Die Briewe aan die Sewe Gemeentes (1)

Tommy Lessing

2017-01-15

Dink jy dat God omgee oor gemeentes of dat Hy eerder meer belangstel in individuele persone? As jy al ooit daaroor gewonder het, dan is die briewe aan die sewe gemeentes in Openbaring ‘n moet vir jou om te bestudeer. Ons sien hierin dat Jesus elke gemeente as ‘n groep intiem ken, hulle situasie verstaan en presies weet waar hulle gelee is. In elke brief, het Jesus aan die apostel Johannes baie spesifieke plekke, persone en gebeurtenisse genoem. Hieruit kan ons sien dat Jesus net soveel omgee vir gemeentes as vir persone. Hy het die gelowiges geprys vir hulle suksesse en

Ons begin vandag met ‘n reeks oor die briewe aan die sewe gemeentes waarvan ons in die boek Openbaring lees.

In ‘n visioen het die Here Jesus verskyn aan die apostel Johannes. Ons lees in Open 1:19b-20:

Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur;  (20)  die verborgenheid van die sewe sterre wat jy in my regterhand gesien het, en die sewe goue kandelaars: die sewe sterre is die engele van die sewe gemeentes, en die sewe kandelaars wat jy gesien het, is die sewe gemeentes.

Hierna gee Jesus opdrag aan Johannes om ‘n brief te skrywe aan elke gemeente. Elke brief bevat ‘n bestraffing en ‘n kompliment. Die eerste brief was gerig aan die gemeente in Efese. Die feit dat Efese eerste in die ry staan, is vir my belangrik, want Paulus se sendbrief aan die Efesiers is ‘n brief aan ‘n gemeente wat geestelike oorlogsvoering geken en verstaan het. Dit is hier waar ons o.a. leer van die Vyfvoudige bediening en die van die Wapenrusting van God. Voordat ons in meer detail na die brief kyk, eers ‘n bietjie agtergrond oor die gemeente in Efese:

Agergrond oor Efese

Efese was die hoofstad van Klein Asië. Saam met  Aleksandrië en Antiochië was dit een van die drie invloedrykste stede in die oostelike deel  van die Romeinse Ryk. Die tempel van Artemis of Diana, was in Efese geleë. Hierdie tempel was so luisterryk dat dit beskou was as een van die sewe wonders van die wereld.  Een van die hoof industrieë van die stad was die vervaardiging en verkoop van klein beeldjies uit silwer van Artemis of Diana. As gevolg van die ywerige evangelisasiewerk en geestelike oorlogvoering van veral Paulus en Johannes oor ‘n tydperk van 3 jaar, het die godin Diana gesag begin verloor en het Christenskap sterk veld begin wen in die stad. In Hand 20:29-31 het  Paulus die Efesiërs spesifiek gewaarsku teen valse leraars (meer spesifiek die Nikolaietiese sekte) wat mense uit die gemeente sal kom probeer verlei. Die gemeente het dit gelukkig nie toegelaat nie.

Dit is teen hierdie agtergrond wat Jesus aan die gemeente skrywe in Open 2:1-7  Skryf aan die engel van die gemeente in Éfese: Dít sê Hy wat die sewe sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die sewe goue kandelaars:  (2)  Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie; en dat jy dié op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leuenaars bevind het;  (3)  en dat jy verdra het en lydsaamheid besit, en ter wille van my Naam gearbei en nie moeg geword het nie.  (4)  Maar Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het.  (5)  Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom Ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie.  (6)  Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïete haat, wat Ek ook haat.  (7)  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is.

Wat ons kan leer uit Jesus se brief aan Efese

Die gemeente van Efese se geestelike oorwinnings het hulle laat vergeet dat  Jesus aan hulle die oorwinning geskenk het. Die ongelukkige gevolg was dat die gemeente ‘n sterk, trotse kerk geword het. Hulle eerste liefde het afgekoel en hoewel hulle lering suiwer was, het hulle Christus se hart van empatie en meegevoel  vir andere verloor. Hier is vyf dinge wat ek sien wat ons kan leer uit Jesus se brief aan die gemeente van Efese:

  1. Toets mense wat sê dat hulle deur die Here gestuur is, of hulle voldoen aan die kriteria van die Bybel. Veral in vandag se tye met die sosiale media, is daar maklik 10 of 20 argumente vir en teen ‘n sekere leerstelling. Dit kan mens deurmekaar maak. Slegs deur die leiding van Heilige Gees en deur die Skrifte te beproef, sal die leuenaars ontbloot kan word.
  2. Leer om te volhard in lydsaamheid – moenie moedeloos word wanneer dit moeilik gaan nie. Staan vas in jou geloof en volhard in gebed.
  3. Moenie moeg word om die Goeie Nuus te deel met andere, selfs oor kultuurgrense heen, nie
  4. Laat jou hart terugkeer na jou eerste liefde. Jesus is hartseer omdat die gemeente se liefde teenoor Hom afgekoel het. Ook vandag kan ons hieruit leer. Wanneer die toestand van ons paaie en hospitale, of die tolpaaie of wie die president moet wees – belangriker geword het as om die Goeie Nuus te versprei aan ons mede landsburgers, dan het eerste liefde ook afgekoel.
  5. Jesus sê dat Hy permissiwiteit (die Nikolaiete)haat. Ons moet ook permissiwiteit haat en weg draai daarvan. Die slim woord daarvoor is antoniasme. Sulke mense glo dat jy onder die genade van Christus is en daarom kan jy lewe net soos wat jy wil sonder dat daar enige gevolge sal wees. Hierdie tipe van permissiwiteit kom algemeen in die Westerse beskawing voor, bv. Solank jy nie iemand benadeel nie, kan jy doen wat jy wil. ‘n Ander voorbeeld is “My body, my choice”. Seksuele losbandigheid was ‘n kenmerk van die Nikolaiete en hulle het selfs saam met hulle eie ouers en kinders geslaap. Vrouens was beskou as gemeenskaplike eiendom en jy kon by ‘n ander man se vrou slaap as jy wou. Jesus het reguit gese dat Hy dit haat.

Bemoediging

Jesus sluit die brief aan die Efesiers af met ‘n belofte wat mens diep laat dink. Daardie belofte slaan terug na die tuin van Eden toe. In die middel van die tuin van Eden, was daar naamlik twee belangrike bome: Die  Boom van Kennis van Goed en Kwaad en Die Boom van die Lewe. Jesus se dat diegene wat luister en oorwin, uiteindelik toegelaat sal word om terug te keer na Eden en om te eet van die Boom van die Lewe, sodat hulle nooit weer sal sterwe nie:

Open 2:7  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is.

Ek wil jou bemoedig om na te dink oor Jesus se woorde. Het jou eerste liefde afgekoel? Het die toestand van ons paaie, hospitale en skole belangriker geword as ons liefde vir die mense in Suid-Afrika? Vra vir God om jou hart te verander en jou weer te laat sien dat die Goeie Nuus van Jesus Christus belangriker is as die toestand van ons land of sy politiek.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.