Past. Tommy Lessing

2015/11/01

Inleiding

Ons teksvers is Ef 6:14

Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan  (Ef 6:14 AOV)

Ons het verlede gepraat oor regverdiging uit die geloof as die borswapen van geregtigheid. Regverdigmaking is ‘n soewereine werk werk van God, waar die geregtigheid van Jesus toegereken word aan die sondaar terwyl hy nog ‘n sondaar is. Die gevolg is dat die persoon wat ‘skuldig is onder die wet’ deur die Regter (God), regverdig verklaar word onder die wet. Die sleutel tot hierdie regverdigheidsverklaring is geloof in die voltooide werk van Jesus Christus alleen. Wanneer dit plaasvind, is dit vir God asof hierdie persoon nog nooit gesondig (die wet oortree het) nie en sonder ‘n vorige rekord is. Geen werke van ‘n persoon, anders as om in Jesus Christus tot sy redding te glo, is nodig nie.

want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is.

(Rom 3:23-24 AOV)

Indien dit nie so sou wees nie, kon die Ewige Lewe nie ‘n gratis geskenk van God wees nie, want dan kon jy jou geregtigheid deur jou eie werke of goeie dade ‘koop’. Dit sou die werk van Jesus Christus onnodig maak.

Die Borswapen van Geregtigheid bestaan uit twee dele: Regverdigmaking en Heiligmaking. Ons praat vandag oor Heiligmaking.

Heiligmaking

Die woord beteken om ‘n persoon of voorwerp eenkant te hou vir spesiale gebruik. Indien jy byvoorbeeld ‘n stel eetgerei het wat jy net gebruik as daar kuiergaste kom, is dit heilig of afgesonderd vir ‘n spesiale doel. Toe die Israeliete uiteindelik die Here aanvaar het as hulle God, het Hy reels aan hulle gegee. Hierdie reels sou verseker dat hulle afgesonderd sou lewe as God se spesiale mense. ‘n Voorbeeld van hierdie reels kan in Exodus 20 gevind word. God kon hulle daardeur op spesiale maniere gebruik op verskillende maniere om sy grootheid te bewys aan die nasies rondom Israel. God kon die Israeliete egter nie gebruik as hulle onrein was nie. Op dieselfde wyse sal ons nie ‘n vuil lepel of vurk gebruik om mee te eet nie. Ons sal dit eers was of reinig voordat dit geskik is vir gebruik. Nadat ‘n persoon wedergebore is en dus regverdig bevind is deur God, word hy afgesonder of eenkant gehou vir spesiale gebruik deur God. Ons het daarom, net soos die Israeliete, ‘n spesiale verantwoordelikheid om rein te lewe of om anders te lewe as die res van die wêreld:

Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

(Rom 12:1-2 AOV)

En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid; afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap; afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. (Gal 5:19-23 AOV)

Heiligmaking kan dus beskryf word as ‘n proses waardeur ‘n persoon so lewe dat hy afgesonderd is vir gebruik deur God en vir verandering na die beeld van Christus. Die vrug van die Gees word dan sigbaar in die lewe van so ‘n persoon. ‘n Getroude paartjie lewe volgens hulle troubeloftes ook afgesonderd of heilig aan mekaar. Indien een van hulle sou egbreuk pleeg, sou hulle verbond sy unieke heiligheid verloor.

Anders as regverdigmaking, waar die persoon geen rol in speel nie, betrek die proses van heiligmaking beide die persoon (Rom 12:1-2) en God:

Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing; want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. Doen alles sonder murmurering en teëspraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek te midde van ‘n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld  (Fil 2:12-15 AOV)

Die geregverdigde persoon werk aktief saam met God om te verander deur die vernuwing van sy gemoed (Rom12:2). Hy lewe rein volgens die voorskrifte van God, weerstaan sonde, soek na heiligheid en werk hard om meer goddelik te wees. Dit is belangrik om te verstaan dat heiligmaking en regverdigmaking twee totaal verskillende begrippe is. Jy kan nie minder geregverdig wees as jou heiligmakingsproses op die oog af nie baie suksesvol lyk nie. Al lewe jy nie ‘n perfekte lewe nie, is jy steeds geregverdig voor God. Dit is omdat die mens geen rol hoegenaamd speel in sy regverdigmaking nie. By heiligmaking speel die mens wel ‘n rol in die proses.

Neem bv. die geval waar ‘n skrynwerker ‘n nuwe meubelstuk bou. Aan die begin is daar net planke en spykers en skroewe. Dit lyk of niks sin uitmaak nie. Aan die einde is daar egter ‘n pragtige meubelstuk. Tussen die begin en die einde is daar ‘n proses van vordering waar die toename aan heerlikheid tot die beeld van die meubelstuk, duidelik gesien kan word. Gedurende die proses is die skrynwerker nie bekommerd omdat die planke nie dadelik perfek is nie, want dit is hy wat in die planke werk na sy welbehae.

Wat is die verskil?

Iemand wat heilig of afgesonderd vir God lewe, kan kragtig deur God gebruik word tot Sy heerlikheid en om die Koninkryk van God te laat manifesteer hier op aarde. God se heerlikheid word duideliker in die persoon se lewe en die persoon verander totdat hy duidelik verskil van die wêreld rondom hom. Iemand wat nie aktief saam met God meewerk om heilig te lewe nie, is normaalweg kragteloos en selfs die duiwel bekommer hom nie oor so ‘n persoon nie.

‘n Persoon wat heilig lewe, het ook die vrymoedigheid om tot God te nader in gebed en weet dat God hom sal verhoor wanneer hy bid:

Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God;

(1Jn 3:21 AOV)

En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil.

(1Jn 5:14 AOV)

Beteken dit die geregverdiges kan sondig soos hulle wil?

Ons is dan geregverdig was terwyl ons nog sondaars was, kan ons dan sondig soos ons wil? Paulus antwoord die vraag aan die Romeine:

Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie! Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? (Rom 6:1-2 AOV)

So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, onse Here. Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Want die sonde sal oor julle nie heers nie; want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade.  (Rom 6:11-14 AOV)

Wat van sondes waarmee ek sukkel om oorwinning oor te kry?

Omdat heiligmaking ‘n proses is waardeur die ou mens gekruisig word, moet ons aktief teen die sonde veg op elke manier moontlik: Gaan vir berading, vas en bid, gebruik die tegnologie tot jou beskikking. Veg totdat jy suksesvol die oorwinning behaal. Ons KAN dit doen, maar ons WIL nie altyd nie:

…die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou; maar jy moet daaroor heers.  (Gen 4:7(b) AOV)

Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in ‘n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. (2 Kor 3:17-18 AOV)

Slot

Die engele van God, baie van ons Christen broers en susters en selfs die Jode tot vandag toe, lewe aktief ‘n afgesonderde lewe volgens die voorskrifte van die Woord van God. Daardeur word die heerlikheid van God geopenbaar vir die wêreld daarbuite. Ons sien dus dat Heiligmaking is ‘n belangrike en kragtige  deel om die Borswapen van Geregtigheid te dra in die wêreld waarbinne ons leef. Heiligmaking is nie ‘n poging om God te beindrukmet hoe goed ons is nie (striving). Dit is ‘n leefstyl waardeur ons verander word van heerlikheid tot heerlikheid totdat die beeld van Christus duidelik in ons sigbaar is.

Amen.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.