Ons begin vandag met ‘n mini-reeks oor die Vrug van die Gees en ons teksvers is uit

Gal 5:22  Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.

Ek wil graag begin deur te onderstreep dat ons koninklike priesters in God se koninkryk is;

1 Pet 2:9  Maar julle is ‘n uitverkore geslag, ‘n koninklike priesterdom, ‘n heilige volk, ‘n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig,

Wanneer die Gawes van die Gees saam met die Vrug van die Gees bestudeer word, sien ons dat daar baie ooreenkomste is tussen die priesterskap van die Ou Testament en ons priesterskap in die Nuwe Testament. Dit is bv. interessant om daarop te let die Hoëpriesterskleed volgens die Ou Testament, klokkies en granate aan die soom daarvan gehad het.

Ex 28:33-34  En maak aan die soom daarvan granaatjies van pers en purperrooi en bloedrooi kleur, aan die soom daarvan rondom, en daar tussenin goue klokkies rondom:  (34)  ‘n goue klokkie en ‘n granaatjie, ‘n goue klokkie en ‘n granaatjie, aan die soom van die mantel rondom.

Daar is nege gawes van die Gees en ons sien daar is nege vrugte wat genoem word. Daar word gesê dat daar nege klokkies per segment op die kleed was, wat afgewissel was met nege granate. Daar is nege Gawes van die Gees en nege Vrugte van die Gees. Die klokkies stel die Gawes en die granate die Vrug van die Heilige Gees voor wat deur ons gedra moet word.

Net soos die klokkies en granate altyd saam moet funksioneer, moet die gawes van die Gees (soos profetiese woorde, woorde van wysheid en kennis en wonderwerke of kragte) altyd saam met die Vrug van die Gees funksioneer, anders is dit bloot ‘n klinkende metaal. Sonder die Vrug is die Gawes van die Gees lelik en sal dit grof en liefdeloos klink. God het beplan dat die gawes van die Gees met die Vrug van die Heilige Gees deurspek moet wees.

Kersbome en Vrugtebome

Die onderliggende verskil tussen die Gawes van die Gees en die Vrug van die Gees is soos die verskil tussen ‘n Kersboom en ‘n Vrugteboom. By ‘n Kersboom word die geskenke (gawes) by die boom geplaas, m.a.w. dit is by die boom maar nie deel van die boom nie. By ‘n vrugteboom egter groei die vrugte deur ‘n proses tot volwassenheid aan die boom en is die vrugte deel van die boom.

Gawes word gratis en volledig en ontwikkeld aan die gelowige geskenk. Die enigste vereiste is dat die ontvanger daarvan homself met die gebruik daarvan vertroud moet maak deur dit te bestudeer en voortdurend te gebruik.

Vrugte daarenteen, moet – anders as geskenke – groei. Christene is onvolwasse wanneer hulle min of geen vrug dra nie. Die Vrug van die Gees reflekteer die karakter van Jesus hier op aarde. Wanneer die Vrug van die Gees in die kerk gesien word, sal die wêreld daardeur die karakter en geaardheid van Jesus Christus sien. Die Vrug van die Gees in ‘n gelowige se lewe is van die geestelike groei van daardie gelowige afhanklik.

Die Hoof beheer die Liggaam

Ons leer in die Woord dat die Here Jesus Christus die Hoof is van die liggaam, waarvan ons lede is:

Ef 1:22-23  En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee,  (23)  wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul.

Sonder ons verstand, denke en senuweestelsel – wat in ons hoof geleë is – is ons liggame kragteloos en verlam. Die liggaam neem outomaties die aard, eienskappe, karakter en persoonlikheid van die hoof aan. As die hoof bv. met haat gevul is, sal die liggaam ook die heeltyd haatlike dinge wil doen. Net so, as die hoof met liefde gevul is, sal die liggaam ook liefdevolle dinge wil doen.

