Aan die begin van ‘n nuwe jaar is dit net normaal dat mens wonder wat die jaar gaan inhou. Elkeen van ons hoop heimlik dat dit sal goed gaan en daar vir ‘n slag ‘n paar vet jare kan voorlê na al die maer jare. Ek het ook gewonder en vir die Heilige Gees gevra of Hy vir my ‘n idee sal gee sodat ons bewus kan wees van wat besig is om te gebeur en hoe om te maak. Progressief, oor ‘n paar dae heen; het daar drie sterk indrukke in my gees gekom oor 2019.

Eerste indruk

My eerste indruk was van donker donderwolke wat saampak en dreig om die lugruim in te neem; wat om die beurt weer afgewissel was deur ‘n oop, sonnige lugruim. Dit was bevestig deur ‘n droom waarin ek gesien het hoedat ‘n groep mense as slawe weggevoer was. Hulle was nie sleg behandel nie, maar hulle kon nie aangaan met hulle lewens nie. Ek het die indruk gekry van ‘n spesifieke toutrekkery of geveg in die geestesrealm om die kinders van God daarvan te weerhou om hulle doelwitte te bereik in 2019.

Tweede indruk

My tweede indruk het my gelei na Open 12:1-4  En ‘n groot teken het in die hemel verskyn: ‘n vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof ‘n kroon van twaalf sterre;  (2)  en sy was swanger en het uitgeroep in haar weë en barensnood.  (3)  En ‘n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was ‘n groot vuurrooi draak met sewe koppe en tien horings, en op sy koppe sewe krone;  (4)  en sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het.

Ek het beslis nie die indruk gekry dat hierdie Skrif vanjaar in vervulling gaan kom nie! Nee, dit het vir my eerder geresoneer met my eerste indruk – dat daar iets belangrik in die geestesrealm gaan gebeur. Hierna het ek gelei gevoel het om ondersoek in te stel na die Joodse jaartal vir 2019 – die jaar 5779. In die Hebreeuse taal is daar nie aparte syfers en letters nie – elke letter het eerder ‘n bepaalde numeriese waarde.

Vyf

Die nommer 5 verteenwordig God se genade, goedheid en guns teenoor die mens en word 318 keer in die Skrif genoem. Vyf is die getal vir genade, en vermenigvuldig jy dit met homself, kry jy 25, of ‘genade op genade’ soos wat ons lees in Joh 1:16  En uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade. Vyf staan ook vir salwing (volgens Ex 30 was die salfolie gemaak uit vyf bestanddele) en intense gebed wat groot krag het. Ons gaan later sien hoe belangrik dit gaan wees in 2019.

Dubbel sewe

Sewe, weet die meeste van ons nou al, simboliseer perfektheid en voltooiing. Hierdie is die laaste jaar met ‘n dubbele sewe – ‘n dubbel porsie wat die bruidegom aan die bruid gee. Dit was vir my insiggewend om te sien hoedat daar twee keer in die Bybel ‘n verwysing is na waar die geliefde bruid of vrou ‘n dubbele porsie van haar bruidegom of man ontvang. Die eerste is waar die profeet Jesaja uitroep Jes 40:2  Spreek na die hart van Jerusalem, en roep haar toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die HERE dubbel ontvang het vir al haar sondes. Die tweede verwysing is een waarby ons netnou ‘n bietjie langer gaan stilstaan. Dit is waar die Leviet Elkana aan sy kinderlose vrou Hanna elke jaar ‘n dubbele porsie gegee het wanneer hulle by die tempel gaan aanbid het. Hanna beteken ‘genade’ en die getal vyf simboliseer ook genade; en so het ontvang ‘genade’ dus ‘n dubbele porsie goedheid van haar man. Hierdie is die laaste jaar van dubbel sewe waarin ons kan uitsien na ‘n dubbele porsie van God se beskerming, goedheid en genade.

Nege

Die interessantse vir my was egter die nege. Nege word verteenwoordig deur die Hebreeuse letter ‘Tet’, wat so lyk:

Die getal simboliseer ‘n mandjie (dit lyk nogal soos een), vrugbaarheid, die maag of moederskoot, verborgenheid, finaliteit en laastens, goed vs sleg. Die dualiteit van goed vs sleg kan mens sien deur die manier waarop jy na die letter kyk. Goed: Die letter lyk amper soos ‘n vrou wat swanger is (wit gedeelte binne) en wat ‘n kroon (links bo) op haar kop dra. Sy lyk of sy op haar rug lê en gereed is om te baar. Dit herinner my aan die Skrifgedeelte in Open 12 oor die swanger vrou. Sleg: Die letter kan egter ook lyk soos ‘n slang wat ‘n kroon dra (stert se punt wat regs na bo krul). Hierdie dualiteit het my eerste indruk oor ‘n belangrike stryd in die geestesrealm wat hierdie jaar gaan plaasvind, vir my bevestig.

