Sommige mense dink God is hul probleem. Of dit nou doelbewus, of onbewustelik is; baie mense voel soms dat God die kwaad toelaat of toegang gee om in hul lewens te kom. Hierdie tipe denke sal noodwendig vervreemding van God bring. Dit sal jou geloof ook beskadig. Hoe kan jy tot God nader as jy dink dat die Een wat jou moet help, juis jou probleem is? Hoe kan jy ‘n liefdesverhouding met Hom hê as jy dink Hy is ‘n teëstander vir jou? Die manier waarop jy dink, beïnvloed die manier waarop jy glo, en die manier waarop jy dink en glo, beïnvloed die manier waarop jy praat. As jou dink, glo en praat ooreenstem, sal dit werk. Ons leef in die ervaring van ons denke, ons geloof en ons woorde. As ons wil hê dat ons lewenservarings en wat met ons gebeur, moet verander, moet ons ons denke verander.

Op hierdie oomblik is daar baie mense wat uit die kerk en weg van God is omdat daar op een of ander manier ‘n implikasie is dat God die Een is wat hulle probleme veroorsaak het. Daarom wil hulle niks met Hom doen nie. Waar daar voortydige sterftes van familielede is, rampe, tragedies, siekte, siekte, armoede, gebroke huise en huwelike, will hulle nie God regtig blameer nie, maar hulle sê: “Wel, God is Almagtig. Hy kon dit gekeer het maar Hy het nie. Dus het Hy dit toegelaat.” Dit is asof hulle glo God dat Hy gesondig het teenoor hulle. Baie van hierdie mense woon steeds kerk by omdat hulle in hul harte en verstand weet dat dit is waar hulle moet wees. Hulle lees hulle Bybels, maar in hulle harte is daar ‘n vervreemding van die liefde van God as gevolg van ‘n wanvoorstelling van Sy karakter.

Die Leuen en die Waarheid

Die waarheid is gelukkig dat God en die duiwel nie saamwerk om jou karakter te bou of vir een of ander sinistere duistere rede nie. Hulle is ook nie in ‘n geheime koalisie nie. God en die duiwel is opponente. Hierdie waarheid vind in Joh 10:10, waar die duiwel en Jesus se rolle duidelik uiteengesit word:

Joh 10:10  Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê.

Die dief (wat die duiwel verteenwoordig) se rol is drievoudig: om te steel (jou besittings en finansies word aangeval); te slag (jou gesondheid – fisies, sielkundig en geestelik) en te verwoes (jou verhoudings (met God, jou huweliksmaat, kinders, ouers, gelykes, meerderes, ondergeskiktes ens.). Jesus se rol daarenteen is eenvoudig maar uitsonderlik kragtig: Hy het gekom dat ons lewe em oorvloed (lewe in jou finansies, lewe in jou gesondheid en lewe in jou verhoudings) kan hê.

Die duiwel was ‘n aartsengel van God. Hy het teen God in opstand gekom weens trots (sien Eseg. 28 en Jes. 14). Hy het ‘n derde van die engele in daardie opstand gelei. Satan word in die Skrif geïdentifiseer as die verwoester, leuenaar, dief en moordenaar. Hy het teen God gerebelleer en het nooit verander nie. Jesus en die duiwel is nie vennote nie.

Hierin lê die probleem: Die Here gebruik nie die duiwel om Sy werk te doen nie – om jou te ontwikkel, jou op te lei of jou voor te berei vir wie weet wat ookal nie. Jesus gebruik ook nie die vyand om jou te dissiplineer of korreksie te bring nie. Dit is ‘n taamlike belaglike gedagte as jy daaraan dink. Watter liefdevolle pa of ma sal ‘n krimineel, dief of moordenaar hul kinders laat dissiplineer? Maak nie saak hoe sleg die kind is nie, jy sal hom of haar nooit in die hande van so iemand laat nie. Jesus vra dan tereg hierdie vraag in Mat 7:11  As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat Hom bid!

