En toe dit al in die middel van die fees was, het Jesus opgegaan na die tempel en geleer. En die Jode het hulle verwonder en gesê: Hoe kom Hy aan die geleerdheid terwyl Hy geen onderwys ontvang het nie? Jesus antwoord hulle en sê: My leer is nie myne nie, maar van Hom wat My gestuur het. As iemand gewillig is om sy wil te doen, sal hy aangaande die leer weet of dit uit God is, en of Ek uit Myself spreek. Hy wat uit homself spreek, soek sy eie eer; maar Hy wat die eer soek van dié Een wat Hom gestuur het, Hy is waaragtig en daar is geen ongeregtigheid in Hom nie. (Joh 7:14-18)

Wanneer ons aan die begin van die hoofstuk lees, sien ons dat dit die tyd van die huttefees vir die Jode was. Al die Jode het dan opgetrek na Jerusalem waar hulle vir ‘n week lank in tydelike hutte gebly het om hulle te herinner daaraan toe God hulle uit Egipte bevry het. Die woord wat in Afrikaans as ‘leer’ of ‘lering’ vertaal word, word in die Engels ook vertaal as ‘doktrine’. Ons weet nie wat dit is wat Jesus aan hulle geleer het nie, maar dit was doktrine of leerstellings wat die Skrifte verhelder en opgeklaar het vir die mense. Sy verduideliking van die leerstellings het die mense in verwondering gehad, maar steeds wou die Skrifgeleerdes Hom nie aanvaar nie.

Ons lees dat die Jode die gesag van Jesus bevraagteken het en daarom nie Sy leringe vertrou het nie. Hulle redenasie was dat Sy doktrine nie vertrou kon word nie omdat dit nie van ‘n geakrediteerde bron was nie. Jesus gee hierop aan hulle riglyne oor hoe om valse leraars en doktrines vinnig uit te ken:

Die man wat deur God geroepe is, is diep onder die indruk van sy Verlosser se majesteit en sy eie swakheid. Hy sien in homself niks anders as sonde, onwaardigheid en ontoereikendheid nie. Hy weet dat hy minder as niks is nie. Maar die man wat nie deur Christus gedrewe word en nie deur die Gees van God gelei word nie, probeer om sy gebreke en tekortkominge te bedek deur sy eie naam  en belangrikheid te beklemtoon. Soos die Skrifgeleerdes en Fariseërs van ouds, soek hy die lof van die mense. Dit is vandag steeds vir ons ‘n riglyn: Wanneer die fokus van iemand se bediening anders is as die verheerliking van God, dan moet sy motiewe en gesag bevraagteken word. Daarna sê Hy prontuit dat Sy lering vertrou kan word omdat dit die toets om valse leringe te herken, geslaag het: Sy leringe het die fokus geplaas op die verheerliking van God en daarom was dit betroubaar en waar.

Die vraag wat om ‘n antwoord soek, is wat Jesus se doktrine of leringe dan was. Johannes teken sewe stellinge aan wat Christus gemaak het oor Homself en waarna ons vandag kortliks gaan kyk:

Ek is die brood van die lewe

En hulle sê vir Hom: Watter teken doen U dan, sodat ons kan sien en U glo? Wat werk U? Ons vaders het die manna in die woestyn geëet, soos geskrywe is: Hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. En Jesus sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is Hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld die lewe gee. Toe sê hulle vir Hom: Here, gee ons altyd hierdie brood. En Jesus sê vir hulle: Ek is die brood van die lewe; wie na My toe kom, sal nooit honger kry nie; en wie in My glo, sal nooit dors kry nie. (Joh 6:30-35)

Jesus het die wonderwerk oor die vermeerdering van die brode gebruik om hierdie stelling van Hom te illustreer. Daar is basiese dinge wat elkeen van ons nodig het om te oorleef, soos kos en water. Net soos ons kos en drank nodig het om fisies te oorleef, benodig ons geestelike kos en drank om te geestelik te oorleef.  Jesus sê dat Hy die enigste permanente bevrediging vir die mens se lewensbehoeftes is. Ons is geprogrammeer om honger te word as ons sonder kos gaan vir ‘n tydperk. Op dieselfde manier is ons geprogrammeer om geestelik honger te word en ons moet dan geestelik gevoed word. Jesus is die geestelike voedsel wat ons nodig het. Hy is die antwoord op die uitroepe van die wêreld.

