Kathryn Kuhlman was ‘n kragtige evangelis wat in die middel 1900’s gelewe het. Sy was besonder bekend vir haar genesingsbediening en dan ook vir die manier waarop sy bedien het. Na ‘n goeie tyd van aanbidding en ‘n kort boodskappie, sou sy gewoonlik stil raak en begin wag op die Heilige Gees. Die sale was gewoonlik gepak met honderde en soms selfs duisende mense. Hulle was in die begin ongeduldig, maar was desperaat om deur God aangeraak te word en was bereid om stil te sit terwyl sy op die Here wag. Na ‘n tyd van stilte (wat tussen ‘n paar minute tot ‘n uur of langer kon duur), het sy die Heilige Gees begin ervaar en kon sy begin bedien. Dan het sy na ‘n baie spesifieke deel van die gehoor gewys en baie spesifiek gesê wat God besig was om te doen op daardie oomblik. Die genesings het begin en God was daar!

‘n Sleutel kenmerk van haar bediening was dat sy nie wou bedien het voordat sy nie gewag het totdat sy die Heilige Gees voel beweeg het nie.

Die Asem Van Die Lewe

Ons is steeds besig met Pinkster en ons fokus hierdie maand op die Heilige Gees. Ons teks vir vandag is uit Hand  1:4-8

(4)  En toe Hy nog met hulle saam was, het Hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het Hy gesê, van My gehoor het. (5)  Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank ná hierdie dae nie. (6)  Die wat bymekaargekom het, vra Hom toe en sê: Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? (7)  En Hy antwoord hulle: Dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie; (8)  maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.

Jesus het sy dissipels gewaarsku: moenie meegevoer raak en in geloof die hele Jerusalem probeer bekeer nie. Dit gaan nie werk nie! : “Wag eers op die Heilige Gees. Wanneer Hy oor julle kom, sal julle krag ontvang. Eers dan sal julle my getuies wees.” Die sleutelwoord was ‘WAG’. Hoekom moes die dissipels so lank wag? Dit is een van die geheime van God. Dit is duideik dat die hemele voorbereid was en gewag het op hierdie oomblik. Die Heiige Gees was gereed. Alles was gereed. Tog moes die dissipels vir tien dae wag voordat hulle die Heilige Gees ontvang het. Toe die Heilige Gees egter beweeg het, het niemand daaroor gewonder nie. Almal het beslis geweet. Jy kon dit nie mis nie. Daarna het dinge gebeur amper sonder enige moeite van die dissipels.

Miskien het jy ‘n aanraking nodig van die Here. Dalk is jy al ongeduldig gewag. Miskien het jy dringend ‘n finansiele deurbraak nodig. Jy bid dalk al jare vir genesing van ‘n siekte, maar dit voel of God jou vergeet het. Ek wil jou bemoedig vandag: wanneer God begin beweeg in jou lewe, sal dit so skielik en intens wees dat jou kop sal draai. God het jou nie vergeet nie en stel belang in elke detail van jou lewe.

Blaai saam met my na die begin van die Bybel, na Genesis. Daar sal u sien dat selfs God gewag het op die Heilige Gees voordat Hy beweeg het:

Gen 2:7  En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.

Die Hebreeuse woord vir ‘asem’ is dieselfde woord wat gebruik word vir ‘gees’. Hier kan ons sien hoedat God vir Adam gemaak het uit klei. Die beeld het leweloos  daar gestaan, pragtig volmaak, mooier selfs as wat Michaelangelo dit kon uitkap uit klip. Tog was dit steeds maar net ‘n dooie beeld. Eers toe die Asem van die Lewe – die Gees van die Lewe – in sy neus geblaas is, het Adam lewendig geword.

Dalk het jy ‘n sake onderneming of ‘n projek waaraan jy al so lank so hard werk. Orals waar jy kom voel dit egter net of jy nie deurbreek nie. Mense hoor nie wat jy sê nie. Jy is al moedeloos. Dalk bid jy al jare vir ‘n deurbraak met die siekte waarmee jy sukkel. Jou projek of jou deurbraak, is jou Adam beeld. Daar staan dit, volmaak en gereed. Dit kort egter een ding – die Asem van die Lewe. Net die Heilige Gees kan dit gee. Wanneer Hy lewe gee aan iets, dan gebeur die wonderwerke. Mense begin skielik luister na jou. Jy bid skaars of jou deurbrake kom.

Ek het egter agtergekom dat mens soms moet wag op die Here voordat jy beweeg.

Hoe wag mens op die Here?

Jou saak is nie hopeloos nie

Dit is eerstens belangrik om te weet dat jou saak nie hopeloos is nie. God het nie vergeet van jou nie. Die duiwel het hierdie gedagtes in jou agterkop wat jou die hele tyd jaag en martel:

‘Dit is duidelik nie vir jou bedoel nie.’ ‘Jou huwelik gaan nooit verander nie.’ ‘Jou finansies gaan nooit regkom nie’. ‘God gaan jou nie genees nie.  Aanvaar dit nou maar’.

Leer wat die Woord van God sê oor jou situasie. Leer om dit eerder te glo as wat jy hierdie leuens glo wat die duiwel in jou kop plant. Wanneer God beweeg om jou red, sal dit so vinnig wees dat jy dit amper nie sal kan glo nie.

