Tommy Lessing

2017/04/23

Ons Skriflesing vandag is uit Psalm 118:1-4  Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid!  (2)  Laat Israel dan sê dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is!  (3)  Laat die huis van Aäron dan sê dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is!  (4)  Laat die wat die HERE vrees, dan sê dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is!

In die Engels (kjv) lees dit in Psalm 118:1-4  O give thanks unto the LORD; for he is good: because his mercy endureth for ever.  (2)  Let Israel now say, that his mercy endureth for ever.  (3)  Let the house of Aaron now say, that his mercy endureth for ever.  (4)  Let them now that fear the LORD say, that his mercy endureth for ever.

Vandag is die tweede Sondag na Paas Sondag. Dit word in sommige kerke gevier as ‘Genade Sondag’. Die bedoeling is om ons aandag te vestig op God se goedertierenheid. Ons Skriflesing demonstreer God se goedertierenheid in aksie. Om Goedertierenheid in Aksie beter te verstaan, het ons nodig om te kyk na die betekenis van die woord ‘goedertierenheid’ (‘mercy’ of ‘loving kindness’ in Engels).  Ek het in die bekende Webster se woordeboek die Latynse vertaling van hierdie woord gevind. Dit verduidelik die betekenis van die woord vir my baie mooi. Die Latynse woord vir goedertierenheid is ‘misericordia’, wat saamgestel is uit twee woorde. ‘Cordia’ is ooreenstemmend met die Griekse woord ‘kardia’ wat hart beteken. Die eerste deel, ‘miseri’ beteken ‘ellende’, ‘swaarkry’, of ‘om in nood te verkeer’. ‘Misericordia’ of ‘goedertierernheid’ beteken dus om ‘n hart te hê vir mense wat in swaarkry of in nood verkeer. Die meer korrekte vertaling is ‘om ‘n hart te hê wat bereid is om swaar te kry vir mense wat in nood verkeer’.

God se goedertierenheid in aksie

Die Bybel is vol getuienisse oor God se goedertierenheid in aksie.  Ons lees in Exodus die verhaal van die Israeliete en hoedat hulle verdruk was vir 400 jaar. God het hulle nood raakgesien en hulle gered deur magtige wonderwerke voor hulle oë te doen. Dit is Sy goedertierenheid in aksie.Toe Somdom en Gomorra vernietig moes word weens die sonde in daardie twee stede, was God bereid om die stede te spaar volgens Abraham se intersessie dat daar net tien regverdiges in sou wees. Aan die einde het God toe vir Lot en sy gesin gered. Dit is Sy goedertierenheid in aksie.  Toe die Israeliete verdruk was deur die Midianiete, het Hy vir Gideon opgerig om hulle te red uit die hand van hulle verdrukkers. Het julle al die verhaal van Jona en die vis gehoor? Weet julle dat Ninive nie ‘n Joodse stad was nie? Ninive was die hoofstad van die Assiriërs. Hulle was ‘n wrede nasie wat hulle slagoffers lewendig afgeslag het en dan die velle opgehang het naby hulle vyande se stede om vrees in te boesem. Tog het God vir Jona gestuur om die Assiriërs te waarsku dat hulle hoofstad vernietig gaan word as hulle, hulleself nie bekeer nie. Dit is Sy goedertierenheid in aksie – selfs teenoor ‘n volk wat Hom nie gedien het nie. Toe daar nie ‘n regverdige was om die prys te betaal vir die sonde van die mense en daar vyandskap was tussen hulle en God, was God bereid om Sy eniggebore Seun af te staan aan die dood sodat die mense wat in nood verkeer, gered kon word. Dit is Sy goedertierenheid in aksie.

Jesus se goedertierenheid in aksie

Jesus Christus se lewe is ‘n goeie voorbeeld van goedertierenheid in aksie. Ons lees dat HY, eendag toe die skare mense nie kos gehad het nie en dit al laat was, kompassie met die mense gehad het want hulle was honger. Toe het Hy die brode en visse vermeerder sodat 5000 daarvan kon eet. Dit is Sy goedertierenheid in aksie . Ons almal ken die verhaal van die besetene van Gadara, hoedat Jesus die skares mense gelos het en na die oorkant van die meer gevaar het om ‘n demoniak, wat nie eerst ‘n Jood was nie, te red van 2000 demone. Dit is Sy goedertierenheid in aksie. Toe Hy op daardie eerste Opstandingsdag aan Sy dissipels verskyn het, het Hy gesê, “Vrede vir julle!” (Joh 20:19). Hy het nie gesê ‘Hallo’, of ‘Hi’ of ‘Hoezit’ nie. Nee, Hy wou deur die Sy groet iets van enorme waarde kommunikeer. Hy het daardeur gesê dat die vrede van God nou beskikbaar geword het vir die wat glo. Dit was ‘n vrede wat Hy vir ons gewen het deurdat Hy ‘n hart gehad het wat bereid was swaar te kry vir ons wat in nood verkeer het. Jesus het die Vrede van God vir ons gewen deur onmenslike wreedheid te verduur aan Sy liggaam. Nie alleen het Sy bloed gevloei vir ons nie, maar Hy moes met Sy lewe betaal vir ons. Dit is goddelike Goedertierenheid in aksie!

Goedertierenheid in aksie Vandag

Jakobus skrywe in sendbrief  oor goedertierenheid die volgende:

Jas 2:14-16  Wat baat dit, my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Dié geloof kan hom tog nie red nie?  (15)  As daar nou ‘n broeder of suster naak is en aan die daaglikse voedsel gebrek het,  (16)  en een uit julle sou vir hulle sê: Gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie—wat baat dit?

Ons het gesien dat goedertierenheid ‘n hart is wat bereid is om swaar te kry vir mense wat in nood verkeer. Dit is God se hart. Ons is Sy Kinders, daarom is Sy DNA ook in ons. Hoe kan ons saam met Hom werk om Sy goedertierenheid vandag in aksie te stel? Hier is ‘n paar voorstelle:

  • Gebed vir die armes
  • Gebed vir ons broers en susters wat swaar vervolg word in sommige lande
  • Uitreik aksies. Suid Afrika is vinnig besig om ‘n land te word waar armoede hoogty vier. Ons kan Sy goedertierenheid in aksie stel deur bewus te wees van die nood rondom ons en te help waar ons kan
  • Versprei die Evangelie. Mense sê dat hulle Christene is, maar as jy na hulle lewens kyk of met hulle praat, dan is duidelik dat hulle nie is nie. Lei mense na die Here toe en leer hulle.
  • Oplegging van hande en gebed vir siekes

Vandag is die dag waarop ons God se goedertierenheid gedenk. Kom ons maak dit ‘n week van fokus om Sy goedertierenheid in aksie te stel..

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.