Nou, as ons soveel begrip vir ‘n sondige, aardse vader het, hoeveel te meer sal ons hemelse Vader ons bewaar, red, en beskerm? Ek erken dat daar slegte dinge is wat met mense gebeur het. Ek sê nie dat die duiwel nie mense beïnvloed, aangeraak of kwaad aangedoen het nie. Hy het, maar wat belangrik is, is dat ons nie vir God die skuld gee nie!

Foutiewe Denkpatrone

Een voorbeeld van iets wat dikwels deur mense gesê word wat goed bedoel maar eintlik God impliseer, is wanneer doodstyding oorgedra word. ‘Die Here het ___ van ons weggeneem’ of ‘Jesus het jou ma/vrou/kind/pa kom haal om by Hom te bly’ word goed bedoel, maar die implikasie daarvan is God die Een is wat mense onverwags wegneem en dan diegene wat agterbly, in soms onmoontlike situasies agterlaat sonder enige simpatie of empatie. Die wat agterbly, voel dan baiekeer dat, as dit is soos wat God is, hulle niks met Hom te doen wil hê nie.

Die waarheid is daarteenoor duidelik in die Bybel:

Die dood is die vyand van die mensdom

Eerstens leer die Bybel dat die dood ‘n vyand van die mensdom en God is. Ek praat nie van die swakheid en vrees en pyn en nood nie, ek praat van die dood self. Dit is ‘n vyand. Dit neem mense weg uit hulle lewe, wanneer hulle nog steeds benodig word deur hul gesin, hul werk of hul gemeenskap. Dit laat verdrietige weduwees of wewenaars en kinders agter.

God het nooit bedoel dat mense moet sterf nie. Daar was geen dood in die tuin van Eden nie, geen pyn, geen trane, geen lyding nie. Geen militêre of polisiemagte was nodig nie; die mensdom was perfek in ‘n perfekte omgewing. Maar die mens het hul eie wil gehad, en hulle het teen God opstandig geword. Daardie opstand word sonde genoem. Die Bybel leer dat as gevolg van die sonde die dood gekom het, en die dood heers vandag oor die hele mensdom.

Die dood sal vernietig word

Tweedens leer die Bybel dat hierdie vyand, die dood, uiteindelik vir ewig vernietig sal word. Die dag kom wanneer Jesus Christus sal regeer as Koning van die konings en Here van die Here. Alles wat die wil van God weerstaan, sal vernietig word, en die laaste vyand wat vernietig word, is die dood (1 Korintiërs 15:26).

Diegene wat in Jesus Christus is, sal aan die opstanding deelneem en nuwe liggame ontvang. Hierdie liggame sal glorieryk, kragtig, geestelik, onsterflik, onverganklik, sondebestand en ouderdombestand wees.

Die dood is ‘n natuurlike gevolg van alles wat lewe

Die dood is ‘n natuurlike gevolg van alles wat lewe. Alles wat lewe, moet uiteindelik sterwe, maar die dood is ‘n vyand wat gesien en hanteer moet word vir wat dit is. Dit is beslis nie God se vriend of Sy beste vir die mens nie. Daar is ‘n tyd om te sterf, maar daar is ‘n roete wat ons moet voltooi voordat ons hierdie planeet verlaat. God het ‘n aantal dae vir ons om te vervul. Daar is dinge wat die lewe kan verkort en daar is dinge wat dit kan verleng. Spreuke noem baie bv. verskillende maniere om die dae van ons lewe te verleng. Wat belangrik vir ons is, is dat ons God nie sien as die Een wat teen ons is nie. God is nie ons probleem nie, en Hy is nie teen ons nie. God is vir ons meer as wat ons vir ons is. Hy is meer lief vir ons as wat ons onsself liefhet. Hy wil die beste vir ons meer hê as wat ons die beste vir ons wil hê. Sy liefde is werklik wonderlik. Dit was God se wonderlike genade wat Sy Seun gestuur het om in ons plek te sterf, om vir ons te ly en dan uit die dood opgewek te word sodat ons die ewige lewe kan hê.

God is nie die probleem nie!

Ons lees in Jak 1:17  Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.

