Past. Tommy Lessing

2015/10/18

Daar is ongelukkig nie ‘n opname van die preek beskikbaar nie.

Martin van Tours was ‘n soldaat wat in ongeveer 330 nC gelewe het en later ‘n beroemde Christen geword het. Die verhaal word vertel  dat hy, een besonder koue wintersdag, ‘n bedelaar langs die pad ontmoet het. Hy het sy verslete ou soldatejas uitgetrek en in die middel deur gesny. Op die manier kon beide hy en die bedelaar die koue oorleef. Daardie nag het Martin ‘n droom gehad. In die droom het Jesus verskyn. Hy het die helfte van ‘n verslete ou soldatejas gedra. Een van die engele het verwonderd aan Hom gevra hoekom Hy die jas gedra het. Hy het na Martin gewys en geantwoord uit Matt 25:45 – As hy dit vir die geringste gedoen het, het hy dit vir My gedoen.

Die Here Jesus stel ‘n groot premie op kompassie vir jou medemens. Hy self was veroordeel en gekruisig terwyl Hy net goed gedoen het.

(Kliek hier om te luister na “The Steeple Song” van Don Francisco. Die woorde van die lied beeld vandag se boodskap pragtig uit.)

Jesus het kompassie vir mense gehad

Wanneer ons na voorvalle uit Jesus se lewe in die Bybel kyk, begin ons om iets van Sy persoonlikheid te verstaan:

En toe Hy die skare sien, het Hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, soos skape wat geen herder het nie. (Mat 9:36 AOV)

En toe Hy naby die poort van die stad kom, word daar net ‘n dooie uitgedra, die enigste seun van sy moeder, en sy was ‘n weduwee; en ‘n groot menigte van die stad was by haar. En toe die Here haar sien, het Hy innig jammer vir haar gevoel en vir haar gesê: Moenie ween nie!

(Luk 7:12-13 AOV)

In dié dae toe daar ‘n baie groot menigte was en hulle niks gehad het om te eet nie, het Jesus sy dissipels na Hom geroep en vir hulle gesê: Ek voel innig jammer vir die skare, omdat hulle al drie dae by My bly en niks het om te eet nie. (Mar 8:1-2 AOV)

en dikwels het hy hom selfs in die vuur en in die water gegooi om hom dood te maak. Maar as U iets kan doen, ontferm U oor ons en help ons. (Mar 9:22 AOV)

En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. (Luk 15:20 AOV)

Suid-Afrika – Land van onverdraagsaamheid

Suid-Afrika is land vol geweld en onverdragsaamheid. Die mense in die land is verdeeld en kwaad. Ek lees verlede week in ‘n internet koerant dat die daaglikse sterftesyfer in ons land meer is as die van ‘n land wat in ‘n oorlog verkeer. Die blootstelling aan sinnelose geweld, bedrog, rowery en diefstal het ons emosies afgestomp. Baie van ons het hard en veroordelend begin raak. Dit is veral wanneer daar iemand van ‘n ander ras betrokke is.

Hoewel ons nie uniek is nie, is die effek op die Christene in die land duidelik sigbaar. Ek glo dat dit vir die Heilige Gees belangrik is om weer ons kompassie terug te wen. Jesus leer ons in Matt 5:43-48

Julle het gehoor dat daar gesê is: Jy moet jou naaste liefhê en jou vyand moet jy haat. Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê; seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg; sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is; want Hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en Hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Want as julle liefhet die wat vir julle liefhet, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En as julle net jul broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie? Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is. (Mat 5:43-48 AOV)

Ons doen baiekeer net die teenoorgestelde. Ons is soms net lief vir diegene wie vir ons liefhet. Ons doen nie altyd goed aan diegene wie ons haat nie. Ek het gehoor van ‘n geval wat jare gelede in Kwazulu-Natal gebeur het (ek weet nie hoe waar dit is en of ek al die feite korrek het nie). Na wat ek verstaan, het ‘n arbeider het sy hand beseer op ‘n boer se plaas. In plaas daarvan om hom te help, het die boer die arbeider van die plaas verdrywe sonder enige hulp. Jare na die voorval, het die boer gaan jag. Die boer het sy hand erg beseer toe ‘n skoot per ongeluk afgegaan het. Dit was diep in die bosse en ver van enige hulp. Die boer het verward deur die bosse gedwaal maar kon teen sononder nog geen hulp bereik nie. Skielik het iemand langs hom verskyn en hom na ‘n hut gelei. In die gloed van die vuur by die hut, het die boer die arbeider herken wie hy so lank terug weggejaag het. Die boer het gedink dat sy laaste uur geslaan het. Die man het niks gesê nie, maar so sukkel-sukkel met sy verdorde hand, die boer se hand verbind. Daarna het hy die boer in die hut gaan neerle terwyl hyself buite langs die vuur gaan slaap het. Die volgende dag het hy die boer teruggeneem na die plaasopstal. Die kompassie van die arbeider het die boer se hart aangeraak en hulle het hierna beste vriende geword wat saam die Here gedien het. Wie van die twee het die kompassie van Christus gehad? Ek glo in my hart dat dit sulke kwaliteit van kompassie is wat ons land gaan red.

