Past. Tommy Lessing

2015/11/22

Inleiding

‘n Skoolseun moes op ‘n dag in die hof getuig. Nadat hy hom kruis-ondervra het; het die prokureur, soos wat hy gedink het, die seun se getuienis ‘n vernietigende slag toegedien.  “Jou pa het het aan jou gesê hoe jy moet getuig, nie waar nie?” het die prokureur gevra. “Ja” het die antwoord dadelik gekom. Met ‘n triomfantelike kyk het die prokureur gevra, “En wat het jou pa gesê, hoe moet jy getuig?” Die seun het sy oë laat sak en geantwoord, “Pa het gesê dat die prokureurs my in ‘n hoek gaan probeer vasdruk. As ek egter versigtig is om net die waarheid te praat, sal ek elke keer dieselfde feite kan herhaal en sal alles reg wees.”

In plaas daarvan dat die jong seun se getuienis gediskrediteer was, was dit eerder versterk deur sy antwoord. Ons Skriflesing vandag is uit Ef 6:13-14

Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, (Ef 6:13-14 AOV)

Ons teksvers is uit vers 14: Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord… (Ef 6:14 AOV)

Staan twee keer

Ons lees van twee keer wanneer die kind van God moet staan: Vers 13 praat van vasstaan aan die einde van die geveg, nadat julle alles volbring het (alles gedoen wat julle as mense kan). Dit is tydens hierdie vasstaan dat God SY deel sal doen en die oorwinning beklink word.

In Vers 14 lees ons van ‘n ander staan – staan aan die begin van die geveg. Dit is ook ‘n belangrike staan, want dan moet jy gereed wees om te veg. Jy moet seker wees dat jou skoene vas is, dat jou gordel reg aangesit is en dat jy al jou wapens by jou het. Jy moet gereed wees as die vyand kom. Dit is tydens hierdie staan dat die vyand sy spesiale magte stuur. Die gees van vrees en onsekerheid kom val jou aan en bevraagteken alles wat jy gedoen het. Jy voel dat jy wil begin twyfel of jy God ooit reg gehoor het. Skielik klink die woorde van die apostel hard in jou ore: “Staan dan vas…”. Jy hou jou swaard stywer vas en klem jou kakebeen. Die aanval het nie gewerk nie…

Intimidasie is nog ‘n belangrike taktiek wat gebruik word nog voordat die aanval begin. Intimidasie is om vrees by jou te wek sodat jy weghardloop of ophou veg. Terrorisme is ‘n voorbeeld van sulke intimidasie.  Baie soldate hardloop sommer weg as hulle sien hoe baie van die vyand daar is of hoe goed hulle wapentuig is. Dit is dalk nie werklik so nie, maar die taktiek het gewerk en jou lam van vrees gelaat. Goed opgeleide soldate sal weet dat die aanval op die punt is om plaas te vind en onthou: “Staan dan vas…”

‘n Belangrike kledingstuk

In Paulus se tyd het die mans nie broeke gedra nie. Hulle het ‘n kledingstuk wat soos ‘n rok gelyk het en tot by hulle kniee gekom het, gedra. As mens nie die onderkant van die kledingstuk vasgegordel het wanneer jy wil hardloop nie, het dit aan alles vasgehaak en kon dit jou selfs laat val. Ons kan dit vandag vergelyk met ‘n broek wat te groot is en wat jy sonder ‘n gordel dra. As mens wil hardloop of iets wil doen, val dit kort-kort af.

Wanneer die Romeinse soldate hulle wapenrusting aangetrek het, was die gordel die eerste ding wat hulle aangetrek het. Die borswapen het ‘n eenheid gevorm met die gordel en was dus volgende aangetrek. Daarna is die harnas van die skild oor die kop getrek voordat die helm opgesit is. Vir ons as kinders van God, is dit daarom ook belangrik dat ons die gordel van waarheid eerste moet aantrek.

In Afrikaans het ons ‘n spreekwoord wat lui, “Iemand met die broek op die knieë vang”. Dit is om iemand uit te vang wat onvoorbereid is of wat nie behoorlik voorbereid is nie. Die Gordel van Waarheid beteken dat ons behoorlik voorbereid is en reg is vir die geveg. Ons klere gaan nie afval wanneer ons besig is om te veg nie.

