In Johannes hoofstuk 6 lees ons van ‘n wonderwerk wat Jesus gedoen het. Dit is ‘n baie bekende verhaal wat byna alle Christene sal ken. Dit is die verhaal van die vermeerdering van die brode:

Joh 6:1-14  Daarna het Jesus na die oorkant van die see van Galiléa, dit is, van Tibérias, gegaan;  (2)  en ‘n groot menigte het Hom gevolg, omdat hulle sy tekens gesien het wat Hy aan die siekes doen.  (3)  En Jesus het op die berg geklim en daar met sy dissipels gaan sit.  (4)  En die pasga, die fees van die Jode, was naby.  (5)  Toe Jesus dan sy oë opslaan en sien dat ‘n groot menigte na Hom kom, sê Hy vir Filippus: Waarvandaan sal ons brood koop, sodat hierdie mense kan eet?  (6)  Maar Hy het dit gesê om hom op die proef te stel, want Hy het self geweet wat Hy wou doen.  (7)  Filippus antwoord Hom: Brood vir twee honderd pennings sal nie genoeg wees vir hulle, sodat elkeen van hulle ‘n stukkie kan kry nie.  (8)  Een van sy dissipels, Andréas, Simon Petrus se broer, sê vir Hom:  (9)  Hier is ‘n seuntjie wat vyf garsbrode en twee vissies het, maar wat is dit vir so baie mense?  (10)  En Jesus sê: Laat die mense gaan sit. En daar was baie gras op dié plek. Die manne het toe gaan sit, omtrent vyf duisend in getal.  (11)  En Jesus het die brode geneem, en nadat Hy gedank het, deel Hy dit uit aan die dissipels en die dissipels aan die wat daar sit; so ook van die vissies, soveel as hulle wou hê.  (12)  En nadat hulle versadig was, sê Hy vir sy dissipels: Maak die brokstukke bymekaar wat oorgeskiet het, sodat niks verlore gaan nie.  (13)  Hulle maak toe bymekaar en het twaalf mandjies gevul met brokstukke van die vyf garsbrode wat oorgeskiet het by die wat geëet het.  (14)  Toe die mense dan die teken sien wat Jesus gedoen het, sê hulle: Hy is waarlik die profeet wat in die wêreld sou kom.

Ons teksvers vandag is vers 14: Toe die mense dan die teken sien wat Jesus gedoen het, sê hulle: Hy is waarlik die profeet wat in die wêreld sou kom.

Uit hierdie vers is duidelik dat die skare mense kollektief ‘n baie bekende verwagting gehad van ‘n sekere profeet wat uit hulle geledere na vore sou kom. Daardie verwagting is vanuit ‘n baie bekende gedeelte uit ‘n Wet van Moses, in Deu 18:15-19  ‘n Profeet uit jou midde, uit jou broers, soos ek is, sal die HERE jou God vir jou verwek; na Hom moet julle luister.

Wat maak hierdie wonderwerk anders as die ander wonderwerke wat Jesus gedoen het? Dit is dat dit die enigste gedeelte is van die handelinge van Christus se lewe is wat deur al die vier die evangelies beskrywe word. Johannes, wat probeer het om nie te dupliseer wat reeds vertel was deur die ander evangelies nie, vind dit belangrik genoeg om wel ook te vertel van hierdie sonderlinge wonderwerk.

Die volgende gedagtes rondom ons teksvers staan vir my uit:

Jesus het kompassie gehad met die mense en hulle behoeftes geken

Ons lees op ‘n paar plekke dat Jesus kompassie vir die mense gehad het. In Lukas 7 vertel die dokter bv. hoedat Jesus kompassie gehad het met die weduwee van Nain en haar seun uit die dood opgewek het; en in Matt 20 lees ons hoedat Jesus kompassie gehad het vir twee blindes en hulle genees het.

Hierdie mense het van ver af gekom. Hulle was bereid om hulle etenstyd te verbeur sodat hulle na Hom kon luister. Hy het dit raakgesien en waardeer. Markus vertel dieselfde verhaal en hy sê dat Jesus innig jammer vir die mense gevoel het. Daar het ‘n warmte in Sy hart gekom en Hy het bonatuurlik voedsel aan hulle voorsien.

