Een van die belangrike leerstellings van die christelike geloof is onder andere die lering oor die Wegraping, wat onlosmaaklik gekoppel is aan die lering dat daar lewe na die dood moet wees. In sy brief aan die gemeente in Korinte, verduidelik die apostel Paulus  dit baie ondubbelsinnig:

1 Kor 15:12-14  As dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie?  (13)  As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie.  (14)  En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof…

Ons sien hier dat die opstanding uit die dode sentraal staan tot ons geloof.

‘n Paar verse later skrywe Paulus oor die Wegraping:

1 Kor 15:49-53  En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie. Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word,  (52)  in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.  (53)  Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word.

Hier sien ons dat ‘n fisiese, verganklike liggaam nie die koninkryk van God kan beërwe nie. Wanneer Jesus dus weer kom om Sy bruid te kom haal, sal die vlees-en-bloed liggame van diegene wat nog lewe, noodwendig moet verander na ‘n ander tipe liggaam – ‘n verheerlikte, hemelse liggaam.

Die volgende ding wat mense vra, is of ons, na ons afsterwe, in ‘n staat van onbewustheid bly totdat die Wegraping plaasvind. Jesus het ‘n belangrike leidraad hieroor gegee  toe Hy aan die dief wat langs hom op die kruis gehang het, gesê het, (Luk 23:43) “vandag sal jy saam met My in die Paradys wees.” Jesus se woorde aan die dief ondersteun die verhaal van die arme Lasarus en die ryk man wat Jesus vertel het, waar Jesus ook dit duidelik gemaak het dat mense nie in ‘n staat van onbewustheid is wanneer hulle sterwe nie. Hoewel niemand voor die Wegraping ‘n verheerlikte liggaam sal hê nie, blyk dat gelowiges se gees na die hemele weggevoer word, waar dit by God sal by tot en met die Wegraping.

Paulus het ook oor die Wegraping geskrywe in sy brief aan die gemeentes in Thessalonika:

 1 Thes 4:13-18  Maar, broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenes nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie.  (14)  Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met Hom bring.  (15)  Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees nie.  (16)  Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.  (17)  Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.  (18)  Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde.

Vandag gaan ons kyk na ‘n paar punte oor die Wegraping:

Wat die Wegraping is

Op ‘n tyd wat slegs bekend is aan God, sal die Here Jesus ​​Christus uit die hemele kom om alle gelowiges, dood of lewend, op te eis vir Koninkryk van God. Hy sal hulle liggame in ‘n oogwink verander, vanaf die vleeslike liggame wat ons ken,  na verheerlikte liggame. Die gelowiges sal dan vir ewig met Christus wees:

Fil 3:20-21  Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus,  (21)  wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp.

Tydens die Wegraping sal die totale universele kerk, die Here in die lug ontmoet. Dit beteken al die gelowiges wat sedert die Ou Testament gelewe het, of hulle begrawe is, veras is, op die see gesterwe het of watter dood ook al, hulle liggame sal hulle herstel en verander na verheerlikte liggame.

Hoe ons verheerlikte liggame sal wees

Dit sal interessant wees om te weet  hoe verheerlikte liggame sal wees. Daar is ongelukkig nie baie inligting oor beskikbaar nie, behalwe wat ons kan aflei van Jesus se verheerlikte liggaam na Sy opstanding. Ons lees bv. dat Hy nie deur fisiese objekte verhinder was nie in Joh 20:19  En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week en die deure waar die dissipels vergader het uit vrees vir die Jode, gesluit was, het Jesus gekom en in hul midde gestaan en aan hulle gesê: Vrede vir julle!

Ons verheerlikte liggame is nie geestelik nie, maar sal gesien en gevoel kan word: Luk 24:39-40  Kyk na my hande en my voete, want dit is Ek self. Voel aan My en kyk; want ‘n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat Ek het nie.  (40)  En terwyl Hy dit sê, wys Hy hulle sy hande en sy voete.

Daar is ook voldoende Skrif om te weet dat ons verheerlikte liggame onsterflik sal wees.

