Tommy Lessing

2016/09/18

Jesus verwys na ‘n baie interessante verhaal in Luk 4:27

(27)  En daar was baie melaatses in Israel in die tyd van Elísa, die profeet, en nie een van hulle is gereinig nie, behalwe Naäman, die Síriër.

Om dit beter te verstaan, het ons nodig om na die verhaal van Naaman te gaan kyk:

2Kon 5:1-14

(1)  En Naäman, die leërowerste van die koning van Aram, was ‘n groot man voor sy heer en hoog in aansien; want deur hom het die HERE aan die Arameërs ‘n oorwinning gegee; en die man was ‘n dapper held, maar melaats.

(2)  En die Arameërs het in bendes uitgetrek en uit die land van Israel ‘n klein dogtertjie as gevangene weggevoer wat in diens van Naäman se vrou gekom het.

(3)  En sy het vir haar meesteres gesê: Ag, was my heer maar net by die profeet wat in Samaría is, dan sou hy sy melaatsheid wegneem.

(4)  Toe gaan hy in en gee dit aan sy heer te kenne en sê: So en so het die dogtertjie gespreek wat uit die land van Israel kom.

(5)  En die koning van Aram sê: Gaan dan, ek wil ‘n brief aan die koning van Israel stuur. En hy het gegaan en tien talente silwer en ses duisend sikkels goud en tien stel klere saam met hom geneem,

(6)  en aan die koning van Israel die brief gebring van die volgende inhoud: Saam met hierdie brief aan u stuur ek dan nou my dienaar Naäman na u toe, dat u sy melaatsheid kan wegneem.

(7)  Sodra die koning van Israel die brief gelees het, skeur hy sy klere en sê: Is ek dan God, om dood en lewend te maak, dat hierdie man na my stuur om van ‘n man sy melaatsheid weg te neem? Erken en sien tog net hoedat hy ‘n geleentheid teen my soek.

(8)  Maar toe Elísa, die man van God, hoor dat die koning van Israel sy klere geskeur het, laat hy die koning weet: Waarom skeur u u klere? Laat hom maar na my kom; dan sal hy weet dat daar ‘n profeet in Israel is.

(9)  So het Naäman dan gekom met sy perde en met sy waens en voor die deur van Elísa se huis stilgehou.

(10)  Toe stuur Elísa ‘n boodskapper na hom om te sê: Gaan heen, was jou sewe maal in die Jordaan; dan sal jou vlees terugkeer, en jy sal rein wees.

(11)  Maar Naäman het baie kwaad geword en weggegaan en gesê: Kyk, ek het gedink: Hy sal sekerlik na my uitkom en staan en die Naam van die HERE sy God aanroep en sy hand oor die plek heen en weer beweeg en die melaatsheid wegneem.

(12)  Is Abána en Farpar, die riviere van Damaskus, nie beter as al die waters van Israel nie? Kon ek my nie daarin was en rein word nie? En hy het omgedraai en vererg weggery.

(13)  Toe kom sy dienaars nader en spreek met hom en sê: My vader, as die profeet u ‘n groot saak beveel het, sou u dit nie doen nie? Hoeveel te meer nou dat hy u gesê het: Was jou, en jy sal rein word?

 (14)  Daarop het hy afgeklim en sewe maal in die Jordaan ondergeduik volgens die woord van die man van God, en sy vlees het teruggekeer soos die vlees van ‘n jong seun, en hy het rein geword.

 

Ons teksvers is vers 10:  Toe stuur Elísa ‘n boodskapper na hom om te sê: Gaan heen, was jou sewe maal in die Jordaan; dan sal jou vlees terugkeer, en jy sal rein wees.

Melaatsheid was ‘n ernstige siekte in die Bybelse tye. Dit is aansteeklik en hoewel dit vandag maklik behandel kan word, was daar destyds geen behandeling voor nie.  Daar was hoofsaaklik twee tipes melaatsheid wat voorgekom het. Die een soort het na ongeveer twee tot drie jaar genees en dan kon mens jouself aan die priester gaan vertoon, wat jou na versigtige oberservasie as ‘rein’ kon verklaar het.  Die ander soort was ongeneeslik. In die gevorderde stadium het die lyer se ledemate  letterlik verrot en afgeval, sodat die persoon later ‘n pynlike dood gesterf het.  Weens hierdie redes is melaatses uit die samelewing verban.

Naaman beteken “Aantreklike Man”. Uit sy naam kan ons aflei dat hy ‘n aantreklike koninklike was. Sy optrede teenoor Elisa wys ook tot hy trots en eiewys was. Die melaatsheid waaraan hy gely het, het hom nie nederig gemaak nie. Toe hy hoor dat hy homself in die Jordaan moes was, het hy hom bloediglik vererg. Wat was fout met sy eie land se riviere?