Nou mag jy dalk sê, dit is alles goed en wel – maar sal Jesus met my kompassie hê? Ons kry die antwoord in Heb 4:15-16 Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.

Hierdie wonderlike versekering open die weg vir ons om met vrymoedigheid na God toe te gaan met ons probleme – en Hy beloof dat Hy ons op die regte tyd sal help.

Wanneer God voorsien, is dit altyd in oorvloed

Die tweede gedagte wat my opval, is dat God altyd in oorvloed voorsien – dit verheerlik die Vader en wys dat God ‘n koning is wat ‘n oop hand het vir Sy mense. In die Ou Testament in Exodus 17, toe God aan Abraham verskyn het, het Hy vir Abraham gesê, ‘Ek is El-Shaddai’. – die God wat meer as genoeg is. Dit laat my dink aan daardie bekende Skrif waar Paulus sê, En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. (Fil 4:19)

Ook wanneer ons in die OT na God se voorsiening kyk, is dit telkemale in oorvloed. Die Hebreeuse woord vir God is “EL”, ‘n verkorte vorm van Eloha of Elohim.  Die woord “dai” in El Shaddai  beteken “om uit te stort” of “om voordele op te hoop ” en stel voorsiening, onderhoud en seëninge voor. Die Hebreeuse woord “shad” of “shadayim” (beteken “bors” of “borste”) en kom 24 keer voor as “Shaddai”. Dit dui aan Een wat voed, voorsien en bevredig (Jesaja 60:16, 66: 10-13). Gekombineer met die woord vir God, “El”, word dit dan die “Een wat magtig is om te voed, te bevredig en te voorsien”. In die geval van die voeding van die 5000, het daar twaalf mandjies vol kos oorgebly nadat die 5000 klaar geëet het. In die ander voorval het daar sewe mandjies vol kos oorgebly nadat die 4000 geëet het.  Dit is ook God se hart vir jou en vir my. Hy wil graag he dat daar voorsiening in oorvloed vir elkeen van ons sal wees.

Wonderwerke se einddoel moet altyd wees om God te verheerlik

Die laaste gedagte is dat elke wonderwerk van Jesus altyd ten doel gehad het of om God te verheerlik of om te bewys dat Jesus die Messias was. In hierdie geval het die mense van Hom gesê, “Hy is waarlik die profeet wat in die wêreld sou kom.” Johannes vertel dat Jesus gesê het, “Nou is die Seun van die mens verheerlik, en God is in Hom verheerlik. As God in Hom verheerlik is, sal God Hom ook in Homself verheerlik en Hy sal Hom dadelik verheerlik.” (Joh 13:31-32)

Jesus se wonderwerke plaas die fokus en glorie op Sy Vader. Hy het nooit enige wonderwerke vir Sy eie gemak of behoeftes gedoen nie. Selfs toe Hy in Getsémané in doodsangs was, deur Romeinse soldate geslaan was, of aan die kruis gehang het, aangesien dit nie die eer van God sou bevorder het nie. Legioene van engele het gewag om Sy bevel te gehoorsaam, maar Hy het hulle hulp nooit beveel nie (Mattheus 26:53). Alhoewel Hy genoeg kos gegee het vir Sy honger volgelinge, sou Hy nie stene in brood verander om sy eie honger te bevredig nie (Mattheus 4: 1-4; Markus 6:35, 41).

Ek glo dat Jesus vandag nog steeds dieselfde oor wonderwerke voel. Wanneer jy bid dat die Here jou moet help en jy ontvang die uitkoms, moet ons seker maak dat ons God verheerlik deur in die openbaar aan Hom erkenning te gee. God wil ook graag dat ons Hom moet verheerlik deur ons leefstyl, daarom vra Hy dat ons nie moet lewe soos heidene wat nog nooit die goeie nuus van die Evangelie gehoor het nie, maar dat ons sal lewe soos dit die Verlostes van God betaam.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.