Tommy Lessing

2016-04-03

Ons het verlede week Goeie Vrydag en Opstandingsdag gevier. Vandag staan ons stil by die crux van ons geloof: Die graf is leeg, want Jesus het opgestaan. Toe die dissipels hoor dat die graf leeg was en Jesus opgestaan het, wou hulle dit nie glo nie. Sommige het na die graf gehardloop om te gaan kyk. Almal van ons weet hoe skepties Thomas was. Het julle geweet dat die ander dissipels aan die begin net so skepties was soos wat Thomas was? Kyk wat sê Jesus in Mark 16:14

Later het Hy aan die elf self verskyn toe hulle aan tafel was, en Hy het hulle hul ongeloof en hardheid van hart verwyt, omdat hulle die wat Hom ná sy opstanding gesien het, nie geglo het nie.

Daar was dus beslis vrae en ‘n soeke na antwoorde by die dissipels. Wat het gebeur? Waar was Jesus se lyk? Wat het die dissipels en die vroeë kerk laat glo dat die lyk nie weggesteek is nie, maar dat Jesus inderdaad opgestaan het?

Daar is ‘n teologiese spreekwoord wat luit, ‘Geloof is net so goed as die een waarin geglo word.’ Paulus het dit besef toe hy in sy brief aan die gemeente in Korinte geskrywe het.

As dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof; en dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat Hy Christus opgewek het, wat Hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie; en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes; dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. (1 Kor 15:12-19)

As iemand glo dat iets waar is, sal die logiese vrae wees, ‘Wat laat jou so dink? Waar is jou bewyse? Wat is jou kriteria?’ As jy vandag hierdie drie vrae oor Jesus se opstanding gevra word, wat sou jou antwoord wees? Die gesamentlike gewig van dit waarna ons vandag gaan kyk, is voldoende dat enige onbevooroordeelde persoon deur die getuienis oortuig sal word dat dit die beste moontlike verklaring vir Jesus se opstanding is.

Jesus se kruisiging

Iemand kan nie opstaan uit die dood as hy nie in die eerste plek dood is nie. As die persoon in ‘n skyndood of ‘n koma was, sal dit nie tel nie. Paulus het hierdie feit self erken. Jesus se kruisdood is daarom sentraal en staan eerste in ons soeke na ‘n antwoord. Is die kruisdood dan ‘n historiese feit? Hoe kan ons so seker wees daarvan?

Ons kan seker wees daarvan want die bewyse en getuienis vir die kruisiging is oorweldigend, selfs vir agnotici en skeptici wat die geskiedenis bestudeer het. Een persoon met ‘n erkende opvoeding wat die gebeure rondom Jesus se dood krities ondersoek het, was ‘n mediese dokter met die naam van Lukas:

Aangesien baie onderneem het om ‘n verhaal op te stel oor die dinge wat onder ons al vervul is, soos hulle wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die Woord was, dit aan ons oorgelewer het, het ek ook dit goedgedink, hooggeagte Theófilus, nadat ek van voor af alles noukeurig ondersoek het, om dit in volgorde aan u te skrywe  (Luk 1:1-3)

Lukas het ‘n sekere reputasie gehad as ‘n mediese dokter. Hy sou nie sommer net wilde aansprake glo en verkondig as hy nie seker was van sy feite nie. Sy beroep het dan ook sy persoonlikheid omskryf: hy het alles eers noukeurig ondersoek voordat hy dit gewaag het om sy naam daaraan te koppel. Die bewyse was vir hom voldoende om hom as medikus te oortuig dat hier nie ‘n skyndood of koma ter sprake was nie, maar ‘n werklike dood.

Die ander drie evangelies stem ook saam met dr. Lukas in hulle beskrywing van die kruisiging. Die sekerheid van Jesus se dood is bevestig deur die deeglikheid waarvoor die Romeinse soldate bekend was: ‘n Soldaat het  ‘n spies deur Jesus se sy opwaarts in sy hart gedruk om seker te maak dat hy wel dood is voordat Jesus se liggaam van die kruis verwyder is.

Sommiges mag dalk beswaar maak dat net die Bybel as bron gebruik word wanneer ons hierdie feit wil bevestig. Daar is oorweldigende getuienis uit buite-Bybelse bronne wat die aansprake van die Evangelies bevestig: Jesus Christus was inderdaad gekruisig. Dit sluit in die bekende geskiedkundige Josephus, die Griekse satirikus Lusianus van Samosata en die heiden Mara Bar-Separion.

Selfs moderne historici soos die skeptikus James Tabor en die ateïs Gerd Ludeman, wat een van die Nuwe Testament se grootste kritici is, erken dat die kruisiging ‘n voldwonge feit is. Ons kan dis met sekerheid saam met Paulus aan die gemeente in Korinte getuig: Jesus Christus was tereggestel deur ‘n Romeinse kruisiging en was waarlik dood.

Die graf was leeg

Die lee graf staan tweede in ons soeke na ‘n antwoord. As die graf nie leeg was nie, sou dit onmoontlik wees vir die Christen godsdiens om te groei. Al wat die Jode en die Romeine hoef te gedoen het, was om die graf oop te maak en Jesus se liggaam te wys. Hulle kon egter nie, want die graf was leeg. Hulle kon wel ‘n moontlikheid opper oor hoekom die graf wel leeg was, maar die blote feit dat hulle die moontlikheid van ‘n gesteelde lyk genoem het, is bewys dat selfs Jesus se grootste vyande moes erken dat die graf inderdaad leeg was. Die verduideliking dat die dissipels die lyk gesteel het  is wel ‘n moontlikheid. Wat dit onwaarskynlik maak, is dit hulle daarna bereid was om vervolg te word, aanmekaar te ly en selfs te sterf vir hulle oortuiging. Dit maak hierdie moontlikheid redelik absurd.