Ek is die lig van die wêreld

En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê: Ek is die lig van die wêreld; wie My volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. (Joh 8:12)

Jesus is die lig in ons duisternis. Jesus gebruik ‘n ander wonderwerk om hierdie waarheid te demonstreer. Jesus gee ‘n blinde man sig om te wys dat Hy die een is wat lig aan die wêreld bring. Die dissipels het in die man se blindheid ‘n straf vir die sonde gesien. As daar ‘n fisieke kwaal was, was dit vir hulle ‘n straf van God. Sommige mense dink steeds dat siekte of ongeluk ‘n straf van God is. Jesus het geweier om te aanvaar dat dit die geval was en in plaas daarvan het hy dit gebruik as ‘n geleentheid om meer te openbaar wie Hy was en om God te verheerlik.

Ek is die deur

Ek is die deur; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. (Joh 10:9)

Jesus is ook die ingang tot sekuriteit en gemeenskap. Die Herder sal by die hek staan ​​en na die skape omsien terwyl hulle in die kraal ingaan. As hulle beseer is, sal hy olie op hul wonde gooi. Ons sien Jesus dikwels as die poortwagter op ‘n negatiewe manier. Jesus word soms gesien as ‘n soort hemelse ‘bouncer’ wat mense uitgooi as hulle probeer om in die hemel te kom en nie alles reg gedoen het nie. Die beeld van Jesus as die hek is egter ‘n positiewe een. Hy is die Een wat ons verwelkom en veilig hou van skade.

Ek is die herder

Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. (Joh 10:11)

Die geloof in God as die Goeie Herder het ‘n lang geskiedenis. Die bekendste verwysing is Psalm 23. Jesus is ons gids en beskermer in die lewe. Jesus kontrasteer sy ware sorg vir diegene wat Sy eie is met ander wat net voorgee om vir die skape te sorg. Die gehuurde herder sal die skape lei, maar sal nie uiteindelik sy lewe vir hulle gee nie. As daar moeilikheid kom, sal hy weghardloop want hy het regtig nie hul belange op sy hart nie.

Ek is die opstanding en die lewe

Jesus sê vir haar: Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe; en elkeen wat lewe en in My glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? (Joh 11:25-26)

Die dood herinner ons dat alles nie vir ewig is nie en dat ons hulp nodig het. Jesus is ons hoop na die dood, hy is die hulp wat ons nodig het, die antwoord op ons grootste vraag. Jesus gebruik weer ‘n teken, naamlik die opwekking van Lasarus, om die dieper geestelike belang van wie Hy was, te demonstreer.

Ek is die weg en die waarheid en die lewe

Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.  (Joh 14:6)

Daar is baie mense wat beweer dat hulle nuwe en belangrike waarhede ontdek het. Jesus sê nie dat Hy iets ontdek het nie. Daar was geen geheime wagwoorde, geen wonderlike ontdekkings nie. Jesus het nie die waarheid ontdek nie, Hy was die waarheid. Jesus se oplossing is nie ‘n resep nie, dit is ‘n verhouding met hom. Jesus is die lewe omdat hy die dood oorwin het.

Ek is die wynstok

Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie. (Joh 15:5)

Daar word baie gemaak tussen die wynproduserende streke van die wêreld oor watter wyn die beste is. Sekere klimate en grondsoorte word gesê is nodig sodat sekere soorte wyn geproduseer word. Een waarheid is egter seker, die wynstok wat gebruik word, is noodsaaklik. Jy moet die regte wingerd hê om goeie vrugte te produseer. Om die regte soort vrugte te dra moet jy deel wees van die regte wingerdstok. Weereens is dit belangrik, as ons wil sin maak van die lewe. ‘n Tak wat afgesny word van die wingerdstok, mag tydelik blare produseer, maar dit sal onvermydelik verdor, want daar is geen bron van lewe om dit te onderhou nie. Geskei van die wingerdstok, sal die tak nooit vrug dra nie.

Jesus sê dat as ons van hom geskei word, ons nooit van ons lewens sal sin maak nie. Ons sal nooit besef wat hy ontwerp het vir ons om in ons lewens te wees en te bereik nie. Ons kan nooit in die lewe vervul en tevrede wees as ons van Jesus afgeskei word nie. Hy is ons bron van vitaliteit en krag vir produktiwiteit.

Afsluiting

Die Christelike geloof gaan nie oor hoeveel ons weet nie. Dit is nie iets wat ons moet leer en verstaan ​​nie. Dit gaan nie daaroor om ‘n reëlboek in gedagte te hou nie en om te probeer om ons lewens binne ‘n streng struktuur van wette in te pas nie. Dit gaan daaroor om ‘n persoonlike verhouding met Jesus Christus te soek en om Hom te volg. Hy begeer dat ons Hom ontvang, nie net vir wat Hy ons kan gee nie, maar vir wat Hy vir ons mag wees. Jesus gaan na die hart van alle menslike probleme. As ons die betekenis van die lewe soek, vind ons dit in die Een wat gesê het: “Ek is”. Jesus het gekom dat ons die lewe kan hê en dit in oorvloed kan hê.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.