don’t have the old repressive religion that stimulates atheism, and they don’t preach hell-fire and Jonah in the whale anymore. They go in for this cheer-them-up religion. That’s not the old-time religion. It may be that this new sort is not so bad but they don’t let it interfere with their lives. They spent more time in the old days pleasing God. Now they try to please their fellow men.”

Het jy wat nodig is om in hierdie wêreld staande te bly as alles om jou val? God wil hê dat jy daardie soort Christen moet wees!

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.