Wie almal weggeraap sal word

Paulus dui in sy brief aan die Thessalonisense aan dat slegs die gelowiges weggeraap sal word. Hy begin die gedeelte met die woord ‘broeders’. Dit is nie ‘n geslagtelike aanduiding nie, maar ‘n uitdrukking dat hy almal bedoel wat sy geloof met hom deel. Ongelowiges en mense wat nie wedergebore is nie, is almal uitgesluit van die Wegraping. Heel eerste sal die wat reeds in Christus gesterwe het, opstaan en verheerlikte liggame ontvang. Daarna sal die wat nog lewe, in die lug opgeneem word en hulle verheerlikte liggame ontvang om daarna vir altyd by die Here te wees.

Ek glo dat alle kinders voordat hulle die ouderdom van begrip van hulle sondige natuur bereik, ook weggeraap sal word. Ook alle misgeboortes en doodgebore babas, asook babas wat deur aborsies gesterwe het, sal saam met diegene wat in Christus gesterwe het, weggeraap en verheerlik word.

Ek glo wel dat diegene (tieners/jong volwassenes) wat die geestelike vermoë het om te verstaan ​​oor hul sondige toestand, maar steeds kies om nie te glo nie, nie weggeraap sal word nie.

As gelowiges het ons nie nodig om die dood in ons midde te verwelkom nie. Die dood is steeds ons finale vyand. Ons het egter die belofte dat ons weer gaan opstaan, daarom treur ons as gevolg van hierdie belofte nie by die dood van ‘n geliefde, soos die ongelowiges nie; maar soos een wat hoop het.

Hoe om voor te berei vir die Wegraping

Niemand ken die presiese tyd van die Wegraping nie.  Jesus sê in Mat 24:36-39  Maar van dié dag en dié uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen.  (37)  En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.  (38)  Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het,  (39)  en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.

Die Wegraping sal dus plaasvind op ‘n gewone, normale dag. As iemand daarom voorspel dat dit op hierdie dag of op daardie datum sal wees, sal dit heel waarskynlik nie so wees nie, want volgens die Woord sal die Wegraping plaasvind op ‘n gewone, normale dag wanneer almal besig is met die dinge van die lewe. Dit sal skielik wees. Ek glo dat ons geslag lewe in die dae wat Jesus noem, ‘die begin van die einde’. Dit sal daarom wys wees om onsself voor te berei vir hierdie groot gebeurtenis. Hoe moet ons, onsself voorberei om deel te wees van hierdie grootse gebeurtenis?

Ek glo dat die eerste ding wat ons moet doen, is dat ons Jesus Christus moet aanneem as ons Saligmaker en Verlosser. Ons moet dus wedergebore en waar hoegenaamd moontlik, gedoop moet wees, want “as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.” Joh 3:5

Die tweede ding is om die Evangelie van Christus te verkondig so ver moontlik, want dit moet dien as ‘n getuienis voor die nasies (Mat 24:14). Hoewel ons tegnies in ‘n Christelike land woon, is dit alreeds op plekke oorgeneem deur groepe mense wat totaal teenstrydig met die Bybel glo, leef en optree. Die invloed daarvan op ons samelewing is enorm en baie jongmense woon nie meer die kerkdienste by nie. Ons het daarom ‘n verantwoordelikheid om die Evangelie te verkondig  aan die nasies rondom ons in Suid Afrika.

Die derde ding is om seker te maak dat jy ‘reddende geloof’ (saving faith) het. Dit is geloof wat alleenlik op die Here Jesus Christus vertrou vir verlossing en redding. Baie van ons glo omdat ons hulp vir ons fisiese omstandighede verlang, of omdat ons bang is dat ons dalk hel toe kan gaan. Ons het nodig dat ons, ons motiewe ondersoek oor hoekom ons sê dat ons in Jesus Christus glo.

Mat 7:17-21  So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar ‘n slegte boom dra slegte vrugte.  (18)  ‘n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en ‘n slegte boom ook geen goeie vrugte nie.  (19)  Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.  (20)  So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken.  (21)  Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.

Ons lewe in ‘n tyd waar Bybelse profesieë voor ons oë  vervul sien word. Ons mag dalk wonderwerke kan doen maar as ons nie ‘n lewende verhouding met Jesus het en die vrug daarvan sigbaar in ons lewens is nie, mag ons dalk net agterbly op daardie een dag wat ons liewer moet saamgaan.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.