Ons Skriflesing vandag is oor die verhaal van Josua en die Israeliete toe hulle die stad Jerigo moes inneem. Meer as enige ander struikelblok het Jerigo tussen Josua en die volk van God gestaan ​​en hulle verhinder om die land oor te neem wat God hulle beloof het. As hulle Jerigo kon vat, sou die res vir seker volg. Dit is ook die waarheid in jou en my lewe. Die Here wil ook vir jou die koninkryk van die hemele ‘n werklikheid maak, maar net soos die Israeliete, is daar waarskynlik ook ‘n Jerigo wat jy moet oorwin. Ons lees uit

Jos 5:13-6:5  En terwyl Josua by Jérigo was, slaan hy sy oë op en kyk, en daar staan ‘n man teenoor hom met ‘n ontblote swaard in sy hand; en Josua het na hom gegaan en hom gevra: Behoort U by ons of by ons vyande?  (14)  En Hy sê: Nee, maar Ek is die leërowerste van die HERE; Ek het nou gekom. Toe val Josua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra Hom: Wat wil my Here aan sy dienskneg sê?  (15)  Toe sê die leërowerste van die HERE vir Josua: Trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan, is heilig. En Josua het so gedoen.  (6:1)  Maar Jérigo het die poort gesluit en gesluit gebly vanweë die kinders van Israel; niemand het uit— of ingegaan nie.  (2)  Toe het die HERE vir Josua gesê: Kyk, Ek gee Jérigo met sy koning en dapper helde in jou hand.  (3)  Julle moet dan om die stad trek, al die krygsmanne; trek die stad een maal om; so moet jy doen ses dae lank.  (4)  En sewe priesters moet sewe ramshorings voor die ark dra; maar op die sewende dag moet julle die stad sewe maal omtrek; en die priesters moet op die horings blaas;  (5)  en as hulle lang geluide op die ramshoring blaas, as julle die geluid van die horing hoor, moet die hele volk ‘n groot krygsgeskreeu aanhef: dan sal die stadsmuur op sy plek inval; en die volk moet inklim, elkeen reg voor hom uit.

 ‘n Bietjie agtergrond oor die Bybelse Jerigo

Die Jerigo wat vir Josua en die Israeliete gewag het, was ‘n vesting of ‘n formidabele, versterkte stad. Strategies het dit fisies die toegang tot die res van Kanaan beheer en geestelik was dit die sentrum van aanbidding van hulle afgode. Fisies was baie van die inwoners van Jerigo , reusagtig groot en boonop nog goeie krygers. Die Bybelse Jerigo was voorwaar ‘n sterk fort. Menslikerwys, was die tydsberekening om die stad in te neem, ook nie goed nie. Binne in die stad was daar naamlik ‘n sterk, standhoudende fontein en boonop was dit net nadat die oes ingebring was. Daar was dus genoeg kos en water in die stad om ‘n beleering vir minstens langer as ‘n jaar gemaklik te kon weerstaan. Wat die stad egter byna onmoontlik gemaak het om in te neem, was sy mure. Dit het van die stad ‘n vesting gemaak. Die stad was naamlik beskerm deur twee stelle mure: ‘n binne muur en ‘n buite muur. Die binne muur was gebou bo op ‘n klip fondasie wat op sigself alreeds 4,5m of een en ‘n half verdieping hoog was. Bo op dit was ‘n moddersteen muur gebou wat 2m dik en 8m hoog was.  Die binne muur alleen was dus meer as 4 verdiepings hoog. Onthou, daar was nie hyskrane of tenks in daardie tyd nie! Dan was daar ‘n stuk dooiemansland. Indien jy ooit deur die buitemuur sou kon breek, sou die boogskutters jou in hierdie stuk dooiemansland wel in die hande kry. Daarna het die buitemuur gevolg. Argeloë reken dat hierdie buitemuur van die grondvlak af maklik 8 – 10 verdiepings hoog kon wees! Dit was hierdie muur waarom die Israeliete moes marsjeer vir sewe dae lank. Altwee Jerigo se mure was ook teen ‘n steil helling of opdraande gebou, sodat jy die heeltyd opdraande sou moes veg as jy die stad wou inneem – eers die een muur en dan het alles weer oor begin vir die binne muur. Net om na die stad te kyk sou enige generaal alreeds moedeloos maak. Sonder bonatuurlike hulp sou Josua en die Israeliete nie vir Jerigo kon inneem nie.

