Tommy Lessing

2017/05/14

Hoe sal jy daarvan hou as daar selfs net een sinnetjie in die Bybel is wat na jou verwys? Al word jou naam net in een enkele sin in die hele Bybel genoem, sal dit nogtans ‘n besonderse eer wees, nie waar nie? As so ‘n eer jou te beurt sou moes val, sou jy sekerlik hard gedink het oor wat die Bybel van jou moet sê. Jy mag dalk selfs effe bekommerd wees dat die Bybel nie dalk iets slegs van jou sê nie.

Koning Lemuel van Massa was so ‘n man. Daar is net een sinnetjie in die Bybel wat na hom verwys. Ons weet daarom nie veel van hom nie. Bybelgeleerdes dink dat hy dalk ‘n sjeik was wat in koning Salamo se tyd gelewe het. Dit is regtig al wat ons van hom weet. Maar wat sê die Bybel van hom? Wat het hy gedoen wat so belangrik was dat die Bybel na hom verwys, al is dit net in een enkele sin?  Wel, ek is oortuig daarvan dat die Bybel vir koning Lemuel in daardie een sin uitbeeld as ‘n wyse man. Daardie een sin sê genoeg sodat ons maklik daardie afleiding kan maak. Is julle ook nuuskierig oor wat die Bybel van hom sê? Blaai saam met my na Spr 31:1  Die woorde van Lémuël, die koning van Massa, waarmee sy moeder hom vermaan het.

Ons sien hier dat hy naamik een van die min mans (wat nog van konings) is wat sy moeder genoeg geëer het sodat hy die woorde waarmee sy hom opgevoed het, neergeskrywe het. Daardie woorde – die woorde van sy moeder – is in die Bybel opgeneem sodat ons dit 4000 jaar later steeds kan lees.  Ek glo dat ‘n man wat sy moeder se waardes so belangrik ag dat hy dit neergeskrywe het, ‘n wyse man was. Ons stel in besonder belang om te lees vanaf vers 10, want hiervandaan het sy ma aan hom op die tradisionele Hebreeuse manier geleer in ‘n gedig vorm volgens die Hebreeuse alfabet. Ons lees in Spr 31:10 Alef. Wie sal ‘n deugsame vrou vind? want haar waarde is ver bo korale. ALEF is die eerste letter in die Hebreeuse alfabet. In hierdie geval staan die letter ALEF vir As- áh, wat ‘vrou’ beteken. Die woord wat met ‘vrou’ verbind word, is ‘deugsame’. Die Hebreeuse woord hiervoor (kha-jil) kan vertaal word as ‘innerlike krag, dapperheid, deursettingsvermoë, vindingryk en die potensiaal om rykdom te genereer!’. Wanneer ons na die res van Spreuke hoofstuk 31 kyk, dan lyk die beskrywing van ‘n deugsame vrou na iets wat amper onwerklik is, so asof dit ‘n ideaal is om na te strewe, maar eintlik iets is wat onbereikbaar is. Tog sou ek, as ek hierdie woorde na ons moderne spreektaal sou moes oorsit, gesê het, ‘n vrou van geloof. Dan sou dit weer nie anders kan nie as om van moeders te praat nie. Want dit neem geloof – sommer baie geloof – om ‘n kind in die wêreld te bring en groot te maak. Moeders weet van geloof, en wanneer ons vandag oor Vroue van Geloof praat, dan bring ons in besonder eer aan ons moeders. Psalm 1:2 sê dat ons dag en nag oor die Woord van die Here moet mediteer. Vandag gaan ons mediteer oor die lewe van ‘n vrou in die Bybel met die naam van Hanna.

Die vroue van die Bybel het nie in sulke idilliese, paradys-agtige omstandighede gelewe nie. Die lewe was moeilik vir ‘n vrou in die Bybelse tye. Hulle moes telkens groot probleme oorwin om staande te bly. Die profeet Samuel se ma, Hanna, was so ‘n vrou.

Vroue van Geloof kom voor werklike probleme te staan

Sy het werklik baie probleme gehad. Haar eerste probleem was dat sy onvrugbaar was. Dit was werklik ‘n probleem, want vrouens se hoofrol was om kinders vir haar man voort te bring. Haar tweede probleem was dat, toe haar man dit uitvind, het hy met ‘n tweede vrou getrou sodat hy kinders kon hê. Haar derde groot probleem was juis hierdie tweede vrou, wat haar bitterlik geterg het omdat sy onvrugbaar was. Ons lees haar verhaal in 1Sa 1:1-6  Daar was ‘n sekere man uit Ramatáim, ‘n Sufiet, uit die gebergte van Efraim, en sy naam was Élkana, die seun van Jeróham, die seun van Elíhu, die seun van Tohu, die seun van Suf, ‘n Efratiet.  (2)  En hy het twee vroue gehad; die naam van die een was Hanna, en die naam van die tweede was Peninna; en Peninna het kinders gehad, maar Hanna het geen kinders gehad nie.  (3)  En dié man het van jaar tot jaar opgegaan uit sy stad om te aanbid en aan die HERE van die leërskare te offer in Silo, waar die twee seuns van Eli, Hofni en Pínehas, priesters van die HERE was.  (4)  En op ‘n dag het Élkana geoffer en aan sy vrou Peninna en al haar seuns en haar dogters dele van die offervleis gegee;  (5)  maar aan Hanna het hy ‘n dubbele deel gegee; want hy het Hanna liefgehad; maar die HERE het haar moederskoot toegesluit.  (6)  En haar mededingster het haar ook bitterlik geterg om haar te vertoorn, omdat die HERE haar moederskoot toegesluit het.

