Past. Tommie Lessing

9/8/2015

Die Vrees van die Here

Bang vir God en Die Vrees van die Here

Wanneer mens nader na die Here beweeg, skyn Sy lig op ons en al ons doen en late, gedagtes, geheime begeertes en geheime sondes word sigbaar. Dit is vir sommige mense skrikwekkend (‘scary’). Hulle wil hulle geheime juis geheim hou. Sulke persone sal bv. eerder vir iemand anders gaan vra vir ‘n profetiese woord as om self by die Here te gaan hoor. Ons lees in die Bybel van presies so ‘n geval. Die Israeliete was by die berg Sinai en moes hulleself voorberei om God te ontmoet. Hulle was bang en wou nie gaan nie. Moses het hulle toe geantwoord:

“Wees nie bevrees nie [moenie bang wees nie], want God het gekom om julle te beproef [toets] en dat sy vrees voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie.” (Ex 20:20 AOV)

Moses het gesê, “Wees nie bevrees nie” want God wil “dat Sy vrees voor julle oë mag wees”. Dit klink soos ‘n teenstelling maar dit is nie. Moses het onderskei tussen Bang vir die Here en die Vrees van die Here. Daar is ‘n groot verskil.

Die persoon wat bang is vir Here het iets om weg te steek of waarvan hy nie wil afstand doen nie. Hy is bang om nader aan God te kom uit vrees dat dit wat hy wegsteek, ontbloot gaan word en dat hy sodoende dalk iets sleg mag oorkom.

God wil nie dat ons bang vir Hom moet wees nie, maar wel dat ons Hom moet vrees.

Om die Here te vrees is om Hom te eer, belangrik te ag en na Hom op te kyk as die Hoogste Gesag. Dit is om Hom met ontsag te bejeen, met heilige respek te hanteer en met die grootste agting vir Hom, Sy Teenwoordigheid, Sy Bevele en Sy Begeertes; voor Hom te lewe. En dit is net die begin…

Let ook op na die laaste deel van Moses se oproep: “…sodat julle nie sondig nie.”

Dit is nie die Liefde van die Here nie, maar die Vrees van die Here, wat keer dat ons sondig!

Sonder die Vrees van die Here

Ek het al verskeie kere gehoor dat kinders van die Here sê dat hulle hierdie of daardie sonde gaan pleeg en dan net na die tyd vergifnis gaan vra. Dit is aanmatigend en beslis sonder vrees vir die Here.

Vir Westerlinge is dalk moeiliker om te verstaan wat die Vrees van die Here is, want hulle is nie almal baie vertroud daarmee om ‘n koning te vrees nie. Om die Vrees van die Here beter te verstaan, is dit daarom makliker om te verstaan wat die Vrees van die Here NIE is nie.

Ons lees in Jak 4:8 dat ons tot God moet nader, dan sal Hy tot ons nader.

‘n Uitstekende voorbeeld om tot God te nader sonder heilige vrees, kry ons in Lev 10. Net voor die voltooiing van die tabernakel het God aan Moses opdrag gegee om vir Aaron aan te stel as hoë priester en sy seuns as priesters. Die seuns se name was Nadab en Abíhu, Eleásar en Itamar. Hierdie seuns was gemagtig om tot God te nader. Hulle was spesifiek getaak en opgelei om die Here te dien en om vir die mense in te tree by God. Nadat hulle verordineer is, het God se teenwoordigheid die tempel gevul en hulle bediening het begin.

Twee van die seuns moes op ‘n dag tempeldiens verrig. Ons lees in Lev 10:1-2 wat gebeur het:

En die seuns van Aäron, Nadab en Abíhu, het elkeen sy vuurpan geneem en vuur daarin gegooi en reukwerk daarop gesit en vreemde vuur voor die aangesig van die HERE gebring, wat Hy hulle nie beveel het nie. Daarop het daar vuur van die aangesig van die HERE uitgegaan en hulle verteer, en hulle het gesterwe voor die aangesig van die HERE.

(Lev 10:1-2 AOV)

Die woorde “vreemde vuur” is “profane fire” in Engels. In die bekende Webster woordeboek word die Hebreeus van die term as volg verduidelik:

PROFA’NE, a. [L. profanus; pro and fanum, a temple.]

  1. Irreverent to any thing sacred; applied to persons. A man is profane when he takes the name of God in vain, or treats sacred things with abuse and irreverence.
  1. Irreverent; proceeding from a contempt of sacred things, or implying it; as profane words or language; profane swearing.

As My kinders my net wou vrees…

Moses het dit baie duidelik gemaak dat die vrees van die Here keer dat ons sondig. Sonde op sy beurt, keer ons om intiem met God te wees.

“maar julle ongeregtighede het ‘n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat Hy nie hoor nie.” (Isa 59:2 AOV)

Let daarop dat ons sondes die muur vorm tussen ons en God en nie tussen God en ons nie.

