‘n Tyd gelede het iemand ‘n koevert by ons kom afgee. Dit was geaddresseer aan een van ons gemeentelede, wie se gesin op daardie stadium deur ‘n baie moeilike tyd gegaan het. Daar was ‘n groterige finansiële geskenk in vir hulle. Jy sal jouself seker kan indink hoe dankbaar daardie gesin was vir daardie geskenk! Ek kan maklik dink hoedat hulle vir hierdie persoon, wat hulle nie weet wie hy of sy is nie, gereeld bid dat die Here hom of haar sal seën op elke moontlike wyse.

Ons vind ‘n soortgelyke situasie in Paulus se brief aan die Efesiërs. Die apostel Paulus het die gemeente in Efese begin (jy kan daaroor lees in Handelinge 19), en hy was toe vir ‘n aantal jare daar weg. Intussen het daar baie nuwe Christene by die kerk aangesluit en dit was nou vol mense wat hy nie geken het nie. Trouens, hy vertel ons in hierdie eerste paragraaf dat hy van hul geloof gehoor het, maar hy het hulle nog nooit ontmoet nie. Nietemin het hy vir hulle gebid en gehoop om hulle te help in hul geestelike groei.

Dan begin Paulus om hulle te vertel van sy gebed, wat dit is wat hy vir hulle bid. Daardie gebed is vir ewig vasgevang in God se Woord, die Bybel – en dit is ook beskikbaar vir ons, wat by die gemeente van Jesus Christus aangesluit het en daardeur ergename van die Heerlikheid geword het. Wat is dan hierdie gebed waarna ek verwys? Dit is ‘n baie statige gebed – ‘n gebed waarin net twee dinge van God gevra word, maar dit is nogtans ‘n gebed vol van geestelike krag en rykdom. Elkeen wat dit bid, sal homself of die persoon waarvoor hy dit bid, daardeur seën. Lees saam met my die gebed in Ef 1:15-23

Daarom—vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is en die liefde tot al die heiliges—  (16)  hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie,  (17)  dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee,  (18)  verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is;  (19)  en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte  (20)  wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek het en Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele,  (21)  bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige.  (22)  En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee,  (23)  wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul.

Ek wil vandag die tyd neem om ‘n paar oomblikke by hierdie kragtige gebed te vertoef.

Die Gees van Wysheid en Openbaring van Kennis van Hom

Die heel eerste ding waarvoor Paulus bid, is dat die gemeente ‘n Gees van Wysheid en Openbaring van Kennis van Jesus Christus sal gee. Dit is op sigself alreeds ‘n wonderlike gebed. Salamo het baie jare vantevore ‘n soortgelyke gawe van God gevra: Wysheid om sy daaglikse take en pligte so goed as moontlik af te handel. Juis omdat Salamo wysheid in plaas van rykdom geva het, het God hom geëer. Nou kom Paulus, homself gevul met die Gees van Wysheid, en vra dieselfde vir ons. Durf ons hierdie gebed vir onsself toe-eien? Die apostel Jakobus bevestig dit in Jak 1:5  En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word.

Volgende vra Paulus vir ‘n openbaring van kennis van Jesus Christus. In die Amplified Bible word dit so vertaal:

Eph 1:17  [For I always pray to] the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, that He may grant you a spirit of wisdom and revelation [of insight into mysteries and secrets] in the [deep and intimate] knowledge of Him

Hierdie gebed verduidelik vir my so pragtig die verskil tussen om van iemand te weet en om iemand intiem te ken. Om te kan sê, ‘hierdie of daardie ryk man is familie van my, dit is my oom.’ , is iets anders as om te kan sê,’Ek kan daardie ryk man persoonlik – hy is nie net my oom nie, ons is goeie vriende. Ek weet waarvan hy hou en waarvan hy nie hou nie en kan hom met vrymoedigheid enigiets vra en hy sal dit vir my doen.’

Dit is juis daardie kennis wat die verskil maak tussen ‘n gemiddelde Christelike lewe en ‘n Christelike leefstyl gevul met krag en wonderwerke. Diep en intieme kennis van Christus gee aan ons ‘n openbaring en insig in geheime en verborge dinge. Dit is waar visioene en drome alledaags en normaal word en ons voorkennis kry van gebeure volgens die werkinge van die gawes van die Heilige Gees in 1 Kor 2:13

Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met dié wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk.

