Ek het hierdie week so ‘n mooi opmerking deur past. Jim Cymbala oor gebed gelees dat ek dit graag met julle wil deel:

“If our churches don’t pray, and if people don’t have an appetite for God, what does it matter how many are attending the services? How would that impress God? Can you imagine the angels saying, “Oh, your pews! We can’t believe how beautiful they are! Up here in heaven, we’ve been talking about them for years. Your sanctuary lighting – it’s so clever. The way you have the steps coming up to the pulpit – it’s wonderful.” I don’t think so. If we don’t want to experience God’s closeness here on earth, why would we want to go to heaven anyway? He is the centre of everything there. If we don’t enjoy being in His presence here and now, then heaven would not be heaven for us. Why would He send anyone there who doesn’t long for Him passionately here on earth?” (Jim Cymbala, Fresh Wind, Fresh Fire (Zondervan, 1997), pp. 58-59.)

Jesus het Sy dissipels geleer aangaande gebed – wat vir God aanvaarbaar is en wat nie. Toe Hy klaar was, het Hy aan hulle ‘n voorbeeld gegee van ‘n gebed wat met vrymoedigheid gebid kan word. As Iemand wat die plek waar God woon, goed ken – ken ek niemand beter Wie se voorbeeld ons kan bestudeer om daaruit te leer nie, daarom gaan ons vandag oor die bekende Onse Vader gebed gesels.

Een kenmerk wat vir my uitstaan is dat dit twee dele het. Die eerste gedeelte (verse 9-10) het drie petisies; en die tweede deel (verse 11-13) het drie petisies. Die eerste drie petisies is:

 • Laat U Naam geheilig word
 • Laat U koninkryk kom
 • Laat U wil geskied

Ons vra eintlik aan God om hierdie drie dinge te bewerkstellig: laat Sy Naam geheilig word; laat Sy koninkryk kom en laat Sy wil gedoen word op aarde net soos dit deur die engele in die hemel gedoen word.

Die tweede stel van drie petisies is:

 • Gee ons vandag ons daaglikse brood
 • Vergewe ons ons skuld, soos ons ook ons ​​skuldenaars vergewe het
 • Lei ons nie in versoeking nie

Mens kan die verskil duidelik sien tussen hierdie twee helftes. Die eerste drie petisies handel oor God se Naam, God se Koninkryk, God se wil. Die laaste drie gaan oor ons behoeftes, ons vergifnis, ons heiligheid. Die eerste drie trek ons aandag na God se grootheid en die laaste drie gee aandag aan ons behoeftes. Die twee helftes laat die bidder met twee verskillende gevoelens. Die eerste helfte is majestueus en verhewe. Die tweede helfte voel amper alledaags en beslis nederig. Met ander woorde, daar is ‘n ooreenkoms tussen die inhoud van hierdie gebed en die inhoud van ons lewens, wat teen mekaar afgespeel word. Die grote en die kleine. Die glorieryke en die algemene. Die majestueuse en die alledaagse. Die verhewe en die nederige. Dit is die manier waarop ons lewe op aarde is; en dit is ook die manier waarop hierdie gebed is – die ewigheid en die gewone lewe is mekaar geweef.

Die Grootheid van God

Noudat ons ‘n oorsig oor die gebed het, staan ons vandag stil en mediteer vir ‘n oomblik op die eerste sinnetjie of inleiding van hierdie manjifieke gebed. Die eerste sinnetjie of die inleiding lees:

ONSE Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word; “ (Mat 6:9)

Alreeds die eerste woord bevat iets baie belangrik, naamlik identifikasie of assosiasie. Deur die woord ‘ons’ te gebruik, dui die bidder aan dat hy deel vorm van en homself assosieer met ‘n unieke groep persone.  Die persone wat in nood verkeer en hulp verlang, moet weet dat wanneer hy of sy hierdie gebed bid, hulle hulself onderwerp aan die implikasie van die volgende woord. As jy dalk ‘n ateïs of agnostikus sou wees en hierdie gebed in jou uur van nood bid, dan sou jy jou posisie deur die gebruik van hierdie eerste woord van die gebed noodwendig verlaat; omdat jy deur die gebruik van die woord “ons” of “onse” – jouself assosieer met ‘n spesifieke groep persone – mense wat erken dat God hulle Vader is.