Hoe lank moet jy wag?

Die antwoord daarop is duidelik: Totdat die belofte van God gekom het (Hand 1:4). Daar is nie ‘n tyd nie. Wag totdat God beweeg voordat jy beweeg. Doen intussen die dinge wat jy weet wat jy moet doen, maar moenie ophou wag nie. Jy SAL weet wanneer God beweeg. Die Israeliete in die woestyn het ‘n vuurkolom en ‘n wolkkolom gehad wat vir hulle gewys het hoe en wanneer hulle moet beweeg. Hulle het beslis geweet. Jy sal ook baie beslis weet wanneer die Heiige Gees beweeg.

 

Wag op die Here

Jesus het Sy dissipels beveel om te wag voordat hulle beweeg. Dit was nie ‘n oulike voorstel wat Hy gemaak het nie. Dit was ‘n bevel. Daardie bevel is vandag nog net so geldig is wat dit toe was:

Hand 1:4  En toe Hy nog met hulle saam was, het Hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader…

Wag op die Here beteken nie om op ‘n patetiese bondeltjie te gaan sit en depressief te kyk of iets gaan gebeur nie. Dit beteken om aan te gaan met dit wat jy weet dat jy moet doen, totdat God iets anders vir jou sê. As God sê dat jy hierdie jaar net daardie een ding moet doen oor jou situasie, dan doen jy net dit. Daarna wag jy op die Heilige Gees. Wanneer jy doen voordat God vir jou sê, dan sal jy uit die vlees optree en niks wat uit die vlees is, sal suksesvol wees nie. Wanneer die Heilige Gees wel vir jou sê om te beweeg, sal jy dit duidelik weet. Jy sal ook weet wat om te doen.

Wag op die Here beteken dat jy besef jou eie pogings gaan dit net opmors.

Eers wanneer jy desperaat genoeg is om dit nie te wil opmors nie, sal jy begin tyd maak om werklik te wag op die Here. Wanneer jy so wag op die Here, is jou omstandighede gewoonlik ‘n gemors, maar daar is ‘n kalmte in jou gees.

Abraham is bekend as die vader van ons geloof. Hy was stokoud, kinderloos en sonder hoop op ‘n nageslag. Toe ontvang hy ‘n profetiese woord in ‘n gesig:

Gen 15:2-6

(2)  Toe vra Abram: Here HERE, wat sal U my gee, aangesien ek sonder kinders heengaan en die erfgenaam van my huis die Damaskéner Eliëser is? (3)  Verder het Abram gesê: Aan my het U geen nageslag gegee nie; so sal dan die bediende van my huis my erfgenaam wees. (4)  Toe kom die woord van die HERE tot hom en sê: Hierdie een sal jou erfgenaam nie wees nie, maar die een wat uit jou liggaam sal voortkom, hy sal jou erfgenaam wees. (5)  Daarop lei Hy hom uit na buite met die woorde: Kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel. En Hy sê vir hom: So sal jou nageslag wees. (6)  En hy het in die HERE geglo; en Hy het hom dit tot geregtigheid gereken.

‘n Ruk later het Sarai nog nie swanger geword nie. Sy praat toe met Abraham daaroor en sê dat hy dalk die profetiese woord moet aanhelp. Hy moet maar by sy slavin gaan slaap. Miskien is dit hoe die Here bedoel het dat hy ‘n nageslag moet kry. Abraham het toe by Hagar ingegaan en sy het toe wel swanger geword. Hierdie daad van hom was egter uit die vlees. Dit was nie nie die Heilige Gees wat beweeg het nie.

Abraham was 86 toe Ishmael gebore is. Op 99 kry Abraham ‘n bevestiging van die profetiese woord wat hy van God ontvang het:

Gen 17:15-19

(15)  Verder het God aan Abraham gesê: Sarai, jou vrou, moet jy nie Sarai noem nie, maar haar naam sal Sara wees.(16)  En Ek sal haar seën en jou uit haar ook ‘n seun gee; ja, Ek sal haar seën, sodat sy tot nasies sal word; konings van volke sal uit haar voortkom. (17)  Toe val Abraham op sy aangesig, en hy lag en sê in sy hart: Kan daar vir een wat honderd jaar oud is, ‘n kind gebore word? Of kan Sara, wat negentig jaar oud is, baar? (18)  En Abraham sê aan God: Ag, mag Ismael lewe voor u aangesig! (19)  Toe antwoord God: Voorwaar, jou vrou Sara sal vir jou ‘n seun baar, en jy moet hom Isak noem; en Ek sal my verbond met hom oprig as ‘n ewige verbond vir sy nageslag ná hom.

Daar het dus byna 20 jaar verloop vanaf hy sy eerste profetiese woord ontvang het. Die volgende jaar het Sara inderdaad swanger geword en Isak – die seun van die belofte – is gebore.

God het vir jou ook ‘n wonderwerk

Al wat jy moet doen, is om biddend op God te wag. Moenie dat omstandighede, of druk, of mense, jou gees so verontrus dat jy in die vlees beweeg nie. Wag biddend op God totdat Hy jou duidelik lei oor wat jy moet doen.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.