Past. Tommie Lessing

16/8/2015

Die verbond en die Nagmaal

Gedurende die 1800’s en die vroeë 1900’s, het sterrekundiges agtergekom dat daar iets is wat die wentelbane van sommige planete in ons sterrestelsel, beïnvloed. Hulle het berekeninge gedoen en vir dekades lank na hierdie ‘iets’ gesoek. Dit was egter vrugteloos totdat die planeet Pluto ontdek is in 1930. Die ontdekking van die planeet het die antwoorde op baie vrae opgelewer om ons heelal beter te verstaan.

Op dieselfde wyse het baie Christene al agtergekom dat daar iets is wat hulle lewens beïnvloed, maar kon hulle nie agterkom presies wat dit is nie. Sommige het agtergekom dat hulle die Nuwe Verbond, of die Nuwe Testament, nie mooi verstaan nie. Nadat hulle dit begin bestudeer het, het die krag van hierdie Verbond, en van die Bloed van Jesus Christus, vir hulle duidelik geword en kon hulle instap in ‘n nuwe lewe van krag en oorwinning.

Die Verbond en die Nagmaal

Daarop neem Hy brood, en nadat Hy gedank het, breek Hy dit en gee dit aan hulle en sê: Dit is my liggaam wat vir julle gegee word; doen dit tot my gedagtenis. Net so neem Hy ook die beker ná die maaltyd en sê: Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed wat vir julle uitgestort word. (Luk 22:19-20 AOV)

Ek het altyd geweet dat daar ‘n spesiale betekenis is aan die sakrament van die Nagmaal. Niemand kon egter nog ooit dit mooi vir my verduidelik nie.

Hoekom het Jesus nou juis so iets ‘grillerigs’ gesê dat ons moet dink dit is Sy bloed en Sy vlees wanneer ons die brood en wyn gebruik tydens nagmaal? Die antwoord het ek gevind toe ek die verbond tussen God en mens begin verstaan het.

Die bekendste verhaal van ‘n verbond is sekerlik die verhaal in Genesis 15 waar God met Abraham ‘n verbond gesluit het. God het allerhande beloftes aan Abraham gemaak oor hoedat Hy hom en sy nageslag sou seën. Abraham wou dit egter moeilik glo. Hy het vir God gevra, “Here HERE, waaraan sal ek weet dat ek dit in besit sal neem?”(Gen 15:8 AOV)

Die terme van ‘n verbond

God het hierop ‘n bloedverbond gesluit met Abraham om hom te oortuig dat Hy bedoel het wat Hy gesê het. In Abraham se dae was ‘n bloedverbond die mees absolute waarborg van iemand se woord. Niks behalwe ‘n bloedverbond sou vir Abraham kon oortuig dat God bedoel het wat Hy gesê het nie. Daardie verbond was ook vir Abraham se nasate. God het Abraham geëer en so ‘n bloedverbond met hom gesluit. Ons sal dus Jesus se woorde by die nagmaal beter begryp as ons die bloedverbond beter verstaan:

 1. ‘n Bloedverbond is gewoonlik tussen twee families gesluit. Wanneer die twee families saamgestem het oor elke sinnetjie in die verbond, het ‘n verteenwoordiger van elke familie gegaan om die bloedverbond te sluit.
 2. Met die sluit van so ‘n verbond is minstens drie diere geslag en in die helfte verdeel. Die helftes is teenoor mekaar geplaas op die grond sodat ‘n gangetjie tussen die helftes deur gevorm het.
 3. Die twee verteenwoordigers het dan hulle baadjies en wapens geruil. Die baadjies was die simbool vir gesag. Dit het beteken dat ‘alles wat jy van nou af in my naam doen of sê, sal ek eer.’ Die wapens het beteken, ‘My krag is nou jou krag. My vyande is nou jou vyande.’ Klink dit bekend?
  1. En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. (Joh 14:13 AOV)
  2. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg: in my Naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem; en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie; op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word. (Mar 16:17-18 AOV)
 4. Volgende het die twee verteenwoordigers twee keer deur die ‘weg van die bloed’ geloop. Hulle het telkens in die middel gestop en die verbond teenoor mekaar herhaal. Dit was bekend as die ‘seën van die verbond’. Hulle het elk ‘n sny op hul hand of arm gemaak en die bloed het met mekaar vermeng. Daar was ook vloeke uitgespreek indien die verbond gebreek sou word. Lees gerus Deut 28 vir ‘n voorbeeld van so ‘n lys van seëninge en vloeke.
 5. Nadat die verbond gesluit was, het die twee families hulle vanne verander om die verbond tussen hulle te bewys. Abram het bv Abraham geword.
 6. Laastens het die twee families ‘n verbondsete van brood en wyn saam geëet. Die ete het hulle gewilligheid en beslistheid om hulle lewens vir mekaar neer te lê, bewys. Klink dit bekend? Dit klink vir my of die instelling van die nagmaal ‘n verbondsete was. Kort daarna is Jesus se bereidheid om te sterf ter wille van daardie verbond, aan die kruishout getoets.

