Ons gaan voort met ons mini-reeks oor die Vrug van die Gees en ons teksvers is uit

Gal 5:22  Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.

Wanneer ons die eerste gedeelte van hierdie vers lees, dan sien ons dat die vrug van die Gees is liefde. Verlede week het ons die Vrug van die Gees vergelyk met ‘n granaat en die Gawes van die Gees met ‘n klokkie, volgens die kleed van die hoëpriester in die Ou Testament. Wanneer ons ‘n granaat van nader beskou, dan sien ons dat die skil, die houer van die res van die vrug is. As die skil oopgebreek word, dan sien ons al die ander fasette van die vrug. Op dieselfde manier is die liefde die skil of die houer van die Vrug van die Gees.

Joodse tradisie leer dat die granaat ‘n simbool van geregtigheid is, aangesien dit gesê word dat ‘n granaat tipies 613 sade bevat, wat ooreenstem met die 613 mitzvot, of gebooie, van die Wet van Moses. Die granaat in die Ou Testament simboliseer kennis, wysheid en vrugbaarheid. Koning Salamo self het die simboliese betekenis van die granaat goed verstaan. Toe hy ‘n tempel vir God gebou het, het hy die twee brons pilare voor die tempel met granate versier. Volgens Joodse tradisie was koning Salamo se eie kroon ook ontwerp volgens die vorm van die “kroon” van die granaat. In sy boek oor die liefde plaas Salamo die granaat spesifiek by die slape van sy geliefde (Hooglied 4:3). Dit is betekenisvol want dit kan verband hou met wat die Bybel leer dat die gedagtes wat deur die Gees beheer word, lewe en vrede is. (Romeine 8: 6). Gedagtes wat deur God se Gees beheer word, sal inderwaarheid tot sukses en oorvloed lei.

Wanneer die liefde soos ‘n granaat oopgebreek word, dan word die res van die vrug aan ons geopenbaar; en dit is wat ons teksvers vir ons wil sê. Paulus het dit onderstreep toe hy oor die liefde aan die gemeentes in Korinte geskrywe het:

1 Kor 13:4-7  Die liefde is lankmoedig en vriendelik; die liefde is nie jaloers nie; die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie,  (5)  handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie,  (6)  is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid.  (7)  Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.

Ons sien dus dat die liefde een vrug is met baie vrugte binne-in opgesluit.

  • VREUGDE – dit is bly saam met die waarheid
  • VREDE – dit raak nie verbitterd nie en los die dinge van die verlede in die verlede
  • LANKMOEDIGHEID – die liefde is geduldig en sny nie mense net links en regs uit hulle lewens nie
  • GOEDHEID – die liefde is nie bly oor die kwaad nie
  • SAGMOEDIGHEID – die liefde is nie jaloers nie, praat nie groot nie en ken die Bron
  • VRIENDELIK – die liefde is vriendelik en nie onbeskof nie
  • SELFBEHEERSING – die liefde word nie gou kwaad nie, beskerm altyd, hou uit en gaan aan
  • GELOOF – die liefde glo alles en hoop alles (alles = die Evangelie van Jesus Christus).

Dit is interessant dat aangesien die liefde van God soveel fasette het, dit noot vervelig is nie.

Die ontwikkeling van die Liefde

Liefde as ‘n vrug is die eindproduk van dit wat as saad deur die Heilige Gees in die gees van die mens geplaas is. Die liefde waarvan ons hier praat, is egter nie dieselfde as die liefde tussen ‘n man en vrou nie. Dit is ook nie soos die liefde tussen broers of hegte vriende nie. Die Griekse woord vir die liefde wat deurgaans gebruik word, is agape – God se liefde vir die mens. Omdat die wortel in die wedergebore mens uit God is, sal die vrug noodwendig dan ook God se liefde teenoor die mens wees. Hoewel hierdie liefde in die wedergebore mens teenwoordig is, kan dit dormant lê vir baie jare en moet dit ontwikkel word. Daarom skrywe Paulus aan die gemeente in Fillipi in

Fil 1:9-11  En dit bid ek dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring,  (10)  om die dinge waar dit op aankom, te onderskei, sodat julle rein en vir niemand ‘n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus,  (11)  vervul met die vrug van geregtigheid wat daar is deur Jesus Christus tot heerlikheid en lof van God.

Ons leer hieruit dat hierdie God-liefde in ons meer kan word. Ons kan dit dus ontwikkel. Hier is drie stappe waarop ons die God-liefde in ons kan ontwikkel:

Neem ‘n kwaliteitsbesluit

Begin deur ‘n kwaliteitsbesluit te neem om te groei en ontwikkel in die liefde van God. Wanneer ons besluit om te groei sal ons groei. Totdat ons die besluit neem om te groei, sal ons nie groei nie. Die enigste wyse waarop liefde tot volwassenheid ontwikkel en vrug dra, is as ons liefhet. As ons dit nie gebruik nie, sal dit altyd dormant in ons lê, daarom word ‘n besluit benodig. Moenie vir ‘n gevoel wag nie, maar handel op jou besluit om liefde te beoefen.

Mediteer op die liefde

Die saad van geloof, liefde en byna elke ding wat mens oor droom, begin ontkiem wanneer mens daaroor begin mediteer. Meditasie is altyd die eerste stap van beoefening. Ons oefen in ons verbeelding. Ons moet onsself sien wandel in die liefde van God. Iemand het dalk al lank ‘n idee om ‘n projek (bv. vir straatkinders) te doen, maar die vrug het nog nooit ontkiem nie omdat die persoon nog nie die tyd geneem het om daaroor te mediteer nie. Wanneer ons daaroor mediteer, begin ons dit in ons geestesoog sien en dan begin ons ook die stappe sien wat geneem moet word om die doel te bereik. Daarna sal die vrug self gebore word en tot wasdom groei.

Fil 4:8-9  Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is—watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit.  (9)  En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees.

Beoefen die Woord

Die Woord van God word in een woord opgesom: Liefde. Die is die somtotaal van al God se gebooie en wette. Die liefde van God word eers werklik volmaak in ons wanneer ons die Woord begin beoefen:

Jak 2:16-18  en een uit julle sou vir hulle sê: Gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie—wat baat dit?  (17)  Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood.  (18)  Maar iemand sal sê: Jy het die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon.

Hierdie Skrifgedeelte sê nie dat ons uit ons werke gered word nie, maar dat ons geloof deur ons werke sigbaar word aan die wêreld rondom ons.

Slot

Die vrug van die God-liefde binne ons word nie in ‘n kitsvorm en met ‘n groot trompetgeskal in ons lewens sigbaar nie. Nee, daardie liefde word sigbaar en volmaak wanneer ons mekaar – selfs ons vyande – met God se liefde kan liefhê.  Om in liefde te wandel en om met die Vader, die Seun en die Heilige Gees gemeenskap te hou, produseer God se agape liefde as ‘n vrug in ons lewens. Saam met dit, sal die ander fasette van die Vrug van die Gees self in ons lewens begin sigbaar word en vrug dra.

Advertisements

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.