Jesus het die geval van die verdroogde vyeboom gebruik om aan Sy dissipels die geheim van geloof te leer. Vandag se verhaal word vertel teen die agtergrond van hierdie geheim; en ons moet daarom eers die geheim lees voordat ons na die verhaal kan luister.

Mark 11:23-24  Want, voorwaar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê: Hef jou op en werp jou in die see—en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, sal gebeur—hy sal verkry net wat hy sê.  (24)  Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry.

Dit bring ons by vandag se verhaal. Ons lees in Markus 5 die verhaal van ‘n buitengewone mediese toestand waaraan ‘n onbekende vrou gely het. Volgens oorlewering was haar naam Veronica. “Doe” is mos die van wat die Amerikaners aan ‘n onbekende persoon gee, soos ‘John Doe’ of ‘Jane Doe’. Daarom het ek  besluit om hierdie onbekende vrou ‘Veronica Doe’ te noem. Hier is haar verhaal:

Markus 5:25-34  En ‘n sekere vrou wat twaalf jaar lank bloedvloeiing gehad het  (26)  en veel onder baie geneeshere gely en al haar besittings uitgegee het sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het,  (27)  het van Jesus gehoor en onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak;  (28)  want sy het gesê: As ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word.  (29)  En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog, en sy het aan haar liggaam bemerk dat sy van haar kwaal genees was.  (30)  En dadelik toe Jesus in Homself die krag gewaarword wat van Hom uitgegaan het, draai Hy Hom om onder die skare en sê: Wie het my klere aangeraak?  (31)  En sy dissipels antwoord Hom: U sien dat die skare U verdring, en U sê: Wie het My aangeraak?  (32)  Toe kyk Hy rond om haar te sien wat dit gedoen het.  (33)  Die vrou, wat gevrees en gebeef het omdat sy wis wat met haar gebeur het, kom toe en val voor Hom neer en vertel Hom die hele waarheid.  (34)  En Hy sê vir haar: Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees van jou kwaal genees.

Veronica Doe was chronies siek. Dit was asof haar maandelikse menstruasie periodes permanent was. Sy het waarskynlik gely aan ‘n mediese toestand wat ‘menorrhagia’ genoem word.  Dit sou vir haar fisies, in haar verhoudings, persoonlik en sosiaal groot lyding veroorsaak het. Fisies, as gevolg van die voortdurende bloeding;  in haar verhoudings omdat sy nie sou kon deelneem aan ‘n normale seksuele verhouding nie (dit is moontlik dat haar man haar geskei het); persoonlik omdat sy geen kinders kon baar nie; en sosiaal, omdat die menstruasie periode haar ritueel onrein gemaak het; sodat sy selfs nie eens aan ander mens of hulle besittings kon geraak het sonder om hulle ook onrein te maak nie. Hier was ‘n vrou wie se siekte veroorsaak het dat sy uit die samelewing en selfs van aanbidding in sinagoges afgesonder was, tensy sy by die melaatses wou sit. Dit het toe alreeds vir twaalf lang jare so aangegaan.

Markus vertel dat sy “veel onder baie geneeshere gely en al haar besittings uitgegee het sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het ” (v.26). In een bron het ek gevind dat die Joodse Talmoed (‘n boek vol lering en oorleweringe van die Joodse priesterdom wat vir die Jode baie belangrik is) nie minder as twaalf geneesmiddels voorgestel vir hierdie spesifieke siekte nie.  Een manier was om drie pers uie in wyn te kook, vir haar te gee om te drink en te sê: “Kom  uit jou vloed.” As dit haar nie genees nie, moet sy by ‘n plek waar twee paaie ontmoet gaan staan met ‘n beker wyn in haar regterhand, terwyl iemand haar skrik maak en dan sê: ‘Kom uit jou vloed.’ ‘ Dit was waarskynlik soortgelyke kure wat die dokters aan hierdie vrou voorgeskryf het.  Sy het vir al hierdie ‘geneesmiddels’ duur betaal en was uiteindelik bankrot en in slegter gesondheid as twaalf jaar tevore.

Na twaalf jaar van onbeantwoorde gebed sou ek en jy heel moontlik al tou opgegooi het. Ons sou dalk selfs al selfmoord oorweeg het. Toe het hierdie vrou van Iemand met die naam Jesus van Nasaret gehoor, en sy het besluit om na Hom toe te gaan. Sy moes wegkom van al die dokters, en al hul voorgestelde geneesmiddels, en al hul rekeninge, en nou sou sy op Christus alleen vertrou vir haar redding. Dit is ook die rede hoekom hierdie verhaal vir my so besonders is. Dit weerspieël die essensie van die Evangelie: Om op Christus alleen te vertrou vir ons redding.

