Tommy Lessing

2016/03/20

Jesus se naam en reputasie het die Israeliete laat dink dat Hy die juk van die Romeine gaan breek en ‘n koning vir die Jode gaan word. Hulle kon sien dat die salwing op Sy lewe bonatuurlik is, maar hulle het ‘n politieke verwagting omtrent Hom gehad. Toe hulle daarom hoor dat Jesus na Jerusalem kom vir die Paasfees, was hulle baie opgewonde en het hulle Hom soos ‘n koning by die stad se poorte ontvang. Ons lees in die Bybel:

Die volgende dag het ‘n groot menigte feesgangers, toe hulle hoor dat Jesus na Jerusalem kom, palmtakke geneem en uitgegaan Hom tegemoet en geroep: Hosanna! Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here, die Koning van Israel. (Joh 12:12-13)

Die Jode het dit ongelukkig verkeerd gehad. Jesus was nie ‘n aardse, politieke koning nie. Hy het gekom met ‘n baie spesifieke opdrag. Hy moes ly sodat ons gered kon word. Hy moes sterwe sodat ons die geskenk van die Ewige Lewe kon ontvang. Hy was wel ‘n Koning. Hy was en is vandag nog die Koning van konings en die Here van alles en almal. Christene oor die wêreld heen herdenk vandag Palm Sondag – die dag waarop selfs die Jode erken het dat Jesus die Koning van Israel is. Jesus het gekom in die Naam van die Here. Hy het vir die mensdom baie seën gebring. Toe Hy opgevaar het na die hemele, het Hy ons nie soos weeskinders alleen gelos nie. Hy het Iemand gestuur om ons te help. Ons lees daarvan in Joh 14:26

maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.

Moedeloos gebid

Het jy al gevoel dat jy moedeloos gebid is? Het dit al vir jou gevoel dat jy bid en bid en net geen resultate kry nie? Soms het ons bonatuurlike hulp nodig om deur te breek en te oorwin. Ons Skrifgedeelte vandag is uit Rom 8:26-27

En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree.

Dutch Sheets vertel van ‘n pastor wat by ‘n klein kerkie in Kanada gepreek het. Ongeveer 15 minute deur sy preek, het hy ‘n baie sterk ervaring gehad dat hy moet ophou preek en begin om in tale te bid. Hy het eers gedink dat dit sy eie gedagtes was, maar die oortuiging het al sterker geword totdat hy opgehou het om te preek. ‘Verskoon my, maar die Heilige Gees het my beveel om op te hou met my boodskap en om te begin bid.’ Hy het hierop heen en weer oor die verhoog begin loop en hardop in die Gees begin bid. 5 minute het verloop. Niks het gebeur nie. 10 minute het verloop. Niks het gebeur nie. 15 minute het verloop. Niks het gebeur nie. Praat van bid sonder resultate! Ek glo dat die arme pastor teen hierdie tyd baie benoud moes begin voel het. Het hy reg gehoor? Die mense in die kerk het beleefd stil bly sit en luister na die pastor se oënskynlike gebrabbel. Na ongeveer 20 minute het iemand agter in die kerk kliphard geskreeu en na die verhoog toe gehardloop. “Wat het gebeur?”, wou die pastor weet. Die vrou het hierop opgewonde begin vertel dat haar dogter ‘n sendeling diep in Afrika is. Dit is so ver in die woude in dat mens drie weke lank te voet moet reis om daar te kom. Die vorige dag het die vrou ‘n telegram van die sendinggenootskap ontvang dat haar dogter baie siek is met ‘n tropiese siekte. Dit was onmoontlik om haar te behandel en sy sou waarskynlik sterf, maar hulle sou probeer om darem haar liggaam uit te bring en aan te stuur. Haar dogter het met haar vorige besoek, vir haar ma ‘n bietjie van die dialek geleer van die groep mense waaronder sy werk. Die pastor het so pas vir haar in daardie dialek vertel dat sy maar kan juig van vreugde, want haar dogter is genees. Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here!

Tap in by die krag van die Heilige Gees

Ons het gelees dat die Heilige Gees ons swakhede te hulp kom. Die Griekse woord vir ‘te hulp kom’  beteken ‘om saam aan te gryp en saam te staan teen’. As ons die Heilige Gees toelaat om deur ons te bid, sal Hy ‘saam met ons aangryp en saam met ons staan teen’. In situasies waar ons bid maar oënskynlik nie resultate kry nie, wil Hy graag saam met ons die situasie aangryp en saam met ons staan teen wat ookal verhinder dat ons deurbreek. Watter belofte is dit nie!

In Sag 4:6 lees ons  Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die HERE van die leërskare.

Wanneer die Gees van God saam met jou staan, is jy op pad om resultate te kry. Halleluja!

Die Heilige Gees doen dit ongelukkig nie alleen nie. Hy doen dit nie VIR ons nie, maar SAAM MET ons. Die verantwoordelikheid om te bid, bly steeds joune. Hy help jou net. Wanneer jy egter die verantwoordelikheid opneem, dan gryp Hy SAAM met jou die situasie aan en staan Hy SAAM met jou teen jou vyand. Hoe werk dit in die praktyk? Hoe tap ek in die praktyk in by die krag van die Heilige Gees? Ek vind dat dit die beste werk wanneer ek vir ongeveer 5 minute met my verstand bid en dan daarna in die Gees bid. Soms ervaar ek na ‘n rukkie die vreugde of vrede van ‘n deurbraak. Soms weet ek dat dit nog nie deurgebid is nie. Dan bid ek wanneer ek ook al ‘n kans het, in die Gees. Dit mag dalk vir ‘n dag of ‘n paar dae wees dat ek in die Gees bly bid voordat ek die deurbraak ervaar.

Bid sonder ophou

Moenie moedeloos raak omdat dit lyk of jy nie resultate kry nie. Moenie dat jou omstandighede jou intimideer nie. Al wat jy nodig het vir sukses is om te glo in Jesus. Jesus red nie net jou siel nie. Hy red jou ook in jou omstandighede. Moenie dat jou swakhede jou verhinder nie! God wil hê dat jy deurbreek.

Dink aan situasies waar jy nie [meer] weet hoe om te bid daaroor nie. Neem nou ‘n bewustelike besluit om die Heilige Gees toe te laat om jou te help daarmee. Besluit wanneer jy dit gaan doen.

Jou toekoms wag om deur jou ingeneem te word. Laat die Heilige Gees toe om saam met jou te staan TOTDAT jy deurbreek en resultate ervaar. Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here!

2 thoughts on “Geseend is Hy wat kom in die Naam van die Here

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.