‘n Volgende belangrike oorweging oor die graf wat leeg was, is dat vrouens die graf leeg gevind het en daarvan getuig het. Dit is ‘n belangrike feit omdat vrouens in die Nuwe Testamentiese tyd nie toegelaat was om te getuig nie. Die dissipels sou dus hulle eie saak skade aangedoen het as hulle opsetlik vrouens laat getuig het oor die lee graf. Dit sou hulle saak beter gepas het as hulle eerder dat Petrus of Johannes dan getuig het oor die lee graf.

Selfs moderne geskiedkundiges gee toe dat daar ‘n sterk uit te maak is dat die graf wel leeg was. ‘n Lee graf op sigself bewys wel nie dat Jesus opgestaan het nie. Wanneer dit egter saam met die ander getuienis gesien word, vorm dit ‘n baie sterk saak vir die opstanding van Jesus.

Eerstehandse getuies was bereid om te sterf vir hulle getuienis

Die geskiedenis het ons geleer dat leuenaars nie goeie martelaars maak nie. Mens sal nie sommer jou lewe gee vir iets waarin jy nie waarlik glo nie. Die apostels het getuig dat hulle Jesus lewend gesien het nadat Hy gekruisig en begrawe was. Hulle was selfs bereid om te sterf vir hulle oortuiging. Die Emmausgangers het Jesus lewend gesien. Saulus, wat die Christene genadeloos vervolg en selfs laat vermoor het, het getuig dat hy Jesus persoonlik ontmoet het. Dit het hom so geraak dat hy daarna die skrywer van die meeste boeke in die Nuwe Testament geword het. Daar is ook meer as 500 getuies wat almal sou kon getuig dat hulle Jesus wel lewend gesien het. As Jesus se opstanding ‘n sameswering was, sou iemand van die getuies met so ‘n waarheid na vore gekom het. Niemand het egter nie, selfs nie een nie. In enige moderne hof sal die getuienisse van meer as 500 ooreenstemmende getuies as prima facie of voldoende bewys geag word dat hulle getuienis die waarheid is. Hierdie getuienisse alleen is voldoende bewys van die opstanding:

Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die Skrifte; en dat Hy begrawe is, en dat Hy op die derde dag opgewek is volgens die Skrifte; en dat Hy aan Céfas verskyn het; daarna aan die twaalf. Daarna het Hy verskyn aan oor die vyf honderd broeders tegelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Daarna het Hy verskyn aan Jakobus; daarna aan al die apostels; en laaste van almal het Hy verskyn ook aan my as die ontydig geborene. (1 Kor 15:3-8)

Jakobus die Skeptikus en Saulus die Joodse vervolger het skielik begin glo

Jesus se half-broer, Jakobus, was baie skepties oor Jesus se eise oor wie Hy was. Die geskiedkundige Josefus beskryf Jakobus as ‘n toegewyde Jood. Dit is ‘n historiese feit dat hy glad nie ‘n volgeling van Jesus was nie en dat hy ook nie geglo het dat Jesus die Seun van God was nie. Ons lees bv. in Joh 7:5

Want ook sy broers het nie in Hom geglo nie. (Joh 7:5)

Na Jesus se beweerde opstanding, verander Jakobus skielik van oortuiging en word hy selfs die hoof van die kerk in Jerusalem. Wat het dan gebeur dat iemand wat so totaal skepties gestaan het oor Jesus, skielik so passievol begin glo het? Ons lees die antwoord in 1 Kor 15, naamlik dat Jesus na sy opstanding aan Jakobus verskyn het.

Saulus (later bekend as Paulus) was ‘n passievolle Joodse rabbi wat die Christene genadeloos vervolg en laat vermoor het. Nadat Jesus egter op die Damaskus pad aan hom verskyn het, het hierdie vervolger skielik ‘n gelowige geword. So ‘n drastiese verandering van hart binne ‘n kort tyd sal net plaasvind as iets dramaties met hom gebeur het.Ons het so pas gelees hoedat Paulus self getuig dat Jesus na sy opstanding aan hom verskyn het.

Die heel beste bewys

Die heel beste getuienis dat Jesus lewe, is natuurlik ons verhouding met Hom! Ek is bv. langer as 25 jaar getroud. Niemand sal my kan oortuig dat my vrou nie lewe nie, omdat ek uit persoonlike daaglikse ondervinding weet dat sy leef. Dit is dieselfde met ons verhouding met Jesus. Uit ons persoonlike daaglikse ondervinding kan ons getuig: Jesus leef!

Samevattend

Die historiese feit van Jesus se teregstelling deur kruisiging, die lee graf, die getuienisse van meer as 500 mense aan wie Jesus sou verskyn het na Sy dood en opstanding en die skielike veranderinge van Sy vyande en skeptici se houding vorm saam ‘n sterk saak. Wanneer ons vra, ‘Wat is die beste verduideliking vir die feite, sonder om enige van die feite uit te laat of om iets te maak pas waar dit nie hoort nie?’ dan pas Jesus se opstanding uit die dood as die beste verduideliking.

Ons kan dus saam met die engel by Jesus se graf getuig

Julle soek Jesus die Nasaréner wat gekruisig is. Hy het opgestaan. Hy is nie hier nie. Dáár is die plek waar hulle Hom neergelê het. (Mark 16:5-6)

Amen!

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.