Teen die agtergrond van die geheim van geloof wat Jesus aan ons geleer het, is daar drie dinge wat hierdie vrou gedoen het, wat vir my uitstaan:

Sê dit

Wanneer ons kyk na Jesus se lering oor die geheim van geloof, sien ons dat die woord “sê”  drie keer voorkom teenoor die woord “ontvang”; wat net een keer voorkom.  Om dit waarvoor jy glo, te verbaliseer, maak ‘n belangrike deel van die geheim van geloof uit.

Ons lees in vers 28 dat die vrou gesê het, “As ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word.”  Was dit bygeloof wat haar dit op hierdie manier laat doen het? Het sy moontlik gehoor dat soms die klere van heilige mense, of selfs hul skaduwee, genesing kan bring? Het sy gedink dat sy niks gehad het om te verloor deur Sy kleed  aan te raak nie? Was sy dalk te skaam om die Here te vra om haar te genees? Of dalk misken ons haar, en sy het eintlik sterk geloof in Christus gehad. Wat haar motivering ook al was, haar belydenis was die vonk wat haar geloof aan die brand gesteek het. Toe sy dit waarvoor sy glo, hardop gesê het,  het sy onbewustelik die eerste stap van die geheim van geloof geneem. Dit het haar beweeg na die volgende stap wat sy geneem het.

Doen dit

Die tweede ding wat vir my uitstaan, is dat sy toe aksie geneem het. Dit het nie net ‘n droom gebly nie.  Sy het haarself vermom sodat sy nie so maklik herken sou word nie, tussen die skare mense deur gedruk totdat sy by Jesus was en aan Sy kleed geraak. Om te verstaan wat sy eintlik gedoen het, moet ons die agtergrond verstaan.  ‘n Vrou wat in haar maandstonde is, is onrein of niddah volgens die Wet van Moses. Nie net is sy onrein nie, maar elke voorwerp en elke persoon waaraan sy raak, word ook dadelik onrein. As iemand in die skare haar dus daardie dag herken het, was sy heel waarskynlik in groot moeilikheid. Die skare sou woedend wees want sy moes aan ‘n hele klomp mense raak (en hulle daardeur onrein maak) om uiteindelik by Jesus te kom.  Hulle kon haar dalk selfs gestenig het. Deur dit alles het sy haar hoop op Christus alleen gevestig, ongeag die persoonlike gevaar waarin sy verkeer het. Haar belydenis het haar tot aksie aangespoor.

Ontvang dit

Die derde ding wat vir my uitstaan, is wat gebeur het op die oomblik toe sy wel aan Jesus se kleed geraak het – haar verwagting, wat uit haar belydenis ontstaan het, was so groot dat sy haar genesing dadelik ontvang het:  29)  En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog, en sy het aan haar liggaam bemerk dat sy van haar kwaal genees was. Dit was so fisies dat sy dit aan haar liggaam kon bemerk het.  Nou mag jy dalk vir my sê dat sy groot geloof gehad het. Ek weet nie, want ek het haar nie persoonlik geken nie. Wat ek wel weet, is wat ek duidelik uit haar verhaal kan aflei. Dit is dat hierdie vrou gehoor het hoedat Jesus die siekes genees. Die eerste vraag in haar hart sou dan waarskynlik die eerste vraag in jou hart ook wees – “ja, maar wil Jesus my genees?” Sy het haar antwoord gevind in die verhale wat sy gehoor het – naamlik dat Jesus genees het sonder om die een bo ‘n ander te stel. Dit het haar oortuig dat Jesus haar dan ook sal genees en dit  is wat haar aangespoor het totdat haar geloof minstens ‘n klein vlammetjie was.

Vonke en vlamme

Ek sluit af met hierdie oulike analogie oor groot en klein geloof waarvan ek gelees het: Wanneer ‘n voorwerp soos ‘n kamer vol plofbare gas gepomp word, dan bepaal die grootte van die vertrek nie die grootte van die vlam wat nodig is vir die ontploffing nie. ‘n Klein vlammetjie – ja selfs ‘n piepklein vonkie – sal dieselfde uitwerking as ‘n groot vlam hê om die gas te laat ontplof. Dit is dieselfde met ons geloof. Ons klein geloof is net so kragtig om groot dade van geloof te aktiveer as wat groot geloof is. Veronica Doe se klein geloof was kragtig genoeg om ‘n ontploffing van seën en genesing in haar liggaam te veroorsaak. Ek glo dat die les wat ons uit hierdie wonderwerk kan leer, is dat ons net soos sy, die wonderwerke van God in ons lewens sal ervaar wanneer ons op Christus alleen vertrou vir ons redding.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.