Ef 4:1-6  Ek vermaan julle dan, ek, die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is,  (2)  met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra  (3)  en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede.  (4)  Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping;  (5)  een Here, een geloof een doop,  (6)  een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is.

Toe ek die eerste vers lees om daaroor na te dink, toe is die eerste ding wat my opval; Paulus se meedeling dat ons geroep is. Ek wou meer weet daaroor. Wie het my geroep en hoekom? Om uit te vind aan wie Paulus hierdie brief geskrywe het – wie sy gehoor was, het ek teruggegaan na Ef 1:1  Paulus, ‘n apostel van Jesus Christus deur die wil van God, aan die heiliges wat in Éfese is, en die gelowiges in Christus Jesus

Paulus het spesifiek aan die gemeente in Efese geskrywe; en in die algemeen aan al die gelowiges in Christus Jesus. Noudat ek dit geweet het, wou ek volgende weet wat hierdie roeping is waarvan Paulus praat. Die Griekse woord is vir roeping wat hier gebruik is, is afgelei van die woord ‘klesis’ wat beteken ’om uitgenooi te word’. Die woorde ‘waarmee julle geroep is’ beteken ‘om iemand te roep soos wanneer sy naam of van uitgeroep word’.  Dit het my laat dink aan Jesus se woorde in Joh 15:16  Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies… asook aan waar die Heilige Gees deur die profeet Jesaja gesê het in Jes. 43:1 “Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep; jy is myne!” Wanneer ons die Here Jesus aangeneem het as ons Verlosser, kan ons dus met ‘n wonderlike sekerheid sê dat Jesus ons by die naam uitgenooi het.

Vandag se tema is dat ons waardig moet wandel volgens die roeping waarmee ons geroep is. Maar wat beteken dit “om te wandel waardig [volgens] die roeping waarmee [ons] geroep is?”

Daar is baie voorbeelde rondom ons van wat dit beteken om op ‘n wyse wat ‘n roeping waardig is, te lewe.

  • ‘n Boer bewerk die grond en voorsien voedsel vir duisende. Hy is geroep tot hierdie werk en is toegerus om dit te bereik.
  • ‘n Dokter is ook veronderstel om sy beroep waardig te wees. Hy genees die siekes. Hy gee om vir diegene wat siek is en probeer om hulle gesond te maak.
  • ‘n Polisieman moet, wanneer hy werk, ‘n voorbeeld van die wet wees. Hy leef waardig volgens die vereistes van sy beroep. Hy steel nie en hy bedrieg nie (is nie veronderstel nie). Hy verdedig en handhaaf die wet.

Geroep tot geestelike volwassenheid

Paulus gee dan in vers 2 aanduidings van wat dit beteken om te lewe volgens die roeping waarmee ons geroep is. Verskeie vrugte van die Gees word genoem: nederigheid, sagmoedigheid, geduld, liefde en vrede. Alles is vir een doel, naamlik eenheid in die liggaam van Christus. Daarom moet ons Christene nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid (geduld), uithouvermoë, liefde en vrede openbaar om eenheid in die liggaam van Christus te laat plaasvind. Hierdie eenheid waaroor Paulus praat, is eweneens ook vir ‘n rede: geestelike volwassenheid. Geestelike volwassenheid is dan ook die rede waarom ons as gelowiges toegerus is en verskeie gawes ontvang het. Verse 14-15  sê “sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring;  (15)  maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in Hom wat die Hoof is, naamlik Christus.

