Past. Tommy Lessing

2015/12/13

Inleiding

Jare gelede was daar ‘n wyse koning wat sy land goed geregeer het. Sy onderdane was baie lief vir hom. Al was sy land baie groot, het die koning elkeen se naam geken. Elke onderdaan het ten minste een geskenk gehad wat hy al van die koning ontvang het. Daar was ook genoeg voorsiening vir die armes en die siekes. Omdat die mense so lief was vir die koning, het hulle elke jaar sy verjaarsdag gevier met groot partytjies en deur vir mekaar geskenke gegee. Die koning se verjaarsdag was naderhand uitgeroep as ‘n nasionale vakansiedag. Baie jare nadat die koning oorlede is, het die mense nog sy verjaarsdag op dieselfde wyse gevier. Die dag was steeds ‘n vakansiedag en op hierdie dag het die mense met blydskap vir hulle kinders van die wyse koning vertel. Hulle het ook al die verhale van alles wat hy gedoen het, oorvertel.

Eendag het iemand egter opgestaan en beswaar gemaak. Hy het gesê dat die mense nie langer die koning se verjaarsdag moet vier nie, want niemand kan meer onthou op watter dag spesifiek die koning verjaar het nie. Al hoe minder mense het toe die koning se verjaarsdag gevier. Na ‘n paar jaar het byna niemand meer geweet wie die koning was en wat hy vir die land gedoen het nie. Die herinneringe wat nog oor was, was afgemaak as legendes wat nie waar was nie.

Die verandering van ‘n Kultuur

Die verhaal van die wyse koning, kan baie maklik die verhaal van Jesus Christus word. Al is Jesus vandag nog die rede vir ons gebede, is dit baie moontlik dat Hy oor so kort as twintig jaar, nie meer as sodanig onthou sal word nie. Die wyse koning se erfenis het vergete geraak omdat sy land se kultuur verander het. Somtyds doen of sê mense dinge wat, sonder dat hulle dit so bedoel, ‘n kultuur verander. Om beter te verstaan wat gebeur het, is dit nodig om kultuur te verstaan.

Kultuur kan beskryf word as al die gewoontes, geloofsoortuigings, sosiale gedrag en simbole wat een groep mense van ‘n ander groep onderskei.

Ons, as Christene, het ook ‘n kultuur ontwikkel. Die vier van Goeie Vrydag en Opstandingsdag het tradisioneel bekend geraak as Paasfees. Die vier van Jesus se verjaarsdag, het bekend geraak as Kersfees. Pinksterdag is wanneer ons die eerste uitstorting van die Heilige Gees, vier. Sommige Christen simbole is die kruis, die vissie teken, die Alpha en Omega teken, die wit duif, die nagmaal, ens. Ons geloofsoortuigings en leefstyl onderskei ons uniek oor die wêreld heen van ander groepe mense.

As iemand ‘n kultuur sou wou vernietig, dan sal dit hierdie vier kritiese kenmerke wees wat aangeval word. Dink maar net terug oor die laaste twintig jaar. Ek glo u sal saamstem dat die die Christendom se kultuur wêreldwyd geteiken en aangeval word op ‘n ongekende skaal. In Suid Afrika word Goeie Vrydag nog gevier, maar Opstandingsdag alreeds nie meer by naam nie. Verskeie ernstige oproepe is wel al vanaf die regering gedoen om Kersfees en Goeie Vrydag nie meer te vier deur ‘n openbare vakansiedag nie. Ek sê nie hiermee dat almal wat teen die vier van Kersfees gekant is, die Christen kultuur kwaadwilliglik aanval nie. Hulle het goeie redes hoekom hulle so voel. Die onbedoelde uiteinde daarvan, wanneer mens kultuur simbole wegneem sonder om dit te vervang met ‘n ander – is egter dat die kultuur begin verander of wegraak. Hoekom is dit so belangrik om ons kultuur te behou?

Ons kultuur is baie waardevol in die vestiging van ons identiteit as Christene. Wanneer ons kultuur verlore raak, begin dit noodwendig moeiliker raak om ons identiteit te behou. Ons geloof begin dan wegraak tussen al die ander gelowe. Dit begin dan logies klink dat Christenskap nie die enigste weg na die Waarheid is nie. Ons kinders word reeds op skool al blootgestel aan ander godsdienste. Dit is ons, as ouers, se plig om aan hulle te verduidelik hoekom daar slegs deur Jesus Christus, redding vir die mens is.

Dit is daarom krities belangrik dat, wanneer mense ons Christen simbole wil wegneem of ons aanmoedig om dit nie meer te vier nie, hulle dit eerder met ‘n ander moet vervang. Kultuur is een van die voertuie waarmee ons identiteit as Christene, na ons nageslagte oorgedra kan word.