Wat is jou Jerigo?

Hierdie Jerigo was ‘n fisiese struikelblok wat in die pad gestaan het van die Israeliete en hulle weggehou het van hulle beloofde land. Wat is die ekwivalent van Jerigo in jou lewe vandag? Wat hou jou weg van jou beloofde land?  Ons almal het iets, het ons nie? Struikelblokke wat in die pad staan. Dit kan verband hou met jou werk, jou finansies, jou bediening, jou huwelik, jou kinders, jou gesin, jou fisiese gesondheid, jou verhoudings of ‘n stadium in die lewe. Ons het almal iets wat ons weghou. Ek het egter goeie nuus vir jou! Dieselfde God wat die Israeliete gehelp het om hulle Jerigo te oorwin, sal jou help om jou Jerigo te oorwin!  Kan ons dieselfde model gebruik wat in die Bybel beskrywe word en steeds sukses behaal? Ek glo dit beslis!

My geloof hierin is baie versterk toe ek lees dat die beroemde veldmaarskalk Edmund Allenby, 4000 jaar later, gedurende die Eerste Wêreld Oorlog, presies gedoen het wat Josua gedoen het toe hy Palistinië ingeneem het. Allenby het Josua se plan gevolg, ook met groot sukses. Hy het eers Jerigo ingeneem, toe (net soos Josua) die natuurlike rif van die heuwellande gebruik om die land in twee te verdeel (noord en suid), eers die suide oorwin en toe daarna die noorde ingeneem. Dit was minder as ‘n honderd jaar gelede en die strategie het steeds gewerk!

Begin by die begin

God het bonatuurlik ingegryp en vir die Israeliete gehelp om Jerigo in te neem. Hy is ook gewillig om dit vir jou te doen. Kyk net wat belowe Hy in 2 Kor 10:4-5  want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp,  (5)  terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus…

Die Skrif sê dat ons reeds toegerus is om vestings neer te werp. Ons Jerigo is egter nie vleeslik nie, daarom is ons wapens ook nie vleeslik nie. Ons moet daarom die regte wapens en die regte strategie gebruik. Die Jerigo in jou lewe is ook ‘n vesting. Dit is sterk, net soos die fisiese Jerigo voor Israel sterk was. En net soos Israel, gaan jy ‘n bonatuurlike daad van ‘n bonatuurlike God nodig hê om jou te help. God het wel aan ons kragtige wapens gegee om ons by te staan in die stryd, maar voordat ons enigsins na wapens kan kyk om Jerigo te oorwin, het ons nodig om iets anders te doen. Ons het nodig om by die begin te begin.

Dit waarop jy fokus, sal jou oorwin

Wat het Josua gedoen? Die eerste ding wat Josua gedoen het, was om OP te kyk. Josua het voor die hoë mure van Jerigo gestaan toe hy op kyk: Jos 5:13  En terwyl Josua by Jérigo was, slaan hy sy oë op en kyk, en daar staan ‘n man teenoor hom met ‘n ontblote swaard in sy hand; en Josua het na hom gegaan en hom gevra: Behoort U by ons of by ons vyande?  Josua het OPGEKYK. Sy fokus het geskuif. Dit was nie meer op die probleem nie.

Dit waarop jy fokus, sal jou oorwin.

Kyk waar hy was toe hy dit gedoen het. Hy was by Jerigo. Sy probleem was nie doer in die verte nie, maar reg voor hom. Jerigo het hom in die gesig gestaar. NOGTANS het hy opgekyk. Moenie dit mis nie. Jou Jerigo is ook so, is dit nie? Jy kan nie daarvan wegkom nie. Jy kan nie help om daaraan te dink dag in en dag uit nie. Dit vreet jou aandag op want dit is in jou gesig. Uiteindelik sal wat ookal jou aandag kry,  vir jou kry. Dit het ‘n manier om jou te verteer. Hoe meer jy aan ‘n probleem dink en daarop fokus, hoe groter word dit, hoe meer oorweldigend word dit. Hoe meer weeg dit vir jou. En hoe moeiliker raak dit vir jou om te dink aan enigiets anders. Maar let op, Josua het opgekyk en gesien. Dit beteken dat hy sy oë en sy aandag van Jerigo af weggedraai het. Sy fokus het geskuif. As hy dit nie gedoen het nie, sou Jerigo nie geval het nie. Ek wonder of dit is wat jy nou doen? Is jou aandag so vas op jou Jerigo dat jy nie na iets anders kan kyk nie? Draai dit nou weg. Kyk weg en kyk op.