Ons lees in Jak 2:14-17

Wat baat dit, my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Dié geloof kan hom tog nie red nie? As daar nou ‘n broeder of suster naak is en aan die daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê: Gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie—wat baat dit? Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. (Jas 2:14-17 AOV)

‘n Ou man het mense op ‘n boot oor ‘n rivier gekarwei. Op die boot se een roeispaan was die woord “geloof” in rooi geverf. Op die ander spaan was die woord “werke” geverf. Wanneer iemand hom daarna gevra het, het die ou man met net een spaan geroei. Die boot het gou-gou in die ronde begin tol. Dan het hy met die ander spaan geroei. Dit was nie lank nie, of die boot het in die teenoorgestelde rigting begin tol. Dit was eers wanner “geloof” en “werke” saam begin werk het, dat die boot sy bestemming bereik het.

Daar is ‘n ou spreekwoord wat lui: “Mense gee nie om hoeveel jy weet nie, totdat hulle weet hoeveel jy omgee.” Ek hoor in die laaste tyd van baie instansies waar die Christene byeenkom om vir ons land te bid; en dit is goed. Daar is ook baie gevalle waar kerke uitreik na die gemeenskappe om hulle. Dit is egter nie genoeg nie. Die korporatiewe hoeveelheid en kwaliteit kompassie wat ons op nasionale vlak vir ons mede landsburgers oorhet, is heeltemal te min om die verskil te maak wat nodig is om ons land te red. Hulp word daarom eerder op ander gebiede gevra as by die Christene.

Jare gelede was daar ‘n vrou wat by ‘n huis vir arm vroue moes gaan praat. Sy het net ‘n uur gehad om te praat.  Buite die huis het ‘n vuil en verwaarloosde vrou op die sypaadjie gesit. Die mense van die huis het gesê dat die vrou al baiekeer by hulle was, maar elke keer maar net weer terugkeer strate toe. Die spreker het aangedring om met die vrou te gaan praat voordat sy haar spreekbeurt neem. Op die sypaadjie het sy gevra, ‘wat is fout, my suster?’. Die vrou het geantwoord, ‘jy is nie my suster nie.’ Sy het terug geantwoord, ‘Maar ek is’ en langs haar gaan sit met haar arm om haar skouers. Na ‘n ruk het hulle opgestaan en na die saal beweeg waar die mense gewag het. Die verwaarloosde vrou wou nie op die spreker se stoel sit nie, maar het op die grond langs haar stoel gaan sit. So, met haar hand op haar suster se skouer, het die spreker haar spreekbeurt klaargemaak. Die sigbare kompassie van Christus het die verwaarloosde se hart en lewe verander.

Henry Beecher het een koue dag verby ‘n koerantverkopertjie gestap. Die kind het gebewe van die koue. Henry het al die koerante gekoop wat die seun gehad het. “Kry jy nie koud nie?” het hy gevra. “Ek het, totdat u verbygekom het, meneer!” het die verkopertjie geantwoord.

Slot

Kompassie vir ons medemens is iets wat moeilik gevind maar maklik verloor word. Ek wil u bemoedig om hierdie week die Kompassie van Christus te betoon aan iemand wat dit nie verwag nie:

  • Besoek ‘n sieke in die hospitaal
  • Skrywe aan iemand van wie jy lank laas gehoor het
  • Nooi iemand uit om te vertel hoe dit werklik met hom of haar gaan, en luister belangstellend. Soms beteken ‘n oor wat luister, meer as wat iemand iets sou doen aan ‘n situasie.
  • Lees voor uit die Bybel vir iemand wat nie self kan lees nie
  • Bemoedig iemand wat swaarkry of sukkel
  • As jy dit kan bekostig, gee ‘n groot fooitjie aan die karwag of koerantverkopertjie
  • Bid ernstig vir iemand wat nie ‘n vriend is nie en wat verlore is

Amen

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.