Die Briewe Aan Die Sewe Gemeentes (4)

Tommy Lessing

2017-02-05

Gedurende die eerste deel van die Openbaringe van Johannes, wat hy tydens ‘n visioen ontvang het, het Jesus aan Johannes opdrag gegee om briewe te skrywe aan die sewe gemeentes in Klein Asië. Ons het nou al gekyk na die briewe aan Efese, Smirna, Pergamus en Theatira.

  • Efese staan vir die gemeente wat sy eerste liefde verlaat het
  • Smirna staan vir die gemeente wat baie vervolging moet deurstaan
  • Pergamus staan vir die gemeente wat sy sondes moet bely
  • Theatira staan vir die gemeente wat valse profete toelaat om daar te bedien

Vandag reis ons na Sardis, ongeveer 40km wes van Theatira en eens die hoofstad van die provinsie Lidia. Sardis is sekerlik een van die mees profetiese stede, wat se gemeente daar se geskiedenis amper ‘n herhaling van die geskiedenis van die stad self was. Sardis se ligging en natuurlike beskerming het gemaak dat die stad as onoorwinbaar beskou was. Dit was geleë op ‘n groot, rotsagtige heuwel met hoë afgronde en daar was ‘n rivier daar naby. Bo op die afgrond was drie-dubbele, baie hoë mure gebou. Die stad was as so veilig beskou was dat die wagte daar sommer aan diens geslaap het. Tog was die stad twee keer ingeneem deur aanvallers wat in die nag teen die afgronde opgeklim en die soldate daarbo oorweldig het. Die Griekse geskiedkundige Herodotus vertel dat, toe koning Cirus die stad sien en hoe goed dit beveilig was, hy dit baie graag wou inneem. Hy het ‘n groot beloning aangebied aan iemand wat ‘n manier kon vind om die stad binne te dring. Dit word vertel dat ‘n soldaat van Cirus toe ‘n paar dae gesien het hoedat een van die soldate op Sardis se mure, sy helmet laat val het. Hy het gesien hoedat die soldaat teen ‘n geheime roete afklim en die helmet gaan haal het. Daardie aand het hy ‘n afdeling soldate gelei en hulle kon veilig teen die afgronde opklim. Bo het hulle gevind dat die bewakers van dies stad nie eers op die mure was nie. Hulle het die stad se hekke oopgemaak en sodoende is die stad sonder ‘n geveg ingeneem. Die stad het egter nie sy les geleer nie en hulle apatie het veroorsaak dat dieselfde ding byna tweehonderd jaar later weer gebeur het onder Antiogus.

Sardis was ‘n ryk stad en geld was maklik bekombaar daar. Die kleur van wol was hier vervolmaak en die landerye rondom die stad was baie vrugbaar sodat dit groot oeste gelewer het. Dit was bekend as die woning van konings en ook die woonplek van die legendariese koning Croesus. Daar word vertel dat, toe Croesus die stad ingeneem het, hy R600 miljoen in buit geneem het.  ‘n Interessante feit is dat dit ook bekend staan as die geboorteplek van geld. Ons moderne geldstelsel is hier gebore toe Sardis, in die dae van koning Croesus, die eerste geldstukke in Klein Asië gemunt het. Omdat geld so maklik bekombaar was, was die lewe daar sag en maklik. Immoraliteit was amper ‘n leefstyl.

Sardis staan ongelukkig vir daardie gemeentes wat bekend is dat dit lewe, maar dat dit dood is. Teen hierdie agtergrond skrywe Jesus aan die gemeente daar in Openb 3:1-6

En skryf aan die engel van die gemeente in Sardis: Dít sê Hy wat die sewe Geeste van God en die sewe sterre het: Ek ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef en jy is dood.  (2)  Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want Ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie.  (3)  Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit en bekeer jou; as jy dan nie wakker word nie, sal Ek op jou afkom soos ‘n dief, en jy sal nie weet in watter uur Ek op jou afkom nie.  (4)  Maar jy het enkele persone ook in Sardis wat hulle klere nie besoedel het nie, en hulle sal saam met My in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is.  (5)  Wie oorwin, sal beklee word met wit klere, en Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en Ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele.  (6)  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.

