Tommy Lessing

2015/05/15

Jesus het ons belowe dat Hy ons nie as wese sal laat wanneer Hy terugkeer na die hemele toe nie. Hy sal Iemand stuur om ons te help en by te staan. Ons lees daarvan in

Joh 14:26  maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.

Christene oor die wêreld heen vier vandag Pinkster – dit herinner ons aan die dag toe die Heilige Gees die eerste keer uitgestort is op Jesus se dissipels in Jerusalem. Jesus het Sy belofte gehou. Hierdie wonderlike gebeurtenis het plaasgevind sewe weke of op die 50ste dag na Paasfees en na Jesus se Opstanding. Ons lees daarvan in Hand 2:1-4

 En toe die dag van die pinksterfees [Shavuot] aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar.  (2)  En daar kom skielik uit die hemel ‘n geluid soos van ‘n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het.  (3)  Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulleself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit.  (4)  En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek.

Pinkster (‘Pentecost’ in Engels) kom van die griekse woord vir 50, ‘Pentekostos’. Die getal is betekenisvol wat dit word verbind met (en ook gesien as die vervulling van) die Joodse Fees van Weke of Shavuot, wat volgens die Bybel ook 7 weke of op die 50ste dag na Paasfees gevier word:

Lev 23:16  tot die dag ná die sewende sabbat moet julle vyftig dae tel; dan moet julle ‘n nuwe spysoffer aan die HERE bring.

Vandag is ook die dag waarop die ontstaan van die Christelike kerk gevier word. Voor die uitstorting van die Heilige Gees was daar dissipels en volgelinge van Jesus, maar daar was nie ‘n betekenisvolle beweging wat ‘n ‘kerk’ genoem kon word nie. Op ‘n punt gedurende die dag, het Petrus die eerste preek ooit gelewer. Hy het verwys in sy preek na die belofte in Joel wat vervul is:

Joel 2:28-29  En daarna sal Ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien.  (29)  En ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal Ek in dié dae my Gees uitgiet.

Volgens die Bybel het ongeveer 3000 mense hulle op daardie dag by die eerste gemeente gevoeg.

Wie of wat is die Heilige Gees?

Party mense sien die Heilige Gees is ‘n soort mistieke mag of krag. Die siening word veral versterk omdat ons lees dat die Heilige Gees soos vlamme op mense se koppe gaan sit het. Wanneer ons egter die Woord bestudeer, sien ons dat Hy ‘n Persoon is. Hy is die derde Persoon van die Drie-enige God. Reeds in Gen 1:1 lees ons van Hom:

Gen 1:1-2  In die begin het God die hemel en die aarde geskape.  (2)  En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters.

Hy is nie meer Here of minder Here as wat Jesus of God die Vader is nie. Ons het geleer dat Jesus die Here is, maar Paulus noem ook die Heilige Gees “Here”. Ons lees daarvan in

2 Kor 3:17-18  Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid.  (18)  En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ‘n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is.

Sy Persoon

Wie is dan die Heilige Gees? Het Hy Sy eie gedagtes, wil en emosies? Hy het beslis. Ons lees in

Rom 8:27  En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree.

Die griekse woord hier word in Engels vertaal as ‘mind’. Hy het gedagtes en bedoelinge wat duidelik apart is van God die Vader en God die Seun.

Hy het ook emosies. Sy hart kan aangeraak word, Hy kan bedroef word en Hy kan Sy liefde uitdruk:

Ef 4:30  En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing.

Rom 15:30  Maar ek vermaan julle, broeders, by onse Here Jesus Christus en by die liefde van die Gees, om saam met my in die gebede te stry vir my by God

Die Heilige Gees kan Sy eie besluite maak. Sy besluite is altyd in harmonie met die Vader en die Seun, maar dit is nogtans Sy besluite:

1 Kor 12:11  Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos Hy wil.

Hy kan ook hoor, praat en sien:

Joh 16:13  Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig.

1 Kor 2:10  Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God.

Sy Godheid

Die Heilige Gees is nie net ‘n onderskeibare aparte Persoon nie. Hy is ook volkome God, net soos en gelyk aan  God die Vader en God die Seun:

Eerstens vind ons dat Hy Alomteenwoordig is:

Psa 139:7-10  Waar sou ek heengaan van u Gees en waarheen vlug van u aangesig?  (8)  Klim ek op na die hemel, U is daar; en maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar!  (9)  Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon,  (10)  ook daar sou u hand my lei en u regterhand my vashou.

 

Hy is Almagtig:

Luk 1:35  En die engel antwoord en sê vir haar: Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word.

Hy is Alwetend:

1 Kor 2:9-11  maar soos geskrywe is: Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ‘n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet.  (10)  Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God.  (11)  Want wie van die mense weet wat in ‘n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God.

Slot

Net soos Sy dissipels, het ons ook die Heilige Gees nodig om ons te help en by te staan in die lewe. As jy voel dat jy Hom nodig het, bid saam:

Vader, ek vra dat U ook, volgens die belofte van Jesus en die profeet Joel, U Heilige Gees oor my sal uitstort sodat ek met krag vervul kan word om met vrymoedigheid vir U te leef. Amen.

 

 

 

 

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.