As lede in die liggaam van Christus word ons voortdurend aangemoedig om opgebou word tot geestelike volwassenheid. Persoonlike geestelike volwassenheid is die belangrikste. Dit is wanneer ons individueel geestelik groei en ontwikkel totdat die vrug van die Gees vrylik in ons lewens sigbaar is. Persoonlike geestelike groei lei tot korporatiewe volwassenheid (of volwassenheid as gemeente); waar die gemeente korporatief optree sodat die vrug en gawes van die Gees vrylik sigbaar is en werk. Paulus praat van ’n band van vrede – hier verwys hy nie net na vrede tussen die lede van ‘’n enkel gemeente nie, maar in die universele kerk. Daarvoor het ons nodig om te groei tot volwassenheid in doktrine: dit is om te onderskei watter leerstellings absolutes is (ononderhandelbaar tot ons geloof) is en watter leerstellings relatief is (wat nie noodsaaklik is tot ons redding nie); m.a.w. om te weet wat dit beteken om genade te hê vir ander lede in die liggaam van Christus wat nie noodwendig met jou in areas van persoonlike opinie saamstem nie. Wanneer ons nie volwasse in doktrine is nie, dan raak ons kleinlik met mekaar en stig af of skeur weg of noem mekaar sektes; hoewel ons steeds in die basiese areas van doktrine saamstem.

Strewe tot eenheid

Hoekom wil God hê dat ons geestelike volwasse – nederig, sag,  lankmoedig en geduldig met mekaar moet wees? Dit is omdat God ons almal tot eenheid geroep het. (Lees verse 4-5: “)  Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping;  (5)  een Here, een geloof een doop, 

Die rede waarom dit sê, “een Here een geloof, een doop,” is omdat dit in een universele kerk is waarin ons almal gedoop word; dit is in een geloof; naamlik die Christelike geloof. Calviniste en Armeniërs, klein dopers en groot dopers, manlik en vroulik, jonk en oud, swart, wit en bruin. Een geloof as ‘n universele geheel alhoewel met baie diversiteit in die detail, een geloof in die besluite wat die kerk maak ten einde God te verheerlik, verenig in liefde en die strewe om die koninkryk van God uit te brei. Neem byvoorbeeld ‘n militêre eenheid. Dit het een bevelvoerder en dit beweeg in een rigting. Hoewel dit een eenheid is, ontvang elkeen binne daardie eenheid sy bevele en gehoorsaam hulle. Almal wat daarin werk, werk goed saam omdat hulle opgelei is om dit te doen. Soms hou individuele lede van die groep nie van wat hulle moet doen nie, maar hulle doen dit in elk geval ter wille van die groter goed. Die rede hoekom hulle baie bereik, hoewel daar baie diversiteit in die detail is, is omdat hulle oorhoofs steeds as een optree.

Het Jesus nie gesê in  Joh 17:22  “En Ek het hulle die heerlikheid gegee wat U My gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos Ons een is.

God wil hê dat ons moet verenig wees omdat daar “ een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is.” Ons is gekoop en verenig met Christus deur die kruis.  Dieselfde God red elkeen van ons wat deel vorm van die Christelike geloof. Wanneer ons dit verstaan, sal daar wêreldwyd herlewings uitbreek; want dan wandel ons waardig volgens ons roeping.

Ons oë gevestig op Jesus

In hierdie wêreld van toenemende anti-Christelike vooroordeel benodig elkeen van ons al hoe meer ‘n ekstra mate van volwassenheid, genade, sagmoedigheid, geduld en vergifnis.

  • Elkeen van ons moet ons oë op een Here hou.
  • Elkeen van ons moet ons oë op een geloof hou.
  • Elkeen van ons moet ons oë op een doop hou.
  • Elkeen van ons moet aktief na eenheid soek, saam in nouer groepe oor kerk grense heen saamwerk in ‘n ‘band van vrede’.

Ek sluit af met hierdie woorde wat ek onlangs gelees het:

Reik Op ​​- Soek God in gebed, bestudeer en lees Sy Woord.

Reik In – Kyk na mekaar en help om mekaar se laste te dra. Mense oraloor is behoeftig en het liefde en ondersteuning nodig. Besoekers moet in die besonder verwelkom en aangemoedig word.

Reik Uit – Die gemeenskap daar buite wag op die voortgesette demonstrasie van ons liefde en toewyding aan Christus voordat hulle sal kom. Ons moet elkeen vrymoedig uitreik na ‘n wêreld wat wanhopig smag na Lewende God.

Dit is wat dit beteken om ‘n lewe waardig te leef volgens die roeping wat ons ontvang het.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.