Die rede hoekom Jesus na Naaman se melaatsheid verwys het, was omdat die grootste deel van die Joodse bevolking aan ‘n geestelike tipe melaatsheid gely het. Hulle geestelike melaatsheid was ook baie aansteeklik en het oor die hele wêreld heen versprei. Hoewel dit moontlik is om daarvan te genees, is dit soms baie moeilik. Wanneer mens daaraan lei, verrot jy geestelik totdat jy naderhand sukkel om  aan God te glo. Die naam daarvan is Ongeloof. Mense wat daaraan ly, ken gewoonlik die Bybel n bietjie. Hoewel hulle weet wat hulle moet doen, sukkel hulle om hulself ten volle te gee. Hulle kyk na die verrotting rondom hulle en dan glo hulle nie dat God iets daaraan kan of wil doen nie. Dit lei dan verdere wanhoop wat weer lei tot dieper Ongeloof. Die Jode se ongeloof was op plekke so sterk dat Jesus daar nie baie wonderwerke kon doen nie.

Die profeet Elisa, geinspireer deur die Heilige Gees, het vir Naaman instruksies gegee oor wat hy kon doen om te genees van sy melaatsheid. In hierdie verhaal verwys die melaatsheid na Ongeloof. Die waters van die Jordaan verwys na die Woord van God. Die waters van die riviere in Sirie verwys na ander godsdienste. Dit verwys ook na ander geloofsoortuigings, of maniere soos wat jy glo, al strook dit nie met die Woord van God nie. Net soos Naaman ‘n belangrike les moes leer oor watter waters hom sou genees, is dit vir ons ook belangrik om daardie les te leer: God sou Naaman slegs genees het wanneer hy in die waters van die Jordaan gewas het.

Nadat hy genees het, het Naaman se totale persoonlikheid verander. Sy trots en onbuigsaamheid het plek gemaak vir nederigheid en die belangrikste van alles: sy Ongeloof het in Geloof verander. Naaman het ‘n keuse gehad in watter rivier hy sou was. Sy keuse sou bepaal of hy genees word en of hy die res van sy lewe as ‘n melaatse gaan deurbring.

Die goeie nuus is dat jy ook ‘n keuse het.

In hierdie mini-reeks van twee gaan ons vandag begin kyk hoedat ons kan was met die Woord van God, en daardeur gehelp kan word om te leef in ‘n lewe van oorwinning.

1.      God is jou Beloner

Die eerste Skrif om onsself mee te was, of onder in te duik, is Heb 11:6

(6)  En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek.

Mense kwoteer gewoonlik net die eerste deel van die Skrif, dat dit onmoontlik is om God te behaag sonder geloof. Dit stel egter vir baie van ons ‘n lat wat te hoog is om oor te spring. Geloof kom wanneer mens glo dat God ‘n beloner is van die wat Hom soek. Selfs in moeilike tye wanneer ons nie iets goed in die omstandighede rondom ons kan raaksien, moet ons glo dat God dinge sal draai totdat dit in ons guns is en dat Hy dat ons geloof sal beloon. Naaman was verdoem tot ‘n lewe van eensaamheid en ‘n pynlike dood. Net ‘n wonderwerk kon hom red. God het sy geloof in Elisa se instruksies beloon en hom gered.

2.      Jy is deur God aanvaar

Jer 1:5  Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken; en voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het Ek jou geheilig; Ek het jou tot ‘n profeet vir die nasies gemaak.

Die Woord leer ons dat God  nie die een persoon aanneem bo ‘n ander nie.  God het jou ook reeds geken voordat jy gevorm was. Niks wat jy doen of gedoen het, kan jou van Sy Liefd skei nie. Kyk wat sê Jesus in

Joh 15:16  Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my Naam vra, Hy julle dit kan gee.

As jy die Here aangeneem het as jou persoonlike Verlosser en Saligmaker, kan jy weet dat God jou aanvaar het. Hy wil graag deel wees van elke detail van Sy lewe. Jy is in Sy beeld geskape en jy is Sy oogappel! Sy banier oor jou is Liefde!

Hierdie vers sê nie dat God jou aanvaar solank as wat jy nie foute maak nie. Nee, Hy aanvaar jou onvoorwaardelik. Dit maak nie saak hoeveel keer jy vandag of more gaan fouteer nie, staan weer op en lig jou kop hoog. Moenie toelaat dat jou vyande tweedrag of minderwaardigheid kom saai in jou gemoed nie.

Staan sterk in die wete dat jy nie net goed genoeg is nie, maar dat God jou goedgekeur het!

3.      Staan sterk in moeilike tye

Ef 6:13  Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly.

Ons laaste Skrif waarbinne ons gaan duik vandag. Almal van ons belewe moeilike dae. Soms dreig die uitdagings om soos probleme te begin lyk. Hoewel God nie die storms stuur nie, is dit juis in die storms waar ons leer om sterk te word en staande te bly. Moeilike tye is geleenthede om God se Woord lewend te sien word in jou lewe en om jou na oorwinning te lei. Bly  lojaal in moeilike tye in jou lewe.  Besluit nou, wanneer jy nie angstig is en hiperventileer nie, dat jy God gaan bly dien, maak nie saak wat teen jou kom nie, en God sal jou besluit eer.

Bemoediging

Ek wil jou uitdaag om hierdie week op hierdie eerste drie duike in die waters van die Jordaan te gaan mediteer. Laat toe dat die Woord van God jou skoon was en die Ongeloof van jou afspoel

One thought on “Gaan was jou sewe maal (1)

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.