Ons sien in hierdie vers dat dit ons self is wat ons intimiteit met God verbreek, en nie Hy nie. Die wortel daarvan is ‘n gebrek aan heilige Vrees vir God. Anders as die man wat bang is vir God, het die manwat die Here vrees, niks om vir God weg te steek nie. Hy weet dat sy lewe ‘n oop boek voor God is. Hy besef dat daar niks meer vervullend is as om God te gehoorsaam nie. Hy neem sy kruis op en volg Jesus. Dit beskryf Moses se lewe. Hy het God gevrees, Israel nie. Israel het hulle begeertes en gemak gestel bokant dit wat God begeer het. Hulle het Hom nie werklik vertrou nie, al het hulle gesê dat hulle doen. Hulle het deurentyd getwyfel, maar anders bely. Hulle het dit gedoen want hulle het Hom nie werklik gevrees nie. Hoekom nie? Want hulle het nooit in ‘n ware openbaring van Hom gehad nie. Dit is die werklike rede hoekom hulle nie by Sinai in Sy teenwoordigheid wou kom nie. Hulle het geweet dat Sy lig hulle sou dwing om met hulle geheime sondes te deel, en het nie daarvoor kans gesien nie. Soos wat Israel teruggetrek getrek het, het Moses nader gekom na God.

In Deut 5 praat Moses met die volk en herhaal hy hulle wens om weg te trek van God af. In vers 29 antwoord God vir Moses:

Ag, as hulle maar so ‘n hart gehad het om My te vrees en al my gebooie altyd te onderhou, dat dit met hulle en hul kinders vir ewig goed kan gaan. (Deut 5:29 AOV)

Uit God se antwoord word daar twee dinge duidelik:

  1. Dit is onmoontlik om naby aan God te kom sonder ‘n heilige vrees vir Hom;
  2. Die bewys van hierdie heilige vrees is dat ons God se gebooie gehoorsaam.

Daarna het God een van die mees tragiese dingein die Ou Testament,  gesê: “Gaan sê vir hulle: Gaan maar terug na julle tente toe. “(Deu 5:30 AOV)

Die volk Israel het die God wat hulle met soveel wonderwerke uit Egipte gelei en bewaar het, verwerp. Die verwerping was die ergste omdat dit plaasgevind het op die oomblik toe God Homself aan hulle wou openbaar. Hulle kon egter nie Sy teenwoordigheid uitstaan nie, want hulle het Hom nie gevrees nie. Hulle was dalk bang vir Hom ja, maar hulle het Hom nie gevrees nie.

Hy het intimiteit aan hulle gebied, maar hulle het dit uit eie keuse verwerp.

‘n Vriend van God

Hoor egter wat God vir Moses sê in die volgende vers:  “Maar jy moet hier by My kom staan. Ek wil die hele wet vir jou gee, die voorskrifte en die bepalings wat jy vir hulle moet leer, en waarvolgens hulle moet lewe in die land wat Ek vir hulle gee om te besit.” (Deu 5:31 ANT)

Watter voorreg dat die God wat die heelal geskep het, dit vir ‘n mens kan sê! Watter vreugde! Daar is niks beter in die hele heelal nie! Moses het God gevrees. Dit het geëindig in intieme gemeenskap met Hom. Ons sien die bewyse daarvan in Ps 103:7 “Aan Moses het Hy sy wil bekend gemaak, aan Israel wat Hy van plan was om te doen.“ (Psa 103:7 ANT)

Moses het dikwels geweet wat God sou doen, nog lank voordat dit gebeur het. Israel het geweet WAT God gedoen het, maar nooit HOEKOM nie. Hulle het nie sy begeertes, planne of die geheime van God se hart geken nie, maar Moses het God geken deurdat hy God se geheime geken het. Een van my gunsteling verse is in Ps 25:14 : “Samek. Die verborgenheid [geheime] van die HERE is vir die wat Hom vrees, en sy verbond om hulle dit bekend te maak. “ (Psa 25:14 AOV)

Ons het almal ons geheimpies, maar ons deel dit nie met almal nie. Net ons beste en mees intieme vriende wat ons kan vertrou ken dit. Dit is ook met goeie rede: ons weet dat hulle die dinge wat vir ons belangrik is, met ontsag sal hanteer en dat ons geheime veilig by hulle is. Dit is dieselfde met God: Hy deel Sy geheime ook net met diegene wat Sy hart het en Hom hanteer met die ontsag en respek wat Hy verdien. Ek sluit af met ‘n pragtige vertaling van Psalm 25:14

The LORD is a friend to those who fear Him. He teaches them His covenant. (Psa 25:14 NLT)

Ons behoort God te dien vir wie Hy is, en nie vir wat Hy aan vir jou kan doen nie. Amen.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.