Tweedens is daar in baie kulture – en dit sluit die Christendom in – ‘n sentrale figuur wat uitstaan en waarom die kultuur gebou is. Wanneer ons van die kultuur wegneem sonder om te vervang, is daar ‘n wesentlike gevaar dat die gesag rondom die sentrale figuur, en uitendelik die sentrale figuur self, verlore kan gaan. Daarmee saam begin mense dan die res van die kritiese kulturele eienskappe betwyfel, en so kom ‘n kultuur binne twee tot drie geslagte tot ‘n einde. Dit kon ook sodanig verander dat die oorspronklike kultuur en geloofsoortuigings skaars herkenbaar raak. Wat ookal die uitkoms, die teenstanders van die kultuur sou hulle einddoel – die skadeloosstelling van die groep mense – suksesvol bereik.

Ek glo ek staan op goeie grond wanneer ek u bemoedig om mooi daaroor na te dink voordat u besluit om nie meer Kersfees, of Goeie Vrydag, of die Opstandingsdag te vier nie. Die oordrag van kultuur na die nageslagte gaan daaronder ly. Kort voor lank sal ons nageslagte ook ons geloof begin bevraagteken, want hulle sal die oorsprong daarvan nie meer verstaan of glo nie. Gebruik eerder hierdie dae om die verhale van Jesus se geboorte, Sy kruisiging en opstanding, die uitstorting van die Heilige Gees, wedergeboorte ens.; aan u kinders en kleinkinders te verduidelik. Doen dit deur persente, speletjies, die opvoer van verhale, en dies meer.

Dit is dan die gebod, die insettinge en die verordeninge wat die HERE julle God beveel het om julle te leer, sodat julle dit kan doen in die land waarheen julle oortrek om dit in besit te neem; dat jy die HERE jou God kan vrees om al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel, te hou—jy en jou kind en jou kindskind al die dae van jou lewe; en dat jou dae verleng kan word. Hoor dan, Israel, en onderhou dit sorgvuldig, dat dit met jou goed kan gaan en dat julle baie kan vermenigvuldig soos die HERE die God van jou vaders jou beloof het, ‘n land wat oorloop van melk en heuning. Hoor, Israel, die HERE onse God is ‘n enige HERE. Daarom moet jy die HERE jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees; en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Ook moet jy dit as ‘n teken bind op jou hand, en dit moet as ‘n voorhoofsband tussen jou oë wees. En jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe. (Deut 6:1-9 AOV)

Ek sê vir julle dat Hy gou aan hulle reg sal doen; maar as die Seun van die mens kom, sal Hy wel die geloof op die aarde vind? (Luk 18:8 AOV)

Die hele stuk in Deut spreek van kulture simbole en gewoontes wat noukeurig na die nageslagte oorgedra moet word. Die bevel is duidelik: Skerp die insettinge van God by jou kinders in – soggens, saans, terwyl jy reis; en wanneer daar gesinstyd is.

In Lukas hierbo, vra Jesus tereg of Hy nog enige geloof op aarde sal vind wanneer Hy kom. Hoekom? Want Hy het geweet dat ‘n aanval op die kultuur van die Christen, sy identiteit en uiteindelik sy geloof gaan kos.

Slot

Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug. (Ef 6:12 AOV)

Ek is oortuig daarvan dat daar ‘n sterk geestelike aanval op ons kultuur en identiteit as Christene is. Ek wil u bemoedig om saam met my te veg om die simbole van ons kultuur te beskerm en te bewaar. Moses, onder inspirasie van die Heilige Gees, het goeie raad gegee toe hy beveel het dat die gebooie van God  van geslag na geslag ingeskerp en oorgedra moet word. Ek wil u bemoedig: Vier Kersfees, vier Goeie Vrydag, vier Opstandingsdag, hou nagmaal, laat u doop, lewe u geloof sigbaar uit.

Die belangrikste van alles is: Dra die kultuur en die redes daarvoor, oor na u kinders en kleinkinders.

Die ongelowiges vra tereg, as die Christene self dan ophou om Kersfees te vier, hoekom moet dit steeds as ‘n vakansiedag erken word? En as die Christene self dan nie meer Kersfees vier nie, het hulle dan geloof in hulle God verloor? Dan twyfel hulle mos in hulle eie Bybel? Dit sal ‘n slegte plek wees om van af te antwoord.

Jesus Christus is vandag nog die rede vir ons gebede. Ons sal moet veg vir ons identiteit as ons oor so kort as twee of drie geslagte verder, dit nog so wil hê. Kom veg saam.

Amen.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.