Derde indruk

My derde en laaste indruk oor 2019, het my geneem na die verhaal van ‘n man met die naam van Elkana, en sy twee vrouens (Hanna en Pennina). Ons lees van hulle in 1 Sam 1:1-7  Daar was ‘n sekere man uit Ramatáim, ‘n Sufiet, uit die gebergte van Efraim, en sy naam was Élkana, die seun van Jeróham, die seun van Elíhu, die seun van Tohu, die seun van Suf, ‘n Efratiet.  (2)  En hy het twee vroue gehad; die naam van die een was Hanna, en die naam van die tweede was Peninna; en Peninna het kinders gehad, maar Hanna het geen kinders gehad nie.  (3)  En dié man het van jaar tot jaar opgegaan uit sy stad om te aanbid en aan die HERE van die leërskare te offer in Silo, waar die twee seuns van Eli, Hofni en Pínehas, priesters van die HERE was.  (4)  En op ‘n dag het Élkana geoffer en aan sy vrou Peninna en al haar seuns en haar dogters dele van die offervleis gegee;  (5)  maar aan Hanna het hy ‘n dubbele deel gegee; want hy het Hanna liefgehad; maar die HERE het haar moederskoot toegesluit.  (6)  En haar mededingster het haar ook bitterlik geterg om haar te vertoorn, omdat die HERE haar moederskoot toegesluit het.  (7)  So het hy gedoen van jaar tot jaar, telkens as sy opgaan in die huis van die HERE. Só het sy haar geterg, dat sy geween het en nie wou eet nie. 

Was daar al ooit iemand in jou lewe wat jou laat voel het dat hulle jou teenstaan in elke area van jou lewe? Hulle maak jou moedeloos en laat jou naderhand voel soos ‘n mislukking. As jy voorstelle maak, skiet hulle dit af en as jou voorstelle wel werk, dan het hulle iets daaroor te sê. Dit is wat met Hanna gebeur het. In vers 6 word Peninna, Hanna se mededingster genoem. Die Hebreeuse woord hiervoor beteken teenstander, moeilikheid of beproewing. Sy was dus iemand wat Hanna aktief teengestaan het en vir haar moeilikheid en beproewing veroorsaak het.

Gewonde mense is geneig om andere verwond, en ek glo dat dit die geval was met Pennina. Die Bybel gee nie meer inligting oor Pennina nie, maar ons kan uit die Skrifgedeelte ‘n paar dinge aflei oor haar en haar verhouding met Hanna.

  • Pennina beteken ‘korale’ of ‘gesig’. Omdat korale rooierig van kleur is, kan ons aflei dat Pennina ‘n mooi vrou was en dat sy vernoem was vir haar skoonheid. Dit laat mens dink oor wat die Bybel van koning Dawid gesê het: 1 Sam 16:12 Daarop het hy gestuur en hom laat kom; en hy was rooierig, met mooi oë en ‘n mooi voorkoms
  • Vir vrouens is dit belangrik om te weet dat hulle die enigste een vir hulle mans is. Pennina mag dalk mooi gewees het, maar sy was die tweede vrou. Die liefde van Elkana se lewe was Hanna, maar omdat Hanna kinderloos was; moes hy verseker dat daar erfgename was.
  • Elkana het met Hanna getrou uit liefde. Ons kan nie sê dat hy nie lief was vir Pennina nie, maar dit is duidelik dat hy met haar getrou het vir nasate. Pennina was die ander vrou in die verhouding.
  • Elkana het ook vir Hanna anders behandel as vir Pennina. Hoewel Pennina vir hom nasate gegee het, was dit Hanna wat die dubbel porsie by hom ontvang het.

‘n Mens kan dus maklik insien dat Pennina jaloers was op Hanna en hard probeer het om deur haar kinders, die plek as eerste liefde in Elkana se hart te verwerf. Dit het egter nie gewerk nie en met elke kind het die verwerping vir haar net erger geword. Dit het sy neerslag gevind in die manier waarop sy Hanna behandel het, totdat dit die punt bereik het waar die Bybel haar, Hanna se teenstander noem. Wanneer ek hierdie gedeelte lees, dan laat dit my met die indruk dat Pennina vir Hanna wou ‘uitwerk’ uit die verhouding.