Ons vind ‘n verdere verwysing na geestelike gawes van die Heilige Gees, oor hierdie gees in 1 Kor 12:8  Want aan die een word deur die Gees ‘n woord van wysheid gegee, en aan die ander ‘n woord van kennis vanweë dieselfde Gees;

Die bekende Bybelkenner Matthew Henry sê in sy kommentaar oor hierdie vers (ek vertaal vrylik):

Aan die een is die woord van wysheid gegee; dit wil sê, ‘n kennis van die verborgenhede van die evangelie, en die vermoë om dit te verduidelik, ‘n presiese begrip van die ontwerp, die natuur en leerstellings van die Christelike godsdiens. Ander sê ‘n uitlating van ernstige dinge, soos Salomo se spreuke. Aan iemand anders die woord van kennis, deur dieselfde Gees; dit is die kennis van geheimenisse: insig in die profesieë, tipes en geskiedenis van die Ou Testament: ook ‘n vaardigheid en gereedheid om raad en raad te gee in moeilike of verwarrende gevalle.

Verligte oë van julle verstand

Paulus bid tweedens vir verligte oë van die verstand, sodat ons insig kan kry in sake wat vir ons krities is. Die oë van die verstand kan die doktrines ​​en lering oor God verstaan, want ons sien met ons gedagtes. Miskien het iemand vir jou al iets gesê en jy het geantwoord: “O, ja, ek sien wat jy bedoel.” Jy het dit nie met jou oë gesien nie; jy het dit met jou gedagtes gesien – met die oë van die verstand. Maar die Skrif verklaar dat jou hart ook oë het. En Paulus bid dat die oë van jou hart verlig sal word.

In die Skrif is die hart ook die plek van die emosies. Die apostel se gebed is dat ons so sterk  die openbaringe van God  kan begryp – dat dit begin om ons harte te verlig, te beweeg en te motiveer.Daarom bid Paulus vir die oë van jou hart dat jy die waarheid kan voel – nie net in jou intellek nie, maar ook diep in jou emosies – en dat jy kan reflekteer en bly wees oor wie God is en wat Hy is .

Daar is drie spesifieke dinge, sê hy, dat ons van God moet weet en waarvoor ons die verligte oë van ons verstand nodig het. Eerstens, die hoop waarop Hy ons geroep het, tweedens die rykdom van Sy heerlike erfenis en derdens, Sy onvergelykbare groot krag. Kom ons kyk na hierdie drie dinge, want hulle is ontwerp om ons onder druk te hou. Hulle sal ons gevoelens aangryp, ons aanskakel, ons motiveer en ons lewens effektief maak. Almal van ons wil iets beteken. Ons wil almal hê dat ons lewens vir iets gereken moet kan word, en dit is die drie bestanddele, sê die apostel Paulus, wat ons aanskakel; opgewonde en vol verwagting om die pad met God te loop.

Die eerste een is dat ons sal weet wat die hoop van ons roeping is. Dit is duidelik die hoop om verander te word in Sy gelykenis – die hoop van glorie. Paulus praat baie daarvan in die Skrif. Hy sê: Met ander woorde, ons moet nie na die lewe kyk soos die wêreld om ons doen, asof alles wat ons ooit sal op aarde sal kry, die enigste kans op vervulling is nie. Die wêreld sê, “as jy dit nou nie vat nie, gaan jy nooit weer ‘n kans kry nie.” Ek het gesien dat mense na 30 of 40 jaar hul huwelike verlaat en met ‘n ander, gewoonlik jonger persoon, wegloop, met die hoop dat hulle hul drome nog kan vervul omdat hulle voel hulle mis die lewe. Christene moet nie so dink nie. Ons word vertel dat die lewe ‘n skool is, ‘n opleidingstydperk. Dit is waar ons voorbereid is op iets wat ongelooflik goed is, maar dit is nog nie te kom nie. Ek verstaan ​​miskien nie alles wat daarby betrokke is nie, maar ek glo in dit en ek kan soms amper nie wag dat dit gebeur nie.