Absolute en Relatiewe Waarhede

Voordat ons oor die Gordel van Waarheid verder kan gesels, is dit eers nodig om kortliks stil te staan by Absolute en Relatiewe waarhede. ‘n Absolute waarheid is ‘n feit wat objektief waar is, of ons dit glo of nie, soos swaartekrag op aarde. Dit is waar in die verlede, hede en toekoms. Absolute waarhede kan nie verander nie. ‘n Voorbeeld van ‘n absolute waarheid is dat mense gedoop moet word nadat hulle dissipels van Jesus geword het (ons lees in Matt 28:19 daarvan).

Relatiewe waarhede is feite waarvan die graad van waarheid subjektief kan wees. Dit kan waar wees vir sommige mense maar vir ander weer nie. ‘n Voorbeeld daarvan kan wees die manier van doop, bv. onderdompeling of besprinkeling as aanvaardiging vir die doop.

Die Gordel van Waarheid

Wat is dan die gordel van waarheid? Dit is om presiese sekerheid te verkry oor waarin jy glo (absolute waarhede) en wat is grys areas vir jou (subjektiewe en/of relatiewe waarheid).  Wanneer jy dit weet, is jy voorbereid en sal jy nie met jou broek op jou knieë gevang word nie.

Die Apostoliese Geloofsbelydenis is ‘n goeie voorbeeld hiervan. Dit het ontstaan deurdat die kinders van God besef het dat daar  ‘n probleem is oor wat presies geglo word oor die Bybel. Hulle kon daarom maklik oorwin word, want hulle het nie geweet wat hulle aanvaar as absolute waarheid nie. Die kerkleiers het toe saamgekom en besluit oor watter waarhede alle Christene eensgesind is, ongeag oor hoe hulle glo t.o.v. ander geloofsake.

Hier is die Apostoliese Geloofsbelydenis in Afrikaans. Dit is absolute waarhede waarin ons glo:

 

Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde,

En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;

wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria;

wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel;

wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;

wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader;

van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het.

Ek glo in die Heilige Gees;

ek glo aan ‘n heilige, algemene Christelike kerk,’

die gemeenskap van die heiliges,

die vergewing van sondes,

die opstanding van die vlees en in ‘n ewige lewe.

Wanneer die gees van vrees en twyfel in jou oor kom fluister, moes jy klaar besluit het wat jy glo en ‘staan’ daarby. Dit is omdat mense nie altyd duidelikheid het oor wat hulle glo nie, dat hulle so maklik mislei word deur valse leerstellings.

As ek in ‘n argument oor my geloof betrokke raak, vra ek heel eerste vir myself twee vrae:

  • Is hierdie ‘n aanval op die absolute waarhede waarin ek glo?
  • Gaan dit my redding beïnvloed?

Indien nie, handel die argument oor relatiewe sake. Ek hanteer sulke argumente volgens die Skrifte:

Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word; en met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. (Matt 7:2 AOV)

Maar hy wat twyfel as hy [eet], is veroordeel, omdat dit nie uit die geloof is nie; en alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde. (Rom 14:23 AOV)

Slot

Die Gordel van Waarheid is ook dat die Evangelie regtig en absoluut waar is. Jesus het regtig vir ons gesterwe, sodat ons kan lewe. Ons het regtig toegang tot die Genadetroon van God. God is toeganklik vir ons en is nie net ‘n veraf Wese wat nie belangstel in jou nie. Ons name is geskrywe in die Boek van die Lewe en ons het ‘n verwagting om eendag vir altyd saam met God te wees.

Omdat hierdie waarheid fundamenteel tot Christenskap is, word dit altyd aangeval. Dit is ‘n feit dat selfs die liberale teoloë al begin het om die waarheid van die Bybel en die Evangelie aan te val. Twyfel word uit alle oorde deur die vyand gesaai. Dit bring onsekerheid en die onsekerheid bring weer vrees. Vrees vernietig weer ons geloof.

Die kind van God wat daagliks gemeenskap hou met die Heilige Gees sal nooit in der ewigheid met sy broek op sy knieë gevang word nie. Hy weet dat die Evangelie waar is en dit mens dit met jou lewe kan vertrou.

Ek sluit af deur u te bemoedig: Weet wat jy glo en weet hoe om relatiewe waarheid te hanteer. Dan sal jy nie deur elke nuwe lering weggevoer word nie, maar “vasstaan in die geloof”. In hierdie dae en tye waarin ons leef, het dit baie belangrik geraak.

Amen.

4 thoughts on “Die Gordel van Waarheid

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.