Hanna beteken ‘genade’ en ‘guns’ (grace and favour in Engels). Die Bybel beskrywe Hanna dan ook as ‘n sagmoedige persoon wat genade en guns by haar man gevind het. Ek glo dat Pennina nooit regtig gevoel het dat sy behoort nie. Sy het ‘n weeskind hart gehad en het guns en goedkeuring by haar man probeer ‘koop’ deur haar skoonheid en haar kinders.

Die gees van Pennina

Toe dit nie werk nie, het dit die deur oopgemaak vir ‘n gees wat deur haar gewerk het en Hanna aangeval het. Omdat die gees so duidelik deur Pennina manifesteer, word dit soms die ‘gees van Pennina’ genoem. Die gees van Pennina  is ‘n oppressiewe gees  wat sal probeer om jou van jou skeppingsdoel te weerhou. Onvrugbaarheid volg waar hierdie gees opereer. Hy steel ‘n mens se drome en ideale en laat mens voel soos ‘n mislukking. Hy word daaraan uitgeken dat hy mens teenstaan. Net soos Pennina met Hanna, veroorsaak hy net beproewing en moeilikheid.

Alhoewel die Skrif nie spesifiek ‘n Peninna-gees op die naam noem nie, is daar verwysings waar ‘n oppressiewe gees poog om die planne en bedoelinge van God in die wiele te ry en daarby in te meng (bv. Hand.16: 16-18). Peninna was op ‘n missie om te verhoed dat Hanna haar profetiese bestemming bereik totdat God ingegryp het. Sy was deur die Satan gebruik as ‘n bron van verdriet en pyn om Hanna uit te mergel. Sy kon dalk nie van Hanna ontslae raak nie, maar sy kon die lewe hel probeer maak vir haar. Deur haar eie pyn kon sy nie insien dat sy deur hierdie gees gebruik was om te keer dat Hanna sou swanger word met Samuel nie.  Deur Hanna se optrede het sy egter guns en genade by haar man en by God gevind. Sy het nie kwaad met kwaad probeer vergeld nie, maar haar bittere verdriet was duidelik in haar smeking by God toe sy in die tempel gebid het.

Een van die kenmerke van ‘n Pennina gees is onvrugbaarheid. Miskien herken jy die werking van ‘n gees van Pennina in jou lewe. Uit Hanna se voorbeeld leer ons dat opregte, vurige gebed noodsaaklik is om die gees van Pennina te oorwin. Die Woord leer ons in Jak 5: 16 dat “die vurige gebed van ‘n regverdige het groot krag”.

Slot

Wanneer ek die drie indrukke saamneem – die donker wolke wat ons wil keer om ons doelwitte te bereik, die pogings tot onvrugbaarheid en om die kind (ons drome) te steel indien dit wel tot geboorte te kom en die openbaring oor die gees van Pennina, het dit aan my ‘n duidelike beeld gegee oor wat ons in 2019 te wagte kan wees. Op politieke vlak is daar die nasionale verkiesings wat voorlê; en daar is duidelik ‘n oppressiewe gees in die land wat dit onvrugbaar wil maak en wil keer dat die land sy profetiese bestemming bereik. Op persoonlike vlak het ek alreeds die teenstand van hierdie gees begin ervaar en dit maak my opgewonde oor die konfrontasie wat voorlê!

Hierdie is ‘n jaar van ‘n dubbele porsie van genade sodat die gees van Pennina (slang) nie ons skeppingsdoel sal steel nie, maar waar God sal ingryp en dit wat onvrugbaar is, vrugbaar sal maak. Ek glo dat die sleutel tot ons oorwinning lê in vurige, opregte gebed tot God om ons omstandighede te verander en om dit wat onvrugbaar is, vrugbaar te maak.

Terwyl ek hierdie slotgedeelte skrywe, hoor ek duidelik dat die Gees sê, “Uit ‘n eter kom daar iets te ete, uit ‘n sterke kom daar iets soets.” (Rig 14:14).

Ek glo dat die Here in hierdie jaar baie gaan uitbring uit die grense en beperkings van hulle onvrugbaarheid. Waar ‘n abortiewe gees probeer om jou skeppingsdoel te steel en die oop deure vir jou toekoms te vertraag, verklaar ek profeties dat, wanneer jy vurig en opreg tot God bid, gaan God jou seën vermeerder en gaan daar ‘n dubbele porsie van Sy guns op die baarmoeder van jou profetiese beloftes rus. ‘n Nuwe priesterlike salwing sal die weg baan vir die teenwoordigheid, heerlikheid en krag van God in die komende dae.

3 thoughts on “Die Pennina gees in 2019

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.