Die tweede aspek is die rykdom van Sy heerlike erfdeel onder die heiliges. Wanneer mense die woord erfenis hoor, dink almal in terme van die erfenis wat ons in God het, en die Skrif leer dit. Hy is ons erfenis. Hy is soos ‘n groot oseaan van hulpbronne waaruit ons krag, troos, aanmoediging, en alles wat ons nodig het, kan trek as ons probleme in ons lewens ervaar. Ons kan op God reken – daagliks, oomblik vir oomblik. Maar dis nie waaroor Paulus hier praat nie. Hy praat van God se erfenis in ons en die verryking wat na ons lewens sal kom wanneer ons ontdek wat dit beteken om God te laat hê wat sy is – sy erfenis in ons. Wat is dit? Deur die Skrif word ons vertel dat, toe ons Christene geword het, God ons geskenke gegee het wat ons nog nooit tevore gehad het nie. Elke Christen het een of meer, en hulle word aan ons gegee sodat ons, wanneer ons begin oefen, sal vind dat ons ander kan help en die lewe ‘n opwindende avontuur van geloof word. God se erfenis in ons is die vreugde wat hy voel om ons te gebruik om sy werk van mense te verander, om hulle van die dood tot die lewe te bring deur die gawes wat Hy ons gegee het, te gebruik. Die apostel sê dat hy wil hê ons moet ontdek hoe opwindend en verrykend dit vir ons kan wees. Weet jy dat die grootste opwinding wat enige mens kan hê, is die sin dat God jou net gebruik het om iemand anders te help? Dit is die wonderlikste gevoel wat jy ooit kan hê. En God het elkeen van ons geskenke gegee vir daardie doel.

Die derde aspek is dat ons kan weet wat die uitnemende grootheid van Sy krag is. Krag is die woord van die uur vandag. Almal praat daaroor. Jy hoor van krag-evangelisasie, en krag leefstyle. Almal soek krag. Ek is bevrees dat die soeke na krag baie mense op ‘n wilde jaagtog stuur. Hulle soek óf ‘n soort interne versterking, sodat hulle voldoende en bekwaam voel, of dalk selfs ‘n wonderbaarlike gebeurtenis wat hulle in staat stel om dinge te doen wat normaalweg nie vir enigiemand moontlik sou wees nie – wonderwerke van een of ander aard – ‘n vermoë om mense te genees, of ‘n vermoë om ons omstandighede te verander. Maar dit is omdat hulle nie verstaan ​​van wat die krag van God is nie. God se krag is ‘n stille krag, soos die geluid van die yskas in die kombuis. Hierdie krag het ‘n eienaardige eienskap: dit werk net wanneer jy begin handel! Wanneer jy begin om die geskenke wat God jou gegee het, te beoefen, begin die krag om te vloei, nie voor die tyd nie. Dan sal God deur jou werk om dinge te bewerkstellig wat jou in verwondering sal laat. Jy sal nie hierdie krag gevoel nie. Jy sal nie skielik sterk, bekwaam en magtig  voel nie. Baie mense ontdek nooit wat God in hul lewens kon doen nie, omdat hulle wag om kragtig te voel voordat hulle handel. Begin om uit te reik en om die koninkryk te laat kom vir die mense om jou, en skielik sal jy ontdek dat daar ongewone krag by jou werke is.

Wat moet ons doen?

Ek sluit af met ‘n verhaal wat ek gelees het oor die vroeë Afrika Christene wat baie toegewyd was wanneer hulle moes bid. Elkeen het glo sy eie plekkie in die digte bosse gehad waar hy gereeld gaan bid het. Mettertyd het die persoon ‘n pad oopgetrap deur die bosse heen na sy gebedsplek. Wanneer so ‘n persoon later van tyd minder toegewyd geraak en opgehou bid het, het sy paadjie weer toegegroei. Dan het sy broeders hom vermaan met die woorde, ‘Broeder, daar groei gras op jou paadjie.’

Ek wil jou bemoedig om vir ‘n tydperk van ‘n week of dalk drie weke, soos wat jy gelei voel, hierdie gebed van Paulus elke dag oor jou lewe te bid. Moet dit nie bid asof dit ‘n rympie is nie, maar bid met begrip en maak erns met die saak voor God. En moenie gras op jou paadjie laat groei nie.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.