Die wet van Genesis is dat alles sal voortbring na sy eie soort. As ons daarom uit God gebore is, sal ons God se geaardheid hê. Daarom het ons, met ons wedergeboorte – die vermoë ontvang om die Vrug van die Gees voort te bring. Ons eie hoofde beheer ook ons liggame, daarom sal dit waarop ons gedagtes meestal fokus, ‘n direkte invloed hê op dit wat ons daagliks doen:

Rom 8:5  Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge.

Ons moet ook daarvan kennis neem dat vleeslike dinge direk staan teenoor die dinge van God en dat die twee in vyandskap met mekaar is:

Gal 5:16-18  Maar ek sê: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie;  (17)  want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.  (18)  Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie.

Hoekom sukkel ons as gelowiges soms so baie om die Vrug van die Gees sigbaar in ons lewens te kry? Soos ons gesien het is die rede waarom ons in hierdie dinge wandel, omdat ons gedagtes daarop ingestel is. Jy mag bv. sê, ‘ek wandel daagliks in die Woord en tog ervaar ek nog woede uitbarstings. Waarom raak ek so gereeld in argumente betrokke?’ of ‘Waarom is ek so afgunstig?’ Dit is omdat ons so gewoond geraak het om aan die verkeerde ding te dink dat ons nie eens meer daarvan bewus is nie. Ons het ‘n gewoonte gevormde gedagtepatroon ontwikkel.

Wanneer jy bv. tuiskom nadat jy in die dorp met die motor was en aan jou gevra sou word, hoeveel keer jy die ratte verander het of hoeveel keer jy in die spieëltjie gekyk het, sal jy glad nie kan antwoord nie, omdat jy ‘n gewoonte patroon het wat jy volg. Daadwerklike verandering van ons gedagte patrone vereis dat ons bewus raak waarop ons gedagtes fokus en dan iets daadwerkliks doen om ons gedagtegang te verander. Ons lees in Jak 1:14-15 dat uiterlike handelinge altyd begin met innerlike meditasie.

Die oorsprong van die vrug van jou mond en dade

Die vrug van ons mond en ons dade het ‘n oorsprong. Kyk wat leer die Skrif oor die dinge in ons hart – die dinge waarop ons fokus:

Spr 4:23  Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.

Mat 15:18-19  Maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart, en dit is dié wat die mens onrein maak.  (19)  Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreuk, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal.

Ons woorde en dade is die produk van dit wat in ons harte gekoester word. Verandering deur die vernuwing van ons gemoed is dus die antwoord. Ek kry tog wel gereeld mense wat sê dat hulle hard werk aan die vernuwing van hulle gemoed, maar dit is asof daar iets is wat dit keer. Ek glo dat die antwoord daarvoor te vinde is in die onderste deel van ons gemoed – ons onderbewussyn. Dit is daar waar die oorsprong van ons gedagtes is. As dit daar goed is, sal die res van die boom – sy vrugte ingesluit – ook goed wees.

Wanneer ons in ons bewuste denke sukkel om oorwinning oor ‘n gedagtepatroon te kry, is die antwoord baie keer in die onbewuste denke – ons onderbewussyn. Vra die Heilige Gees om aan jou te wys wat die wortel daarvan is of gaan spreek ‘n christelike berader om jou te help. Daarna, wanneer die oorsaak gevind en aangespreek is, sal dit baie makliker wees om die bewuste denke se patrone te verander.

Ten Slotte

Vrug is gewoonlik die eindresultaat van maande se voorbereiding, arbeid en versigtige versorging. Vrug moet die rede wees vir ons aktwiteite – hoekom ons dinge op ‘n sekere manier sê of doen. Vrug moet ook die resultaat van ons aktwiteite wees. Ons moet daarom waak oor dit wat ons binne-in ons ontvang. Erken en ontvang slegs dit goed, opbouend en lofwaardig is. Miskien sukkel jy met jou gedagtes of slegte gewoontes; en dan wil ek jou bemoedig: Onthou dat vrug die resultaat van maande se harde werk is. Begin vandag deur te erken dat jy ‘n probleem het; en oorwin dit deur voorbereiding (soek die oorsprong of wortel), harde werk en die versigtige versorging van die korrekte vrug.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.