Tommy Lessing

2016/02/21`

Peter Miller was ‘n prediker wat in Pennsylvania in Amerika geleef het, in president George Washington se tyd. Naby sy kerk het daar ‘n man gewoon wat nie ‘n kans laat verbygaan het om Peter Miller af te breek of aan te val nie. Die Groot Rewolusie het uitgebreek en hierdie man was beskuldig van hoogverraad en gevonnis om gehang te word. Peter Miller het nie ‘n perd gehad nie. Toe hy egter die nuus hoor, het hy 110km ver te voet gestap na Filadelfia om vir die man se lewe te gaan pleit.

President Washington het die predikant se pleidooi aangehoor, maar geantwoord dat hy ongelukkig nie sy vriend kan loslaat nie weens die erns van die klag. Hierop het Peter Miller geantwoord, “My vriend se voet! Die man is my grootste vyand!” George Washington se reaksie was, “Wat! Het jy 110km ver te voet gestap om vir jou grootste vyand se lewe te pleit? Dit plaas die saak in ‘n ander lig. Jou versoek word toegestaan!

Ons praat vandag oor Afgedwingde Genade. Wat is dit?

Jesus se laaste oomblikke

Om dit beter te verstaan, is dit nodig om eers te gaan kyk na die laaste oomblikke van Jesus se lewe op aarde. Ons lees daarvan in Matt 27: 50-53

Daarop het Jesus weer met ‘n groot stem geroep en die gees gegee. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die aarde het gebewe en die rotse het geskeur; en die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. En ná sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. (Mat 27:50-53)

In johannes 19:30 lees ons meer spesifiek wat Jesus se laaste woorde was toe hy met ‘n groot stem uitgeroep het:

En toe Jesus die asyn geneem het, sê Hy: Dit is volbring! En Hy het sy hoof gebuig en die gees gegee.

Jesus se laaste woord voordat Hy gesterwe het, was, ‘Tetelestai!’. Dit beteken, ‘dit is volbring!’ of ‘die volle prys is betaal!’  Die woord beteken ook, ‘dit is uitgevoer’ of ‘dit is die einde van hierdie saak’. Wat was die implikasie van Jesus se laaste woorde? ‘Tetelestai’ is nie ‘n sterwenswoord nie. Dit is nie ‘n woord van iemand wat oorwin is nie. Dit beteken dat ‘n saak in oorwinning afgehandel is. Daarom het Jesus triomfantelik met ‘n groot stem uitgeroep! Die implikasie was dat daar ‘n geweldige groot geestelike geveg plaasgevind het tussen Jesus en die koninkryk van duisternis. Die son het verduister, daar was ‘n aardbewing, dooie mense het opgestaan uit hulle grafte.

Ons kry ‘n leidraad oor die uiteinde van daardie geveg in Ef 4:8-10

Toe Hy opgevaar het in die hoogte, het Hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Maar dít: Hy het opgevaar—wat beteken dit anders as dat Hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Hy wat neergedaal het, is dieselfde as Hy wat opgevaar het bokant al die hemele, sodat Hy alles tot volheid kan bring.

Jesus het neergedaal in die onderste dele van die aarde. Hy het die dood oorwin, gevangenes geneem en gawes vir die mense gegee. Daarna het Hy opgevaar, sodat Hy alles tot volheid kan bring. Die heerskappy van die dood en sonde is beëindig. Satan en sy magte is oorwin.

Ons sien dus dat Jesus se laaste oomblikke op aarde ‘n groot geestelike geveg uitbeeld. Tog, wanneer ons na die wêreld om ons kyk, lyk dit of Jesus se oorwinning nie sigbaar is nie. Paulus praat van ‘hierdie krom en verdraaide geslag’ in Fil 2:15.  Ons leef voorwaar in tye van ‘n ‘krom en verdraaide geslag’.

Die Heerskappy van Genade

Wanneer daar ‘n oorlog plaasgevind het, is die nasie wat oorwin is, onwillig om onder die heerskappy van die oorwinnaars te buig. Daarom moet die nuwe reels en wette afgedwing word. Die bevolking moet verplig word om die knie te buig voor die oorwinnaars. Dit is dieselfde met die koninkryk van duisternis. Hulle is onwillig om die nuwe reëls sommer net te aanvaar. Dit moet afgdewing word.  Ons lees in Rom 5: 20-21 van die Heerskappy van Genade:

Maar die wet het daar bygekom, sodat die misdaad meer sou word; en waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword; sodat, soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Jesus Christus, onse Here.  (Rom 5:20-21)

Dit was John Wesley wat gesê het dat God niks op aarde kan doen as iemand nie eers bid nie. Dit is waar. Jesus het opgevaar. Hy woon in die hemele. Ons woon op aarde. As Sy Liggaam, moet ons Sy oorwinning op aarde afdwing. Hoe doen mens dit in die praktyk?