Voordat Jerigo kon val, moes Josua eers val

Die tweede ding wat Josua gedoen het, was om neer te val en God te aanbid.  Kyk wat Josua gedoen toe hy vir Jesus gewaar: Jos 5:14-15  En Hy sê: Nee, maar Ek is die leërowerste van die HERE; Ek het nou gekom. Toe val Josua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra Hom: Wat wil my Here aan sy dienskneg sê?  (15)  Toe sê die leërowerste van die HERE vir Josua: Trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan, is heilig. En Josua het so gedoen.

Joshua het opgekyk en hy het ‘n man voor hom gesien staan met ‘n swaard in sy hand.” Wie was hierdie man? Ons ken nie Sy Naam nie, maar Hy was gewapen en gevaarlik. As Christene lees ons die Bybel agteruit, Ons lees die Ou Testament in die lig van die Nuwe Testament, in die lig van Christus. Christen skrywers en kommentators van die Bybel het voorgestel dat wat ons hier het, ‘n verskyning is van Christus is, die Seun van God. As die Seun, die tweede persoon van die Drie-eenheid, bestaan ​​hy van alle ewigheid, en so kan hy so aan iemand verskyn. Teoloë het ‘n woord hiervoor, hulle noem dit ‘n “Christophanie”, ‘n verskyning van die pre-inkarnate Christus, voordat Hy vlees geword het en onder ons gebly het.

Josua het gesien hoe ‘n man voor hom staan. Hy het nie geweet wie hy was nie. Hy weet net hierdie man is reg om te veg. Nou wil hy weet aan wie se kant hierdie man is. Is Hy aan ons kant of hulle kant? Maar Josua kry nie die antwoord waarvoor hy gehoop het of verwag het nie. “Nee,” sê die man, “Ek het gekom as Bevelvoerder van die leër van die Here.” Josua het gehoop dat die Man gekom het om hom te help in sy geveg teen Jerigo.

Maar nee, dit is nie wat Hy gekom het om te doen nie. Hy het nie gekom om Josua te dien nie. Hy het gekom om oor te neem. Wat die Man eintlik geantwoord het, is “Vergeet aan wie se kant Ek is. Die regte vraag is aan wie se kant is jy? Ek het nie gekom om Myself tot jou beskikking te stel nie, sodat jy My kan gebruik om jou agenda te bereik nie. Ek is hier om MY agenda te bereik. Ek wil jou tot My beskikking hê. Jy is nie in beheer hier nie, Joshua. Jy is nie meer die opperbevelhebber nie, Ek is. ”

Hierdie antwoord het vir Josua in sy spore gestop. Hy het besef hy het die verkeerde vraag gevra. Wat van jou? Het jy die Here God gevra om vir jou te veg om jou met jou Jerigo te help. “U moet dit vir my regmaak, Jesus. U moet hierdie Jerigo laat weggaan. Hier is wat ek wil hê dat U moet doen. ”

Hoe reageer Josua op die antwoord wat hy gekry het? Hier is wat die Skrif sê: “ Toe val Josua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra Hom: Wat wil my Here aan sy dienskneg sê? ” (Josua 5: 4).

Wat moet ons doen?

Josua het op sy gesig geval. Hy het oorgegee. Hy het gesê: “Nie my wil nie, Here, maar U wil.” Sy vraag het verander van: “Is jy hier om my te help?” Na “Wat kan ek doen om U te help.” Is dit tyd dat  jy op jou gesig val? Jou Jerigo is voor jou. Christus, die Opperbevelhebber van die Here se leër, is hier. Jy het gebid, “Jesus help my om hierdie probleem op te los, om dit reg te stel, om dit op te los soos ek dit moet wees.”

Verander vandag jou gebed. “”Vergewe my, Here. Nie my wil nie, maar laat U wil geskied. Neem my Jerigo. Maak U dit reg, los U dit op soos U dit goedvind. Gebruik my, Here om dit te bereik. ”

Josua het op sy gesig geval. Voordat die mure van Jerigo kon val, moes Josua val. Eers toe het Jesus Sy plan aan Josua bekend gemaak.

4 thoughts on “Oorwin die mure van jou Jerigo

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.