Dit is hoekom die nagmaal so besonders is. Ons doen dit ter herinnering aan die verbondsete van Jesus, toe Hy Homself bereid verklaar het om letterlik Sy lewe neer te lê sodat ons kan bly lewe.

Wat beteken dit vir my?

Hier is ‘n belangrike punt wat ek vir ‘n lang tyd nie besef het nie:

Nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê nie: En aan die sade, asof dit op baie sien nie, maar op een: En aan jou saad, dit is Christus. (Gal 3:16 AOV)

Terwyl God dus met Abraham (die aardse verteenwoordiger) die verbond gesluit het, is dit ook met Jesus (die hemelse verteenwoordiger) gesluit. Die verbond is dus nie net tussen Abraham en God nie, maar tussen God die Vader en God die Seun. God het seker gemaak dat die verbond nooit verbreek sou kon word nie omdat dit met Jesus was. Daar was dus nie die nodigheid vir vloeke met die sluit van hierdie verbond nie.

Nou mag jy vra, ‘maar wat het dit met my te doen?’. Ons kry die antwoord in Gal 3:29

En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename.  (Gal 3:29 AOV)

Dit word bevestig in Romeine 8:17: en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede erfgename van Christus, as ons naamlik saam met Hom ly, sodat ons ook saam met Hom verheerlik kan word. (Rom 8:17 AOV)

In Hebr lees ons, Maar nou het Hy ‘n voortrefliker bediening verkry vir sover Hy ook Middelaar is van ‘n beter verbond wat op beter beloftes wettelik gegrond is. (Heb 8:6 AOV)

Wat gebeur dus wanneer ons die Nagmaal gebruik? Wat is die Krag in die Bloed van Jesus?

In Handelinge lees ons dat Paulus in die moeilikheid was en hy het hom toe op die keiser (die hoogste gesag) beroep:

Want as ek oortree het of iets gedoen het wat die dood verdien, weier ek nie om te sterwe nie. Maar as daar niks is in die dinge waarvan hulle my beskuldig nie, dan kan niemand my aan hulle by wyse van guns oorlewer nie. Ek beroep my op die keiser!  (Hand 25:11 AOV)

Elke keer wanneer ons die Nagmaal gebruik, beroep ons, onsself op die Nuwe Verbond wat Jesus gesluit het. Ons kan ons beroep op die uitspraak van God die Vader, en ons het al die gesag en wapens van Jesus self tot ons beskikking.

Die gebruik van die Nagmaal is dus ‘n kragtige manier om kontak met die hemele te maak en om God aan Sy beloftes vir ons te herinner. Dit kan deurbrake bring wat al lank sluimer en dit kan selfs genesing bring:

wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe; deur wie se wonde julle genees is. (1Pe 2:24 AOV)

Kom ons gebruik die Nagmaal vanoggend en beroep ons daardeur op die Krag in die Bloed van Jesus.

 • Mag elkeen wat siek is, vandag genees word.
 • Mag elkeen wat honger en dors is, vandag gevoed word
 • Mag elkeen wat vuriglik verlang na geestelike of finansiële deurbrake in sy/haar lewe, dit vanaf vandag ondervind!

Amen.

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.