Vanwaar kom die slegte dan – die oorloë, hongersnood en ander probleme? Daar is drie primêre bronne van waar slegte dinge vandaan kom:

  1. Satan, of die demoniese ryk, demoniese geeste, die hele ryk van die duisternis.
  2. Soms beïnvloed ander mense ons (dws hul gebrek aan kennis, sonde, mislukkings en / of foute).
  3. Ons eie gebrek aan kennis, sonde, mislukkings en / of foute.

Jesus het in die Onse Vader gesê dat ons moet bid dat God se wil in die hemel hier op die aarde gedoen sal word. Dink daaroor. Hoeveel kwaad is daar in die Hemel? Niks! Dus, hoeveel kwaad wil God hier in ons lewens hier in die aarde hê? Ook niks! Hy het dit baie duidelik gemaak: “Ek wil hê dat die Here se wil in die hemel, hier op die aarde moet geskied.” Hoe goed is die Hemel? Dis baie goed! Hoe goed wil God dan dit vir jou en my hier op aarde hê? Ook baie goed!

Wanneer jy dit glo, sal jy jouself posisioneer om die goedheid van God te ontvang en te weier wat nie van God is nie. Baie keer het mense hulself vir God se goedheid toegemaak en vir die duiwel se slegte geopen as gevolg van verkeerde denkpatrone. As gevolg van leuens aan en deuerdat hulle slegte dinge oor God begin glo het, het hulle van God weggedraai. Hulle het die duisternis, ramp en tragedie omhels, en alle soorte dinge het letterlik in hul lewens gevolg. Hulle het gedink hierdie dinge was van God en hulle het Hom skuld gegee.

Net omdat iets met jou gebeur, beteken dit nie dat dit die wil van God is nie. Jesus en die duiwel is nie in dieselfde span nie. Meer kere as wat mens graag sou wou glo, word die werke van die duiwel -ongelukke, rampe en tragedies – toegeskryf aan God. Mense het die duiwel en God vermeng. In hierdie proses het hulle verwerp wat God wou doen om hulle te help en eerder aanvaar wat satan teen hulle gestuur het. Dit is baie belangrik dat ons dit regkry. As jy dink dat bose, aanvalle of siekte van God gekom het of dat God aan die duiwel gesê het: “Dit is goed vir jou om My kinders aan te val,” hoe kan jy dan sulke aanvalle weerstaan?

As jy dink dat ‘n werk van boosheid of ‘n aanval uit God gestuur is om jou karakter te ontwikkel, jou op te lei, jou voor te berei, jou te reinig en jou persoonlikheid te vorm en jy dink dat God dit ook doen of Hy het die duiwel toestemming gegee om dit te doen, hoe kan jy dan bid dat dit verwyder moet word? Mense wat op hierdie manier glo, het geen weerstand teen die aanvalle nie, omdat hulle sê: “Dit moet die wil van God wees.” NEE! Net omdat iets met jou gebeur, beteken dit nie dat dit die wil van God is nie.

Veronderstel net dat iets van die vyand gestuur word om jou te leer, en dis ramp, ramp of tragedie; hoe weet jy wanneer jy genoeg geleer het? Dink net daaroor na! Dis die dilemma waarna baie mense hulself bevind.

Wat moet ons doen?

‘n Mens kan nie liefwees vir ‘n God van Wie jy glo dat Hy opsetlik slegte dinge laat gebeur nie. Ons lees in Rom 12:2 dat ons verander moet word deur die verandering van ons gemoed. God is Liefde; en Sy begeerte vir jou het Hy duidelik verklaar in

Jer 29:11  Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle ‘n hoopvolle toekoms te gee.

Gebruik hierdie week om deur jou geloofstelsel te sif. Vra die Heilige Gees om alle denkpatrone wat God se karakter onder verdenking plaas of God impliseer, te identifiseer. Vra Hom om elke leuen aan jou te wys en om die waarheid wat daarteenoor staan, aan jou te toon. God staan lanks reeds gereed om jou met Sy goedheid en guns te oorweldig. Die vraag is nie of God aan jou wil gee nie, dit is eerder, “Is jy gereed om te ontvang?”

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.