Tommy Lessing

2017/07/16

Baie Christene vra die vraag, ‘As God alles weet, hoekom moet ons bid?’. Om die vraag enigsins sinvol te probeer antwoord, is dit nodig om te kyk na die situasie op aarde.

Die Situasie op Aarde

Die Mens

In die boek Genesis lees ons dat God aan die mense ‘n mandaat gegee het om die sigbare realm van die aarde te domineer nadat Hy hulle geskape het:

Gen 1:26  En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.

Ons sien dat die mens sy mandaat teen die 21ste eeu redelik suksesvol volbring het: Hulle het vermeerder en die aarde gevul. Hulle het dit ook onderwerp en oorheers of domineer die aarde en die diereryk op ‘n baie suksesvolle (hoewel nie noodwendige goeie) wyse. Toe die mens teen God gesondig het, het hulle, hulle mandaat om te heers aan die duiwel gegee:

Luk 4:5-6  Toe bring die duiwel Hom op ‘n hoë berg en wys Hom al die koninkryke van die wêreld in ‘n oomblik se tyd.  (6)  En die duiwel sê vir Hom: Ek sal U al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil.

 

Die duiwel en sy koninkryk

Die duiwel is ook die heerser oor die onsigbare realm van die aarde. Ons lees daarvan in

Ef 2:2  waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lug, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk

Ef 6:12  Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

Hierdie heerser, wie se naam die Satan of die duiwel is, het heerskappy oor alle mense wat nie in God glo nie. Saam met sy bose geeste oorheers en domineer hy die ongelowige mense van hierdie wêreld. Hy vang hulle om sy wil te doen en hy verblind hulle sinne sodat hulle nie meer helder of duidelik kan dink of redeneer nie:

2 Tim 2:26  en hulle weer nugter kan word, vry van die strik van die duiwel, nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen.

2 Kor 4:4  naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie.

Die manifestasie van die Satan se koninkryk of die Koninkryk van Duisternis is ongeregtigheid, allerlei boosheid – en uitendelik die dood.

Die Koninkryk van God

Wanneer iemand wedergebore word, word hy verlos van die krag wat die koninkryk van duisternis oor hom het en word hy verplaas na die Koninkryk van God. Dit beteken dat, hoewel hulle steeds in die midde van boosheid en ongeregtigheid lewe, hulle daaroor kan heers:

Kol 1:13  Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van sy liefde…

Die Koninkryk van God op aarde is ‘n manifestasie van God se wil op aarde:  “Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees.” Rom 14:17 

God wil graag hê dat Sy Koninkryk – geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees – fisies op aarde sal manifesteer in mense se lewens. Sal dit voorwaar nie heerlik wees as daar wêreldvrede is, geen ongeregtigheid meer nie en niemand wat ongelukkig is nie! Juis daarom maak dit nie sin om te redeneer dat God in beheer is van al die oorloë, hongersnood en misdaad nie. Nee, God se wil is die teenoorgestelde! God soek ‘n Koninkryk van geregtigheid en vrede, gebou deur mense wat vrywillig gekies het om daarvoor te staan terwyl hulle werklike alternatiewe keuses gehad het om van te kies.

Nou mag iemand vra, maar as God alles weet en alles kan doen, hoekom oordonder Hy nie net alles en almal en forseer Sy wil af nie?

God is ‘n God van orde en reëls. Al weet God alles, kan en sal Hy ongelukkig nie net inmeng met mense se vrywillige besluite en keuses nie. As mense besluit om in boosheid en ongeregtigheid te lewe – dan is dit hulle keuse en moet hulle daarmee saamleef. As daar aan die ander kant mense sou wees wat lief is vir God en graag Sy Koninkryk op aarde wil laat om, dan kan hulle saam met God werk om dit te laat geskied. Wanneer sulke mense tot God bid en aktief meewerk om Sy Koninkryk te laat kom, dan werk hulle saam met God en dan begin die wonderwerke om te gebeur.

Nadat Jesus as mens die dood en die Satan oorwin het, kon Hy as Oorwinnaar weer die gesag vir die mense teruggeneem.

Mat 28:18  En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde…

Hoekom ons dan moet bid as God reeds alles weet

Ons bid om die Koninkryk van God te laat kom

Dit word duidelik dat ons moet bid om God se Koninkryk te vestig op aarde. Dit is dan ook die heel eerste sinnetjie van die Onse Vader gebed wat Jesus aan Sy dissipels geleer het:

Mat 6:9-10  Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word;  (10)  laat u koninkryk kom; laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde;

Wanneer ons dit doen, sê God dat Hy daarby in al ons behoeftes aan hulpbronne sal voorsien:

Mat 6:33  Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.

Die Koninkryk van God word gevestig deur kragtige gebed, gevolg deur aksies wat die Heilige Gees bekend sal gemaak in reaksie op sodanige gebed.

Ons het in 2 Tim 2:26 gesien dat mense deur die duiwel gevang word om sy wil te doen. In 2 Kor 4:4 sien ons dat hy hulle sinne verblind. Gebed is nie ‘n sinnelose smeking totdat God uiteindelik lus voel om ons te antwoord nie. Dit blyk uit die Woord dat gebed ‘n kragtige wapen is om mense te red wat deur die duiwel gevang is of verblind is. Dit wil voorkom asof elke saak op aarde ‘n maat van gebed (kwaliteit en kwantiteit) het wat nodig is om die oorwinning oor daardie saak te behaal. Soms is net ‘n enkele sinnetjie genoeg, maar soms is daar twee of drie dae of selfs meer se volgehoue, kragtige gebed nodig voordat die oorwinning behaal word. Dit is omdat daar ‘n werklike teenstand is van die duiwel (en van sonde) teen die bou van God se Koninkryk op aarde. Dit wil voorkom asof daar ‘n stryd in die onsigbare realm plaasvind wanneer ons bid, ‘n stoeigeveg of ‘n worstelstryd teen die bose geeste in die lug (Ef 6:12).

Dit is hoekom om moet aanhou bid en smeek totdat ons die las voel ‘lig’ in ons binneste en die vrede van God oor ons kom:

Fil 4:6-7  Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.  (7)  En [totdat] die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.

Ons bid in Jesus se Naam

Toe Jesus die dood en die duiwel oorwin het, is die gesag wat die mens verloor het toe hy gesondig het, aan Jesus gegee. Jesus het daarom alle gesag in die hemel en op aarde:

Mat 28:18  En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee alle mag in die hemel en op aarde…

Jesus het aan ons die reg gegee om in Sy Naam op te tree wanneer ons die koninkryk van God vestig hier op aarde:

Geregtigheid:

Mat 28:19  Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

Vrede

Rom 16:20  En die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel…

Vreugde

Joh 16:23-24  En in daardie dag sal julle My niks vra nie. Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my Naam, sal Hy julle gee.  (24)  Tot nou toe het julle niks in my Naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees.

Mar 16:17-18  En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg: in my Naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek,  (18)  slange sal hulle opneem; en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie; op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.