Ons het verlede week geraak aan denkwyses wat ons geloof beïnvloed. Een daarvan waarna ons vandag kyk, is dat ons weet dat God wel kan help, maar ons is nie altyd seker of Hy wil help nie. Dit veroorsaak onmiddellik ‘’n fundamentele (of wat ek noem, ‘’n  ‘fondasie’) probleem. Hoe kan ons glo as ons nie seker is nie? Waarop baseer ons dan ons geloof? Op ‘’n ‘miskien’? Dit sal nie deug nie. Ons ken net glo as ons verseker is dat ons wel  hulp sal ontvang. As daar nie daardie sekerheid is nie, kan ons ten beste hoop om hulp te ontvang.  Ons teks vandag is uit

Joh 2:1-11  En op die derde dag was daar ‘n bruilof te Kana in Galiléa, en die moeder van Jesus was daar.  (2)  En Jesus en sy dissipels was ook na die bruilof genooi.  (3)  En toe daar wyn kortkom, sê die moeder van Jesus vir Hom: Hulle het geen wyn nie.  (4)  Jesus sê vir haar: Vrou, wat het Ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie.  (5)  Sy moeder sê vir die dienaars: Net wat Hy vir julle sê, moet julle doen.  (6)  En daar het volgens die reinigingsgebruike van die Jode ses klipkanne gestaan, wat elkeen twee of drie ankers hou.  (7)  Jesus sê vir hulle: Maak die kanne vol water. En hulle het hul tot bo toe volgemaak.  (8)  En Hy sê aan hulle: Skep nou uit en bring dit vir die hoofdienaar. En hulle het dit gebring.  (9)  En toe die hoofdienaar die water proe wat wyn geword het—en hy het nie geweet waarvandaan dit was nie, maar die dienaars wat die water geskep het, het geweet—roep die hoofdienaar die bruidegom  (10)  en sê vir hom: Elke mens sit eers die goeie wyn op en, wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegste; maar u het die goeie wyn tot nou toe bewaar.  (11)  Hierdie eerste een van sy tekens het Jesus te Kana in Galiléa gedoen; en Hy het sy heerlikheid  geopenbaar, en sy dissipels het in Hom geglo.  

In die verhaal wat ons nou net gelees het, word ‘n toneel by ‘n troue geskets. Dit is eintlik maar net nog ‘n alledaagse gebeurtenis in mense se bestaan sonder iets erg dramaties soos ‘n moord of ‘’n ongeluk. Johannes beskrywe in sy kortaf skryfstyl tog ‘n drama wat maklik mis gelees kan word, een wat tot vandag nog nie onbekend is nie: daar was nie genoeg voorsiening gemaak vir verversings vir die gaste nie. O, wat ‘n skande! Ek kan myself maklik indink in die bruid en bruidegom se situasie. Dit was nie op ‘n Sabbat nie, so die mark sou nog oop gewees het sodat die knegte maar net nog wyn kon gaan haal. Dit het egter nie gebeur nie, heel waarskynlik omdat daar nie geld was vir nog wyn nie. Bybelkenners stem saam dat Jesus se moeder, Maria, intiem by die troureëlings betrokke was en juis daarom kan ek my die kommer en empatie indink waarmee sy na haar Seun kom. Hy was die enigste een waaraan sy kon dink wat hulle in hulle nood kon help. Op die oog af is Jesus streng met haar en klaarblyklik onwillig om te help.

Geloof kom uit intieme kennis

Wat volgende gebeur, getuig van geloof wat slegs kan kom uit intieme kennis: Maria gaan sê vir die diensknegte, “Net wat Hy vir julle sê, moet julle doen.” Die diensknegte luister vir haar, so sy moes ‘’n tipe gesagsposisie daar beklee het. Let wel, op geen stadium het Jesus verbaal ingewillig om te help nie. Maria het geglo dat Jesus kan help, maar sy het nie Jesus se eksplisiete instemming gehad dat Hy wel sou help nie. Die geloof van wat volgende moet gebeur, het gekom vanaf die een wat vra, omdat die een wat vra – die natuur van die Een wat gee, intiem geken het. Dit is dieselfde in ons lewens vandag.

Jesus het ook nie na die diensknegte toe gegaan met opdragte oor wat om te doen nie. Maria het nietemin haar Seun geken en geweet dat dit in Sy natuur is om mense in nood te help, daarom kan ek my maklik indink hoe die situasie volgende afgespeel het. Die knegte het heel waarskynlik na Jesus gegaan en gesê dat Maria hulle gestuur het om opdragte oor die wyn by Hom te kry. Dit was hierdie daad van opregte geloof in haar Seun Jesus se natuur, wat die wonderwerk laat begin het.

Ek wil…

Hierdie absolute geloof van Maria in Jesus, laat mens ook dink aan Matteus se beskrywing van ‘’n ander keer toe iemand Jesus se hulp nodig gehad het. Ons lees daarvan in Mat 8:1-3  En toe Hy van die berg afkom, het groot menigtes Hom gevolg;  (2)  en daar het ‘n melaatse man gekom en voor Hom neergeval en gesê: Here, as U wil, kan U my reinig.  (3)  Daarop steek Jesus die hand uit en raak hom aan en sê: Ek wil; word gereinig! En dadelik is hy van sy melaatsheid gereinig.

