Tommy Lessing

2016-05-22

Ons lees in die boek Exodus die verhaal van die Israeliete, hoedat die Egiptenare hulle verdruk het en hoedat God hulle uit Egipteland gelei het. Ek hou van hierdie verhaal, want dit herinner my aan die verhaal van ons lewens. Dit vertel van ‘n reis en van die dinge wat op die reis gebeur het. Ons lewens is ook die verhaal van ‘n reis, daarom kan ons baie hieruit leer. Neem bv die verhaal van die splitsing van die Dooie See. Die Israeliete was omring deur die woestyn. Voor hulle was die see, agter hulle het die Farao en sy krygers gekom.  Ons sien dat die Israeliete binne die wil van die Here was. Voor hulle het ‘n vuurkolom uitgetrek. Al wat hulle moes doen, was om dit te volg. Ons sien ook dat hulle opdrag gekry het om kamp om te slaan by die Dooie See:

Exo 14:2  Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet omdraai en laer opslaan voor Pi-Hágirot, tussen Migdol en die see. Reg teenoor Baäl-Sefon moet julle laer opslaan by die see.

Hulle het dit gehoorsaam gedoen. Hulle het alles reg gedoen. Hulle was binne die perfekte wil van die Here. Maar daar was moeilikheid op pad. Ons lees in Exo 14:10

Toe Farao naby kom, slaan die kinders van Israel hulle oë op, en kyk, daar trek die Egiptenaars agter hulle aan; en hulle het baie bang geword. Daarop het die kinders van Israel tot die HERE geroep.

Hulle het ook met Moses gaan praat. Hulle was ongelukkig, want hier doen hulle alles reg. Hulle is binne die wil van God en tog gebeur al hierdie slegte dinge:

Exo 14:11  En hulle het vir Moses gesê: Het u, omdat daar in Egipte glad geen grafte is nie, ons saamgeneem om in die woestyn te sterwe? Wat het u ons nou aangedoen, dat u ons uit Egipteland uitgelei het?

God het die Israeliete op ‘n wonderbaarlike wyse gered. Hy het die Dooi See verdeel sodat die Israeliete daardeur kon loop, en dit toe oor die Egiptenaars laat terugvloei sodat hulle verdrink het. In die elke dag se gebeure van ons eie lewens gebeur dit ook met ons. Ons is besig om te werk en niemand te pla nie. Dan, wanneer ons kyk, is daar moeilikheid op pad. Sonder dat ons daarvoor gevra het, kom neem dit oor en verander ons hele dag. Die kar breek dalk onverwags of iemand word baie siek en daar is nie geld nie.

Probleme, uitdagings en frustrasies is deel van ons alledaagse lewens, al is ons ook kinders van die Here.  Uit die verhaal van die Israeliete kan ons egter die les leer: Wanneer ons tot die Here roep, sal Hy uit Sy hemel luister en ons help. Jesus self het ons hierteen gewaarsku en bemoedig:

Joh 16:33  Dit het Ek vir julle gesê, dat julle in My vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin.

Joh 16:33 in die Amplified Bible verduidelik dit nog beter:

I have told you these things, so that in Me you may have [perfect] peace and confidence. In the world you have tribulation and trials and distress and frustration; but be of good cheer [take courage; be confident, certain, undaunted]! For I have overcome the world. [I have deprived it of power to harm you and have conquered it for you.]

Regdeur die Bybel sien ons hoedat God telkens Sy mense op wonderbaarlike wyse red en help wanneer probleme dreig. ‘n Paar jaar later lees ons, was die Israeliete weereens in die nood:

Rigters 6:3-6

(3)  Want as Israel gesaai het, dan trek die Midianiete en Amalekiete en die kinders van die Ooste uit, en trek teen hulle op:(4)  slaan laers teen hulle op en verwoes die opbrings van die land in die rigting na Gasa, en hulle laat geen lewensmiddele, geen skaap of bees of esel in Israel oorbly nie.(5)  Want hulle het met hul vee en hul tente opgetrek en gekom soos sprinkane in menigte, terwyl hulle en hul kamele ontelbaar was; so het hulle dan die land ingekom om dit te verwoes.(6)  En Israel het deur die Midianiete baie arm geword, maar die kinders van Israel het die HERE aangeroep.

Klink dit bekend? Praat van frustrasie! Tog het God weereens geluister toe die Israeliete geroep het:

Rigters  6:11-13

(11)  Toe het die Engel van die HERE gekom en gaan sit onder die terpentynboom wat by Ofra staan, wat aan Joas, die Abiësriet, behoort het, terwyl sy seun Gídeon juis koring uitslaan in die parskuip om dit te beveilig teen die Midianiete.(12)  En die Engel van die HERE het aan hom verskyn en vir hom gesê: Die HERE is met jou, dapper held!

Luister na Gideon se verwyte toe hy agterkom dat dit ‘n Engel van die Here is:

(13)  Toe vra Gídeon Hom: Ag, my heer, as die HERE met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? En waar is al sy wonders waar ons vaders ons van vertel het, deur te sê: Het die HERE ons nie uit Egipte laat optrek nie? Maar nou het die HERE ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete.

Gideon verwoord die versugting in so baie mense se harte vandag: As God met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? Die Engel het net geantwoord deur te sê dat Gideon die Israeliete moet gaan verlos. Jesus het baie jare later die vraag meer volledig beantwoord toe Hy gesê het dat ons probleme, versoekinge en frustrasies in hierdie lewe sal ondervind. Hy het egter afgesluit deur ons te vertroos met die woorde in Joh 16:33 – hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin.

Voel jy asof jy omring is deur Midianiete wat jou oes kom steel net wanneer dit oestyd is? Voel jy gefrustreerd want jy breek net nie deur nie? Wat moet ons dan doen wanneer ons voel soos die Israeliete gevoel het? Die antwoord vind ons in Psalm 50:15

Psalm 50:15  en roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer.

Wanneer dit goed gaan, dan verwag ons soms dat die hamer moet val: wat is die catch? Daar is nie ‘n catch nie. Probleme gaan ons teekom in die lewe. Die versekering wat God egter gee, is dat Hy ons elke keer sal help wanneer ons Hom aanroep in ons benoudheid.

Bid saam met my hierdie gebed:

Vader, ek is jammer dat ek U elke keer verwyt as daar iets slegs gebeur. U is die Een wat ons help en uitred wanneer daar probleme kom. Ek roep U vandag aan in my benoudheid. Help my asseblief, stuur U Engel vooruit om my te kom red. En ek sal U eer.

Amen

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.