“Onse VADER wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word; “ (Mat 6:9)

Die tweede woord wat Jesus gebruik, is Vader. Jesus het gesê dat ons tot ons Vader moet bid. Daar kan tussen drie tipes vaders onderskei word:

 • ‘n Natuurlike vader wat die natuurlike of biologiese verwekker van ‘n kind is,
 • ‘n Putatiewe vader van wie algemeen aanvaar word dat hy die vader is (al is dit nie so nie) en
 • ‘n Adoptiewe vader wat die kinders van andere aanneem en erken hulle as sy eie.

God is ‘n Adoptiewe Vader wat ons aanneem en erken as Sy eie. (Want julle het nie ontvang ‘n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader! (Rom 8:15))

Die Griekse woord vir ‘vader’ beteken “Voorsiener,” “Beskermer,” en “Onderhouer”. Baie mense voel weens verskeie redes ongemaklik om tot God te bid vir hulle behoeftes, beskerming of selfs genesing. Die Onse Vader leer ons dat God ‘n Voorsiener, Beskermer en Onderhouer is van almal wat hulleself met Hom assosieer en Sy gesag aanvaar. Ons kan daarom met vrymoedigheid tot Hom gaan met ons behoeftes en probleme.

 1. Voorsiener: En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. (Fil 4:19)
 2. Beskermer: slange sal hulle opneem; en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie; op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word. (Mar 16:18)
 3. Onderhouer: Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle. (1 Pet 5:7)

“Onse Vader wat in die HEMELE is, laat u Naam geheilig word; “ (Mat 6:9)

Die hemele is die plek waar God woon. Dit is nie net die atmosfeer of die lug bo ons nie en dit is ook nie ‘n geheime plek iewers in die heelal nie. Die hemele waar God woon, is noodwendig ‘n plek of ‘n dimensie wat buite tyd, ruimte en materie bestaan; want God het alles geskep en jy kan nie bv. tyd skep as tyd alreeds bestaan nie. God moet dus op ‘n plek woon waar daar bv. nie tyd is nie sodat Hy tyd kon skep. Deur die plek aan te dui waar God woon, erken die bidder dat God verhewe is bo alles wat geskape is (materie), alles wat is en wat was en wat kom (tyd) en alles wat bestaan (ruimte).

God het deur Hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is: alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur Hom en vir Hom geskep. Voor alles was Hy al daar, en deur Hom bly alles in stand. (Kol 1:16-17)

“Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word; “ (Mat 6:9)

God se Naam is verhewe bo elke ander naam, en Hy verwag dat dit met respek gebruik sal word. Paulus verduidelik aan Timoteus “in ‘n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en erdewerk; en sommige tot eer, maar ander tot oneer.” (2Tim 2:20). God se Naam is ‘n voorwerp van eer, van goud en silwer en nie van hout en erdewerk nie. Wanneer iets ‘n voorwerp tot eer is of slegs vir spesiale gebruik eenkant gesit word, dan sê ons dat dit heilig vir ons is; daarom sê Hy eksplisiet in Ex 20:7 “Jy mag die Naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy Naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie.”

God het Sy Naam groot bewys aan die mense deur die eeue heen, soos:

 • El Shaddai – Die God wat meer as genoeg is
 • Jahwe Jireh – Die Groot Voorsiener
 • Jahwe Rohe – Die Here is ons Herder
 • Jahwe Rapha – Die Here is ons Geneser

Wanneer Jesus sê dat God se Naam geheilig moet word, dan sê Hy eintlik dat dit Sy wens is dat alle mense te alle tye God se Naam slegs uit eerbied sal gebruik wanneer dit nodig is. Deurdat Hy dit so algemeen stel, sluit Jesus hierby God se vyande in – Hy begeer dat selfs God se vyande Sy Naam slegs uit eerbied sal gebruik wanneer dit nodig is.

Wat moet ons doen?

Die ‘Onse Vader’ bied ‘n uitstekende model vir gebed aan elkeen van ons. Dit openbaar Jesus se hart teenoor Sy Vader en dit openbaar die dinge waaroor God sterk voel. Uit die gebed is dit duidelik dat ons behoeftes, veiligheid en heiligheid vir Jesus belangrik is. Dit is egter net so duidelik dat Hy verwag dat ons altyd sal onthou Wie God is en dat ons Sy Naam met die respek sal hanteer wat dit verdien. Kom ons sluit af deur hierdie gebed saam te bid:

“Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde; gee ons vandag ons daaglikse brood; en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.” (Mat 6:9-13)

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.