Asof dit nie oorweldigend genoeg is nie, vertel Matteus dadelik daarna van ‘’n keer toe Jesus gewillig was om te help nog voordat die persoon gevra het! Dit is in Mat 8:5-7  En nadat Jesus in Kapérnaüm ingegaan het, kom daar ‘n hoofman oor honderd na Hom toe en smeek Hom  (6)  en sê: Here, my kneg lê tuis verlam en hy ly hewige pyne.  (7)  Daarop sê Jesus vir hom: Ek sal kom en hom gesond maak.

Die hoofman was nog besig om vir Jesus te vertel wat sy probleem is, toe Jesus hom alreeds antwoord.

Ons het nogtans meer as wat Maria, of die melaatse of Jesus gehad het. Ons het hierdie eksplisiete ondernemings en beloftes van Jesus en die Heilige Gees:

Joh 14:13-14  En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word.  (14)  As julle iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.

Heb 4:16  Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.

Wanneer Jesus gewillig raak om te help

Tydens Jesus se bediening op aarde, het Hy nie elke siek mens wat daar in Israel was, genees nie. Daar het nog steeds mense agtergebly was siek was. Iets wat vir my opvallend was uit die verse wat ons vandag gelees het, was die presiese punt wanneer Jesus gewillig geraak het om te help. Dit was die punt toe die mens na Jesus gekom het om barmhartigheid te verkry.

Matt. 8:5 “…kom daar ‘’n hoofman oor honderd na Hom toe en smeek Hom..”

Matt. 8:2 “en daar het ‘’n melaatse man gekom en voor Hom neergeval…”

Joh. 2:3 “En toe daar wyn kortkom, sê die moeder van Jesus vir Hom: Hulle het geen wyn nie.”

Dan is daar Heb. 4:16 “Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry…”

Ons moet eers na Jesus kom voordat die wonderwerke gaan gebeur. Ons moet eers die barmhartigheid verkry; dan sal ons op die regte tyd gehelp word. In Jak 4:2 staan geskrywe, “julle het nie, want julle bid nie.” In die Engels lees dit “you have not, because you ask not.”

Net wat Hy vir julle sê…

Ons keer terug na die toneel van die troue in die dorpie Kana. Nadat Maria met Jesus gepraat het, gee sy vir die diensknegte ‘’n belangrike opdrag. Maak nou jou oë toe en verbeel jou vir ‘’n oomblik dat die diensknegte gesê het dit is reg, maar niks gedoen het nie. Verbeel jou dat hulle daar in die kombuis of waar hulle ook al was, bly staan het. Verbeel jou dat hulle ’’n  paar uur later, nadat die wyn op was, aan Maria sou sê, ‘ons het gewag, maar Jesus het nie gekom nie.’ Dan sou daar niks gebeur het nie.

Hierdie opdrag van Maria vorm die crux van vandag se boodskap. Dit maak die verskil of daar ‘’n wonderwerk gaan gebeur of nie. Haar woorde aan die diensknegte was, “Net wat Hy vir julle sê, moet julle doen.”  Toe die diensknegte na Jesus gegaan het om te hoor wat Sy opdragte was, het Jesus nie voor die tyd vir die diensknegte beskryf hoekom Hy sê wat Hy wil hê dat hulle moet doen nie. Hy het net baie spesifieke instruksies aan hulle gegee.  As daardie instruksies nie so uitgevoer was nie, sou die wonderwerk waarskynlik nie gebeur het nie.

Ek glo dat die Heilige Gees vandag drie woorde het om vir ons sê:

Die eerste is dat Jesus gewillig is om jou te help. Jy moet daardie kopskuif maak voordat jy ooit die geloof sal hê dat jou wonderwerk gaan gebeur. Niemand kan staatmaak op ‘’n miskien nie. Dis eers wanneer jou miskien ‘’n beslis word, dat jy kan glo.

Die tweede woord is dat ons met ons petisies na Jesus sal kom. Ons is soms geneig om te brom en te murmureer en te kla omdat ons omstandighede so sleg is, maar ons is nie bereid om na Jesus te kom sodat ons barmhartigheid kan vind nie. ‘’n Petisie is ‘’n mooi woord vir ‘’n vurige gebed wat ons behoefte duidelik uiteensit. Ander kere weer, weet ons om dit te doen. Ons bid vurige gebede en ons decree en declare. Maar ons stop gewoonlik by hierdie deel. Ons bid en vra mooi. Ons smeek selfs en soms vas ons ook nog. En dan stop ons en ons wag. Meer kere as nie – gebeur daar dan niks. Dit is omdat ons Maria se woorde aan die knegte vergeet het.

En dit is die derde woord – die deel wat jou wonderwerk gaan maak of breek: Net wat Hy vir jou sê,moet jy doen. Hier is twee dele opgesluit in hierdie kort sinnetjie: Sê en doen. Ek sou sê dat, inplaas daarvan dat ons vas en bid en smeek dat Jesus ons asseblief tog moet help, ons eerder daardie tyd moet gebruik om deur vas en gebed en Bybelstudie – helderheid en duidelike instruksies by Jesus te soek. Ons weet mos nou klaar dat Hy wil help. Ons weet net nog net nie wanneer en hoe ons wat moet doen nie.  Eers wanneer ons duidelikheid het oor wat ons moet doen, kan ons daarna Sy instruksies uitvoer – en dan sal jou wonderwerk gebeur.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.