Tommy Lessing

2017/03/19

Ons het verlede keer die verhaal van die Simon die Towenaar in Handelinge 8 gelees. Ons teksvers was Hand  8:23, waar die apostel Petrus vir Simon die Towenaar gesê het,  ‘Want ek sien dat jy in ‘n gal van bitterheid en bande van ongeregtigheid is’. Daarna het ons ondersoek gaan instel oor wat ‘bande van ongeregtigheid’ is en hoe ons dit kan breek. Simon die Towenaar was ook in ‘gal van bitterheid’. Wat is dit en hoe beinvloed dit ons lewens? Ons vind ‘n leidraad in Heb 12:15  ‘en pas op dat niemand in die genade van God veragter nie; dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie’.

Hieruit leer ons twee eienskappe van bitterheid:

  • Bitterheid is ‘n wortel en nie ‘n vrug nie
  • Die simptome van Bitterheid is dat dit onrus verwek en baie hierdeur besoedel word
  • Dit is omdat gal jou hele liggaam besoedel en siek maak. Vra maar vir iemand wat al galstene gehad het, hoe siek dit hulle gemaak het.

In die Hebreeuse kultuur is enige plant wat giftig is, ‘bitter’ genoem. Een van die eienskappe van bitterheid is dat dit giftig is. Wanneer bitterheid wortel geskiet het in ons hart, is daar ‘n reeks emosies wat daarmee saamgaan. Dit is die vrug van bitterheid. Ons lees daarvan in Ef 4:31  Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid.

Bitterheid is ‘n wortel wat die vrugte dra van

  • Woede
  • Toorn (anger) – veral wat lank onderdruk word
  • Geskreeu
  • Lastering
  • Algemene boosheid

Satan sal bitterheid gebruik om onrus in ‘n gemeente of verhouding te saai totdat daar ‘n skeuring kom. Omdat bitterheid so ‘n kragtige emosie is, is dit gegee aan ‘n Prinsipaliteit (‘n tipe demoon met ‘n hoë rang). Daar is sewe geeste wat ondergeskik is aan Bitterheid. Elkeen het ‘n besonderse funksie wat hulle verrig in die verskillende fases van die ontwikkeling van bitterheid.  Hulle werk saam om ‘n persoon of ‘n groep persone vas te vang in ‘n gal van bitterheid totdat hulle uit ‘n gemeente of ‘n verhouding geforseer word. Ek verduidelik die proses aan die hand van ‘n swangerskap en geboorte volgens die stappe in Jak 1:14-15  Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word.  (15)  Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde; en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort.

Die belangrikste twee fases wat nodig is vir die ontwikkeling van bitterheid, is die eerste twee.

1.     Onvergewensgesindheid: Die Saad van Bitterheid

Die eerste skuif wat gemaak word, is onvergewensgesindheid. Wie ken almal iemand wat so kwaad is vir sy broer of suster of ouers dat hulle jare gelede laas met hulle gepraat het? Onvergewensgesindheid is so sterk dat Jesus self daarna verwys het in Mat 6:14-15  ‘Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe.  (15)  Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie.’  Onvergifnis begin as ‘n emosie, bv. Jy voel te na gekom of verkleineer of kwaad. Wanneer jy daaroor mediteer, word jy al hoe kwater totdat jy nie meer kans sien om daardie persoon te vergewe nie. Omdat jy buite God se wil is, kan die gees van onvergewensgesindheid nou in jou lewe begin werk. Wanneer jy nie meer kan of wil vergewe nie, kan ons sê dat jy bevrug is met die saad van Bitterheid.