Ons sien dus dat Hanna dit werklik moeilik gehad het. As jy vir haar op daardie stadium oor Moedersdag sou uitvra, sou sy heel moontlik gesê het dat dit ‘n groot ‘rip-off’ was. Sy kon nie swanger word nie en die tweede vrou het haar daaroor geterg.

Vroue van Geloof bid vurige gebede wat situasies verander

Hoe het Hanna haar situasie omgedraai? Ons sien in 1Sa 1:9-10  Toe staan Hanna op nadat hulle geëet en nadat hulle gedrink het in Silo, terwyl die priester Eli op die stoel sit by die deurpos van die tempel van die HERE.  (10)  En bitter bedroef het sy tot die HERE gebid en bitterlik geween.

Hanna het die aangesig van God in haar privaatheid gaan soek. Daar het sy ernstig tot hom gebid. Sy het haar hart voor Hom uitgestort en bitterlik gehuil. Alreeds hier, vroeg in die Ou Testament, sien ons dat die vurige gebed van die regverdige groot krag het. Ons lees later dat God nie net haar gebed gehoor het en dat Samuel vir haar gebore was nie, maar sy het nog vyf ander seuns ook gebaar! Hoe het Hanna geweet dat God haar gebed gehoor het? Ons lees die antwoord in 1Sa 1:18  Die vrou [Hanna] het toe daar weggegaan, en sy het geëet en haar aangesig was anders. Haar aangesig was anders want sy het ontvang. Sy het die saak ‘deurgebid’ en in haar hart het sy geweet dat God haar gebed verhoor het. ‘n Jaar later was klein Samuel gebore.

Moet nooit die krag onderskat van ‘n moeder wat bid nie! Het jy al van John en Charles Wesley gehoor? Die Here het hulle magtig gebruik in herlewings regoor die wêreld. Dit is hulle wat die ou waarheid in die Bybel herontdek het, naamlik dat ‘n mens nie uit werke gered word nie, maar uit geloof in Jesus Christus alleen (Ef 2:8-9).

Ek wil egter vandag nie oor hulle praat nie, maar hulle moeder, Susannah Wesley. Sy het moederskap verstaan uit ondervinding uit, want sy het 17 kinders gehad! Sy het elke liewe dag ‘n uur spandeer om vir elke kind by die naam te bid. Daarby het sy ook elke kind vir ‘n uur per week privaat onderrig in geestelike aangeleenthede. Ek wil jou bemoedig, as jou nog nie Stormie Omartian se boek, The Power of a Praying Parent, gelees het nie, gaan kry dit!

Vroue van Geloof ervaar God se bonatuurlike voorsiening

Hanna se geloof in God was ryklik beloon. Haar skande was van haar weggeneem. Na Samuel, het sy nog drie seuns en twee dogters gehad (1 Sam 2:21). Die Here het bonatuurlik voorsien in Hanna se behoeftes. Dit is een ding om jou kind aan die Here toe te wy. Dit is egter heeltemal ‘n ander ding om jou kind aan die Here af te staan. Ek kan onthou, so ongeveer 10 jaar gelede, het my seun Thomas aan ‘n rugby wedstryd deelgeneem. Ek en Mari was altwee daar om te kyk en hom te ondersteun. Voor ons oë het ons gesien hoedat hy beseer word en van die veld af gedra word met ‘n draagbaar. Die mediese personeel was bang dat sy rug dalk gebreek was. Enige skielike beweging kon hom dalk verlam of selfs sy dood veroorsaak. Hulle het hom per ambulans na die hospitaal vervoer. Met trane in ons oë het Mari daardie dag gebid: Here, help asseblief ons seun dat hy sal lewe en nie sal sterwe nie. Help asseblief dat sy rug nie gebreek sal wees. Nogtans sal ons U steeds lief hê al neem U hom weg. Ons het altwee seker 10 jaar ouer geword daardie dag.

Mari het God se bonatuurlike voorsiening ervaar en Thomas is 24 uur later uit die hospitaal ontslaan.

Bemoediging

Hanna se lewe was nie ‘n bonatuurlike lewe nie. Sy het probleme ondervind net soos wat vandag se moeders ook elke dag ondervind. Om ses kinders groot te maak en nog met die ‘ander vrou’ in dieselfde huis ook te kompeteer, was nie maklik nie. Deur vurige gebed en vaste geloof het sy Hanna, God se bonatuurlike voorsiening ervaar.  Elke moeder het daardie spesiale gawe van God ontvang.  Vroue van Geloof weet ook om erkenning aan die Here te gee en om Hom te prys. Ek sluit hierdie boodskap af met die moeder Hanna se lofgebed aan God:

1Sa 2:1-2  Toe het Hanna gebid en gesê: My hart jubel in die HERE, my horing is hoog in die HERE; my mond is wyd oop oor my vyande, want ek verheug my in u verlossing.  (2)  Niemand is heilig soos die HERE nie; ja, daar is niemand buiten U, en daar is geen rots soos onse God nie.

One thought on “Vroue van Geloof

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.