Ontmoetings met God

Gebed beteken eenvoudig “tweegesprek”. Om te bid, beteken om ‘n gesprek met God te hê. Om Genade af te dwing, sal mens meer moet doen as om net te bid. God is regverdig. Sonde moet gestraf word. Hy is egter ook Liefde. Wanneer God verkeerde dinge sien en dit wil straf, vra Hy eers of daar nie iemand is wat die saak wil bepleit nie. Dit is dieselfde wat ds. Miller met sy groot vyand gedoen het. Ons lees daarvan in Es 22:30-31:

En Ek het onder hulle ‘n man gesoek wat ‘n muur kan bou en voor my aangesig in die bres kan staan vir die land, sodat Ek dit nie sou verwoes nie; maar Ek het niemand gevind nie. Daarom het Ek my toorn oor hulle uitgegiet; deur die vuur van my grimmigheid het Ek hulle verteer; hulle wandel het Ek op hulle hoof laat neerkom, spreek die Here HERE.

Die Hebreeuse woord vir die uitdrukking ‘in die bres staan’ is ‘pagash’. Die woord beteken ook ‘om te ontmoet’.  Dit is ook die woord wat as ‘intersessie’ vertaal word. Intersessie skep ontmoetings: Eerstens met God, maar ook met die koninkryk van duisternis.

Die ontmoeting met God

Wanneer ons genade wil afdwing, ontmoet ons eers met God. Ons bepleit iemand se saak en herinner God aan Jesus se werk. Daarna vra ons Hom om ‘n ontmoeting met daardie persoon te reël en Sy genade oor die persoon uit te stort. Ons noem dit ‘n Bediening van Versoening.  Ons lees daarvan in 2 Kor 5:18-19

En dit alles is uit God wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld met Homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou.

Dit is presies wat ds. Miller gedoen het! Wanneer ons bv. deur ‘n woonbuurt loop en bid, kan ons genade afdwing wanneer ons bid dat God bonatuurlike ontmoetings sal reël met die families wat daar bly en hulle misdade nie toe te reken nie. Wanneer jy gebruik word om te bid dat God met ander mense ontmoet sodat die vrug van Christus se werk in hulle lewens vrygestel word, dan dwing jy genade af.

Die ontmoeting met duisternis

Om genade af te dwing, kan soms geweldadig word. Die duiwel wil nie altyd dadelik los nie. Soms moet ons ure, of dae, weke – selfs jare in die bres staan voordat die oorwinning sigbaar word – hetsy vir ‘n persoon of vir ‘n nasie.

Ek val hulle aan soos ‘n beer wat van kleintjies beroof is, en Ek skeur hulle borskas oop; en soos ‘n leeuin verslind Ek hulle daar, die wilde diere van die veld sal hulle verskeur. (Hos 13:8)

Hierdie Skrif is ‘n baie lekker Skrif vir geestelike oorlogvoering. Die woord hierbo wat vertaal is as ‘val hulle aan’ is dieselfde woord ‘pagash’ wat gebruik was om ‘in die bres te staan’ in Es 22:30! Ons verantwoordelikheid is om Jesus se oorwinning af te dwing hier op aarde. As dit nodig is, moet ons ‘n ontmoeting reël tussen God en die koninkryk van duisternis, sodat daar ‘n geestelike aanval kan plaasvind.

Die woord ‘pagash’ het altyd ‘n militêre betekenis in die Bybel. Om genade af te dwing, beteken dat ons, deur gebede van intersessie, die oorwinning van Christus op bonatuurlike wyse afdwing op mense en omstandighede.

Slot

Ontmoetings kan sag en aangenaam wees, of dit kan hard en geweldadig wees. Wat ookal gebeur, die uiteinde sal wees dat iets verander het. Ek sluit af met hierdie Skrif uit Jos 1:3

Elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee Ek aan julle, soos Ek met Moses gespreek het.(Jos 1:3)

Die woord ‘trap’ beteken ook ‘om jou boog te span’. Wanneer jy in gebed loop en gebiede opeis, dan span jy jou geestelike boog. Ek wil jou aanmoedig: Span hierdie week jou geestelike boog vir daardie mense wat jy weet, wat God se genade nodig het. Reël ‘n ontmoeting met God en vra Hom vir ‘n bonatuurlike ontmoeting met hulle. Dwing Sy genade af.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.