2.     Wrok – Swanger met Bitterheid

Die tweede gees se naam is ‘Wrok’(Resentment in Engels). Wanneer ‘n wrok begin ontwikkel, versterk hy jou emosies deurdat jy begin om ‘n ‘rekord van oortredings’ by te hou teenoor ‘n spesifieke persoon of groep persone. Byna elkeen van ons ken iemand van wie hy niks hou nie. As ek jou vra, sal jy waarskynlik vinnig ‘n paar redes kan opnoem hoekom jy nie van hom of haar hou nie. Veral waar daar herhaalde oortredings plaasvind, kan ‘n wrok vinnig teen so ‘n persoon opbou. Wanneer die gedagtes oor die wrok in jou kop destruktiewe gevoelens in jou hart veroorsaak, is jy op dun ys. Jy begin boekhou van die kwaad wat iemand jou aangedoen het, hetsy of dit in jou gedagtes of op ‘n lysie êrens staan . Dit word vir jou die redes hoekom jy daardie persoon nie kan vergewe nie.  Daardie lysie sal groei met die tyd, daarom kan ons sê dat jy nou swanger is met Bitterheid, omdat die lysie groei net soos ‘n fetus wat groei. Paulus het dit baie raak beskryf in sy bekende ‘Hoofstuk van die Liefde’ in 1 Kor 13:5  ‘Dit[die Liefde]  handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie.’

‘n Voorbeeld uit my eie lewe

Jare gelede, in my eie lewe, het iemand my te na gekom. Dit was vir my erger as hoogverraad en ek was baie ontsteld daaroor. Na ‘n rukkie het ek begin navorsing doen en toe vasgestel wat die datum en tyd was waarop ek te na gekom was. Ek het dit voor in my ID boekie geskrywe en elke jaar op daardie dag, het ek oor daardie voorval nagedink en daardie persoon nog meer gehaat. Ek het letterlik gebid dat hy hel toe gaan en nie tot wedergeboorte moet kom nie. Eers nadat ek na ‘n preek oor 1 Kor 13:5 geluister het, het ek besef dat ek boekhou van die kwaad en daarom nie God se seen kan ontvang nie. Ek het toe daardie datum gaan doodkrap in my ID boekie. Tot vandag toe, wanneer ek die boekie oopmaak en daardie swart reghoekie sien, herinner dit my aan die krag van ‘n wrok.

Dit is my ondervinding dat, wanneer jy Onvergewensgesindheid en Wrok suksesvol kan oorwin, Bitterheid dan baie moeilik , indien ooit, in jou hart ‘n vastrapplek kan kry.

3.     Vergelding – Bitterheid skenk geboorte

‘n Rekord van Oortredings dui daarop dat jy nagedink het oor die negatiewe gevoelens van die situasie en dat jy ontvang het. As daar nie rekonsiliasie plaasvind nie, ontwikkel die volgende fase:

Jak 1:14-15  Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word.  (15)  Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde; en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort.

Volgens Jak 1: 14-15 is jou nou gereed om sonde te baar. Jy is presies op die regte plek vir die derde gees om in jou lewe te begin werk: jy soek Vergelding!  Daardie persoon of persone gaan betaal vir wat hulle gedoen het! Iemand het ‘n rukkie gelede vir my gesê, ‘I don’t forgive, I just get even!’ Wanneer jy tot aksie oorgaan teenoor die persoon of persone waarteen jy iets het, is jy besig met Vergelding. Jy is nie meer werklik oop vir mooi praatjies nie. Jy soek aksie! Hoewel jou aksies jou eie is, sal die gees van vergelding jou met blydskap help voorsien van kreatiewe maniere waarop jy weerwraak kan neem.

Dit is op hierdie stadium dat onwaar skinderstories versprei word, of iemand se motor beskadig word, of inkriminerende boodskappe meteens uitkom by mense naby aan die objek van jou vergelding. Deur jou dade van vergelding, het jy sonde begin baar.

4.     Woede – Die baba groei

Geeste nommers 4, 5 en 6 hou wag oor die ‘baba’ wat jy gebaar het. Bitterheid is nou in sy ontwikkelingsfase en hierdie geeste moet, soos baba oppassers, dit veilig bewaar totdat dit tot volle ontwikkeling gekom het.

Fase 4 se naam Woede. Wanneer woede nie opgelos nie, ontstaan daar ‘n sterk begeerte in jou om iets of iemand te vernietig. Die onvergewensgesindheid, wrok en jou dade van vergelding het begin opbou. Hoewel jy soms besef dat jou woede dalk onredelik is, gee jy nie meer om nie.

