Die Briewe aan die Sewe Gemeentes(2)

Tommy Lessing

2017/01/22

Ek glo dat ons almal verlede week ‘n wonderlike tyd gehad het toe ons by Jesus se brief aan die gemeente in Efese stilgestaan het. Ons gaan vandag voort met ons reeks oor die Briewe aan die Sewe Gemeentes, soos wat dit gevind kan word in die boek Openbaring. Jesus gee volgende aan Johannes ‘n opdrag om te skrywe aan die gemeente in Smirna. Voordat ons lees wat Hy aan hulle geskrywe het, so ‘n bietjie agtergrond oor Smirna:

Smirna is ‘n hawestad ongeveer 60km noord van Efese. Dit is die tweede stad of dorp wat gelee is op die destyde posroete wat deur sewe dorpe of stede gegaan het.  In die Romeinse tyd was Smirna ‘n baie vooruitstrewende stad wat gelyk gestaan het aan Efese en Pergamus. In teenstelling met ander dorpe, was die strate heerlik wyd en boonop geplavei. Die stad was gekenmerk deur pragtige geboue en verskeie beroemde skole vir die bestudering van medisyne en die wetenskap. Daar was groot tempels vir keiser Tiberius, Zeus, Bacchus en Cybele.  Ongelukkig was daar ‘n groot groep Jode in die stad wat die Christene wreedaardig vervolg het. Weens die verdrukking daar kon die Christene nie maklik werk kry nie en het hulle grootliks in armoede geleef. Die gemeente in Smirna het nieteenstaande die vervolging (of dalk juis as gevolg daarvan) vinnig ontwikkel. In later jare was die kerkvader Polycarp die biskop van Smirna. Hy was bevoorreg om ‘n dissipel van Johannes self te wees. Hierdie groep Jode het hom so gehaat dat hulle selfs op Saterdae, hulle Sabbat, hout aangery het vir die brandstapel waarop hulle hom verbrand het. Sy graf kan vandag nog daar besigtig word. Ons sal later sien hoedat Jesus self nie hierdie groep Jode verwys.

Teen hierdie agtergrond kan ons lees wat Jesus geskrywe het aan hierdie gemeente. Ons lees in Openb 2:8-11  En skryf aan die engel van die gemeente in Smirna: Dít sê die eerste en die laaste, wat dood was en lewend geword het:  (9)  Ek ken jou werke en verdrukking en armoede maar jy is ryk en die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar ‘n sinagoge van die Satan.  (10)  Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word; en julle sal tien dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en Ek sal jou die kroon van die lewe gee.  (11)  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie.

Noudat ons die agtergrond van Smirna verstaan, maak die woorde van Jesus aan die gemeente vir ons meer sin. Jesus stel hulle dan gerus dat hulle vir niks moet vrees wat hulle sal ly nie. Daarna spreek Hy profeties oor ‘n tydperk van groot verdrukking vir die gemeente. In die uitleg van Bybelse profesie, is ‘n profetiese dag gelyk aan een jaar. Dit is interessant uit die geskiedenis dat Jesus se profesie letterlik in vervulling gegaan het tydens die regering van  keiser Diocletius, onder wie die kerke in Klein-Asie vir tien jaar lank baie erg verdruk en vervolg is.

Wat ons kan leer uit die brief

Jesus begin die brief deur sy tweede Titel: Hy is die Eerste en die Laaste. Dit strook met Johannes se Evangelie, in hoofstuk 1, waar hy sê dat alle dinge deur Jesus ontstaan het en dat daar niks is wat nie deur Hom ontstaan het nie. Hy is ook die Laaste. Hy sal kom te oordeel die lewende en die dode, want Hy het die dood oorwin.

Uit die brief aan Smirna sien ek die volgende drie dinge waaruit ons kan leer:

 1. Jesus ken die omstandighede van jou gemeente. Hy ken ons swaarkry, Hy ken ons versugtinge, ons drome en die vervolging wat ons nog sal moet ly ter wille van Sy Naam. Hieruit leer ons dat God nie onbetrokke staan teenoor die mens nie, en nog minder teenoor Sy Bruid. Hy ken nie net die die detail van elkeen persoonlik nie, maar ook gebeure wat die hele gemeente as ‘n groep raak. Slegte dinge maak Hom ook kwaad. Daarom sluit Hy af en sê, ‘maar jy is ryk’. Jesus gaan weer kom en saam met Hom, sal Hy vir elkeen die beloning bring vir wat hy gedoen het, hetsy of dit goed is of kwaad.
 2. ‘n Kerk wat vervolg word, is ‘n suiwer kerk. Die geskiedenis het bewys dat, wanneer daar intense vervolging is, die Kerk nie net vinnig groei nie, maar dat dit suiwer groei. Dit is dan te gevaarlik om tyd te mors met ‘n gekibbel oor relatiewe sake. Wanneer jou lewe daarvan afhang, is die mens eerder geneig om net te fokus op absolute waarhede. Jesus het nie ‘n bestrawwing vir die gemeente van Smirna nie. Hy bemoedig hulle eerder om nie moedeloos te word nie, maar om te staan ter wille van SY Naam, al is dit tot die dood toe. Sy bemoediging geld ook vir vandag: In Geopende Deure se onlangse jaar verslag is Christene vir die tweede agtereenvolgende jaar uitgewys as die mees vervolgde godsdiens op die planeet. Uit die res van Openbaring lees ons dat dit slegs maar die begin van die vervolging is. Jesus se bemoediging geld daarom net soveel vir ons as wat dit vir die liewe gemeente van Smirna gegeld het. In Suid Afrika is die vryheid van die Christen godsdiens ook al hoe meer in gedrang. Hier is enkele voorbeelde van hoe Christen vryheid in Suid Afrika reeds bedreig word:
  1. Die Departement van Welsyn beoog om die Kinderwet (38/2005) in hierdie jaar nog te wysig sodat dit ‘n kriminele oortreding sal word om jou kind met lyfstraf te tugtig. Ouers wat hulle kinders gewoonweg ‘n pak slae gee, kan ‘n boete of selfs gevangenisstraf in die oë staar. Christen ouers wat volgens Skrite soos Spr 13:24 en Heb 12:6-7 hulle kinders wil opvoed, sal ook daardeur geraak word.
  2. Die ongewilde ‘Hate Speech’ wet word ook beoog om vroeg hierdie jaar nog in werking gestel te word. Indien dit onveranderd aanvaar word, sal die Staat besluit watter godsdienste aanvaarbaar is en watter nie. Kerke sal gereguleer word en kerke sowel as predikers sal staat lisensies moet ontvang indien hulle wil bly voortbestaan. Volgens die wet sal dominees, pastore en ouderlinge beboet of in die gevangenis gesit kan word indien hulle oor sekere dele van die Bybel preek of hulle daaroor uitlaat.
   1. Indien ‘n pastoor bv. sou preek dat prostisusie, aborsie of die genadedood verkeerd is, kan ‘n haatspraak klag teen hom geopen word en kan hy by skuldig bevinding, tot 3 jaar gevangenisstraf ontvang.
   2. Indien ‘n gelowige met iemand anders praat oor sy godsdiens en daardie persoon neem aanstoot, kan so ‘n gelowige onder artikel 4 van die wet krimineel vervolg word.
 • Indien jy op die sosiale media (soos Facebook of Twitter) jou mening uitspreek oor ‘n sosiale aangeleentheid (soos bv aborsies) en iemand anders neem aanstoot, kan jy ook krimineel vervolg word, selfs al is daar geen slagoffer nie!

Ook ons gemeente moet voor die einde van hierdie maand nog ‘n voorlegging daaroor instuur.

 1. Die Wes-Kaapse Dept van Onderwys het onlangs ‘n voorgestelde beleid bekend gestel waarvolgens ouers wat hulle kinders tuis onderrig (‘home school’), verplig sal word om die Staat se kurrikulum toe te pas. Vir Christen ouers impliseer dit dat jy verplig sal word om jou kind aan ander godsdienste en ook aan sekere ongewenste seksuele inligting bloot te stel. Hoewel hierdie beleid gelukkig tydelik teruggetrek is, gaan dit beslis weer in die nabye toekoms op die tafel kom.
 1. Jesus sal ‘n gemeente profeties bedien as hulle naby aan Hom wandel. Die naam Smirna beteken ‘mirre’. “Myrrha” is dan ook die moderne naam van Smirna. Mirre is ‘n tipe boomgom. Die arabiese woord ‘murr’ beteken bitter en verwys na hoe mirre proe as jy dit eet. Wanneer die mirre egter gekneus of gebrand word, stel dit ‘n heerlike reuk vry. Mirre is sedert die Bybelse tye tot vandag toe baie gewild weens twee redes: dit ruik baie lekker en dit is ‘n uitstekende medisyne wat pyn verlig en infeksies teenwerk. Mirre was een van die geskenke wat volgens die Evangelies aan Jesus gebring was deur die wyse manne. Ons kan ook sê dat Smirna se naam profeties was van die aard van die gemeente. Hulle is bitterlik vervolg, maar juis in die vervolging is die soete geur en genesende werk van Jesus Christus in die gemeenskap vrygestel. In hierdie geval het Jesus die gemeente gewaarsku oor ‘n erge vervolging wat vir hulle voorgelê het. Smirna sal egter onthou word as een van die stede wat die langste uitgehou het teen die Mohammedaanse invalle in Klein Asië.

Bemoediging

Ek wil jou bemoedig om te gaan selfondersoek doen en nou reeds te besluit waarvoor jy en jou gesin staan. Leer nou al vir jou gesin die regte waardes. Begin nou reeds om te staan vir dit waarvoor jy glo. Die dag sal ook kom wanneer ons, in ons eie land, ten bloede weerstand sal moet bied teen die aanvalle van die Satan, net soos die gemeente in Smirna. Wanneer jou huis dan meteens aangeval word deur hierdie mense, sal dit te laat wees.

Jesus het belowe, as ons getrou bly, sal ons die Ewige Lewe beërwe. Daar is ‘n tweede dood wat plaasvind nadat ons hier op aarde gesterwe het. Dit gaan gebeur nadat daar geoordeel is oor alle mense, diegene wat lewe sowel as diegene wat dood is. Ons lees o.a. daarvan in Openb 21:8  “Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leuenaars hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel: dit is die tweede dood.” Jesus beloof aan diegene wat die vervolging weerstaan, dat hulle niks hoef te vrees van die tweede dood nie.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.