Tommy Lessing

2016/03/27

Kyk  gerus na ‘n uitstekende video oor die kruisiging, soos gesien deur die oë van die rower wat langs Jesus gekruisig was. Die lied word gesing deur Don Francisco. Sommige van die beelde mag dalk sensitiewe kykers onstel. 

Ek lees onlangs van ‘n toneel uit ‘n ou ‘vampire’ film wat wys hoedat ‘n priester ‘n kruis hou as wapen teen die vampier wat hom wou aanval. Die vampier het die kruis uit die priester se hand geruk en gesê, ‘Dit werk net as jy GLO in dit!’. Hoewel dit net ‘n film was, kan ons tog ‘n belangrike les daaruit leer. Die priester se geloofoortuiging was getoets en hy was duidelik in groot moeilikheid. Die vampier daarenteen, het die verskil verstaan tussen ware geloof en bygeloof.

In Romeine 10:13-14 lees ons

Want: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word. Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in Hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek?

Hoekom is daardie Naam so belangrik? Wat het gebeur op Goeie Vrydag – die dag van Jesus se kruisiging?

Oordrag van sonde

Om beter te verstaan wat gebeur het, moet ons vir ‘n oomblik teruggaan na die Ou Testament. Ons lees in Lev 16:20-22

En as hy die versoening van die heiligdom en die tent van samekoms en die altaar voleindig het, moet hy die lewendige bok laat aankom; en Aäron moet sy twee hande op die kop van die lewendige bok lê en oor hom belydenis doen van al die ongeregtighede van die kinders van Israel en al hulle oortredinge, wat hulle sondes ook al mag wees; en hy moet dié op die kop van die bok lê en hom deur ‘n man wat gereed staan, na die woestyn toe stuur. So moet die bok dan op hom al hulle ongeregtighede na ‘n woeste land wegdra; en hy moet die bok in die woestyn los.

Dit word in Hebr 13:11-12 duidelik beskrywe:

want die diere waarvan die bloed vir die sonde deur die hoëpriester in die heiligdom ingedra word—hulle liggame word buitekant die laer verbrand. Daarom het Jesus ook, om die volk deur sy eie bloed te heilig, buitekant die poort gely.

Oor die kruisiging van Jesus lees ons in Matt 27:45-46

En van die sesde uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die negende uur toe; en omtrent die negende uur het Jesus met ‘n groot stem geroep en gesê: Eli, Eli, lama sabagtáni? Dit is: My God, my God, waarom het U My verlaat?

Die duisternis was die eerste manifestasie van ‘n groot geestelike geveg wat begin het. Net na die duisternis het Jesus triomfantelik in ‘n groot stem geroep, “Tetelestai!”, wat as dit vertaal word, beteken “Dit is volbring!” Waaroor was Jesus dan so triomfantelik? Die prys vir sonde was vir die mensdom betaal. Hy wat geen sonde geken het nie, is ons sondes toegereken, sodat ons as die geregtigheid van Christus gereken kan word. Die sonde was gestraf, maar aan die sondaar was genade betoon.

Fisiese manifestasies van die grootste geveg

Toe Jesus aan die kruis gehang het, het duiwel, sy senior leiers en al sy demone daarom versamel om teen die Seun van God te veg. In die onsienbare wêreld, toe Jesus uitgeroep het, “Dit is volbring!”, het die grootste geveg ooit – die geveg vir die siel van die mens – plaasgevind. Ons vind leidrade van hierdie geveg in Matt 27:50-53

Daarop het Jesus weer met ‘n groot stem geroep [‘dit is volbring!’] en die gees gegee. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur; en die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. En ná sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn.

Die voorhangsel van die tempel het geskeur

Die geskiedkundige skrywer Josephus het aangeteken dat Herodus die tempel se voorhangsel laat vergroot het tot ongeveer 18meter (of 6 verdiepings) hoog. Hierdie reuse gordyn was ‘n handbreedte (ongeveer 150mm) dik! Dit was onmoontlik vir enige mens om so iets self te doen. Die skeuring van die voorhangsel was ‘n fisiese manifestasie van ‘n geestelike gebeurtenis. Die ewige verwydering tussen God en mens is beëindig. Die mens het toegang verkry tot God se Troon van Genade:

Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg wat Hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees (Heb 10:19-20)

Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons Barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. (Heb 4:16)

Daar was aardbewings

Die basis waarvan Satan sy rebellie teen God voer, is die aarde. In Lukas 4:5-6 praat Satan met Jesus:

Toe bring die duiwel Hom op ‘n hoë berg en wys Hom al die koninkryke van die wêreld in ‘n oomblik se tyd. En die duiwel sê vir Hom: Ek sal U al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil.

Die aarde – toe onder heerskappy van Satan – was geskud. Die skudding was geestelik. Dermiljoene demone het Jesus tegelyk aangeval. Dit geveg was so groot dat dit fisies gemanisteer het in aardbewings. Jesus het hulle egter oorwin. Satan en elke demoon moes die knie buig en erken dat Jesus Christus, ook God is:

sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. (Fil 2:10-11)

Rotse het geskeur, Grafte het oopgegaan en dooies het opgestaan

Die Griekse naam vir die doderyk was Hades. Jesus het neergedaal na Hades en die dood oorwin. Daar het hy gepreek vir die dooies en gevangenes saam met Hom geneem:

Daarom sê Hy: Toe Hy opgevaar het in die hoogte, het Hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Maar dít: Hy het opgevaar—wat beteken dit anders as dat Hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Hy wat neergedaal het, is dieselfde as Hy wat opgevaar het bokant al die hemele, sodat Hy alles tot volheid kan bring. (Ef 4:8-10)

Die rotse wat geskeur was die fisiese manifestasie dat die doderyk oorwin was. Die tweede fisiese manifestasie dat die dood oorwin was, was dat die grafte (wat in rots uitgekap was) oopgegaan het en dat baie dooies opgestaan het. Hulle het aan baie mense in Jerusalem verskyn sodat daar genoeg getuienis sou wees dat dit werklik gebeur het.

Lewens het verander

Ek glo dat my lewe ook sal verander as mense wat ek weet dat hulle al vir jare dood is, skielik lewendig word en van Jesus Christus getuig. Behalwe daarvoor, het ook die mense op Golgota se lewens verander:

En toe die hoofman oor honderd en die wat saam met hom Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat daar gebeur, het hulle baie bevrees geword en gesê: Waarlik, Hy was die Seun van God. (Matt 27:54)

Die einde daarvan

Die einde daarvan word beskryf in Kol 2:13-15

En julle, wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het Hy saam met Hom lewend gemaak deurdat Hy julle al die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te nael, nadat Hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het.

Jesus Christus het as Ewige Oorwinnaar uit die stryd getree. As gevolg daarvan is dit vir my en jou moontlik om die Ewige Lewe te beerwe en toegang tot God se Troon van Genade te verkry. Ek wil jou bemoedig, dink hierdie week na oor die werk van Christus aan die kruis. Bring aan Hom al die lof en ere, want Hy is waardig. Amen!

One thought on “Die Grootste Geveg

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.