Die boodskap aan Sardis is in baie opsigte ook ‘n boodskap aan ons. Ons lewens is sag en tegnologie het ons lewens maklik gemaak. Ons hoef bv. nie self ons seep te kook nie. Ons het spoel toilette. Kos kan met die druk van ‘n knoppie binne 60 sekondes warm gemaak word, sonder om naby ‘n vuur te kom. Net soos die gemeente van Sardis, het baie gemeentes vandag die naam dat hulle lewe, maar hulle is dood. Seksuele immoraliteit word sterk bevorder en die kerke word gedruk om al hoe meer permissief te raak. Ons voel nogtans veilig en die bewakers van die mure van die gemeentes doen nie hulle werk nie. Dit is ook vir hierdie gemeente ‘n waarskuwing dat ons nie moet verval in so ‘n leefstyl nie.

Wat Jesus van die Sardis gemeente geweet het

Ek ken jou werke: Jesus weet presies wat elke gemeente, kollektief as ‘n groep, doen. Aan elkeen van die sewe gemeentes het Hy geskrywe: Ek ken jou werke. Ook Sardis se werke was aan Hom bekend. Hy het spesifiek sommiges uitgesonder wat opreg gewandel het, dat hulle nie hulle geestelike klere besoedel het nie.

Ek ken jou naam: Naam impliseer reputasie. Die Sardis gemeente het ‘n reputasie gehad dat hulle lewe, maar die werklikheid is dat hulle dood was. Dit wat hulle Sondae bely het, was nie dit wat hulle gedurende die week gelewe het nie. Die vraag aan ons as ‘n gemeente is: Wat is ons reputasie, en lewe ons daarvolgens?

Wat Jesus teen die gemeente gehou het

‘n Goeie reputasie waarborg nie ‘n goeie karakter nie. Sardis was ‘n dooie gemeente – ‘n gemeente wat die duiwel nie die moeite werd geag het om aan te val nie. Daar was dus nie vervolging of moeilike tye vir hierdie gemeente nie. Niemand val tog iets aan wat dood is nie. Sardis is ook daarom die enigste gemeente wat nie bemoedig word om uit te hou tydens vervolging of valse leerstellings nie, want daar was nie vervolging nie. Dit was nie die moeite werd om die gemeente aan te val nie, want dit was volgens die ou spreekwoord, ‘bo blink, onder stink.’

Wat Jesus wil hê dat die gemeente moet doen

Wees wakker: Die soldate op Sardis se mure het hulle pligte versaak. Hulle het nie die mure bewaak nie en die vyand kon dit oorneem. Jesus wil eerste hê dat die gemeente wakker moet wees. Bewaak die mure. Plaas die gemeente onder ‘n kokon van beskerming van gebed. Bid vir die leiers.

Versterk die wat oorbly: Daar was nog enkele Christene in die gemeente wat bietjie geestelik lewe getoon het, maar hulle was op die punt om ook soos die res van die gemeente te raak. Jesus vra dat die enkele Christene wat oorgebly het, hierdie Christene moet versterk.

Onthou wat jy eerste ontvang het en bekeer jou: Jesus wil graag dat die gemeente terugkeer na die eerste dae toe hulle liefde vir Hom nog warm was en die kerk geestelik lewendig was. Die gemeente moet hulleself bekeer van dooie werke en terugkeer na Hom.

Bemoediging

Jesus sê dat elkeen wat doen wat nodig is sodat die dooie gemeente weer lewendig kan word, met wit klere beklee sal word en vir ewig saam met Hom sal lewe. Hy sal ook hulle name voor God noem met spesiale vermelding. Hieruit sien ons Jesus dit belangrik ag dat ons mekaar moet help as daar ‘n tyd van geestelike verslapping intree.

Jesus se uitdaging staan vanoggend voor ons elkeen: Waar staan jy, as ‘n lid van jou gemeente,  in jou geestelike lewe voor God? Het jy ‘n reputasie dat jy lewe, maar eintlik is jy dood? Moet jy wakker gemaak word, of moet jy begin om uit te reik na jou mede gemeentelede, om hulle te bemoedig en te versterk? Reik uit na God, bekeer jou as dit nodig is, en kom ons help mekaar om sterk te staan sodat die gees van die dood nie ook hierdie gemeente oorrompel nie.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.