Dawid waarsku ons teen hierdie tipe woede in Psa 37:8  Moenie kwaad word nie, laat staan die woede, moet jou nie ontstel nie: dit bring net ellende.

Ons praat nie nou van daardie woede waarvan die Bybel in Efesiers sê dat die son nie oor jou toorn moet ondergaan nie. Dit is iets heeltemal anders. Hierdie is ‘n woede wat ‘n begeerte het om seer te maak en te vernietig. Dit maak die deur op vir ‘n baie intense volgende fase:

5.     Haat – Die baba word ‘n tiener

Fase 5 is openlike Haat. Wanneer haat in ontstaan het, dan voel jy dat daar nie plek in dieselfde vertrek vir jou en vir daardie persoon of persone is nie. Hulle moet vernietig word. Jy gun nie die son skyn oor hulle nie. As iets goeds met hulle gebeur, dan vra jy hoekom. Wanneer jy met mense praat wat iemand haat en jy praat (dalk per ongeluk) oor daardie persoon, sal jy die haat sommer aanvoel in hulle woorde, liggaamstaal en houding. Dit sal jou brand en ongemaklik laat voel. Haat is ook ‘n deurwagter of ‘doorkeeper’ om die volgende twee geeste te laat inkom in jou lewe. Daarom sê die Bybel in 1 Joh 2:9  As iemand beweer dat hy in die lig is, maar hy haat sy broer, is hy nog steeds in die duisternis.

6.     Geweld – Die baba kom tot volle ontwikkeling

Die sesde gees van bitterheid sê, ‘Voordat ek jou uitvat, gaan jy my pyn voel.  Jy gaan my stem voel en jy gaan my haat voel. Jy stel planne in werking om die persoon se lewe stap vir stap te vernietig. Die hartseer ding is dat jyself in die proses ook vernietig word:

Spr 21:7  Die geweld van goddelose mense vernietig hulleself, want hulle weier om reg te doen.

7.     Moord – Dood word voortgebring

Nadat geweld uitgebreek het, kom bitterheid tot sy volle ontwikkeling: Dit bring die dood voort. Hoewel dit nie altyd fisiese moord is nie, kan dit manifesteer in karakter moord, loopbaan vernietiging, verkleinering in die openbaar (shaming) en ander.

Spr 6:16-19  Die Here haat ses dinge, nee, daar is sewe waarvan Hy ‘n afsku het:  (17)  oë wat straal van hoogmoed, ‘n tong wat lieg, hande wat met bloed bevlek is,  (18)  gedagtes wat met komplotte besig is, voete wat net een koers ken, dié van die kwaad,  (19)  ‘n getuie wat lieg en iemand wat rusie stook tussen broers.

Bemoediging

Ondervinding het geleer dat, wanneer een van hierdie areas van bitterheid bestaan, al die ander wat dit vooraf gaan, ook daar sal wees. Wanneer dit nie hanteer word nie, sal die fases wat volg, sekerlik kom. As Haat bv duidelik sigbaar is by ‘n persoon, sal Onvergifnis, Wrok, Vergelding en Woede dit altyd vooraf gaan. Soos wat dit met geeste gaan, is die fase wat volg altyd progressief erger as die fase wat dit voorafgaan, bv. Geweld is ‘n baie erger probleem as wanneer iemand Boekhou van die Kwaad.

Ek wil jou bemoedig om te gaan of daar enige van hierdie dinge in jou lewe is. Is daar iemand teenoor wie jou so voel dat jy die fases kan identifiseer? Gryp die Here aan en vra Hom om jou te help. Vergifnis beteken nie goedkeuring nie. As jy bv. ‘n molesteerder vergewe, beteken dit nie dat jy sy dade goedkeur nie. Dit beteken eenvoudig dat jy jou wraak vir die Here gee sodat jyself vry kan kom. Vernietig die rekords van oortredings. As jy sukkel, vra vir hulp. Moenie langer toelaat dat jy, soos Simon die Towenaar, vasgevang is in ‘n gal van bitterheid nie.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.